januari 2011 Archief (57)

Lichte groei in HRM-vacatures

De markt voor HRM professionals vertoont een lichte groei. Opvallend daarbij is dat de laatste maand de vraag naar HRM-professionals sterk is gestegen. De krimp in vacatures liep van -23% terug naar -5% ten opzichte van de respectievelijke periodes van vorig jaar. Of dit echter definitief herstel in gaat luiden is niet zeker. Dit blijkt uit de analyse “Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor HRM professionals 4e kwartaal 2010” van Jan Wilkens, competence director HRM bij Yacht.… Lees verder

Toegevoegd door Jan Wilkens om 31 januari 2011 op 11:24am — Geen reacties

ABP: niet korten op pensioenen

Het ABP gaat niet korten op de pensioenen. Wel blijft het pensioenfonds bij het besluit om de pensioenen niet mee te laten groeien met de lonen. De aanleiding voor deze toezegging is de bekendmaking dat de dekkingsgraad eind vorig jaar is uitgekomen op 105 procent.Hiermee voldoet het ABP weer aan de wettelijke minimumeisen van De Nederlandsche Bank (DNB). De dekkingsgraad, die aangeeft in welke mate een fonds kan voldoen aan de toekomstige verplichtingen, is met 11 procentpunt… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 31 januari 2011 op 10:47am — Geen reacties

Pensioen meenemen na baanwissel?

Als een werknemer van baan wisselt heeft hij of zij het recht het opgebouwde pensioen mee te nemen naar de volgende baan. Waardeoverdracht heet dat. De pensioenuitvoerder van de vorige werkgever draagt de waarde van het opgebouwde pensioen over naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Veel mensen vragen zich af of ze dat moeten doen of niet.Het antwoord daarop is niet eenvoudig. Het hangt namelijk erg af van de oude en de nieuwe pensioenregeling. Als in de oude regeling… Lees verder

Toegevoegd door emilie schols om 31 januari 2011 op 10:44am — 1 reactie

Zo wordt outsourcen een succes

Outsourcen kan een hoop voordelen opleveren. Meer flexibiliteit, focus op de kernactiviteit en een hoger niveau van dienstverlening omdat de outsource-partner een specialist is. Maar de manier waarop u outsourcet bepaalt het succes. Menig bedrijf ging het afgelopen jaar diensten weer insourcen omdat de kosten helemaal niet lager uitpakten. Bezint eer ge begint, is het daarom het advies.Is het bedrijf klaar voor outsourcing?

Meer tijd voor strategische advisering en… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 31 januari 2011 op 10:43am — Geen reacties

Opzet? Geen loon tijdens ziekte.

Wanneer een werknemer ziek is ben je als werkgever verplicht het loon door te betalen. Deze verplichting vervalt echter wanneer de arbeidsongeschiktheid door opzet van de werknemer is veroorzaakt. Vorige week kwam een restauranthouder bij mij met de mededeling dat zijn serveerster was uitgevallen met spanningsklachten en dat de bron lag in een door haar zelf ‘gezocht’ conflict. Opzet, was de conclusie van de werkgever.Er is echter niet snel sprake van opzet… Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 31 januari 2011 op 10:00am — Geen reacties

Werknemers negeren brandveiligheidsrichtlijnen

Ruim een derde van de werknemers kent niet de richtlijnen voor brandveiligheid op het werk of houdt zich hier niet aan. Dit blijkt uit onderzoek van Securitas onder ongeveer 500 respondenten. Eén op de tien geeft aan in een brandgevaarlijk pand te werken.Hoewel 66% van de ondervraagden erkent dat brandveiligheidsvoorschriften belangrijk zijn, geeft een derde toe zich niet aan de voorschriften te houden of deze niet te kennen. Jilles Vinkenburg Branch Manager van Securitas Safety… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 28 januari 2011 op 2:00pm — Geen reacties

Arbeidsverhoudingen gaan sterk veranderen

De arbeidsverhoudingen in Nederland gaan de komende jaren sterk veranderen. Werkgevers en werknemers zullen in de meeste bedrijven toegroeien naar een model van cocreatie. Samen de productiviteit verbeteren. Samen de concurrentiepositie van het bedrijf verbeteren.Dat zei Hans van der Steen, directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid van werkgeversvereniging AWVN, gisteren tijdens het jaarlijkse arbeidsvoorwaardencongres van zijn vereniging. Tijdens dat congres bereiden werkgevers zich voor… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 28 januari 2011 op 9:00am — Geen reacties

