maart 2011 Archief (64)

“Bedrijfsarts, een heldere terugkoppeling alstublieft!”

Ik hoor regelmatig HR-managers klagen over de terugkoppelingen van hun bedrijfsarts: “na een terugkoppeling weet ik nog steeds niet wat ik moet doen”, “te summier”, “te vaag, niet concreet”, “hij/zij durft geen stelling te nemen”, etc. Om betere terugkoppelingen te krijgen moet je van te voren één of meerdere duidelijke vragen aan de bedrijfsarts stellen. Ik stuur werknemers nooit klakkeloos naar de bedrijfsarts, maar altijd met een duidelijke vraagstelling. Geen of een te vage vraagstelling… Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 31 maart 2011 op 1:00pm — 2 reacties

Unique: Ouwe wijn van ouwe zakken

Dit blogbericht gaat een paar jaar terug in de tijd. Om precies te zijn terug naar de tijd voordat internet gemeengoed was geworden en we nog met hele gezinnen tegelijk TV keken op dikke bolle schermen. De goede ouwe tijd, inderdaad. Uitzendbureaus en werving- en selectiebureau’s werden ruw wakker geschud uit deze tijd door de opkomst van jobboards. Alle informatie over vacatures was voor iedereen inzichtelijk en e-matching zou processen kinderlijk eenvoudig maken. Op de strategische afdelingen… Lees verder

Toegevoegd door Michiel Cobben om 31 maart 2011 op 11:00am — 1 reactie

Mis-match tussen werkgever en HR-professional

De eerste perioden van 2011 laat de HR-markt wederom een stijging van het aantal vacatures zien. De trendbreuk was in het vierde kwartaal van 2010 al zichtbaar. Het gaat hierbij in het bijzonder om functies voor de hoger opgeleide HR-professional. De stijging is het sterkst in de zakelijke dienstverlening en de industrie, de sectoren die de economische groei dragen. Dit blijkt uit de analyse “Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor HRM professionals 1e kwartaal 2011” van Jan Wilkens,… Lees verder

Toegevoegd door Jan Wilkens om 31 maart 2011 op 11:00am — 3 reacties

De lente breekt aan en dus alles over vakantie...

Nu de zon buiten gaat schijnen en iedereen weer naar buiten gaat, worden ook plannen gemaakt voor de vakantie. Werknemers en vakantierechten: wat zijn de regels omtrent opbouw, opname, aanwijzen van verplichte dagen door het bedrijf en verschil met vakantietoeslag.Opbouw van vakantiedagen

Voor ieder jaar dat de werknemer op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam is, heeft hij recht op minimaal 4 maal de (overeengekomen)… Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 31 maart 2011 op 11:00am — Geen reacties

De 10 smerige geheimpjes van HR

Elke beroepsgroep heeft zijn geheimen. De dingen die je liever onbesproken laat wanneer je op een feestje over je werk vertelt. HR is daarop geen uitzondering. Maar zo af en toe doen de P&O'ers een boekje open over de minder nette kanten van het vak.In het aprilnummer van Readers Digest vertellen HR-professionals over het sollicitatiegesprek, ontslag en het CV. En daarbij onthullen ze dat ze zo hun trucjes hebben om verboden vragen niet te hoeven stellen.- Wat te… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 31 maart 2011 op 9:00am — Geen reacties

Structurele scholing baat zowel laagopgeleiden als bedrijf

Het bieden van structurele scholing aan lageropgeleiden biedt voordelen voor zowel de laaggeschoolde medewerkers als het bedrijf. Onderzoek van de aan de Universiteit van Maastricht verbonden econoom Ruud Gerards toont dit aan. Gerards verrichte onderzoek bij Philips Nederland naar aanleiding van het meerjarenproject `Certificering Vakmanschap`.Volgens Gerards heeft dit project aangetoond dat zowel de medewerker als het bedrijf er beter van wordt. Na het volgen van de scholing gaan… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 30 maart 2011 op 2:00pm — Geen reacties

