HRbase Expert berichten - februari 2012 Archief (20)

Jouw beloningssysteem doet er dus niet toe

Wel heb ik ooit. Zet ik mij met regelmaat af tegen de klassieke functiewaardering, zegt de wetenschap dat het er niet toe doet welk beloningssysteem je hebt.

Sterker, of je nu over een prachtig performance managementsysteem beschikt met mooie bonussen, of dat je variabele beloning maar helemaal niks vindt, het maakt helemaal niet uit.

Als wat je doet maar rechtvaardig is. Dat is waar jouw personeel op let. Dat is wat hen motiveert!

Ik kom erop na het lezen van ‘The bonus…

Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 28 februari 2012 op 4:28pm — 2 reacties

Betere balans werk en zorgtaken

Er is een wetsvoorstel ingediend om aanpassingen aan te brengen in de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur (Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden). Het beoogde doel is dat het gemakkelijker wordt om werk te combineren met de zorg voor kinderen of andere naasten.

De initiatiefnemers van dit wetsvoorstel gaan uit van het standpunt dat er vanuit de samenleving een grote behoefte is aan meer mogelijkheden om flexibel te werken.

De gedachte achter…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 28 februari 2012 op 4:22pm — Geen reacties

HRM: Kunnen we, wat we misschien willen?

Het gewenste gedrag definiëren van een HRM-afdeling, gaat waarschijnlijk nog het best door te kijken wat de doelstellingen zijn. Wat wil je als afdeling bereiken en hoe sta je in de organisatie. In het recente verleden heb ik al aandacht besteed aan de rol van HRM en elders heb ik…

Lees verder

Toegevoegd door Ids van der Schouw om 27 februari 2012 op 9:30am — 2 reacties

Fusies als stieffamilies

De meeste fusies en overnames (f&o’s) presteren zwaar onder de maat of mislukken zelfs volledig. Schattingen lopen –afhankelijk van het type f&o - uiteen van 50 tot 70%. De maatschappelijke kosten en economische waardevernietiging van die mislukte vrijages in het bedrijfsleven zijn enorm. Zelden worden de te verwachten kostensynergieën en marktcombinatievoordelen die…

Lees verder

Toegevoegd door Woody van Olffen om 22 februari 2012 op 11:18pm — 1 reactie

Assessment en bewuste loopbaankeuzes

Een keuzeproces is behoorlijk complex. Er spelen allerlei variabelen een rol. Als we het even beperken tot de loopbaan, is het al tamelijk ingewikkeld, tenzij je van jongs af aan precies wist wat je wilde. Een greep uit de factoren die van invloed kunnen zijn: interessante taak, kans op de arbeidsmarkt, collega’s, groeimogelijkheden, salaris, investering werk versus privé en zo kan ik nog wel even doorgaan. Daarnaast moet de invloed van ‘belangrijke anderen’ niet onderschat worden. Op soms…

Lees verder

Toegevoegd door Margot Bloem om 22 februari 2012 op 11:03am — Geen reacties

Hoe krijgen medewerkers een Disneylandervaring?

Talentvolle mensen die kun kiezen waar ze willen werken, zijn steeds minder geneigd om een baan die te accepteren die niet helemaal past bij hun persoonlijke wensen en waarden. Dit is geen bedreiging voor de werkgever maar een kans, maar vraagt wel om een andere aanpak.

‘De reden waarom ik hier werk is dat ze echt begrijpen wat werk voor mij betekent. Dat is niet alleen de financiële beloning, het gaat om echt geïnteresseerd zijn in wat ik belangrijk vind…

Lees verder

Toegevoegd door marlies brenters om 21 februari 2012 op 10:30am — 1 reactie

Met cijfers meer impact!

Als je als P&O-er goed wilt aansluiten bij de beleving van de managers is het van belang om in de taal van het management te spreken. Een belangrijke bijdrage daaraan kan zijn het meetbaar maken van HR. In dit artikel meer achtergrond over de verschillende niveau’s van meetbaarheid.

Meetbaar maken wordt vaak geïnterpreteerd als financieel zichtbaar maken van de waarde van HR. De term die hiervoor gebruikt wordt is HR Accounting. Dit is eigenlijk niet meer dan het in kart brengen…

Lees verder

Toegevoegd door Marjon Bohre om 20 februari 2012 op 10:41am — 2 reacties

De Zes Bouwstenen van Effectieve Teams

Er is binnen organisaties te veel aandacht voor het individu, maar de ketting is zo sterk als de zwakte schakel. Het draait dus om Effectieve Teams. En HR moet hier veel meer sturing aan geven.

