HRbase Expert berichten - januari 2011 Archief (20)

Pensioen meenemen na baanwissel?

Als een werknemer van baan wisselt heeft hij of zij het recht het opgebouwde pensioen mee te nemen naar de volgende baan. Waardeoverdracht heet dat. De pensioenuitvoerder van de vorige werkgever draagt de waarde van het opgebouwde pensioen over naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Veel mensen vragen zich af of ze dat moeten doen of niet.Het antwoord daarop is niet eenvoudig. Het hangt namelijk erg af van de oude en de nieuwe pensioenregeling. Als in de oude regeling… Lees verder

Toegevoegd door emilie schols om 31 januari 2011 op 10:44am — 1 reactie

Opzet? Geen loon tijdens ziekte.

Wanneer een werknemer ziek is ben je als werkgever verplicht het loon door te betalen. Deze verplichting vervalt echter wanneer de arbeidsongeschiktheid door opzet van de werknemer is veroorzaakt. Vorige week kwam een restauranthouder bij mij met de mededeling dat zijn serveerster was uitgevallen met spanningsklachten en dat de bron lag in een door haar zelf ‘gezocht’ conflict. Opzet, was de conclusie van de werkgever.Er is echter niet snel sprake van opzet… Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 31 januari 2011 op 10:00am — Geen reacties

Van P naar O, kwestie van het juiste talent

Laatst een rapport onder ogen gekregen, waarin verslag werd gedaan over het functioneren van de afdeling HRM. Het betrof een grote gemeentelijke organisatie. Conclusie: beheer prima op orde, maar van ontwikkeling kwam nog weinig terecht. Prioriteiten anders leggen? Ik ben bang dat die oplossing niet gaat werken.De lijn stelt makkelijke vragen en moeilijke. Afhankelijk van de complexiteit zijn verschillende talenten en competenties nodig. Om de vraag te begrijpen en… Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 27 januari 2011 op 2:30pm — 5 reacties

Wat kost een verkeerd geselecteerde medewerker?

Via www.allesoverassessments.nl kwam ik in contact met de Return on Investment (ROI) Calculator.

Een instrument wat de kosten van personeelsverloop op eenvoudige wijze inzichtelijk maakt.

Tevens maakt het duidelijk wat de investering in een selectie-assessment je kan opleveren.Een mooi en praktisch instrument. Een saillant detail is dat de calculator uitgaat van de voorspellende waarde van een assessment van 100%. Dit is een… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 26 januari 2011 op 2:15pm — 3 reacties

Cosmetische ingreep van uw werknemer

Een neuscorrectie, een borstvergroting of het laseren van de ogen. Daar waar dit vroeger slechts was weggelegd voor filmsterren, wordt dit steeds meer een alledaags verschijnsel. Meer mensen raken geïnteresseerd in cosmetische chirurgie en de ingrepen zijn nu ook betaalbaar geworden voor de ‘gewone’ man. U vraagt zich wellicht af, wat u hier als ondernemer mee te maken heeft. Voor u gaat dit een rol spelen wanneer een werknemer, als gevolg van een cosmetische ingreep, niet kan… Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 25 januari 2011 op 10:47am — 10 reacties

Ontbindingsvergoeding gemaximeerd op inkomstenderving tot pensioengerechtigde leeftijd. Aftrek WW ?

Ontbindingsvergoeding en WW

Op grond van de aanbeveling 3.5 bij de kantonrechterformules, dient de beëindigingvergoeding

niet hoger te zijn dan de verwachte inkomstenderving tot aan de redelijkerwijs te verwachten pensioneringsdatum van de werknemer. Dit betekent dat een 63-jarige werknemer met vijfentwintig dienstjaren geen vergoeding krijg op grond van de vijfentwintig dienstjaren, maar dat hij een vergoeding zal ontvangen ter grootte van het inkomen dat hij bij voortduren van de… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 24 januari 2011 op 11:06am — 5 reacties

Krommunicatie. Leuke voorbeelden graag ......!

