bas westerhout
  • Man
  • laren
  • Nederland
  • 6-10
Deel op Facebook
Deze content delen

De contacten van Bas westerhout

  • Peter Lindenbergh

bas westerhout's HR berichten

Billijke vergoeding van twee jaarsalarissen op basis van formule (BV = TV x C) en processtrategie

In februari 2016 oordeelde de Rechtbank Noord-Nederland over drie door de werkgever ingediende ontbindingsverzoeken. Primair werd ontbinding verzocht wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de…Lees verder

Lees meer HR artikelen over: hoger, beroep, non-actiefstelling, formule, vergoeding

Gestart op 7 December 2016

AOW- leeftijd omhoog: zorg (ook) voor demotie-beleid

Op 31 oktober 2016 is bekend gemaakt dat het kabinet de AOW-leeftijd weer verhoogt: in 2021 wordt die 67 jaar + 3 maanden. Door deze aanpassing aan de levensverwachting voorkomt het kabinet het…Lees verder

Lees meer HR artikelen over: pensioenleeftijd, pensioen, demotiebeleid, demotie, pensioendatum

Gestart op 2 November 2016

opzeggen arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet zonder risico

Werkgever stuurt werknemer na twee jaar ziekte een brief waarin wordt medegedeeld dat de loondoorbetaling na twee jaar ziekte zal worden beëindigd en dat de werknemer vanaf die datum aanspraak kan…Lees verder

Lees meer HR artikelen over: transitievergoeding, ontslag, HR

Gestart op 23 September 2016

 

De pagina van bas westerhout

Laatste wijziging

HR-bericht van bas westerhout

De toekomst van de ZZP’er ligt in het verleden

Op 26 november 2018 schreef Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een voortgangsbrief over de voortgang en de complexiteit van wetgeving die de DBA moet vervangen. De minister gaf daarin aan dat hij tot de conclusie was gekomen dat de aanvankelijk door hem beoogde oplossing – het verplicht omzetten van een overeenkomst van opdracht naar een arbeidsovereenkomst indien de zelfstandige minder dan € 15-18 per uur krijgen – naar alle waarschijnlijkheid strijdig zou zijn met Europees…Bekijk meer
13 uur geleden
Het HR nieuwsitem van bas westerhout werd weergegeven

Herplaatsingsplicht? Een stappenplan

In mijn praktijk blijkt dat lang niet altijd duidelijk is welke inspanningen van de werkgever verlangd worden om een boventallige werknemer te herplaatsen.Een collectieve bijeenkomst met sollicitatietraining, het aanbieden van een outplacementtraject en het rondsturen van vacatures is in ieder geval in het algemeen onvoldoende. Daarentegen zal de werkgever in ieder geval allereerst zelf actief moeten onderzoeken of de werknemer kan worden herplaatst. Daartoe moet de werkgever onder meer…Bekijk meer
Donderdag
HR-bericht van bas westerhout

Herplaatsingsplicht? Een stappenplan

In mijn praktijk blijkt dat lang niet altijd duidelijk is welke inspanningen van de werkgever verlangd worden om een boventallige werknemer te herplaatsen.Een collectieve bijeenkomst met sollicitatietraining, het aanbieden van een outplacementtraject en het rondsturen van vacatures is in ieder geval in het algemeen onvoldoende. Daarentegen zal de werkgever in ieder geval allereerst zelf actief moeten onderzoeken of de werknemer kan worden herplaatst. Daartoe moet de werkgever onder meer…Bekijk meer
3 December
HR-bericht van bas westerhout

De nachtmerrie die herplaatsing heet en vier andere perikelen bij disfunctioneren

Veel ontbindingsverzoeken van werkgevers die betrekking hebben op disfunctionerende werknemers worden door de rechter afgewezen omdat het ontslagdossier niet op orde is. In ieder geval is duidelijk dat de rechter zorgvuldig toetst of aan alle vereisten voor een ontslag wegens disfunctioneren is voldaan. Met grote regelmaat blijkt dat werkgevers nog steeds niet de juiste acties ondernemen en vastleggen,geen formele gesprekken voeren waarin de tekortkomingen duidelijk worden benoemd enhet…Bekijk meer
27 November
bas westerhout heeft gereageerd op bas westerhouts HR nieuwsitem U mag u zelf al jaren “directeur” noemen en wordt op een dag benaderd voor promotie tot statutair directeur (CEO). Reden tot feest. Of toch niet?
"Voor invoering van de Wwz kon een ontslagen statutair directeur slechts aanspraak maken op een vergoeding als sprake was van kennelijk onredeljk ontslag. De rechter legde de lat voor een kennelijk onredelijk ontslag voor statutair directeuren…"
26 November
Ruud van Gerrevink heeft gereageerd op bas westerhouts HR nieuwsitem U mag u zelf al jaren “directeur” noemen en wordt op een dag benaderd voor promotie tot statutair directeur (CEO). Reden tot feest. Of toch niet?
"De koppeling die hier met de Wwz wordt gemaakt is niet terecht. Het was voor de invoering van de Wwz al zo dat een ontslag van een statutair directeur voldoende moest kunnen worden onderbouwd. En dan inderdaad door (rechtelijke) toetsing achteraf…"
23 November
HR-bericht van bas westerhout

U mag u zelf al jaren “directeur” noemen en wordt op een dag benaderd voor promotie tot statutair directeur (CEO). Reden tot feest. Of toch niet?

