Veel mensen vinden het moeilijk om een goede sollicitatiebrief te schrijven. Dat is ook best logisch want in een sollicitatiebrief moet je jezelf aanprijzen en dat doen we verder in ons leven zelden. Dan moet dat aanprijzen van jezelf ook nog zonder jezelf op te dringen of op te scheppen. Best lastig dus! Hier volgen 10 tips voor het schrijven van een goede sollicitatiebrief.

Allereerst is de verzorging van je brief belangrijk. Als de verzorging niet op orde is, dan komt je inhoudelijke boodschap niet over.

Tip 1. Gebruik de indeling van een zakelijke brief
Een zakelijke brief kent een briefhoofd, met daarin:
- Je eigen naam en (email)adres (dit mag eventueel ook in de afsluiting onder je naam)
- De naam en het adres van de geadresseerde
- De plaats en dagtekening
- Een aanduiding van het onderwerp waarover de brief gaat startend met “Betreft:”
- Een aanhef, bij voorkeur met een naam
Na het briefhoofd, volgt de tekst (zie derde punt), en je sluit af met
- Een groet
- Je eigen naam
- Je handtekening
- Een verwijzing naar bijlages

Tip 2. Maak een mooie tekstverdeling
De brief moet één pagina beslaan en gelijkelijke verdeeld zijn over de pagina. Voeg eventueel wat witte regels toe in je briefhoofd of afsluiting. Zorg voor ruime marges (minimaal 2,5 cm) en voldoende witte ruimte in je brief.
Kies één lettertype en gebruik geen verdere opmaak (geen gebruik van vet, schuingedrukt of onderstreept).

Tip 3. Deel je tekst op in alinea’s
Een duidelijke indeling maakt je brief sneller leesbaar. Een goede indeling is als volgt:
- Aanleiding. In één of twee zinnen maak je duidelijk dat je solliciteert op de vacature.
- De kern: Hier volgt je geschiktheid en je motivatie. Let op dat je geschiktheid iets anders is dan je motivatie en dat je aan beide aspecten aandacht besteed. Dit gedeelte kan meerdere alinea’s beslaan.
- Afsluiting. In één zin sluit je af met een verzoek uitgenodigd te worden voor een gesprek.

Tip 4. Maak geen taal- en schrijffouten
Natuurlijk gebruik je een spellingschecker maar deze haalt niet alle fouten eruit. Laat je brief door iemand controleren want je leest snel over je eigen fouten heen.

Tip 5. Gebruik duidelijke taal
Mooi en goed Nederlands is kort een eenvoudig.
- Maak korte zinnen met een onderwerp en werkwoord
- Gebruik gewone woorden

Op directduidelijk.nl staan taaltips voor overheidsbrieven. Een aantal van die tips zijn ook heel erg handig voor een goede sollicitatiebrief. Eén van de tips die daar genoemd wordt is:
Gebruik gemakkelijk woorden:
Gebruik zo veel mogelijk de taal die je ook in alledaagse gesprekken gebruikt. Kies makkelijke woorden die iedereen vaak gebruikt. Kijk op www.ishetb1.nl/ of https://www.zoekeenvoudigewoorden.nl/ om te controleren of iets een makkelijk woord is.

Gebruik daarnaast veel verbindingswoorden, zoals “bijvoorbeeld” “maar” “zo”. Met verbindingswoorden geef je het verband aan tussen zinnen. Een brief wordt beter gelezen en beter begrepen als er verbindingswoorden in staan. Gebruik ze wel correct.

Meer uitleg kun je vinden op
https://www.scribbr.nl/taalregels-schrijftips/verbindingswoorden/

Dan volgen hier een aantal tips om te zorgen dat je motivatie en geschiktheid goed tot uitdrukking komen. Neem de tijd voor tip 6, 7 en 8 zonder meteen de brief te willen schrijven.

Tip 6. Verdiep je in de vacature voordat je gaat schrijven
Lees de vacature en de website van het bedrijf goed door. Verdiep je in wat ze belangrijk vinden. Maak daar notities van. Zorg dat je een beeld hebt van wie zij zijn, hoe ze zichzelf zien en wat de ideale kandidaat is die zij voor het oog hebben.

Tip 7. Kies de onderwerpen waarover je iets gaat opschrijven
In een sollicitatiebrief kun je niet ingaan op alle eisen. Je brief zou dan veel te lang worden en daardoor minder krachtig. Het is daarom belangrijk dat je eerst de onderwerpen gaat kiezen waarover je iets wilt gaan schrijven. Kies twee of drie belangrijke eisen waar jij aan voldoet en waarop jij jezelf goed kan presenteren en kies daarnaast één of twee redenen waarom je de vacature graag gaat vervullen.

Tip 8. Brainstorm je argumenten
Denk nu na over wat je kunt zeggen over deze onderwerpen. Heb je bewijs dat je voldoet aan de eisen of dat je gemotiveerd bent?
- Geef voorbeelden, beschrijf bijvoorbeeld een project waar je aan hebt gewerkt
- Benoem je resultaten, je output
- Beschrijf je eigen ervaring
Blijf niet hangen in benoemen van competenties. Zo is het benoemen dat je besluitvaardig, creatief of gemotiveerd bent, niet overtuigend. En, herhaal geen dingen uit je CV. Natuurlijk mag je wel iets uit je CV kort aanhalen maar voeg er altijd iets aan toe, bijvoorbeeld waarom je bepaalde dingen hebt gedaan.
Je kunt het beste even gaan brainstormen over je mogelijk bewijs, vóórdat je je brief gaat schrijven. Gebruik uiteindelijk alleen je sterkste argumenten in de brief.

Tip 9. Formuleer positief
Formuleer zaken positief. Schrijf wat je wél kunt en wat je wél wil. Schrijf niet in een brief dat je niet voldoet aan bepaalde eisen, dat je ergens weggaat, ontslagen bent door een reorganisatie of weg wilt. Dat zorgt niet voor de goede focus en het is voor een bedrijf niet interessant. Ze willen weten wat je wél kunt en wil.

Tip 10. Ben specifiek
Zorg dat je motivatie niet te algemeen is. Formuleer waarom je op deze vacature bij specifiek dit bedrijf wilt gaan werken.

Drs. Patricia de Wit MSc. is coach in haar eigen bedrijf Patricia de Wit Coaching. Zij schreef naast artikelen in vakbladen, boeken over talentmanagement, motivatie, persoonlijke effectiviteit, geluk en zelfontwikkeling. Voor meer informatie zie www.patriciadewit.com.

Aantal keer bekeken: 19

Plaats een reactie