februari 2010 Archief (62)

Referenties, waardevol of waardeloos?

Het gebruik van referenties is onder andere gebaseerd op het uitgangspunt dat vroeger gedrag en eerder geleverde prestaties, goede voorspellers zijn voor toekomstige prestaties. Doel is om onafhankelijke informatie over een kandidaat te krijgen bij voormalig leidinggevenden, medewerkers, projectleiders, decanen, et cetera. De lage kosten, gewoonte en het gegeven dat sollicitanten minder snel overdrijven als zij weten dat referenties worden nagetrokken, zijn redenen waarom referenties nog…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 27 februari 2010 op 1:00pm — 18 reacties

CDA: AOW-verhoging niet controversieel

CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel zou het liefst zien dat de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar niet controversieel wordt verklaard door de Tweede Kamer, zodat de voorbereidingen voor de invoering verder kunnen gaan.Van Geel gaf dinsdagavond in het tv-programma Nova aan dat de maatregel er belangrijk genoeg voor is. Daarentegen liet hij blijken te beseffen dat het waarschijnlijk niet zal gebeuren, gezien het verzet van een aantal partijen in het parlement.Van… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 26 februari 2010 op 9:30am — Geen reacties

Maak een functioneringsgesprek weer zinvol

In theorie is er niets mis met jaarlijkse prestatiegesprekken. Maar in de praktijk leveren ze zowel voor werknemer als leidinggevende vaak een onbevredigend gevoel op. Het goede nieuws: dat gevoel is te keren.In de praktijk gaat het op drie punten mis in de meeste functioneringsgesprekken.1. U kijkt te veel achteruit

Als u een heel jaar aan prestaties in een gesprek van uur wilt behandelen, heeft u waarschijnlijk gedurende het… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 26 februari 2010 op 9:30am — Geen reacties

'Aanpak arbeidsmarkt duldt geen uitstel'

De aanpak van problemen op de arbeidsmarkt met de economische crisis 'duldt geen uitstel'.Dat vindt demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken). Begin maart wil de minister nog een brief aan de Tweede Kamer sturen over hoe het verder moet met het arbeidsmarktbeleid. Daarin zal volgens hem de nadruk komen te liggen op het verbeteren van de mobiliteit. Overtollig geworden werknemers moeten beter doorstromen naar ander werk en kunnen overstappen naar bedrijven en sectoren,… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 25 februari 2010 op 9:30am — Geen reacties

Ouderschapsverlof wordt overdraagbaar

Er komt een aanpassing in de Europese regelgeving inzake ouderschapsverlof, zodat ouders in de toekomst hun ouderschapsverlof aan elkaar kunnen overdragen.Al in juni 2009 werd de richtlijn voor de verlenging van het ouderschapsverlof van drie naar vier maanden door de Europese raad goedgekeurd. In november 2011 moeten alle lidstaten deze richtlijn hebben toegepast. De betaling van het verlof moeten de lidstaten zelf regelen.Extra maand… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 25 februari 2010 op 9:30am — Geen reacties

Niet langer druk maken om bonuscultuur?

"Bonuses. How to influence managerial behaviour?" Onder die titel organiseerde de Rotterdam School of…

Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 24 februari 2010 op 11:02pm — 1 reactie

Werkgever betaald vaak onterecht bij ziekte

Ziekte van een werknemer is altijd vervelend. Als ondernemer betaal je in veel gevallen loon door terwijl je ook een vervanger moet huren of andere medewerkers met meer werk moet opzadelen. Nu zie ik in veel gevallen dat de werkgever onterecht voor de loonkosten opdraait. En dat geldt niet alleen voor de directe loonkosten, ook de premieverhoging bij langdurige arbeidsongeschiktheid (WGA) zorgt voor hogere loonkosten. En de 'eigenrisicodragers voor de WGA' merken dat aan een hogere… Lees verder

