Wijzigingswet arbowet ingediend bij Tweede Kamer

Drie maanden nadat de Raad van State zijn advies gaf, is de wet die de arbowet wijzigt ingediend bij de Tweede Kamer tijdens het Kerstreces.

Die drie maanden zijn gebruikt om de forse kritiek van de Raad van State én de opmerkingen in de 39 reacties op de internetconsultatie begin 2015, te verwerken in het wetsvoorstel.

Als ik het zo lees, is dit wetsvoorstel een rampenplan: kosten voor werkgevers gaan omhoog, het aantal arbeidsongeschikten neemt toe en de positie van de bedrijfsarts wordt zo mogelijk nog penibeler.

Maar de werkgevers blijven zich in stilzwijgen hullen. Inclusief hun personeelswerkers zoals HRbase-lezers.

Dat kan twee dingen betekenen: werkgevers snappen niet wat er aan het gebeuren is óf... ze denken dat die storm wel over waait.

Het kan best zijn dat werkgevers niet snappen wat er gaande is, er gebeurt genoeg waar aandacht aan besteed moet worden: arbozorg is voor een werkgever echt geen prioriteit.

Maar denken dat het overwaait is ook een verklaring: de voorstellen in die wijzigingswet zijn zo vreemd, dat het moeilijk voorstelbaar is dat dat tijdens de parlementaire behandeling overeind blijft.

In welk kamp sta jij...?
...snap je het niet helemaal... geen schande. Lees ArboInfo291 er eens op na: kort en bondig alle info om je een mening te vormen. Of denk je dat het wel overwaait..?

Het waait NIET over.
Dat zal je met me eens zijn als je de achtergrond nagelezen hebt in ArboInfo291: die wijzigingswet is het resultaat van ruim twee jaar evalueren van de vorige arbowetswijziging van nu zo'n zeven jaar geleden. Een evaluatie moet ook een keer afgelopen zijn. Bovendien is de aandacht voor arbo in het parlement nagenoeg afwezig: bij de bespreking van de begroting van SZW is er geen woord aan gewijd!

Dat betekent, dat als de werkgevers blijven dutten, dit wetsvoorstel een eitje is. De geplande invoeringsdatum van 1 maart zal niet gehaald worden, maar 1 juli 2016 zal het zo ver zijn!

Dus... HRbase-lezer: hoe zit het bij jou? Onbekend met de materie... óf waait het wel over?

Aantal keer bekeken: 339

Je kunt niet meer reageren op dit bericht.