Van P naar O, kwestie van het juiste talent

Laatst een rapport onder ogen gekregen, waarin verslag werd gedaan over het functioneren van de afdeling HRM. Het betrof een grote gemeentelijke organisatie. Conclusie: beheer prima op orde, maar van ontwikkeling kwam nog weinig terecht. Prioriteiten anders leggen? Ik ben bang dat die oplossing niet gaat werken.De lijn stelt makkelijke vragen en moeilijke. Afhankelijk van de complexiteit zijn verschillende talenten en competenties nodig. Om de vraag te begrijpen en… Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 27 januari 2011 op 2:30pm — 5 reacties

Werkgevers blij met investeringen in vakmanschap

MKB-Nederland is blij met de investeringen van 23 miljoen euro door minister van Bijsterveldt van Onderwijs voor de ontwikkeling van zeven technische instituten op mbo- en hbo-niveau. Het bedrijfsleven speelt een actieve rol in het opzetten van deze ‘centra voor innovatief vakmanschap’.Het idee voor deze vorm van excellent technisch onderwijs vloeit voort uit de plannen van de commissie De Boer en de commissie Hermans. In 2009 en 2010 deden deze commissies voorstellen om tot… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 27 januari 2011 op 2:08pm — Geen reacties

'War for talent' topprioriteit CEO

Sinds de economie weer aantrekt is de 'war for talent' een van de grootste prioriteiten van bestuurders. De beschikbaarheid van talent, kennis en kunde wordt door CEO's wereldwijd genoemd als één van de belangrijkste bedreigingen voor toekomstige groei. Dat blijkt uit het 14e CEO Survey dat PwC vandaag presenteert tijdens het World Economic Forum in Davos.Op wereldschaal ziet 56 procent dit als een groot probleem. In Nederland ligt dit nog iets hoger met 63 procent. De urgentie… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 27 januari 2011 op 9:00am — Geen reacties

Wat kost een verkeerd geselecteerde medewerker?

Via www.allesoverassessments.nl kwam ik in contact met de Return on Investment (ROI) Calculator.

Een instrument wat de kosten van personeelsverloop op eenvoudige wijze inzichtelijk maakt.

Tevens maakt het duidelijk wat de investering in een selectie-assessment je kan opleveren.Een mooi en praktisch instrument. Een saillant detail is dat de calculator uitgaat van de voorspellende waarde van een assessment van 100%. Dit is een… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 26 januari 2011 op 2:15pm — 3 reacties

Aantal ontslagaanvragen sterk afgenomen

Het aantal ontslagaanvragen is in 2010 flink afgenomen. Vorig jaar dienden werkgevers in totaal ruim 40.000 ontslagaanvragen in bij UWV. In 2009 waren dat er nog 60.000. UWV voorspelt voor dit jaar een afname tot 30.000, zo maakte een woordvoerder woensdag bekend.In ruim driekwart van de gevallen was de bedrijfseconomische situatie de reden voor het ontslag.… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 26 januari 2011 op 9:38am — Geen reacties

HR-directeur kan alleen dromen van strategisch partnership

Slechts 15% van de activiteiten van HR-afdelingen is strategisch. Toch ziet tweederde van de HR-afdelingen zich als een `strategische partner` voor hun organisatie.Dat meldt HR-adviesbureau Mercer, dat voor de Mercer HR Transformation Survey 500 HR directeuren ondervroeg uit 40 landen in Europa, het Midden Oosten en Azië.

