De 5 populairste HR boeken uit de HRBase boekenwinkel zijn:

1.) De vijf frustraties van teamwork
2.) Inzicht in de Ondernemingsraad 2010
3.) De geluksfabriek
4.) De Kleine Gids voor de Nederlandse Sociale Zekerheid 2010.1
5.) Handboek ontwikkelingsgericht coachen

Hieronder vind je een korte omschrijving van elk van de boeken.
Of ga naar onze boekenwinkel en bekijk alle boeken.


De vijf frustraties van teamwork

Hoe je ervoor zorgt dat samenwerken leuk blijft


  De vijf frustraties van teamwork
Patrick Lencioni
Waardering: 4.5   (7 stemmen)
Prijs: €19.90


In 'De vijf frustraties van teamwork' legt Patrick Lencioni de kern van samenwerking in teams bloot. Dat doet hij aan de hand van deze parabel, waarin Catherine Peterson als ceo een team moet leiden dat onderling zo in conflict is geraakt dat het de hele organisatie negatief beïnvloedt. Gaandeweg openbaren zich vijf grote frustraties waarmee teamleden worstelen, frustraties die de samenwerking saboteren: gebrek aan vertrouwen, angst voor confrontatie, gebrek aan betrokkenheid, afschuiven van verantwoordelijkheid en niet-resultaatgericht werken.

Lencioni laat middels dit verhaal zien hoe deze hindernissen ontstaan en hoe u ze achter u kunt laten. Vervolgens werkt hij het onderliggende model uit. Een boek met een krachtige boodschap voor iedereen die in of met teams werkt.

Inzicht in de Ondernemingsraad 2010

Een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden


  Inzicht in de Ondernemingsraad 2010
Frans Vink, Robbert van het Kaar
Waardering: 4.5   (8 stemmen)
Prijs: €69.50


Actuele sociaal-economische ontwikkelingen zoals reorganisaties, fusies, flexibel arbeid en sociale innovatie zijn van invloed op de medezeggenschap in ondernemingen. Van de ondernemingsraad wordt dan ook veel verwacht. Verschillende wetten en collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen geven de ondernemingsraad de kans om zich duidelijk te profileren.


'Inzicht in de ondernemingsraad' geldt al jaren als de absolute objectieve standaard. Inmiddels zijn er meer dan 500.000 exemplaren verkocht. Dit succes bewijst dat 'Inzicht in de ondernemingsraad' onmisbaar is voor OR-leden, bestuurders, adviseurs, personeelsfunctionarissen en juristen.


De geluksfabriek

Over het binden en boeien van mensen in organisaties


  De geluksfabriek
Maurits Bruel, Clemens Colsen

Waardering: 4   (15 stemmen)
Prijs: €16.95
De economische groei en krapte op de arbeidsmarkt dwingen organisaties ertoe beter te luisteren naar en te reageren op de wensen van werknemers. Terwijl in de bovenstroom wordt gesproken over aandeelhouders, resultaten, prestatiesturing, structuren en systemen, voeren in de onderstroom normen en waarden, identiteit, ethiek, authenticiteit en zingeving de boventoon. Mensen willen niet méér, maar beter! Alleen door ieder individu aan te spreken op zijn psychologisch contract, maken organisaties mensen gelukkiger en laten zij hun talenten tot bloei komen. Essentieel is het onderscheid tussen mensen die geboeid willen worden en mensen die zich verbinden aan een organisatie. De eerste groep beschouwt de arbeidsrelatie als een 'deal', voor de tweede is de identiteit en missie de bindende factor. Met dertien basisprincipes voor binden en boeien, wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden duidelijk gemaakt hoe organisaties kunnen omgaan met schijnbaar tegenstrijdige belangen van het individu en de organisatie. De geluksfabriek is een metafoor voor de organisatie van de toekomst. Om succesvol te kunnen blijven, zullen organisaties niet alleen hun klanten, maar ook hun werknemers moeten kunnen binden en boeien. Bruel en Colsen geven richtlijnen hoe organisaties dit kunnen doen.


De Kleine Gids voor de Nederlandse Sociale Zekerheid 2010.1  De Kleine Gids voor de Nederlandse Sociale Zekerheid 2010.1
Th.G.M. Klabbers
Waardering: 5   (1 stemmen)

Prijs: €11.00


'De Kleine Gids' behandelt de belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in enkele pagina's per wet. Geen wetsartikelen of verwijzingen naar jurisprudentie, maar een heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wet. 'De Kleine Gids' is een begrip voor iedereen die met de sociale zekerheid te maken heeft, van advocaat tot uitkeringsgerechtigde.


Handboek ontwikkelingsgericht coachen

Een hefboom voor zelfsturing


  Handboek ontwikkelingsgericht coachen
Rudy Vandamme

Waardering: 4   (33 stemmen)
Prijs: €38.10


Met dit boek wil Rudy Vandamme u stimuleren creatief en geïnspireerd aan de slag te gaan met uw dienstverlening of communicatie. Als u al weet hoe u iemand met doelgerichte actieplannen kunt helpen en als u de elementaire gespreksmethoden al beheerst, biedt dit boek u de mogelijkheid om met persoonlijke ontwikkelingsaspecten te leren werken. Het is een stapje verder in het helpen van mensen. De toepassingen zijn oneindig en veel breder dan sport en management.


Als u mensen vooruit wilt helpen met hun ervaringen, activiteiten of projecten, kunt u meer doen dan ondersteunen of acties in de gaten houden. Het gaat er bij ontwikkelingsgerichte aspecten om dat u na gaat hoe iemand zijn bezigheden, ervaringen en problemen meer zelf kan sturen.


In dit boek vindt u de fundamenten om een coach te worden die het persoonlijk aspect methodisch kan hanteren, zoals de methodiek om patronen te zoeken, de manieren om de zelfsturing te bevorderen, een coachingtraject in zeven fasen en een model met vijf niveaus van zelfsturing. De modellen zijn oorspronkelijk en het resultaat van jarenlang onderzoek. De essentie van de ontwikkelingsgerichte aanpak wordt duidelijk gemaakt door schema's, cartoons en vier uitvoerige casussen uit diverse sectoren.


De modellen en technieken worden stevig onderbouwd met een visie op de maatschappelijke betekenis van coaching. Coaching is een nieuwe gespreksvorm die zich profileert naast advisering, therapie, leiderschap, opleiding en hulpverlening. Het unieke van coaching is dat het aspecten uit het persoonlijke leven van mensen in een educatief en ontwikkelingsgericht kader plaatst. Coaching transformeert problemen, gebeurtenissen, patronen en verstrengelingen door ze onder projectmatige zelfsturing te brengen.


Aantal keer bekeken: 207