Einde ontslagbeschermingEen benoeming tot statutair directeur wordt veelal “klakkeloos” aanvaard zonder dat de betreffende persoon zich (voldoende) realiseert dat aanvaarding van een benoeming tot statutair directeur betekent dat hij/zij (anders dan een titulair directeur) vanaf dat moment arbeidsrechtelijk “vogelvrij” is. Hij kan vanaf dat moment namelijk te allen tijde “for any or no reason” worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (of in voorkomend…Bekijk meer
21 November
HR-bericht van bas westerhout

Wie stelt vakantiedagen vast en wat als dat niet gebeurt? Vijf tips voor werkgevers

Een werknemer heeft het recht aan te geven wanneer hij vakantie wenst op te nemen. Tenzij in de arbeidsovereenkomst of in de CAO anders is afgesproken. Maar wat gebeurt er als deze dagen niet (tijdig) worden opgenomen?Doel vakantiedagenHet belangrijkste doel van een wettelijk minimum aantal vakantiedagen (bij een voltijds baan 20 dagen per jaar) is bescherming van gezondheid door rust te nemen. Om die reden is afkoop van vakantiedagen tijdens de arbeidsovereenkomst niet toegestaan, zelfs niet…Bekijk meer
14 November
bas westerhout heeft gereageerd op Emilie van der Lanss HR nieuwsitem Weg met dossieropbouw!
"Als een werkgever op zoek is naar iemand anders om het werk (dat constant verandert) gedaan te krijgen, bijvoorbeeld naar iemand die nét iets commerciëler is of die eigenschappen heeft die nog níet in het team aanwezig zijn, kan…"
25 Oktober
Jan vd Zanden heeft gereageerd op bas westerhouts HR nieuwsitem EEN GOEDE ADVOCAAT LOONT (OOK) NA ONTSLAG OP STAANDE VOET
"Niet erg rechtvaardig, maar wel slim gespeeld van deze advocaat."
24 Oktober
HR-bericht van bas westerhout

Een goede advocaat loont (ook) na ontslag op staande voet

Na een onterecht ontslag op staande voet kan een werknemer de kantonrechter verzoeken het ontslag te vernietigen en daarna zijn dienstverband weer voortzetten. In plaats daarvan kan de werknemer er ook voor kiezen het ontslag te accepteren. In dat geval kan hij aanspraak maken op een billijke vergoeding.Stapelen verschillende vergoedingen na onterecht ontslagDe aanspraak op een billijke vergoeding bestaat naast de aanspraak op een transitievergoeding. Bovendien kan de ontslagen werknemer na een…Bekijk meer
24 Oktober
HR-bericht van bas westerhout

Big data, Wwz en de stand van het ontslagrecht

Geen enkel zichzelf respecterende beroepsgroep kan vandaag de dag nog zonder analyse van (big) data. Gelukkig dus dat ook dit jaar in het arbeidsrecht weer onderzoek is gedaan naar getallen in het ontslagrecht (P. Kruit en I.H. Kersten, Statistiek Ontbindingsprocedure 2017, Arbeidsrecht 2018/32).Aantal ontbindingsverzoeken daaltHet eerste dat bij de analyse van de cijfers opvalt, is de aanhoudende afname van het aantal ontbindingsverzoeken bij de kantonrechter. Het aantal zaken dat in 2017 door…Bekijk meer
20 September
HR-bericht van bas westerhout

Schenden herplaatsingsverplichting: een dure hobby

Voor een geldige opzegging van een arbeidsovereenkomst is niet alleen een redelijke grond vereist, maar moet de werkgever sinds de inwerkingtreding van de Wwz bovendien duidelijk kunnen maken dat herplaatsing binnen redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk is. Wat is een redelijke termijn?De redelijke termijn is gelijk aan de wettelijke opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen. Betreft het evenwel het wegens bedrijfseconomische redenen vervallen van een…Bekijk meer
17 September
HR-bericht van bas westerhout

Is gewoonterecht een recht in het arbeidsrecht?