Krommunicatie is een uitvinding van God. Om te voorkomen dat de toren van Babel tot in de hemel zou reiken, vond hij de Babylonische spraakverwarring uit. Precies 1975 jaar na Christus kwam het woord krommunicatie via Kees van Kooten en Wim de Bie tot ons. In kranten, op TV en internet kom je het woord nog geregeld. Bijvoorbeeld als de geïnterviewde krom praat wat recht is, of andersom. Bij gesprekken waarin personen langs elkaar heen praten is ook sprake van krommunicatie. ‘Mislukte… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 23 januari 2011 op 9:30am — 2 reacties

Stilte voor de storm!

Recentelijk mocht ik een lezing houden voor 25 HR directeuren van middelgrote (beursgenoteerde) ondernemingen. Onderwerp van de bijeenkomst was het sociaal akkoord zoals dat nu bekend is. De impact hiervan voor ondernemingen is grotendeels duidelijk en de vraag is hoe ondernemingen hiermee om moeten (kunnen) gaan. Opmerkelijk was dat alle ondernemingen (unaniem) de mening toegedaan waren dat zij niet alleen het sociaal akkoord zouden gaan implementeren (pensioenleeftijd naar 66 of 67… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 20 januari 2011 op 9:00pm — Geen reacties

Ga op facebook, twitter, hyves en LinkedIn en uw arbeidsmarktimago spuit omhoog.

Op Recruitmentmatters.nl beweert gastblogger Karlijn Fiesler dat Social Media een hype zijn. Alsof je door een beetje te twitteren en een geinig Facebookpagina'tje te bouwen je arbeidsmarktimago direct verbetert en de CV's van de ene topper na de andere binnen komen rollen. Ze vindt het een hype en volgens haar zijn Social Media niet anders dan leuke tools.Leest… Lees verder

Toegevoegd door Michiel Cobben om 20 januari 2011 op 10:23am — Geen reacties

Hoe betrek je en behoud je vandaag de dag goed personeel?

Er zijn complexe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaande, zoals de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande toenemende schaarste aan kennis en ervaring en de toenemende behoefte aan flexibiliteit bij werkgevers en werknemers. Daarbij stelt vakbondsleider Agnes Jongerius dat de toenemende flexibele schil in de huidige onzekere herstelfase van de economie niet meer dan logisch is. Hierover heb ik in mijn eerdere blogs al… Lees verder

Toegevoegd door Rick Kruiswijk om 18 januari 2011 op 12:07pm — Geen reacties

De toekomst van recruitingsystemen

In het al weer bijna achter ons liggende jaar zagen we de arbeidsmarkt toenemend flexibiliseren, digitaliseren en meer transparant worden onder invloed van sociale netwerken, jobboards en de toetreding tot de arbeidsmarkt van de jongste generatie werkenden, Generatie Y. De mogelijkheid om problemen via internet voor te leggen aan een hele grote groep mensen, ook wel crowdsourcing genoemd, werd gemeengoed voor… Lees verder

Toegevoegd door Jorrit Blok om 17 januari 2011 op 12:30pm — 4 reacties

HNW en de mens

Tijdens coachingsprogramma’s komt het concept Het Nieuwe Werken (verder HNW) regelmatig aan bod. In het kort gezegd, stelt men dat HNW betekent dat tijd en plaats van werken niet meer belangrijk is, dus dat alleen de output telt. Dat betekent dat medewerkers gestimuleerd worden om elders te gaan werken, bij voorkeur thuis. De gehoorde verdenking dat HNW alleen bedoeld is om de kosten van arbeid te drukken wordt door het management ontkend. Zeker lijkt het dat in eerste instantie de kosten… Lees verder

Toegevoegd door Ben Chr. Tomee om 17 januari 2011 op 12:10pm — 3 reacties

De financiële prikkel van de WIA (deel 2, de werkgever)

Een groot deel van de werkgevers is nog altijd niet op de hoogte van het feit dat een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer hem ook na 2 jaar ziekte nog veel geld kost. Vorige week zagen we Piet, die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakte, niet meer aan de slag kwam en de financiële gevolgen voor hemzelf. Dit zijn de consequenties voor Piets… Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 17 januari 2011 op 12:09pm — 1 reactie

Collega met burnout op assessment te sturen?

