februari 2013 Archief (51)

HR verzuipt in informatie

De hoeveelheid informatie die beschikbaar is over de medewerkers van een organisatie neemt razendsnel toe. Maar nog niet een op de vier HR-afdelingen kan die informatiestroom omzetten in relevante actie.

Dat blijkt uit het 2013 Global Assessment Trends Report van SHL.

Wereldwijd heeft 77 procent van de HR-professionals geen idee hoe het beschikbare menselijk potentieel bijdraagt aan de financiële resultaten van de organisatie. Nog niet de helft van de onderzochte organisaties…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 28 februari 2013 op 2:15pm — Geen reacties

Werkgever MKB doet maar wat met werknemersrechten

Werkgevers in het MKB weten nauwelijks welke rechten werknemers hebben als het gaat om verlof of reiskostenvergoeding.

Dat blijkt uit deel twee van de MKB Barometer personeelszaken die uitgevoerd is door Markteffect in opdracht van Please.

Uit de resultaten blijkt onder meer dat een derde van de MKB’ers in de veronderstelling is dat een medewerker recht heeft op twee maanden ouderschapsverlof. Een vijfde van de respondenten denkt dat hij als ondernemer zelf mag bepalen hoe lang…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 28 februari 2013 op 2:12pm — Geen reacties

9 krachtige principes om je medewerkers te empoweren

Het empoweren van medewerkers is één van de meest krachtige sleutels tot het creëren van bevlogen medewerkers. Hoe meer medewerkers voelen dat ze zelf beslissingen kunnen nemen in en over hun werk en hoe meer ze de ruimte krijgen om het werk uit te voeren naar het beste van hun kunnen, des te meer bevlogen ze raken! Wat weer leidt tot hogere productiviteit en betere performance.

Als leidinggevende bereik je dit door een werkomgeving te creëren waarin je…

Lees verder

Toegevoegd door Marianne Schutten om 27 februari 2013 op 3:30pm — Geen reacties

Yahoo verbiedt thuiswerken

Als internetbedrijf maakt Yahoo thuiswerken bij uitstek makkelijker. Toch moeten de eigen medewerkers voortaan elke werkdag op kantoor doorbrengen.

Volgens HR-directeur Jackie Reses gaan kwaliteit en snelheid verloren wanneer mensen thuiswerken. “We moeten één Yahoo vormen en dat begint met fysiek samen te komen”, schrijft ze in een interne memo die door ontevreden medewerkers is gelekt.

De stap heeft niet alleen gevolgen voor medewerkers van de klantenservice die hun werk…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 27 februari 2013 op 12:58pm — Geen reacties

Klokkenluider overheid krijgt veilig meldpunt

Anoniem melden mag niet, maar wie in dienst is van de overheid en misstanden op het spoor is, kan voortaan terecht op de website van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid. De raad zorgt ervoor dat de rechtspositie van klokkenluiders niet wordt geschonden.

Ook voormalig medewerkers die minder dan twee jaar uit dienst zijn, flexwerkers en uitzendkrachten kunnen zich tot de Onderzoeksraad wenden als zij denken misstanden op het spoor te zijn.

De Onderzoeksraad onderzoekt…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 27 februari 2013 op 12:55pm — Geen reacties

Flexwerker langer ziek door crisis

Door de economische crisis is de gemiddelde verzuimduur van uitzendkrachten het afgelopen jaar gestegen met ruim 20 procent. Het aantal ziektedagen per melding is gestegen van zeven dagen in 2011 naar 8,49 dagen in 2012.

Dat blijkt uit cijfers van Acture, private uitvoerder sociale verzekeringen. De stijging wordt volgens Acture voornamelijk veroorzaakt door het teruggelopen aantal vacatures, waardoor de kans op directe terugkeer naar de laatste baan of doorplaatsing naar een volgende…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 26 februari 2013 op 1:47pm — 1 reactie

De veranderingen in het aannamebeleid van personeel door nieuwe wetgeving

Door de nieuwe coalitie is een groot aantal veranderingen aangebracht, die gevolgen kunnen hebben voor het aannamebeleid van personeel binnen bedrijven.

Zo is er vanaf 2014 de verplichting vanuit de participatiewet om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, minimaal 5% van het totaal aantal werknemers (voor een bedrijf van minimaal 25 medewerkers).

