Roel Melchers
  • Man
  • Houten
  • Nederland
  • 2-5
Deze content delen

De contacten van Roel Melchers

  • Nicole Verduyn

Roel Melchers's HR berichten

Wie denkt er dat de nieuwe arbowet nog doorgaat per 1 juli...

Die nieuwe arbowet is een draak van een wet die de PvdA-minister Lodewijk Asscher in het Staatsblad heeft gekregen door onoplettendheid van zijn coalitiepartner de VVD. Sterker: De VVD heeft zowel in…Lees verder

Gestart op 27 Mei 2017

Ben je al klaar voor 2 (twee) bedrijfsartsen...?

Met die nieuwe arbowet, die waarschijnlijk per 1 juli in werking treedt, krijgt jouw bedrijfsarts expliciete zorgrollen. Bijvoorbeeld met dat inloopspreekuur (14.2.e nieuw), begeleiding bij verzuim…Lees verder

Lees meer HR artikelen over: begeleiding, ziekteverzuim, verzuim, begeleiden, beoordeling

Gestart op 14 Februari 2017

Laat je bedrijfsarts een werknemer verzorgen óf beoordelen.

Al sinds 1950 staan de KNMG-regels niet toe dat een arts een persoon zowel verzorgt áls beoordeelt.Recent heeft dat, ook voor de centrale tuchtrechter, geleid tot de veroordeling van een cardioloog…Lees verder

Lees meer HR artikelen over: oordelen, KNMG, inloopspreekuur, verzorgen, zorgen

Gestart op 11 November 2016

Wijzigingswet arbowet ingediend bij Tweede Kamer

Drie maanden nadat de Raad van State zijn advies gaf, is de wet die de arbowet wijzigt ingediend bij de Tweede Kamer tijdens het Kerstreces.Die drie maanden zijn gebruikt om de forse kritiek van de…Lees verder

Gestart op 2 Januari 2016

 

De pagina van Roel Melchers

Laatste wijziging

Roel Melchers heeft gereageerd op Roelie van Leeuwen's HR bericht 'Op zoek naar: inspirerende sessie omtrent Effectief Vergaderen'
"Vergaderingen zijn kostbaar. Reken de gemiddelde uurprijs maal het aantal deelnemers. Een vergaderlid dat ten onrechte een kwartier aan het woord is, kost een kwart van de uurprijs maal het aantal deelnemers. Een vergadering economiseer je dus door…"
15 November 2017
Roel Melchers heeft gereageerd op Ursandra J.'s HR bericht 'Wat zijn de voorwaarden/regels m.b.t. het vergoeden van een bril door de werkgever?'
"Natuurlijk moet je ervoor zorgen als werkgever dat jouw mensen hun werk kunnen doen. Een bril om daarmee het beeldscherm van hun computer te kunnen lezen hoort daarbij. Weet dat een 'computerbril' niets anders is dan een leesbril. Het…"
15 November 2017
Roel Melchers heeft gereageerd op Evert Heintzs HR nieuwsitem Stress, maak het bespreekbaar.
"Advies aan werkgever: Stel forfaitair 'stressbestendigheid' als functie-eis. Mocht een werknemer dan een verzuim claimen omdat hij de stress niet aan kan, kan dat verzuim niet beschouwd worden als veroorzaakt door een ziekte en ben je…"
15 November 2017
Roel Melchers heeft gereageerd op Glenn van der Burgs HR nieuwsitem Hoe pakken Achmea en Hago werkstress aan?
"Wat een rare vraag. Mij dunkt dat werkstress in eerste instantie iets is van de werknemer. Hoe gaat híj er mee om. Een werkgever mag open staan voor stress bij zijn werknemers, maar het is de werkNEMER die er mee om moet gaan. Sterker: een…"
15 November 2017
Roel Melchers heeft gereageerd op Michel den Daass HR nieuwsitem Leidt verdeling ziekterisico tot meer vaste banen ?
""De werkgevers en ARBO-artsen laten echter nog veel te vaak ... medewerkers wegkomen met hun wangedrag." Schrijft Jan van der Zanden. Ik wil hier graag een streepje onder zetten. De NVAB, de bond van bedrijfsartsen, is van mening dat…"
18 September 2017
Roel Melchers heeft gereageerd op Michel den Daass HR nieuwsitem Leidt verdeling ziekterisico tot meer vaste banen ?
"De loondoorbetalingsverplichtingtermijn zal verkort worden. Waarschijnlijk tot een jaar voor kleine werkgevers. Dat heeft Minister Asscher na een ministerraadsvergadering van zo'n half jaar geleden gezegd, dus dat zal wel in het regeerakkoord…"
2 September 2017
HR-bericht van Roel Melchers

Liever geen keurende bedrijfsarts...?