In de sport wordt het al jarenlang bewezen: niet het elftal met de beste spelers wordt kampioen, maar het beste team zal de kampioenschaal ontvangen. Natuurlijk, de individuele talenten kunnen de slagroom op de taart zijn en dat beetje extra bieden, maar de sterkte van het team is van…

Lees verder

Toegevoegd door Max van Liemt om 15 februari 2012 op 9:30pm — 2 reacties

Payrolling: lust of last?

Veel bedrijven overwegen om gebruik te gaan maken van een payrollconstructie. Het gaat dan om de vorm van payrolling waarbij het personeel in dienst is van een juridisch andere werkgever dan de onderneming die de medewerkers van werk voorziet. De gedachte achter payrolling is dat alle administratieve verplichtingen, maar ook alle risico’s die inherent zijn aan het zijn van werkgever, worden uitbesteed. Een onderneming werft en selecteert zelf personeel, laat dat in dienst treden bij een…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 14 februari 2012 op 5:04pm — 8 reacties

Hoe we het "eigen regiemodel" misbruiken

Onze FFector on tour door Nederland begon deze week bij een aantal Productiebedrijven.

We spraken daar 9 casemanagers en behandelden 12 verzuimdossiers. De meeste werkgevers hebben gekozen voor het eigen regiemodel en dus ondersteunt hun arbodienst enkel met de inzet van de bedrijfsarts. Tijdens het bespreken van deze dossiers, die in bijna alle gevallen gestagneerd waren, bleek dat de werkgever/casemanager andere ideeën heeft…

Lees verder

Toegevoegd door Onica van Heusden om 14 februari 2012 op 10:00am — Geen reacties

HRM en toekomst: alles is mindset.

Belofte maakt schuld, dus is het inmiddels tijd meer te denken in oplossingen en niet in het signaleren van de tekortkomingen. Dat is niet iets van 1 artikel, dus zal ik in de komende weken steeds een nieuw aspect bespreken, waarbij ik me richt op de rol en het gedrag van HRM en tevens wil kijken naar alle andere factoren die van invloed zijn op het succes van ander gedrag en het nemen van verantwoordelijkheid.

Het begint met een kritische blik naar het eigen gedrag als HRM en de…

Lees verder

Toegevoegd door Ids van der Schouw om 14 februari 2012 op 6:19am — Geen reacties

Frequent verzuim. Ziekte of gedrag?

“Mark, ik erger me groen en geel aan deze werknemer. Ze functioneert niet en, daarvoor bel ik jou nu, ze meldt zich om de haverklap ziek. Wat kunnen we doen, zodat ze zich minder vaak ziek meldt? Moeten we hierover het gesprek met haar aangaan? Een bonus invoeren voor niet-verzuimen? Andere ideeën? Wat raad je ons aan?”

Ik merk dat hr-managers bij het aanpakken van frequent verzuim en frequent verzuimers al snel denken aan gedrag als oorzaak van het…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 13 februari 2012 op 3:51pm — 4 reacties

De werkgever die onbewust het verzuim in stand houdt

Afgelopen vrijdag was ik tijdens de FFector on tour door Nederland bij een werkgever die ik de liefste werkgever van Nederland zal noemen.

In mijn arbo carrière ben ik veel werkgevers tegengekomen, maar nog niet zo lief als deze.

Tijdens de doorloop van een van hun langlopende verzuimdossiers komen we op het dossier van een werknemer welke al langer dan twee jaar in behandeling is door de werkgever.

In het…

Lees verder

Toegevoegd door Onica van Heusden om 12 februari 2012 op 4:55pm — 5 reacties

De vast baan ging er aan. De CAO ook?

