Liever vast aan het werk dan wachten op vast werk

Onze economie trekt steeds verder aan. Ook de werkeloosheid daalt alsmaar verder, zo meldde het CBS afgelopen vrijdag. Prachtig nieuws voor Prinsjesdag. Met de verkiezingen op komst, zullen de politieke partijen over elkaar heen buitelen, om dit succes te claimen én voorspelbare plannen te lanceren, gericht op de noden of ontevredenheid van de eigen achterban. Opkomen voor onrecht, opstoken van onvrede, plannen gericht op peilingen.

De toekomst van Nederland heeft iets anders nodig dan oud-denken en partijpolitiek. Op alle fronten verandert onze wereld sneller en ingrijpender dan ooit tevoren. Die dynamiek vraagt om meer moed en lange termijn visie op de veranderende wereld van werk. Juist nu de economie wind mee heeft, is het tijd voor een ingrijpende transitie van arbeidsmarkt én sociale zekerheden. Het dak repareren als de zon schijnt. Overheid en vakbonden lijken echter de veranderende wereld maar moeizaam te begrijpen. Ze houden krampachtig vast aan oude zekerheden en achterhaalde verworvenheden. De politiek is onderdeel van het probleem, niet van de oplossing.

Zo is de Wet werk en zekerheid uit 2015 gestoeld op een ketenbepaling. Mensen die voor de derde keer een tijdelijk contract krijgen, moeten door de werkgever in vaste dienst worden genomen. De bedoeling om werkenden sneller een vast contract te geven, leidde zeer voorspelbaar tot het effect dat diezelfde werkenden juist sneller op straat komen te staan. Zelfs als zij dolgraag op tijdelijke basis hadden willen doorwerken, mag dat niet. Een ander voorbeeld is de Wet DBA die dit jaar is ingevoerd. Met de bedoeling schijnzelfstandigheid te voorkomen, introduceerde de overheid een nieuwe wet, waardoor in de eerste helft van dit jaar al 30.000 ZZP’ers zonder werk kwamen te zitten.

Van baanzekerheid naar werkzekerheid

Het vaste contract is voor de overheden en vakbonden nog steeds het grote ideaal waarvoor nog fel gestreden wordt. Schijnzekerheid. Jongeren zijn er niet in geïnteresseerd. Ouderen worden er door gedupeerd. Het past niet meer bij de snelheid waarmee organisaties zich moeten aanpassen aan hun veranderende omgeving, het belemmert mensen met een baan om gedurfde keuzes te maken en bovenal; het belemmert niet werkenden, om weer snel aan de slag te komen. We moeten minder in banen en meer in werken gaan denken. Wendbare organisaties hebben wendbaar werk. Soms voor een paar jaar, soms voor een paar dagen. De ene keer fulltime, de andere keer een paar uren.

Liever weer fluitend aan het werk mogen gaan, dan kunnen fluiten naar je baan

Lees verder

Aantal keer bekeken: 223

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

Helemaal mee eens. vaste contracten stimuleren ook persoonlijk leiderschap niet. Je nieuwe zekerheden zijn je talent, kennis en ervaring.

Zo zie ik dat ook, hoewel ik me ook realiseer dat dit een onvoorstelbaar grote mindshift vraagt van mensen die al in de jaren 80 op de arbeidsmarkt kwamen.

RSS