In mijn vorige bericht motiveer ik waarom je met die nieuwe arbowet twee bedrijfsartsen nodig hebt: eentje voor het verlenen van zorg en eentje voor het doen van keuringen. Als jij je bedrijfsarts vraag of een verzuimende medewerker dat doet omdat hij een ziekte onder de leden heeft, is dat een keuring ex de Wet op de Medische Keuringen.Probleem is dat ex KNMG-gedragsregels een…Bekijk meer
28 Juli 2017
HR-bericht van Roel Melchers

Positie bedrijfsarts penibel

Tot 1 juli van dit jaar is de bedrijfsarts gewoon een keuringsarts. Hij moet, in opdracht van zijn broodheer de werkgever, aanstellingskeuringen doen en vaststellen of een arbeidsverzuim op conto van een ziekte geschreven wordt. Per 1 juli zijn er twee wetten van kracht die de bedrijfsarts in een onmogelijke situatie plaatsen waar ik eigenlijk geen uitweg zie.Die nieuwe arbowet loochent het keuringsprimaat van de bedrijfsarts en geeft hem zorgtaken die daarmee NIET te verenigen zijn. En die…Bekijk meer
7 Juli 2017
HR-bericht van Roel Melchers

Die nieuwe arbowet gaat tóch per 1 juli door!

2 juni is dat in de ministerraad besloten. Die draak van een wet brengt jou als werkgever representant ook in de problemen.Als je niet uitkijkt, wordt dit een hele dure grap...! Jouw parlementaire vertegenwoordigers hebben in de vier jaar dat het duurde om die wet te formuleren niet goed opgelet. Niet voor niets heeft de VVD zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer uiteindelijk tegen het wetsvoorstel gestemd.Twee tips om het tij te keren: 1- zorg dat je een SCHRIFTELIJKE overeenkomst heb met…Bekijk meer
21 Juni 2017
HR-bericht van Roel Melchers

Wie denk er dat de nieuwe arbowet nog doorgaat per 1 juli...

Die nieuwe arbowet is een draak van een wet die de PvdA-minister Lodewijk Asscher in het Staatsblad heeft gekregen door onoplettendheid van zijn coalitiepartner de VVD. Sterker: De VVD heeft zowel in de Tweede als in de Eerste kamer tegen de wet gestemd!Nu waren er in maart Tweedekamerverkiezingen die resulteerden in een ruk naar rechts.Ik ga ervan uit, dat die nieuwe arbowet NIET per 1 juli in werking treedt. Ik acht de mogelijkheid zelfs opportuun, dat de wet alsnog ingetrokken wordt.Bekijk meer
27 Mei 2017
Roel Melchers heeft gereageerd op Erik Wijlhuizen's HR bericht 'De Arbowet wordt gewijzigd'
"Erik, je schreef dit in februari. Ik denk nadat de Eerste Kamer het wetsvoorstel geaccepteerd had. We zijn nu eind mei... denk je nog dat die wetswijziging doorgaat...? Daar is nog een KB, een Koninklijk Besluit, voor nodig... Rechts Nederland kan…"
27 Mei 2017
Roel Melchers heeft gereageerd op Else de Boer's HR bericht 'Deze vragen mag je nooit aan je (toekomstige) werknemers stellen'
"Dick, Uit je mailtje begreep ik dat jouw vraag was: Zegt het nu iets over de kwaliteit van de arts of over deze werknemers? Daar heb ik op geprobeerd te antwoorden. Jij zegt dat me dat niet gelukt is, maar stelt een andere vraag: 'Het is zeer…"
16 November 2016
Roel Melchers heeft gereageerd op Else de Boer's HR bericht 'Deze vragen mag je nooit aan je (toekomstige) werknemers stellen'
"@Dick. Het zegt iets over verzuimcultuur. Die zal per bedrijf een beetje verschillen. Het komt veel partijen, zeker op korte termijn, wel goed uit als er een medische reden voor het verzuim aangegeven kan worden. Een zalvende pz-er, wiens hart zijn…"
13 November 2016
Roel Melchers heeft gereageerd op Else de Boer's HR bericht 'Deze vragen mag je nooit aan je (toekomstige) werknemers stellen'
"@Jan. Je hebt gelijk. Laat ik mijn verhaal afmaken. Als ziekte NIET de verklaring is voor een verzuim, dan geldt het tegenovergestelde van als er WEL een medische verklaring voor is. Er is GEEN wettelijke loondoorbetalingsverplichting. De werkgever…"
13 November 2016
Roel Melchers heeft gereageerd op Else de Boer's HR bericht 'Deze vragen mag je nooit aan je (toekomstige) werknemers stellen'
"Else, Onder 'verzuimbegeleiding en re-integratie' vergeet je de belangrijkste vraag te stellen aan de bedrijfsarts: Is er een medische verklaring voor het verzuim. Alleen als de bedrijfsarts die vraag met 'ja' beantwoordt, kan…"
11 November 2016
HR-bericht van Roel Melchers

