Deel 'Het beoordelingsprobleem van deze zondag: Vooral aandacht voor de probleemgevallen'