Deel 'Te strakke planning speelt zakelijk Nederland parten'