Daarnaast is er de wet modernisering ziektewet, waardoor werknemers nog nadrukkelijker verantwoordelijk worden voor de re-integratie…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 26 februari 2013 op 12:15pm — 5 reacties

Werknemer weet zelden wat van hem wordt verwacht

Nog niet een op de vijf werknemers weet precies wat er van hem wordt verwacht. Dat leidt tot frustraties, wantrouwen jegens het management, lagere productiviteit en een hoger verloop.

Dat blijkt uit onderzoek van de Florida State University. Van de 750 ondervraagde werknemers bleek 80 procent enigszins tot volledig onzeker te zijn over wat er van hem werd verwacht. Een ondervraagde zei: “Ik dacht dat ik bezig was met belangrijk werk, maar blijkbaar dacht de baas die me heeft ontslagen…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 26 februari 2013 op 11:01am — Geen reacties

Jonge flexwerker niet extra kwetsbaar op werk

Jonge werknemers zijn niet vaker dan hun oudere collega's betrokken bij een arbeidsongeval. In tegendeel juist. Ook het feit dat jongeren vaak flexwerker zijn, betekent niet dat ze minder bescherming krijgen.

Dat stelt minister Asscher van Sociale Zaken in antwoord op Kamervragen van PvdA-leden Kerstens en Vermeij. De Kamerleden refereerden met hun vragen aan cijfers uit het zogeheten Letsel Informatie Systeem. Hierin worden gegevens verzameld over ongevallen van werknemers die…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 26 februari 2013 op 10:00am — Geen reacties

Schelden doet toch geen pijn? Maar wel op de werkvloer

Je hart luchten en af en toe een pittig scheldwoord roepen, kan best helpen! Het gebeurt ook wel eens op het werk. Dat “heurt natuurlijk niet” om met Jort Kelder te spreken, maar menselijk is het soms wel. Als een medewerker zijn leidinggevende uitscheldt op het werk, is dat dan reden voor een directe beëindiging van het dienstverband? Ontslag op staande voet dus?

Ontslag op staande voet

Als je je medewerker per…

Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 26 februari 2013 op 9:30am — Geen reacties

De naïeve casemanager: “Ziekmeldingen? Die lossen zich vanzelf wel op, joh.”

Heel even dacht ik dat hij gelijk had. Die collega van me. Die zei dat je als casemanager geen invloed kan uitoefenen om tot een snellere hersteldmelding te komen. Zijn redenering klonk logisch. Een ziekmelding wordt alleen geaccepteerd wanneer er ook echt sprake is van ziekte. En zo kan een hersteldmelding alleen tot stand komen als de werknemer genoeg hersteld is om zijn eigen werk weer te kunnen doen. Wat kan een casemanager (niet-arts) dan doen om tot een sneller herstel…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 25 februari 2013 op 8:57am — 9 reacties

Excuses voor overwerkte rechters

De Raad voor de Rechtspraak heeft excuses aangeboden voor alle medewerkers. Vicevoorzitter Frits Bakker zegt niet te hebben geweten dat het zo erg was gesteld met de werkdruk.

Bakker zegt dat in een interview met dagblad Trouw.

Het overkoepelende orgaan van de rechterlijke macht erkent dat de werkdruk te hoog is en steekt de hand in eigen boezem. ,,We hebben als raad te veel op de productie gestuurd. We waren te veel gefocust op cijfers en de controleerbaarheid daarvan”, aldus…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 22 februari 2013 op 11:41am — Geen reacties

Shell geeft sollicitanten beste ervaring

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat sollicitanten vrijwel nergens zo goed worden behandeld als bij Shell. De houding van de oliemaatschappij staat in schril contrast met die van andere werkgevers die zich nauwelijks om kandidaten lijken te bekommeren.

Dat stelt CareerBuilder.com. Uit het onderzoek bleek dat driekwart van de sollicitanten vorig jaar niets hoorde van de werkgever.

En sollicitanten tonen zich niet vergevingsgezind in die situatie. 32 procent van meer dan…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 22 februari 2013 op 11:06am — Geen reacties

Asscher: Geen makkelijke oplossing voor werkloosheid

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt de stijging van de werkloosheid naar 7,5 procent fors, en hij verwacht niet dat de situatie op korte termijn zal verbeteren. "Er zijn geen makkelijke oplossingen."

