februari 2017 Archief (14)

Pas op voor een tabletnek of whats-app vinger

Wie kent het niet: lekker onderuit gezakt op de bank even op de tablet of smartphone het nieuws lezen, een appje sturen of gewoon een spelletje doen. Niets mis mee natuurlijk, zeker niet als het inderdaad ‘even’ is. Maar vooral wanneer het langer gaat duren, ontstaat een behoorlijke kans op problemen. En zeker nu we steeds meer mobiele apparaten ook voor het werk inzetten, neemt het intensief gebruik toe. Niet voor niets staat jaarlijks op 28 februari voorlichting centraal…

Lees verder

Toegevoegd door Monetta Driessen om 23 februari 2017 op 10:34am — Geen reacties

Elkaar inspireren

Vorige week mocht ik een presentatie houden over duurzame inzetbaarheid voor een groepje klanten van een groot uitzendbureau. In de discussies bleek dat heel veel bedrijven al veel zaken opgestart hebben, maar dat het vaak zo lastig is om de vertaalslag te maken van de ideeën en initiatieven van HRM naar het werkveld van de lijnmanagers. Noodzaak blijkt dat de top er achter gaat staan. Wanneer er herkend wordt dat duurzame inzetbaarheid noodzakelijk is voor het voortbestaan van een…

Lees verder

Toegevoegd door Marleen Kukler om 20 februari 2017 op 11:48am — 2 reacties

Werken in de zorg: be good & tell it

De komende jaren zal werken in de zorg een steeds belangrijker onderwerp worden. Logisch, want met de toenemende vergrijzing zal er een steeds grotere behoefte komen aan zorg. Dat betekent dat er tussen nu en 2020 veel talent in de sector zal moeten instromen.

Maar hoe zorgen we er met z’n allen nou voor dat werken in de zorg aantrekkelijker wordt en dat de dreigende…

Lees verder

Toegevoegd door Joost Schrage om 17 februari 2017 op 9:30am — Geen reacties

Op avontuur: Netwerk Zelfsturing deel 1

'Ja!'

Zó verschillend en toch in één ruimte bij elkaar: de directeuren van 7 Nederlandse bedrijven. Er was weinig voor nodig om van ieder van hen ‘ja!’ te horen. ‘Ja ik heb interesse en ik wil deelnemen!’ Deelnemen aan een netwerk over zelfsturing en zelforganisatie, waarbij ‘delen en leren’ centraal staan. Bij onze 1e meeting eind november jl. vloog de tijd door onze vingers: ieder z’n eigen verhaal over starten met zelfsturing. Daar hadden we al een boek over kunnen…

Lees verder

Toegevoegd door Christianne van de Pas om 15 februari 2017 op 11:52pm — Geen reacties

Hoe laat je een nieuwe topman/vrouw slagen?

Je hoort het regelmatig: er komt een nieuwe topman en na een paar maanden is hij weer vertrokken. “Verschil in inzicht in de te voeren strategie van het bedrijf’ wordt er als tactische reden gegeven. 

Maar wat jaagt een nieuwe executive echt weg? 

de valkuilen om te checken- Frustratie:  Van de senior executives die van buiten komen, faalt 40 tot 50% volgens consultancy bedrijf Leader OnBoarding. Zeker wanneer ze geen fundering…

Lees verder

Toegevoegd door Ardienne Verhoeven om 14 februari 2017 op 12:00am — Geen reacties

Werkplek-leren en de rol van HRD

Maud werkt als zelfstandige en vervult interim functies binnen de zakelijke dienstverlening. Op dit moment heeft Maud een leidinggevende functie waarbij ze ertegenaan loopt dat haar medewerkers regelmatig weerstand uiten ten opzichte van veranderingen die zij wil doorvoeren. Maud heeft zich daarom ingeschreven voor een training ‘omgaan met weerstand’. Ze gaat morgen al een lastig gesprek voeren met een medewerker, dus eigenlijk komt de training ‘te laat’.