Met enige regelmaat wordt in het arbeidsrecht een beroep gedaan op gewoonterecht, bijvoorbeeld wanneer de werkgever jaarlijks een salarisverhoging heeft toegekend of jarenlang een bonus heeft betaald zonder dat dit is gebaseerd op een contractuele afspraak. Op het moment dat de werkgever daar dan mee stopt, claimen werknemers dan dat op grond van gewoonterecht een afdwingbaar recht is ontstaan.Recent heeft de Hoge Raad zich weer eens over dit vraagstuk uitgelaten en daar het volgende over…Bekijk meer
5 Juli
HR-bericht van bas westerhout

Billijke vergoedingen schieten omhoog

Aanvankelijk waren rechters na de inwerkingtreding van de Wwz mede ten gevolge van de afwezigheid van duidelijke instructies van de wetgever (zeer) terughoudend bij het toekennen van substantiële billijke vergoedingen aan werknemers indien de werkgever een ernstig verwijt kon worden gemaakt ten aanzien van de reden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hierdoor ontstond in de ontslagpraktijk het beeld dat de integrale ontslagvergoeding (transitievergoeding plus billijke vergoeding)…Bekijk meer
16 Mei
HR-bericht van bas westerhout

Ontslagen statutair directeur niet (langer) vogelvrij

Een benoeming tot statutair directeur wordt veelal “klakkeloos” aanvaard. Zonder dat de betreffende persoon zich (voldoende) realiseert dat aanvaarding van een benoeming tot statutair directeur betekent dat hij/zij vanaf dat moment arbeidsrechtelijk “vogelvrij” is en te allen tijde “for any or no reason” kan worden ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders (of in voorkomend geval door de raad van commissarissen), zonder dat de werkgever eerst toestemming behoeft van het UWV of…Bekijk meer
2 Mei

Profiel informatie

Bij welk bedrijf ben je werkzaam?
Lieshout Westerhout Advocaten
Webadres bedrijf:
http://www.lwa.amsterdam
Aantal werknemers werkzaam bij bedrijf
6-10
In welke bedrijfstak ben je werkzaam?
Zakelijke dienstverlening
Functie
Directeur/Eigenaar
Indien anders, vul hieronder uw functie in:
partner
Is dit een leidinggevende functie?
Ja 1-10 personen

HR Berichten van Bas westerhout

De toekomst van de ZZP’er ligt in het verleden

Op 26 november 2018 schreef Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een voortgangsbrief over de voortgang en de complexiteit van wetgeving die de DBA moet vervangen. De minister gaf daarin aan dat hij tot de conclusie was gekomen dat de aanvankelijk door hem beoogde oplossing – het verplicht omzetten van een overeenkomst van opdracht naar een arbeidsovereenkomst indien de zelfstandige minder dan € 15-18 per uur krijgen – naar alle waarschijnlijkheid strijdig zou…

Lees verder

Geplaatst op 10 december 2018 at 10:17am —

Herplaatsingsplicht? Een stappenplan

In mijn praktijk blijkt dat lang niet altijd duidelijk is welke inspanningen van de werkgever verlangd worden om een boventallige werknemer te herplaatsen.

Een collectieve bijeenkomst met sollicitatietraining, het aanbieden van een outplacementtraject en het rondsturen van vacatures is in ieder geval in het algemeen onvoldoende. Daarentegen zal de werkgever in ieder geval allereerst zelf actief moeten onderzoeken of de werknemer kan worden…

Lees verder

Geplaatst op 3 december 2018 at 1:00pm —

De nachtmerrie die herplaatsing heet en vier andere perikelen bij disfunctioneren

Veel ontbindingsverzoeken van werkgevers die betrekking hebben op disfunctionerende werknemers worden door de rechter afgewezen omdat het ontslagdossier niet op orde is. In ieder geval is duidelijk dat de rechter zorgvuldig toetst of aan alle vereisten voor een ontslag wegens disfunctioneren is voldaan. Met grote regelmaat blijkt dat werkgevers nog steeds 

  • niet de juiste acties ondernemen en vastleggen,
  • geen formele gesprekken voeren waarin de…
Lees verder

Geplaatst op 27 november 2018 at 8:30am —

U mag u zelf al jaren “directeur” noemen en wordt op een dag benaderd voor promotie tot statutair directeur (CEO). Reden tot feest. Of toch niet?

Einde ontslagbeschermingEen benoeming tot statutair directeur wordt veelal “klakkeloos” aanvaard zonder dat de betreffende persoon zich (voldoende) realiseert dat aanvaarding van een benoeming tot statutair directeur betekent dat hij/zij (anders dan een titulair directeur) vanaf dat moment arbeidsrechtelijk “vogelvrij” is. Hij kan vanaf dat moment namelijk te allen tijde “for any or no reason” worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering van…

Lees verder

Geplaatst op 21 november 2018 at 12:58pm — — 2 reacties

Prikbord

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

  • Nog geen reacties