Deel 'Het beoordelingsprobleem van deze zondag: De beoordeling staat los van het functieprofiel.'