bas westerhout
  • Man
  • laren
  • Nederland
  • 6-10
Deze content delen

De contacten van Bas westerhout

  • Peter Lindenbergh

bas westerhout's HR berichten

DISFUNCTIONEREN EN GOED WERKNEMERSCHAP: WAT MAG DE WERKGEVER VAN DE WERKNEMER VERLANGEN?

De rechter kan de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever ontbinden op grond van ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid. Daarvoor is onder meer vereist…Lees verder

Lees meer HR artikelen over: werknemerschap, goed, disfunctioneren, verbeterplan

Gestart op 29 Oktober 2019

Platformeconomie: rechtbank kiest voor bemiddelaar ten koste van werknemer (de wereld op zijn kop)

PlatformVoor degenen die het nog niet weten ter introductie: Helpling exploiteert een online platform waar schoonmakers en huishoudens afspraken kunnen maken over door schoonmakers bij de klant thuis…Lees verder

Lees meer HR artikelen over: Waadi, arbeidsbemiddeling, platformeconomie

Gestart op 2 Juli 2019

Billijke vergoeding van twee jaarsalarissen op basis van formule (BV = TV x C) en processtrategie

In februari 2016 oordeelde de Rechtbank Noord-Nederland over drie door de werkgever ingediende ontbindingsverzoeken. Primair werd ontbinding verzocht wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de…Lees verder

Lees meer HR artikelen over: hoger, beroep, non-actiefstelling, formule, vergoeding

Gestart op 7 December 2016

AOW- leeftijd omhoog: zorg (ook) voor demotie-beleid

Op 31 oktober 2016 is bekend gemaakt dat het kabinet de AOW-leeftijd weer verhoogt: in 2021 wordt die 67 jaar + 3 maanden. Door deze aanpassing aan de levensverwachting voorkomt het kabinet het…Lees verder

Lees meer HR artikelen over: pensioenleeftijd, pensioen, demotiebeleid, demotie, pensioendatum

Gestart op 2 November 2016

 

De pagina van bas westerhout

Laatste wijziging

Een HR bericht geplaatst door bas westerhout werd weergegeven

DISFUNCTIONEREN EN GOED WERKNEMERSCHAP: WAT MAG DE WERKGEVER VAN DE WERKNEMER VERLANGEN?

De rechter kan de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever ontbinden op grond van ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid. Daarvoor is onder meer vereist dat:(i) de bedongen arbeid en de bijbehorende functie-eisen duidelijk en voldoende concreet zijn gedefinieerd in een functie- en competentieprofiel, zodat duidelijk is wat er van de werknemer wordt veracht en zodat het functioneren aan die criteria kan worden getoetst.Daarnaast is vereist dat de…Bekijk meer
17 December 2019
HR-bericht van bas westerhout

Terug van weggeweest: de pro forma ontbindingsprocedure

De Werkloosheidswet (WW) regelt de verplichting van de werknemer om te voorkomen dat hij verwijtbaar werkloos wordt. Laat de werknemer dat na, dan verspeelt hij zijn rechten op een WW-uitkering.Om dit verwijt te voorkomen kon een werknemer in het verleden niet zonder risico akkoord gaan met beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Dit was de aanleiding voor de ontwikkeling van de zogenaamde pro forma ontbinding van de arbeidsovereenkomst, omdat de werknemer wel…Bekijk meer
5 December 2019
Het HR nieuwsitem van bas westerhout werd weergegeven

Zzp’ers, het kartelverbod en de zij-aan-zij-vuistregel

De Mededingingswet waarborgt een effectieve en eerlijke concurrentie. Daartoe verbiedt deze wet overeenkomsten tussen ondernemingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Zo mogen ondernemingen hun marktgedrag niet onderling afstemmen, bijvoorbeeld door het maken van (minimum) tariefafspraken. Dit waarborgt concurrentie tussen…Bekijk meer
28 November 2019
HR-bericht van bas westerhout

Zzp’ers, het kartelverbod en de zij-aan-zij-vuistregel

De Mededingingswet waarborgt een effectieve en eerlijke concurrentie. Daartoe verbiedt deze wet overeenkomsten tussen ondernemingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Zo mogen ondernemingen hun marktgedrag niet onderling afstemmen, bijvoorbeeld door het maken van (minimum) tariefafspraken. Dit waarborgt concurrentie tussen…Bekijk meer
26 November 2019
HR-bericht van bas westerhout

DISFUNCTIONEREN EN GOED WERKNEMERSCHAP: WAT MAG DE WERKGEVER VAN DE WERKNEMER VERLANGEN?