Flexibele schil als kritische succesfactor

Flexibele schil als kritische succesfactorFlexibilisering van arbeid in organisaties gaat veel verder dan ad-hoc anticiperen op ‘piek en ziek’ en dat weten nog maar weinigen. Organisaties die tijdens de crisis in staat zijn gebleken om hun personeelsformatie snel aan te passen aan de (markt)vraag hebben daar nu een strategisch voordeel van.Organisaties… Lees verder

Toegevoegd door Sabine Falco om 30 maart 2011 op 12:36pm — Geen reacties

Arbeidsmarkt blijkt moeilijke ‘puzzel’ voor onze economen

In 2012 daalt de werkloosheid tot 4%, voorspelde het Centraal Planbureau gisteren. Maar of de vlag nu echt uit kan, is de vraag. Want in hetzelfde rapport geven de rekenmeesters toe dat de arbeidsmarkt voor hen “een puzzel” is.In februari 2009 presenteerde het Centraal Planbureau sombere economische voorspellingen. In 2010 zou de werkloosheid in vergelijking met 2008 méér dan verdubbeld zijn. In 2008 bedroeg de werkloosheid 3,9% van de beroepsbevolking. Volgens het CPB zou dit… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 30 maart 2011 op 9:00am — Geen reacties

Werknemers massaal op zoek naar werkplezier

Werk, plezier en succes kunnen heel goed hand in hand gaanUit onderzoek blijkt dat 78 procent van de werknemers ontevreden is over hun huidige baan. De mogelijkheden om daadwerkelijk een nieuwe start te maken lijken echter niet voor iedereen zichtbaar. Hoe komt het dat zoveel mensen ongelukkig blijven en dit niet effectief kunnen veranderen?Wat we nu meemaken in Nederland is niet minder dan een revolutie op het gebied van werk. Men vindt het niet genoeg om geld te… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 29 maart 2011 op 2:00pm — Geen reacties

Ziek van kantoor

Het sickbuildingsyndroom lijkt al weer een gedateerde term. Maar nog altijd heeft één op de zeven kantoorwerkers er last van. Hoe gezond is de werkplek tegenwoordig? En hoeveel beter is Het Nieuwe Werken? ‘Een plank aan de vensterbank doet dienst als bureau.’Prikkende ogen, huidirritaties en hoofdpijn. De medewerkers van een chemiebedrijf klaagden net zo lang totdat de directie in actie kwam. Teus Brand, bedrijfsarts bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten in het AMC, ging… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 29 maart 2011 op 9:00am — Geen reacties

Intermediair zet starters in de spotlight, als Starter van de DagIntermediair geeft starters op de arbeidsmarkt graag een steuntje in de rug. Met sollicitatietips, cv-checks, tests, relevante vacatures en nog veel meer. En we geven starters ook de kans zich goed te profileren. Zo zetten we 3 weken lang elke dag een opvallende starter in de spotlights. Als Starter van de Dag.Vandaag is Brigitte van Manen Starter van… Lees verder

Toegevoegd door Olga Kleinlooh om 28 maart 2011 op 3:28pm — Geen reacties

Co-creatie en de toekomst van HRM

Denk je aan co-creatie, dan denk je al snel aan de meerwaarde die het kan bieden aan innovatieprocessen en marketing. Je zult echter niet snel de koppeling maken met HRM, terwijl dit toch een logische koppeling is. De reden waarom de relatie met HRM onderbelicht is zou kunnen komen doordat HRM focust op de interne organisatie waar co-creatie zich richt op de waarde van externe kennis en creativiteit. Toch is de link tussen co-creatie en HRM bijzonder interessant, want ook het vakgebied van HRM… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 28 maart 2011 op 10:37am — Geen reacties

Zorg voor een opleidingskostenbeding

Stel, u biedt één van uw werknemers de kans om op uw kosten een opleiding te volgen. Niet lang na het afronden van de studie neemt de werknemer ontslag. Mag u de opleidingskosten dan van hem terugvorderen? En hoe zit dit als u zelf de arbeidsovereenkomst van uw werknemer opzegt?In de wet staan geen regels over het terugbetalen van opleidingskosten. Wel valt er uit jurisprudentie het één en ander af te leiden over hoe u hiermee moet omgaan. Ook kunnen er in de cao afspraken zijn… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 28 maart 2011 op 10:30am — Geen reacties

'Je kunt 'n paard wel naar de beek leiden, maar drinken moet het beestje zelf'. Aan de slag met POP'!