Als P&O'er kan het voorkomen dat je iemand met burnout getest wil hebben. Hoe hier mee om te gaan?Wanneer iemand burnout gerelateerde klachten heeft, dient uitermate voorzichtig met de interpretatie van testen omgegaan te worden.De burnout kan het beeld uit het assessment namelijk vertroebelen, waardoor de betrouwbaarheid van de testen afneemt en daarmee de voorspellende waarde van het assessment minder wordt. Het vertroebelde beeld kan optreden bij… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 12 januari 2011 op 5:30pm — 4 reacties

Pensioen? Eindelijk overzicht!

Veel werknemers hebben geen idee van hun pensioen. Geen idee wat ze straks, als ze stoppen met werken, aan inkomen kunnen verwachten. Dat is soms ook best lastig te achterhalen omdat veel mensen wisselen van baan en dan alleen een actuele opgave hebben van het pensioen uit hun laatste baan.Maar er is gelukkig goed nieuws. Vanaf deze maand kan iedere burger die nog niet met pensioen is, een overzicht krijgen van al zijn pensioenen uit de arbeidsverhouding en de AOW. Dat kan op… Lees verder

Toegevoegd door emilie schols om 11 januari 2011 op 10:30am — Geen reacties

Voldoen aan je targets, or else…

In een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer was bepaald dat als de werknemer zijn target van € 250.000,- omzet over zes maanden niet zou halen, de werkgever het recht had om de arbeidsovereenkomst per direct eenzijdig te beëindigen zonder dat een vergoeding verschuldigd is. Wat vindt u van een…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 7 januari 2011 op 10:00am — Geen reacties

De financiële prikkel van de WIA (deel 1, de werknemer)

“Ik wil bij deze werkgever blijven werken en anders ga ik wel van een uitkering leven”. Sommige werknemers realiseren zich nog onvoldoende dat het stelsel van sociale zekerheid in Nederland behoorlijk is uitgehold de afgelopen jaren. Wat ik meestal doe in zo’n situatie is de gevolgen van de WIA en bijbehorend financieel toekomstplaatje schetsen voor de werknemer. Want alleen met een goed gemotiveerde werknemer kun je komen tot een geslaagde…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 7 januari 2011 op 8:39am — 4 reacties

Januari 2011: Tijd voor Audit !

In de maand januari worden veel werkgevers geconfronteerd met de premienota van hun pensioenregeling. Veelal een forse eenmalige betaling die er qua liquiditeit fors inhakt, gemiddeld zomaar 10 tot 15% van de jaarlijkse salarissom.

 

Controle op dit soort nota's vindt in de regel weinig plaats. Waar bij ondernemingen bij de afdeling inkoop veel werk wordt gemaakt van het controleren van de order (is geleverd wat besteld is en gefactureerd wordt), wordt hier bij de inkoop van…

Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 5 januari 2011 op 8:30am — Geen reacties

Open kennisdeling cruciaal voor overleven bedrijven

Het goed vasthouden en delen van kennis in organisaties wordt steeds belangrijker, doordat er een grote toestroom van jonge zelfstandig ondernemers is.Arbeidsmarktontwikkelingen

De vaste banen liggen al langere tijd niet voor het oprapen en vooral de jongste generatie, generatie Y, heeft moeite met het vinden van een vaste baan. Afgestudeerde hbo’ers en academici moeten langer zoeken naar een baan. En de kans dat ze een…

Lees verder

Toegevoegd door Rick Kruiswijk om 4 januari 2011 op 4:31pm — Geen reacties

Ontslag staat in de top 5 van meest emotionele gebeurtenissen

Slecht nieuws is slecht nieuws en het is dan ook niet mogelijk om op een positieve en leuke manier aan een goedwillende en enthousiaste medewerker te vertellen dat…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 2 januari 2011 op 9:36am — 2 reacties

Maandarchief

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008