De rechter kan de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever ontbinden op grond van ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid. Daarvoor is onder meer vereist dat:(i) de bedongen arbeid en de bijbehorende functie-eisen duidelijk en voldoende concreet zijn gedefinieerd in een functie- en competentieprofiel, zodat duidelijk is wat er van de werknemer wordt veracht en zodat het functioneren aan die criteria kan worden getoetst.Daarnaast is vereist dat de…Bekijk meer
29 Oktober 2019
bas westerhout heeft gereageerd op Uco van Veen's HR bericht 'Meer eigenaarschap bij medewerkers in de organisatie? 5 tips!'
"Waarom wordt het begrip "eigenaarschap" zo gretig gebruikt, terwijl het een woord is dat niet voorkomt in Van Dale of in enige Nederlandse wet. Waarom wordt niet gewoon gesproken over verantwoordelijkheid (nemen)?"
3 Oktober 2019
HR-bericht van bas westerhout

Platformeconomie: rechtbank kiest voor bemiddelaar ten koste van werknemer (de wereld op zijn kop)

PlatformVoor degenen die het nog niet weten ter introductie: Helpling exploiteert een online platform waar schoonmakers en huishoudens afspraken kunnen maken over door schoonmakers bij de klant thuis uit te voeren huishoudelijke werkzaamheden.Geen arbeidsovereenkomst tussen Helpling en schoonmakerOp 1 juli 2019 publiceerde de rechtbank Amsterdam haar vonnis in de door FNV tegen Helpling aangespannen procedure. In deze procedure vorderde FNV een verklaring voor recht dat de tussen de…Bekijk meer
2 Juli 2019
HR-bericht van bas westerhout

Hoe beëindigt een (payroll)werkgever een arbeidsovereenkomst met een gedetacheerde (payroll)werknemer?

Niet alleen uitzendbureaus, maar ook concerns en payrollbedrijven stellen werknemers onder benamingen zoals "detachering" en "payrolling" ter beschikking aan derden. De detacheringsovereenkomst en de payrollovereenkomst zijn – anders dan uitzendovereenkomst – niet in het Burgerlijk wetboek gedefinieerd. Is dat erg?UitzendovereenkomstDe uitzendovereenkomst is gedefinieerd als de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf…Bekijk meer
15 Mei 2019
HR-bericht van bas westerhout

Slapend dienstverband, goed werkgeverschap en verplicht ontslag: binnenkort (meer) duidelijkheid?

Zoals bekend hebben verschillende kantonrechters de afgelopen maanden verschillend geoordeeld over de vraag of een zieke werknemer na twee jaar ziekte van zijn of haar werkgever kan eisen dat hij/zij wordt ontslagen. Immers, alleen in geval van ontslag door of op initiatief van de werkgever kan de werknemer aanspraak maken op de wettelijke transtievergoeding. De…Bekijk meer
25 April 2019
bas westerhout heeft gereageerd op bas westerhouts HR nieuwsitem Werkgever veroordeeld werknemer te ontslaan
"Helemaal eens. Het inkomensverlies is immers niet veroorzaakt door het ontslag na twee jaar ziekte, maar louter het gevolg van de ziekte. Als de ziekte niet het gevolg is van de arbeidsomstandigheden, is er geen goede reden te verzinnen om de…"
25 April 2019
bas westerhout heeft gereageerd op bas westerhouts HR nieuwsitem Werkgever veroordeeld werknemer te ontslaan
25 April 2019
Karen van der Weel heeft gereageerd op bas westerhouts HR nieuwsitem Werkgever veroordeeld werknemer te ontslaan
"Het is toch sowieso van de zotte, dat een werknemer recht zou hebben op een transitievergoeding, terwijl hij bijna met pensioen gaat.. transitievergoeding was toch van baan naar baan? Dat ze nu een compensatie hiervoor in het leven hebben geroepen,…"
25 April 2019
Jan vd Zanden heeft gereageerd op bas westerhouts HR nieuwsitem Nulurencontract wordt door middel van vastkliksysteem stilzwijgend fulltime contract
"Merkwaardig dat er sprake is van een nul uren contract en wel een kennelijk vast brutosalaris van EUR 1.345 per maand. Verder had deze accountant deze uitslag natuurlijk kunnen voorzien. Dat zal een hele gezellige tijd worden bij dat kantoor met…"
18 April 2019
bas westerhout heeft gereageerd op bas westerhouts HR nieuwsitem Nulurencontract wordt door middel van vastkliksysteem stilzwijgend fulltime contract
"De uitspraak is te vinden op rechtspraak.nl onder nummer ECLI:NL:RBNHO:2019:2610. Artikel 610b BW bevat een zogenaamd weerlegbaar rechtsvermoeden en is geschreven voor situaties waarin de omvang van de arbeid niet (eenduidig) is overeengekomen. Een…"
18 April 2019
Jan vd Zanden heeft gereageerd op bas westerhouts HR nieuwsitem Nulurencontract wordt door middel van vastkliksysteem stilzwijgend fulltime contract
"Maar welke recente uitspraak is dat dan? En toch niet zo bijzonder, want dit is al jaren bekend.... What's new?"
18 April 2019
HR-bericht van bas westerhout

