HRbase Expert berichten - januari 2010 Archief (16)

Herbezinning op Pensioen!

De afgelopen dagen staat het onderwerp pensioen weer volop in de journalistieke belangstelling. Geen krant is te openen of er staat wel met vetgedrukt dat pensioenen onbetaalbaar zijn cq worden.

De vanzelfsprekendheid dat pensioen altijd goed geregeld zal zijn neemt meer en meer af.Voor werkgevers is het van belang om de mythe van 'een goed pensioen is 70% van het laatst verdiende loon' nu eens uiteindelijk de kop in te drukken. Sinds het verdwijnen van de eindloonregelingen en… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 28 januari 2010 op 2:59pm — Geen reacties

Assessment voor de nieuwe generatie (de digital natives)

Vraagt de nieuwe generatie van digital natives een andere manier van testen, dan de reguliere intelligentietesten, persoonlijkheidsvragenlijsten en rollenspellen?De digital natives kunnen veel tegelijkertijd, maar er zit (ogenschijnlijk) weinig verdieping in. Ze gaan snel, kunnen veel tegelijkertijd, zijn gewens om in teamverband te werken en zijn vaak ook snel verveeld. De digital natives hebben meer behoefte aan interactie en dynamiek.De oude manier van testen is… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 27 januari 2010 op 5:32pm — 11 reacties

Ken- en stuurgetallen: cijferfetisjisme?

Traditioneel HRM heeft niets meer te bieden, lees ik in een van de laatste PW’s. De geïnterviewde CFO moet niets hebben van personeelsfunctionarissen met wat hij noemt cijferfetisjisme. Die moeten maar naar de accountant gaan. Tegelijkertijd vraagt iemand op deze site om ondersteuning bij de implementatie van ken- en stuurgetallen. Wie bij de directie aan tafel wil zitten wil ook hun taal spreken, is zijn belangrijkste argument. Ik kan mij voorstellen dat je het even niet meer… Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 27 januari 2010 op 5:00pm — 5 reacties

Vervuiling van het ontslagrechtspraaksysteem

Afgelopen woensdag maakte ik als advocaat bij een zitting voor een mondelinge behandeling van een ontbindingsverzoekschrift mee hoe een werkgever en zijn advocate echt flink de mantel uitgeveegd kregen van de –Utrechtse- kantonrechter. Reden: vervuiling van het systeem van de rechtspraak.Na vastgesteld te hebben dat de wegens een arbeidsconflict geschorste werkneemster in haar verweerschrift zich niet tegen de verzochte ontbinding verzette en het alleen maar om de vraag ging of na… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 25 januari 2010 op 10:04am — 5 reacties

De werkgever mag kiezen, maar de werknemer nog altijd niet

Een werknemer zal doorgaans liever zien dat zijn werkgever zijn aankomende ontslag aan de kantonrechter voorlegt dan aan het UWV WERKbedrijf. Dit heeft alles te maken met het verkrijgen van een ontslagvergoeding. De kantonrechter bepaalt in de ontbindingsprocedure niet alleen of hij de arbeidsovereenkomst zal ontbinden, maar ook of de werkgever aan de werknemer een vergoeding moet betalen. De hoogte van deze vergoeding wordt meestal vastgesteld aan de hand van de bij iedereen bekende… Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 25 januari 2010 op 9:13am — 3 reacties

Is het alleen loopbaanadvies of ook levensadvies?

In de loopbaanadviesgesprekken die ik voer, wordt steeds weer duidelijk dat er een dunne lijn loopt tussen privé en werk. Mensen die thuis problemen hebben, functioneren vaak ook niet optimaal op het werk. Andersom is het zo dat gelukkige mensen vaak beter werk afleveren. Werkgevers willen en kunnen hier vaak niet voldoende op inspringen. Ook de medewerkers staan vaak niet te springen om hun leed met de werkgever te bespreken. Hierdoor kunnen kleine problemen de kans krijgen om groter te… Lees verder

Toegevoegd door Ben Chr. Tomee om 22 januari 2010 op 10:00am — 7 reacties

Vitaliteit

Gezondheid

Veel werkgevers bieden hun werknemers faciliteiten in het kader van gezondheidsmanagement. Sportschool abonnementen, een bijdrage aan het lidmaatschap van een sportclub, werkplekmassage, gratis consult van een diëtiste.… We gaan ver in onze intenties van goed werkgeverschap. Maar wat winnen we ermee?Het blijkt in de praktijk dat sportschool abonnementen vooral onder de sportieve medewerkers aftrek vindt. De werkplekmassage wordt over het algemeen goed verwelkomd… Lees verder

Toegevoegd door Onica van Heusden om 18 januari 2010 op 6:29pm — 2 reacties

Jaarlijkse nota pensioenpremies 2010

Veel HR managers en financieel directeuren ontvangen deze maand de nota voor 2010 van hun pensioenuitvoerder. Niet altijd is het makkelijk om te controleren of deze nota nu klopt of zit u te wachten op deze (forse) uitgave.Enkele tips voor de praktijk hoe hiermee om te gaan:1. in plaats van jaarlijkse betaling betaling op maandbasis.

Heeft uw organisatie in januari ook moeite om alle nota's te betalen of heeft u behoefte aan extra (tijdelijke) financiele ruimte dan… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 16 januari 2010 op 9:55pm — Geen reacties

Wie heeft mijn kaas gepikt? Lees over Snel, Snuffel, Peins en Pieker!