Over 100 dagen verschijnt het boek Overvloed in schaarste. Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt eisen actie. In dit door Jacco van den Berg en Richard Jongsma geschreven boek worden zes ontwikkelingen op de arbeidsmarkt beschreven en vijftien personeelsgerelateerde acties toegelicht die organisaties in staat stellen om in 2020 net zo goed als nu hun producten en diensten aan te kunnen bieden. Een van de acties is de verpersoonlijking van de…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 12 februari 2012 op 2:30pm — 6 reacties

De ‘Sourcing Hub’ om expertise en kennis te ontsluiten in de Gig-economie

Een effectieve manier om de juiste persoon aan het juiste project te verbinden

De eerste 14 jaar van mijn carrière voltrokken zich in de luchtvaart. Van actief zelf vliegen tot het managen van vele grote ICT projecten, zowel qua ontwikkeling als exploitatie. Deze projecten waren gericht op de ondersteuning en het mogelijk maken van het vliegbedrijf. In die periode was ik natuurlijk eveneens verantwoordelijk voor de bemensing van mijn projecten en hun welbevinden. Ik zie…

Lees verder

Toegevoegd door Rick Kruiswijk om 10 februari 2012 op 2:00pm — Geen reacties

Duurzaam, Samenwerken, Klantgericht, Innovatief zijn de belangrijkste kernwaarden

Wat opvalt als je de kernwaarden zoals vermeld op de sites van de top werkgevers volgens Intermediair 2011 bekijkt, is dat er grote verschillen zijn. Vooral ook in de mate waarin ze interne en externe zeggingskracht hebben.

Sommige bedrijven presenteren hun kernwaarden onder het kopje organisatie. De boodschap die ze hiermee overbrengen is dat de kernwaarden net zo centraal staan als bijvoorbeeld de missie die ook in datzelfde rijtje staat vermeld. Bij andere bedrijven moet je…

Lees verder

Toegevoegd door marlies brenters om 9 februari 2012 op 2:00pm — Geen reacties

Morbide obesitas is een chronische ziekte

In 2011 is er tweemaal een uitspraak van de kantonrechter gepubliceerd waarbij de kantonrechter verzocht werd om de arbeidsovereenkomst tussen een werknemer die lijdt aan morbide obesitas en zijn werkgever te ontbinden. In een zaak die speelde voor de kantonrechter Tilburg (…) wilde de werkgever (een huisartsenpost) de arbeidsovereenkomst ontbinden omdat de werkneemster reeds vier jaar arbeidsongeschikt was onder meer door verschillende operaties die zij moest ondergaan in verband met haar…

Lees verder

Toegevoegd door Rigje Rosier om 8 februari 2012 op 12:30pm — 2 reacties

Meer invloed voor P&O?

Uit panelonderzoek van HRpraktijk blijkt dat in 36% van de organisatie HR betrokken is bij het formuleren van de organisatiedoelstellingen. Dat kan beter! De meeste doelstellingen die worden geformuleerd in organisaties kunnen immers alleen gerealiseerd worden door inzet van de juiste mensen op de juiste plaats en tijd. Daarin speelt HR dus een belangrijke rol.

Hoe kun jij jouw invloed als HR adviseur of P&O-er vergroten? 7 factoren zijn daarvoor van belang.

1. Weet…

Lees verder

Toegevoegd door Marjon Bohre om 6 februari 2012 op 10:31am — 2 reacties

Employer Brand: een zaak van HR, Recruitment en Communicatie

Samen sterk

Staat u op het punt om aan de slag te gaan met het formuleren van beleid of strategie rondom uw werkgeversmerk? Dan is het zaak om uw interne partners aan te sluiten op de uitgangspunten en de doelstellingen van het project, om zo tot meetbaar resultaat te komen. Dit levert een gezamenlijk vertrekpunt op met concreet toepasbare acties voor elke discipline. In de meest optimale situatie is er een directe belanghebbende vanuit directie of…

Lees verder

Toegevoegd door Bjorn Veenstra om 2 februari 2012 op 1:54pm — Geen reacties

Behoefte aan stageplaatsen groter dan aanbod

Wekelijks ontvangt ons bedrijf verzoeken vanuit allerlei onderwijsinstellingen voor een of meerdere (afstudeer)stageplaatsen voor hun studenten. Ook de studenten zelf zijn zeer actief in het zoeken naar geschikte stageplaatsen.

Tegenwoordig moeten ook scholieren uit het Voortgezet Onderwijs een korte snuffelstage lopen om een idee te krijgen wat er zich zoal op de werkvloer afspeelt, dit kunnen stages zijn van een dag maar ook van een week.

Het belang van…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 1 februari 2012 op 10:32am — Geen reacties

Maandarchief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008