Nulurencontract wordt door middel van vastkliksysteem stilzwijgend fulltime contract

Het werken met nulurencontracten is niet geheel zonder risico, zo valt op te maken uit een recente uitspraak.Werknemer werkte als Assistent Accountant voor een accountantskantoor op basis van een nulurencontract. In beginsel betekent dit dat werkneemster geen recht heeft om opgeroepen te worden. Maar als een arbeidsovereenkomst drie maanden of langer duurt, bepaalt de wet dat de omvang van de arbeidsovereenkomst gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid in de voorafgaande drie maanden.…Bekijk meer
11 April 2019

Profiel informatie

Bij welk bedrijf ben je werkzaam?
Lieshout Westerhout Advocaten
Webadres bedrijf:
http://www.lwa.amsterdam
Aantal werknemers werkzaam bij bedrijf
6-10
In welke bedrijfstak ben je werkzaam?
Zakelijke dienstverlening
Functie
Directeur/Eigenaar
Indien anders, vul hieronder uw functie in:
partner
Is dit een leidinggevende functie?
Ja 1-10 personen

HR Berichten van Bas westerhout

Terug van weggeweest: de pro forma ontbindingsprocedure

De Werkloosheidswet (WW) regelt de verplichting van de werknemer om te voorkomen dat hij verwijtbaar werkloos wordt. Laat de werknemer dat na, dan verspeelt hij zijn rechten op een WW-uitkering.

Om dit verwijt te voorkomen kon een werknemer in het verleden niet zonder risico akkoord gaan met beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Dit was de aanleiding voor de ontwikkeling van de zogenaamde pro forma ontbinding van de arbeidsovereenkomst,…

Lees verder

Geplaatst op 5 december 2019 at 11:30am —

Zzp’ers, het kartelverbod en de zij-aan-zij-vuistregel

De Mededingingswet waarborgt een effectieve en eerlijke concurrentie. Daartoe verbiedt deze wet overeenkomsten tussen ondernemingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Zo mogen ondernemingen hun marktgedrag niet onderling afstemmen, bijvoorbeeld door het maken van (minimum) tariefafspraken. Dit waarborgt…

Lees verder

Geplaatst op 26 november 2019 at 5:00pm —

Hoe beëindigt een (payroll)werkgever een arbeidsovereenkomst met een gedetacheerde (payroll)werknemer?

Niet alleen uitzendbureaus, maar ook concerns en payrollbedrijven stellen werknemers onder benamingen zoals "detachering" en "payrolling" ter beschikking aan derden. De detacheringsovereenkomst en de payrollovereenkomst zijn – anders dan uitzendovereenkomst – niet in het Burgerlijk wetboek gedefinieerd. Is dat erg?

Uitzendovereenkomst

De uitzendovereenkomst is gedefinieerd als de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de…

Lees verder

Geplaatst op 15 mei 2019 at 12:30pm —

Slapend dienstverband, goed werkgeverschap en verplicht ontslag: binnenkort (meer) duidelijkheid?

Zoals bekend hebben verschillende kantonrechters de afgelopen maanden verschillend geoordeeld over de vraag of een zieke werknemer na twee jaar ziekte van zijn of haar werkgever kan eisen dat hij/zij wordt ontslagen. Immers, alleen in geval van ontslag door of op initiatief van de werkgever kan de werknemer aanspraak maken op de wettelijke transtievergoeding. De…

Lees verder

Geplaatst op 25 april 2019 at 11:42am —

Prikbord

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

  • Nog geen reacties