In het boekje ‘’Wie heeft mijn kaas gepikt?" beschrijven Spencer Johnson en Kenneth Blanchard via een metafoor hoe je veranderingen kunt ervaren en hoe hiermee om te gaan omgegaan. Wat één ding is zeker, morgen zal het anders zijn dan vandaag en gisteren. Veranderingen gaan snel en komen soms onverwacht. Centraal staat de vraag hoe met dit gegeven om te gaan? Zie je een verandering als een uitdaging of een kans of als een bedreiging en word je erdoor verlamd? De vier personages in 'Wie heeft… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 16 januari 2010 op 10:30am — 33 reacties

Systematisch en objectief beoordelen in een assessment: 5 stappen

In assessments is het van belang om zo objectief mogelijk te beoordelen.

Je kunt hierbij het volgende 5-stappen-model hanteren:Stap 1. Observeren

Kijk en luister; alles wát mensen zeggen en hóe zij dit zeggen of doen wordt geobserveerdStap 2. Registreren

Noteren wat je ziet en hoort; alles wat geobserveerd is wordt zoveel mogelijk geregistreerd, zonder interpretaties en waarderingenStap 3. Classificeren

Wat voor een gedrag is het? Al het… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 13 januari 2010 op 10:00pm — 6 reacties

Vragen marketeers teveel salaris?

Jonge broekies die weinig kunnen en torenhoge salarissen vragen. Of dat een bekend beeld is bij marketingfuncties, wilde een manager HRM van mij weten. Het antwoord had ik niet direct paraat. Dan zit er niets anders op dan dat eens grondig uit te zoeken. Voor je klanten heb je toch alles over, nietwaar?Het dataonderzoek laat voor marketingfuncties een trend van flinke loongroei zien ten opzichte van de CAO loonstijgingen. Medewerkers die op hun visitekaartje marktonderzoeker,… Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 13 januari 2010 op 7:05pm — 1 reactie

Drie beëindigingsovereenkomsten, maar geen einde. Kan een werknemer (met succes) terugkomen op een getekende beëindigingsovereenkomst?

Een veelgebruikte methode om de arbeidsovereenkomst te beëindigen is ‘met wederzijds goedvinden’. De afspraken legt u vast in een beëindigingsovereenkomst die u ter ondertekening aan uw werknemer voorlegt. Het is fijn als de getekende overeenkomst 'binnen' is, want dit betekent dat uw werknemer niet meer terug kan komen op zijn besluit. Het dossier kan nu definitief in de kast, of toch niet?Handtekening toch niet altijd voldoende

In beginsel bent u er met een getekende… Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 11 januari 2010 op 11:48am — 3 reacties

Voorkom problemen met de doorgroei van werknemers

Als werknemers doorgroeien naar een functie die ze niet aankunnen, kan dit voor veel problemen zorgen. Toch gaan veel werkgevers weinig gestructureerd met groei om. Bij het aannemen van nieuwe werknemers wordt er vaak gebruik gemaakt van competentieprofielen, functiebeschrijvingen, psychologische testen en meerdere gesprekken. Als medewerkers doorgroeien, wordt daar meestal veel minder tijd en aandacht aan besteed. Ze maken promotie omdat de nieuwe functie een “logische volgende stap” in de… Lees verder

Toegevoegd door Ben Chr. Tomee om 8 januari 2010 op 9:30am — 3 reacties

Werknemers zijn Financiele Dienstverleners beu - heeft u enig idee hoe dit komt?

Mag je in deze rubriek je eigen onderzoeksresultaten promoten? Ja dat mag, vind ik.Ons bedrijf, Cobben & Van Tulder BV te Amsterdam is specialist in bemiddeling van marketing en sales professionals. Eind 2009 enquêteerden wij ongeveer 2500 mensen die werken in een marketing en/of salesfunctie over hun wensen ten aanzien van een nieuwe baan.Een van de vragen was in welke branche marketing en sales professionals wel zouden willen werken. Hierbij waren meerdere… Lees verder

Toegevoegd door Michiel Cobben om 7 januari 2010 op 11:31am — 1 reactie

Veel voorkomende ‘fouten’ van werkgevers in ontslagprocedures

Het UWV WERKbedrijf heeft eind vorig jaar een lijstje opgesteld van veel voorkomende ‘fouten’ die werkgevers maken in ontslagprocedures, namelijk:1. Onvoldoende alternatieven voor ontslag onderzoeken;Het UWV vindt dat werkgevers inventiever mogen zijn om ontslagen te voorkomen. Voorbeelden daarvan zijn de herverdeling van de werknemers over andere functies, andere vestigingen of afdelingen, of het zoeken naar andere kostenbesparende maatregelen. Als er echt mensen uit… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 6 januari 2010 op 9:30pm — Geen reacties

Veranderingen 2010 pensioenaanspraken, eigen bijdrages etc.

per 1 januari wijzigen de getallen die nodig zijn voor het berekenen van nieuwe pensioenaanspraken, eigen bijdrages, etc. hieronder tref je een overzicht aan van alle getallen.

Pensioen

De AOW-franchise 2010 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 12.673,-. Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen. De AOW-franchise 2010 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 18.427,- Deze bedragen… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 4 januari 2010 op 8:30am — Geen reacties

Maandarchief

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008