Wat is de beste scorende betrokkenheidsfactor bij een Nederlandse medewerker?

Een betrokken medewerker en organisatiecultuur
Hoofdstuk uit de gratis onderzoekspaper "Betrokken medewerkers de basis voor een gezonde energieke succesvolle organisatie" Mocht je deze paper volledig willen ontvangen Stuur mij dan een e-mail.

Uit het volgende figuur blijkt dat dat de beste scorende betrokkenheidsfactor de wil is om anderen te helpen: 43% stelt absoluut tot in zekere mate een collega te helpen. Overigens zien ze dit in de organisatie bij andere medewerker nog beperkter terug: 24% ziet dat andere medewerkers collega’s helpen.

Natuurlijk speelt een positief zelfbeeld een rol maar het is duidelijk dat een laag zelfbeeld en nog lager organisatiebeeld zeer betekenisvol zijn om de lage medewerkerbetrokkenheid in Nederland te verklaren. Ook de overige aspecten zijn zeer laag geladen. Zeker de laatste twee aspecten die samenhangen met de bijdragen die een medewerker levert aan het succes en een betere organisatie. De betrokkenheid wordt eerder gekenmerkt door de wil om anderen te helpen en bij de mate waarin een medewerker zich enthousiast inzet voor de klant, kritisch is op zichzelf en bijdraag aan een positieve werksfeer. Juist door als werkgever zich te richten op de directe omgevingswereld van de medewerker kan de betrokkenheid vergroot worden.

Uit een analyse van promotors en detractors blijkt, dat in organisaties met alleen promotors de werkenden aangeven dat zij, maar ook anderen, op alle zeven betrokkenheidsaspecten bijna 100% scoren. Bi detractors is dit percentage gemiddeld 60% op de zeven aspecten. Concluderend kunnen wij stellen dat promotors alle aspecten van betrokkenheid bijna maximaal inschatten en daarmee het verschil maken ten opzichte van de detractors en de hoeveelheid organisatie-energie die loskomt. We hoeven geen boekhouder te zijn om te begrijpen dat dit ook leidt tot betere organisatie-opbrengsten varierend van productiviteit en rendement tot en met minder verzuim en ongewenst verloop.

Wilt u de volledige onderzoekspaper "Betrokken medewerkers de basis voor een gezonde energieke succesvolle organisatie"Mocht je deze paper volledig willen ontvangenStuur mij dan een e-mail

Aantal keer bekeken: 186

Plaats een reactie