Hoe kunnen we…

Lees verder

Toegevoegd door Janneke Schenning om 13 februari 2017 op 1:00pm — Geen reacties

Het Nieuwe Beoordelen: coachen met een growth-mindset

In Het Nieuwe Beoordelen is de medewerker steeds meer verantwoordelijk voor het formuleren van zijn eigen doelstellingen, het monitoren van de voortgang en de eigen ontwikkeling. Wat is dan de rol van de leidinggevende bij het ontwikkelen van het talenten van medewerkers?De leidinggevenden blijft een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van zijn medewerker…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 9 februari 2017 op 11:00am — Geen reacties

Beter 1 maaltijd overslaan, dan er 1 worden

Te midden van de turbulente ontwikkelingen blijkt steeds vaker dat onze traditionele manieren van samenwerken, leiden en organiseren niet meer voldoen. En in onze wereld waarin de oude wijze van werken niet meer werkt, is de vraag wat onze houvast dan nog is. De stabiele factor in organisaties is de mens. Want ook al lijkt alles te veranderen, de principes achter het menselijk gedrag blijven hetzelfde. Door de kracht, maar ook de zwakte van mensen centraal te zetten in organisaties, gaan…

Lees verder

Toegevoegd door Glenn van der Burg om 8 februari 2017 op 12:00pm — Geen reacties

Belangrijke vaardigheden voor elke leidinggevende: geven van feedback

Ik kom het in mijn praktijk veel tegen, organisaties die worstelen met hun Performance Management programma en, meer specifiek, met de rol die hun leidinggevenden hierin spelen. Of zouden moeten spelen. Want daar gaat nog al wat mis. Naast een veel voorkomende constatering dat het proces van beoordelen en het bijsturen van medewerkers overgereguleerd is en is verzand in een feest van bureaucratie en 'ticking the box', komen ook…

Lees verder

Toegevoegd door Florent Meier om 8 februari 2017 op 10:40am — Geen reacties

Een voor de hand liggende motivator waar maar weinig managers iets mee doen

Als HR-professional weet je dat als medewerkers weten welke impact hun werk heeft, als ze weten dat hun werk ertoe doet, dat dat motiveert. Dat betekenisvol werk een krachtige motivator is.  

Ik merk dat weinig leidinggevenden iets doen met dit gegeven. Soms omdat ze gewoon van het bestaan niet weten, soms omdat ze niet weten wat ze dan precies moeten doen, omdat ze het te ‘soft’ vinden of omdat ze denken dat ‘betekenisvol werk’ alleen heldhaftig werk is.…

Lees verder

Toegevoegd door Marianne Schutten om 7 februari 2017 op 12:39pm — Geen reacties

Wanneer wordt passend werk de bedongen arbeid?

Op 24 januari 2017 heeft het Gerechtshof in Den Bosch zich gebogen over een vraagstuk dat arbeidsjuristen vaak bezig houdt. Tijdens ziekte moet de werkgever maximaal twee (of drie ingeval van een loonsanctie) jaar loon doorbetalen. Als een werknemer langer dan vier weken hersteld is geweest en het eigen werk (de “bedongen arbeid”) in die periode volledig heeft verricht, gaat opnieuw een periode lopen van twee jaar waarin de werkgever loon moet door betalen als de werknemer andermaal…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 6 februari 2017 op 12:21pm — 1 reactie

De nieuwe ambtenarenwet: tien tips

De rechtspositie van ambtenaren wordt genormaliseerd: het arbeidsrecht geldt straks ook voor hen. Wat houdt de nieuwe Ambtenarenwet in? De aandachtspunten voor HR op een rij.

Nederland kent een specifieke rechtspositie voor ambtenaren: zij vallen niet onder het gewone arbeidsrecht. Maar dat duurt niet lang meer. Het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren beoogt in 2020 de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk te trekken met die in het bedrijfsleven. Een aantal…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 6 februari 2017 op 11:36am — Geen reacties

Waar krijg jij energie van?

FLOW is een onderwerp waar vanuit het bedrijfsleven steeds meer interesse in is. Hoe kun je ervoor zorgen dat je team of organisatie in flow raakt? Op welke manier kun je de flow op individueel niveau stimuleren?

Professor Mihaly Csikszentmihalyi heeft het psychologische concept van flow ontwikkeld en is daar nog steeds actief mee bezig, op 82 jarige leeftijd.

Flow is een…

Lees verder

Toegevoegd door Evert Heintz om 2 februari 2017 op 11:59am — Geen reacties

De meest gevreesde openingszin in een functioneringsgesprek: “Hoe vind je zelf dat het gaat?”

„Zo”, begint de baas, net als elk jaar, „hoe vind je zelf dat het gaat?”

Voor medewerkers een lastige vraag want je moet jezelf niet te kort doen, maar je moet jezelf ook niet te veel op de borst slaan. Stel nu dat je leidinggevende het anders ziet dan jij?

Tegen leidinggevenden zeg ik: “Niet doen”!

In lesboeken en in training wordt dit veelal gezien als een verstandige opening, zeker bij een functioneringsgesprek. Het zou ruimte geven aan de medewerker,…

Lees verder

Toegevoegd door Jan Jacob de Groot om 1 februari 2017 op 10:00am — Geen reacties

Archief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999