Deel 'Het beoordelingsprobleem van deze zondag: Beoordelingen zijn  inconsistent.'