Asscher: “Het is een bittere pil voor de mensen die hun baan verliezen of het onderwijs uitstromen en geen baan kunnen vinden.” De minister wil de kansen op werk voor zowel jongeren als ouderen vergroten. “Er is echter geen simpele oplossing om dit probleem in kort…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 21 februari 2013 op 2:26pm — Geen reacties

6 redenen om een hekel aan de baas te hebben

Leiderschap is voor veel ondernemingen een belangrijke kopzorg; hoe zorg je ervoor dat de juiste mensen de strategie bepalen. Volgens de Amerikaanse organisatiepsycholoog Ronald Riggio zijn de meeste bazen geen echte leiders. Hij noemt zes goede redenen om de baas te haten.

1) – De leidinggevende ziet zijn werknemers als productiemiddelen in plaats van mensen met gevoelens en een mening, en doet geen enkele moeite om ze te leren kennen.

2) – Hij of zij eist dat medewerkers 24 uur…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 21 februari 2013 op 10:27am — Geen reacties

HR: the future is now!

Vorige week wilde ik via mijn zorgverzekering de rekening van mijn apotheker declareren. Nog geen twee minuten later had ik een bevestiging e-mail in mijn mailbox over het succesvolle verloop van dit proces. Ik had een scan gemaakt van de factuur, het totaalbedrag ingevuld, de algemene voorwaarden bevestigd en op ‘verzenden’ geklikt. Een kind kan de was doen! Zelfs de uitbetaling volgde snel, maar dat terzijde.

Een week later kwam ik weer in aanraking met een declaratieproces. Deze…

Lees verder

Toegevoegd door Maartje van 't Hart om 21 februari 2013 op 9:00am — Geen reacties

Docentassessment: een gecombineerde aanpak

Ook in het onderwijs worden steeds vaker assessments ingezet. Van oudsher waren dit vooral selectie- en ontwikkelassessments voor de hogere, leidinggevende posities, zoals schooldirecteur, adjunct, coördinator e.d. Dit patroon zagen wij in het basisonderwijs, maar ook bij het hbo en in de academische sfeer.

Leerkrachten/docenten hadden voorheen een soort status aparte en werden vooral beoordeeld op hun kennisniveau. In veel onderwijsinstellingen gaat dit inmiddels anders en hanteert…

Lees verder

Toegevoegd door Margot Bloem om 20 februari 2013 op 4:30pm — Geen reacties

‘Capgemini vraagt loonoffers van 30 procent’

Het verzoek van IT-reus Capgemini aan een deel van zijn personeel om salaris in te leveren blijkt ingrijpender dan verwacht. Volgens vakbond De Unie wordt sommige mensen een korting voorgelegd tot wel 30 procent van hun huidige loon.

In januari werd bekend dat 400 veelal oudere werknemers zou worden gevraagd 10 procent minder salaris te accepteren.

“De baas van Capgemini laat nu zijn ware gezicht zien. Voor 50-plussers zijn deze disproportionele salariskortingen funest. Hoe…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 20 februari 2013 op 8:30am — Geen reacties

verlagen van pensioenen is begonnen, en nu?

Inmiddels is het stof neergedaald en is bekend gemaakt welke pensioenfondsen noodgedwongen de pensioenen van vele werknemers en gepensioneerden moeten verlagen. Een pijnlijke maatregel maar niet te voorkomen.

Wat betekent dit nu voor u als HR manager/adviseur?

Veel ondernemingen zijn de afgelopen jaren getransformeerd van een traditionele 'maakindustrie' naar meer dienstverlening (en waar het maakproces is uitbesteed aan bijv. lage lonen landen). Wat veel werkgevers niet…

Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 19 februari 2013 op 8:59pm — Geen reacties

Deel ook jouw ervaringen met de UWV

Over de UWV

Ondanks meerdere verzoeken van de werkgever, weigert de UWV vooraf te adviseren over een reorganisatie. Magdat?

Reorganiseren met gedwongen ontslag is geen leuke kwestie, niet voor werkgever en zeker niet voor werknemer die ontslagen wordt. Bij een reorganisatieproces is een aantal spelregels om een meer menselijke aanpak te hanteren. Ervaring heeft mij geleerd dat mensen behoefte hebben aan duidelijkheid, een korte doorlooptijd en hulp op maat. Eigenlijk is dit het…

Lees verder

Toegevoegd door Auke Klijnsma om 19 februari 2013 op 8:00pm — Geen reacties

Archief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999