Wie gelukkig is straalt! Geluk is goed voor de bedrijfsreputatie

Wie gelukkig is straalt. Dat geldt ook voor organisaties waar gelukkig gewerkt wordt. Onderzoeken tonen aan dat gelukkige medewerkers, productiever en creatiever zijn én betere service verlenen. Werk maken van geluk zorgt voor tevreden klanten, meer innovatie en meer winst. Allemaal ingrediënten voor een goede reputatie.

Deze en andere factoren vormen het imago en dragen bij aan de reputatie van de organisatie. Ik durft te beweren dat organisaties die bewust werk maken van duurzaam geluk, zich weinig zorgen hoeven te maken om hun imago & reputatie, omdat alles klopt.

Werken aan geluk, wat communiceert dat eigenlijk?

De gelukkig werken piramide


De gelukkig werken piramide van Onno Hamburger laat zien dat je werkgeluk grofweg kunt onderverdelen in drie onderdelen: zingeving, voldoening en plezier. Wanneer je iemand vraagt om zijn werk te waarderen door op deze drie punten een cijfer te geven, krijg je een goed beeld van hoe gelukkig die persoon werkt.

Gelukkig werken en reputatie


Van Riel onderscheidt in zijn reputatietheorie 7 pijlers die de reputatie van een organisatie kunnen beïnvloeden. 

In de reputatietheorie wordt gesteld dat de mate waarin een organisatie aan de verwachtingen kan voldoen afhankelijk is van het gedrag van de organisaties, de communicatie en de context waarbinnen de organisaties opereert (en de wijze waarop de organisaties omgaat met de sociale context.)


Gedrag heeft de grootste invloed op de reputatie en ik ben van mening dat juiste en oprechte intenties gedrag kan beïnvloeden. Mensen die de drie aspecten van gelukkig werken een hoog cijfer geven, handelen vanuit oprechte intenties en daarmee beïnvloeden zij het imago en de reputatie van de organisatie in positieve zin.

Ter illustratie

Mensen in een organisatie die weten waar ze voor werken en op welke manier zij bijdragen aan een groter geheel scoren hoog op zingeving. Dit heeft direct invloed op de wijze waarop zij met klanten omgaan en hoe zij service verlenen. Het leveren van waardevolle producten en een goede service draagt bij aan een goede reputatie. 


Als de missie* van een organisatie bijvoorbeeld is: waarde bieden aan de klant, het ontwikkelen van producten die het leven van de klant makkelijker/ beter / mooier maken en dit zit in het DNA van de organisatie. Wanneer dit een gedeelde missie is waar iedereen in de organisatie achter staat, dan wordt daarnaar gehandeld.


Daarmee bedoel ik expliciet niet een missie die bedacht tijdens een uitgebreid, kostbaar missie/visie traject, waarvan eigenlijk alleen de betrokken projectleden het na een half jaar nog weten welke missie er uiteindelijk bedacht is.

Medewerkers handelen er als vanzelfsprekend naar en er wordt aan de verwachtingen van klanten voldaan. Mocht er onverhoopt toch een keer iets misgaan, dan is de organisatie in staat om hier op een adequate en oprechte manier op te reageren.


Een goed voorbeeld van een organisatie waarbij je dit kunt zien is Tony Chocolonely.

Ik leer professionals en ondernemers om te investeren in werkgeluk. Wil je contact, stuur me dan even een mailtje! mail@kristadewolff.nl

______________________________________________

Over Krista

Iedereen gelukkig aan het werk, dat is mijn missie!

Gefascineerd door bedrijfsculturen en oprecht geïnteresseerd in mensen en hoe zij hun werk ervaren. De afgelopen jaren heb ik bij organisaties gezien wat mensen gelukkig maakt en ook waar organisaties kansen laten liggen.

Als interim adviseur signaleer ik vaak bij organisaties, dat de juiste intentie mist. Zonde, want communicatie blijft dan vaak oppervlakkig en reputatiemanagement ‘damage control’.

Via mijn blog en een maandelijkse iZine kun je mijn visie op geluk in organisaties volgen. Ik deel graag mijn tips en inspiratie met je, om het geluk ook in jouw bedrijf te vergoten! www.kristadewolff.nl

Aantal keer bekeken: 217

Plaats een reactie