De verhalen dat medewerkers naar de buurman vertrekken omdat daar de arbeidsvoorwaarden beter zijn, zijn genoegzaam bekend. Het gras schijnt elders vaak groener te zijn. Echter, de grens hierin is ongeveer wel bereikt. Als gekeken wordt naar het welvaartsniveau in ons land, dan kan gesteld worden dat onderste trede van de piramide van Maslow (primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden) voor een steeds groter wordende groep inmiddels is bereikt. De uitkomsten van exitgesprekken leert dat steeds… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 27 maart 2011 op 8:30am — 26 reacties

Business- en talentontwikkeling op elkaar af te stemmen.

In zijn boek The Vertical Dimension vertrekt Jan De Visch van de overtuiging dat de basis van de relatie tussen een medewerker en zijn/haar organisatie gebaseerd is op wederzijdse betrokkenheid en toegevoegde waarde creatie. In een dergelijke relatie verwoordt de medewerker zijn engagement als volgt: “Ik zet mij in om waarde te creëren en in ruil hiervoor ontwikkel ik nieuwe capabiliteiten die mijn marktwaarde verhogen”. De organisatie engageert zich om een omgeving te bouwen waarin dit voor… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 24 maart 2011 op 10:41am — Geen reacties

Ziektewet wordt flink aangescherpt

Minister Kamp van Sociale Zaken komt met een pakket van voorstellen om de activerende werking van de Ziektewet (ZW) verder te versterken. Doel is om mensen die in de Ziektewet terechtkomen sneller te laten uitstromen. De voorstellen hebben gevolgen voor uitkeringsgerechtigden, werkgevers en de uitvoerders.Gemiddeld zitten zo'n 100.000 mensen in de Ziektewet. Het grootste deel van circa 100.000 mensen zijn zieke uitzendkrachten, zieke werknemers met een tijdelijk dienstverband en… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 24 maart 2011 op 10:32am — Geen reacties

Wat is een goed assessment of wat is een goed assessmentbureau? - Keurmerken voor assessments

Om te bepalen of iets goed is, is het in mijn ogen allereerst belangrijk om criteria te formuleren welke bepalen of iets goed is. Deze criteria kunnen hoe dan ook divers zijn; "Beauty is in the eye of the beholder". Wanneer we kijken naar de verschillende keurmerken die er momenteel zijn (of die in ontwikkeling zijn) voor assessments, dan blijkt dit ook het geval. Onderstaand een aantal organisaties die richtlijnen of een toets hebben ontwikkeld (aan het ontwikkelen zijn) voor de kwaliteit van… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 23 maart 2011 op 3:50pm — 2 reacties

Top-5 boeken over bonussen

Rel om bonussen ING escaleert, kopt het FD vandaag. Tweede Kamer wil dat kabinet alle bonussen bij steunbanken alsnog wegbelast. De politiek is het zat dat bestuurders van bedrijven die met belastinggeld in leven worden gehouden, nog steeds aan ongebreidelde zelfverrijking doen.In de Volkskrant analyseert Xander van Uffelen dat om zulke verstrekkende maatregelen te eisen, diezelfde politiek misschien wat al te veel boter op het hoofd heeft. Is het geen wraakzucht, oppert hij, het… Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 23 maart 2011 op 10:00am — 2 reacties

presentatie HRM-er mist doel (incl. 5 handige tips)

Steeds vaker gehoord bij lijnmanagement: 'Geen idee waar HR mee bezig is, maar de juiste mensen worden niet gevonden.' