Deel 'Het beoordelingsprobleem van deze zondag: Juridische gevolgen van beoordelingen zijn beperkt'