Toegevoegd door James van der Spek om 24 februari 2010 op 4:00pm — Geen reacties

Ruimere omscholingsbonus voor nieuw personeel

Met de zogenoemde omscholingsbonus moeten veel meer werkgevers dan nu gestimuleerd worden om mensen in dienst te nemen die kort werkloos zijn en wat extra opleiding nodig hebben voor de nieuwe functie. Van deze bonus wordt volgens demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) nu te weinig gebruikgemaakt wegens beperkende regels.,,Tot nog toe zijn er 250 aanvragen geweest.'' Daarom wil hij de scholingsregeling verruimen, zei hij dinsdag. Ook komt er een campagne om de regeling… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 24 februari 2010 op 10:36am — Geen reacties

We leven langer, de gevolgen voor de HR professional

Vandaag pakken de kranten uit met de mededeling dat we allemaal weer een stukje ouder worden dan onze ouders en grootouders. Dat is toch fijn om te lezen, of niet....?

Een aspect van het alsmaar ouder worden is dat ook pensioenen (en dus ook de AOW) langer moeten worden uitgekeerd. Wat betekent dit nu voor werkgevers en werknemers?

Pensioen bij een verzekeraar

Bij een verzekeaar heb je het pensioen dat je reeds hebt opgebouwd ook…

Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 24 februari 2010 op 10:12am — Geen reacties

Leve de pensionering van het pensioen, want hoe ouder de werknemers, hoe beter de resultaten!

Lege staatskassen en een ouder wordende bevolking zal mensen verplichten langer te blijven werken. Maar wat zijn we vooruit met al deze oudere werknemers op de werkvloer? Oneindig veel, blijkt uit een onderzoek van Paul Sparrow (Lancaster University's Management School) en de fastfoodketen McDonald's. Samen bestudeerden ze 635 restaurants van de keten en keken daarbij naar meer dan 100 verschillende servicemaatstaven. Die resultaten werden vergeleken met een database van 26.000 mensen die bij… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 24 februari 2010 op 8:30am — Geen reacties

Inzicht kosteneffectiviteit helpt bij keuze arbozorg

Economische evaluaties kunnen helpen bij de keuze van de juiste arbozorg. Arbozorg blijkt niet altijd even kosteneffectief te zijn. Dit komt naar voren in het promotie-onderzoek van Kimi Uegaki, promovendus aan het VU medisch centrum.Uit Uegaki’s onderzoek blijkt dat sommige arbozorg (arbo-interventies) bedrijven tot wel 500 euro per werknemer per jaar oplevert. Andere arbozorg kost geld en heeft nauwelijks effect.Informatie van economische evaluaties kan arbodeskundigen en… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 23 februari 2010 op 9:30am — Geen reacties

HRM-software kan nog volop verbeterd worden

De afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van hrm-software zo goed als stil gestaan. Dat meent althans Jan Hoogstra van KPMG IT Advisory. KPMG deed onderzoek naar de functionaliteiten van hrm-systemen en concludeerde dat slechts twaalf van de 27 onderzochte pakketten in organisaties kunnen worden ingezet. Onze eigen eHRM-experts delen deze mening niet, maar zien wel volop verbeterpunten voor hrm-software.Eerder nuanceerde Jan Hoogstra, senior manager bij KPMG IT Advisory al dat de… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 23 februari 2010 op 9:00am — Geen reacties

Vijf maatregelen waarmee topwerkgevers hun medewerkers tevreden houden

De economische crisis zorgt ervoor dat HR-professionals hun aandacht totaal anders verdelen. Zo maakt personeelswerving plaats voor talentontwikkeling. Dit kwam afgelopen donderdag naar voren tijdens het jaarlijks award-event Top Employers van Nederland van het CRF Institute."Het toekomstig succes van een organisatie wordt steeds sterker bepaald door de uitvoering van talentontwikkeling. Talent ofwel de mens in je organisatie is verantwoordelijk voor je succes. Hoe beter je een mens… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 22 februari 2010 op 10:59am — Geen reacties

HR wordt volwassen

Pauline van der Meer Mohr was onder andere Groepsdirecteur Human Resources bij TNT en Directeur Generaal Human Resources bij ABN AMRO. Met ingang van 1 januari 2010 is zij benoemd tot Voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In deze bijdrage kijkt zij terug op de ontwikkeling van het HR-vak.De agenda van HR is in de afgelopen decennia aanzienlijk uitgebreid, een (eerste) trend die nog versneld is door de financiële crisis. Het is niet langer… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 22 februari 2010 op 10:42am — 1 reactie

