Deel 'Het beoordelingsprobleem van deze zondag: Alle beoordelingsaspecten wegen even zwaar.'