Onder `HR-transformatie` verstaat Mercer `de verbetering van efficiëntie, effectiviteit, opleidingen en strategische input`. Maar ook `projecten die… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 25 januari 2011 op 4:10pm — Geen reacties

Cosmetische ingreep van uw werknemer

Een neuscorrectie, een borstvergroting of het laseren van de ogen. Daar waar dit vroeger slechts was weggelegd voor filmsterren, wordt dit steeds meer een alledaags verschijnsel. Meer mensen raken geïnteresseerd in cosmetische chirurgie en de ingrepen zijn nu ook betaalbaar geworden voor de ‘gewone’ man. U vraagt zich wellicht af, wat u hier als ondernemer mee te maken heeft. Voor u gaat dit een rol spelen wanneer een werknemer, als gevolg van een cosmetische ingreep, niet kan… Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 25 januari 2011 op 10:47am — 10 reacties

Luchtkastelen zonder inrichting - Waarom Corporate Values niet werken

Waarschijnlijk heb je ze wel eens gezien – misschien wel bij jou op kantoor: posters met daarop de kernwaarden (ook wel corporate values genoemd) van een organisatie of bedrijf. Vaak staan daar teksten op zoals “Passie voor de klant” of “Integriteit voor iedereen”. Mooie en vaak inspirerende uitspraken, waarmee je het moeilijk oneens kunt zijn. Ik ken althans geen enkele corporate value waarmee ik het niet eens was of ben, en ik heb er toch heel veel gezien.Als ik zo’n poster zie… Lees verder

Toegevoegd door René Kerp om 24 januari 2011 op 7:01pm — Geen reacties

Talentmanagementplanning is vaak ondergeschoven kindje

Talentmanagementstrategie kan veelal beter56 procent van het algemeen management en het Human Resource (HR) management van organisaties besteedt geen aandacht aan hun talentmanagementplanning. Dit blijkt uit het talentmanagementonderzoek onder ruim 1.000 organisaties uit twintig landen.Het onderzoek is geïnitieerd en uitgevoerd door StepStone Solutions en Bersin & Associates. In een talentmanagementplanning worden kwaliteit en capaciteit van het huidige en… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 24 januari 2011 op 11:42am — Geen reacties

Werkgevers en bonden slaan handen ineen

Vakbonden en werkgevers in de marktsector slaan de handen ineen om mensen duurzaam inzetbaar te houden. Werkgevers en werknemers moeten samen investeren in kennis, gezondheid en inzetbaarheid van werknemers. Dat geldt zowel voor mensen in vaste dienst als voor flexibele krachten.Dat staat in het manifest 'Naar nieuwe arbeidsverhoudingen', dat FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en werkgeversvereniging AWVN maandag samen hebben gepubliceerd.… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 24 januari 2011 op 11:40am — Geen reacties

Ontbindingsvergoeding gemaximeerd op inkomstenderving tot pensioengerechtigde leeftijd. Aftrek WW ?

Ontbindingsvergoeding en WW

Op grond van de aanbeveling 3.5 bij de kantonrechterformules, dient de beëindigingvergoeding

niet hoger te zijn dan de verwachte inkomstenderving tot aan de redelijkerwijs te verwachten pensioneringsdatum van de werknemer. Dit betekent dat een 63-jarige werknemer met vijfentwintig dienstjaren geen vergoeding krijg op grond van de vijfentwintig dienstjaren, maar dat hij een vergoeding zal ontvangen ter grootte van het inkomen dat hij bij voortduren van de… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 24 januari 2011 op 11:06am — 5 reacties

Krommunicatie. Leuke voorbeelden graag ......!

Krommunicatie is een uitvinding van God. Om te voorkomen dat de toren van Babel tot in de hemel zou reiken, vond hij de Babylonische spraakverwarring uit. Precies 1975 jaar na Christus kwam het woord krommunicatie via Kees van Kooten en Wim de Bie tot ons. In kranten, op TV en internet kom je het woord nog geregeld. Bijvoorbeeld als de geïnterviewde krom praat wat recht is, of andersom. Bij gesprekken waarin personen langs elkaar heen praten is ook sprake van krommunicatie. ‘Mislukte… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 23 januari 2011 op 9:30am — 2 reacties

Erasmus Universiteit digitaliseert 2.500 personeelsdossiers

De Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft de eerste fase van de digitalisering van de ruim 2.500 personeelsdossiers afgerond. Alle dossiers zijn inmiddels geschoond, gescand en via het document management systeem Corsa van BCT toegankelijk gemaakt voor de medewerkers van de afdeling Human Resources & Finance. Zij kunnen direct vanuit het ERP-systeem, dat ook modules voor HRM en salarisverwerking heeft, documenten uit de dossiers inzien. Binnenkort krijgen ook de afdelingshoofden en andere… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 21 januari 2011 op 2:00pm — Geen reacties

Archief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999