Weg met dossieropbouw!

Ondernemers zijn constant bezig met het optimaliseren van hun bedrijf. Het personeelsbestand hoort daar ook bij. Welke mensen zijn nodig om de strategie te kunnen uitvoeren. En moeten deze mensen in vaste dienst of worden ze ingehuurd? Dit zijn wat mij betreft zakelijke keuzes. Het gaat over het zoeken van de juiste vaardigheden voor het uitvoeren van het werk.

Ik vind het daarom steeds lastiger om uit te leggen aan managers dat voor een ontslag een ‘disfunctioneringsdossier’ nodig is. De manager moet de werknemer duidelijk maken dat hij ‘disfunctioneert’ (met zoveel mogelijk voorbeelden!) en de werknemer moet vervolgens de kans krijgen om zichzelf te veranderen (in maximaal een paar maanden) tijdens een verbetertraject. En elke stap in dit proces moet schriftelijk worden vastgelegd in een dossier.

Disfunctioneren klinkt alsof er iets mis is met een werknemer. Alsof de werknemer het niet meer doet en gemaakt moet worden. Terwijl de organisatie in veel gevallen gewoon op zoek is naar iemand anders om het werk (dat constant verandert) gedaan te krijgen. Iemand die bijvoorbeeld commerciëler is of die eigenschappen heeft die nog níet in het team aanwezig zijn.

Dus na de afschaffing van het functioneringsgesprek (https://bit.ly/2N9PHL6) zeg ik nu: weg met dossieropbouw! In plaats daarvan moet de beëindiging van een dienstverband op neutrale wijze kunnen, uiteraard met een voldoende vergoeding en vangnet voor de werknemer. Desnoods een vergoeding waarvoor elke maand door beide partijen wordt gespaard en die ook kan worden opgenomen als de werknemer zélf wil uitzien naar een andere baan.

Tot die tijd wordt veel gelukkig opgelost in de praktijk door middel van beëindigingen met wederzijds goedvinden. Werkgevers en werknemers gaan op een goede en menselijke manier in gesprek over een beëindiging van het dienstverband. Maar makkelijk is het niet, omdat voor zo’n oplossing welwillendheid van beide partijen nodig Graven partijen zich in, dan komt dat dossier alsnog op tafel.

Ook een mening? Leuk als je reageert!

Aantal keer bekeken: 63

Je kunt niet meer reageren op dit bericht.