Deel 'Het beoordelingsprobleem van deze zondag: medebeoordelaars ontbreken'