Vrouwen vaak ‘door toeval’ in leidinggevende functie

Bijna vier op de tien (38%) vrouwen op managementposities geeft aan dat toeval een belangrijke rol heeft gespeeld bij het bereiken van hun leidinggevende positie. Bij mannen op managementposities ligt dit percentage lager, namelijk 29 procent. Zo blijkt uit onderzoek van Intelligence Group onder 508 hoogopgeleide managers. Doordat toeval een belangrijke rol speelt als vrouwen carrière maken, doen managers er goed aan vrouwen expliciet te benaderen voor een hogere functie. Vrouwen zullen… Lees verder

Toegevoegd door Sander Ooms om 22 februari 2010 op 10:23am — Geen reacties

Bij ontslag is er niet altijd een schuldige

Als een medewerker voor outplacement bij ons komt, is het vaak zo dat hij heftige negatieve gevoelens heeft jegens de werkgever. Die is de schuld van het ontslag. Men voelt zich door het ontslag overrompeld, het is hen door de strot geduwd, het heeft ontbroken aan geschikte begeleiding enz. Ook voelen ze zich vaak in de steek gelaten door de P&O-adviseur. Woede, boosheid en teleurstelling hebben dan de overhand. Het komt ook voor dat de medewerker de schuld vooral bij zichzelf zoekt. Ze… Lees verder

Toegevoegd door Ben Chr. Tomee om 19 februari 2010 op 5:06pm — Geen reacties

Erken het talent van de stagiair

Koffie halen en printjes uitdraaien. De tijd dat stagiairs met deze klusjes werden afgescheept is voorbij. Erken potentieel toptalent en maak van uw stagiair een gewaarde collega.Elk jaar doen honderdduizenden studenten werkervaring op in het bedrijfsleven en bij de overheid. Ondernemers snakken sinds het beruchte najaar van 2008 steeds meer naar goedkoop talent. De eerste ontslagrondes liggen net achter ons, terwijl er nog steeds werk ligt dat moet worden opgepakt. De link naar een… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 19 februari 2010 op 9:30am — Geen reacties

Arbeidsmarkt draait pas eind 2010 weer volop

Een kwart van de beroepsbevolking wil best van baan veranderen, maar het merendeel heeft moeite om een ander werk te vinden. De wil is er dus wel, maar de mogelijkheden ontbreken.Werkgevers hebben op dit moment nog onvoldoende vacatures opengesteld voor werkzoekenden die dit jaar van baan willen veranderen. Deze actieve baanzoekers hebben dan ook gemiddeld slechts twee sollicitaties lopen.De ongunstige arbeidsmarkt belemmert de beroepsbevolking in haar wil om van baan te… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 19 februari 2010 op 9:00am — Geen reacties

De bestuurder met gedragsproblemen: wat te doen als medewerker of HRM'er?

Ik heb deze week voor een derde keer in pakweg een half jaar in een workshop Goed Werkgeverschap / Dossiervorming de kwestie voorgelegd gekregen van een HRM’er wat te doen als niet een 'gewone'werknemer een gedragsfunctioneringsprobleem heeft, maar de algemeen directeur/bestuurder van de organisatie...…

Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 18 februari 2010 op 1:00pm — 6 reacties

'Zwangere carrièrevrouwen moeten oppassen'

Carrierevrouwen die zwanger zijn, moeten zichzelf zeer in acht nemen. Ze moeten stress voorkomen en veel rusten. Zeker tijdens de eerste twaalf weken van de zwangerschap, maar ook daarna.Dat heeft hoogleraar public health Koos van der Velden van het Nijmeegse UMC St Radboud woensdag gezegd tijdens een gesprek met leden van de Tweede Kamer. Hij is ook voorzitter van de stuurgroep die onderzocht heeft waarom in Nederland meer baby's vlak voor, tijdens en vlak na de geboorte sterven dan… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 18 februari 2010 op 9:00am — Geen reacties

Archief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999