Laat je bedrijfsarts een werknemer verzorgen óf beoordelen.

Al sinds 1950 staan de KNMG-regels niet toe dat een arts een persoon zowel verzorgt áls beoordeelt.Recent heeft dat, ook voor de centrale tuchtrechter, geleid tot de veroordeling van een cardioloog die de mate van arbeidsongeschiktheid debiteerde tegenover de medisch adviseur van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.Maar die problematiek van het combineren van zorgen en oordelen ligt ook voor de bedrijfsarts op de loer.Enerzijds heb je als werkgever medische oordelen nodig. Je wil…Bekijk meer
11 November 2016

Profiel informatie

Bij welk bedrijf ben je werkzaam?
ArboInfo, MEDiX bedrijfsgeneeskundige expertise
Webadres bedrijf:
http://www.ArboInfo.eu
Aantal werknemers werkzaam bij bedrijf
2-5
In welke bedrijfstak ben je werkzaam?
Gezondheid/Welzijn
Functie
Anders
Indien anders, vul hieronder uw functie in:
bedrijfsarts
Is dit een leidinggevende functie?
Nee

HR Berichten van Roel Melchers

Liever geen keurende bedrijfsarts...?

In mijn vorige bericht motiveer ik waarom je met die nieuwe arbowet twee bedrijfsartsen nodig hebt: eentje voor het verlenen van zorg en eentje voor het doen van keuringen.

Als jij je bedrijfsarts vraag of een verzuimende medewerker dat doet omdat hij een ziekte onder de leden heeft, is dat een keuring ex de Wet op de Medische Keuringen.

Probleem is dat ex…

Lees verder

Geplaatst op 28 juli 2017 at 2:00pm —

Positie bedrijfsarts penibel

Tot 1 juli van dit jaar is de bedrijfsarts gewoon een keuringsarts.

Hij moet, in opdracht van zijn broodheer de werkgever, aanstellingskeuringen doen en vaststellen of een arbeidsverzuim op conto van een ziekte geschreven wordt.

Per 1 juli zijn er twee wetten van kracht die de bedrijfsarts in een onmogelijke situatie plaatsen waar ik eigenlijk geen uitweg zie.

Die nieuwe arbowet loochent het keuringsprimaat van de bedrijfsarts en geeft hem zorgtaken die…

Lees verder

Geplaatst op 7 juli 2017 at 10:30pm —

Die nieuwe arbowet gaat tóch per 1 juli door!

2 juni is dat in de ministerraad besloten.

Die draak van een wet brengt jou als werkgever representant ook in de problemen.

Als je niet uitkijkt, wordt dit een hele dure grap...! Jouw parlementaire vertegenwoordigers hebben in de vier jaar dat het duurde om die wet te formuleren niet goed opgelet. Niet voor niets heeft de VVD zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer uiteindelijk tegen het wetsvoorstel gestemd.

Twee tips om het tij te…

Lees verder

Geplaatst op 21 juni 2017 at 6:30pm —

Werknemer-bedrijfsarts is een feit.

Eind januari stuurde Minister Asscher zijn brief aan de Tweede Kamer over de inrichting van de arbozorg.

Dat mocht ook wel eens na een evaluatie van ruim twee jaar van de arbowet.

Daarin heel veel belangwekkende zaken. Maar omdat het er zo veel zijn...raken essentiële punten ondergesneeuwd.

Bijvoorbeeld de instelling van het instituut werknemer-bedrijfsarts. Het lijkt een niemandalletje... maar het zou wel eens het einde kunnen inluiden van de bedrijfsarts…

Lees verder

Geplaatst op 26 februari 2015 at 5:26pm —

Prikbord

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

  • Nog geen reacties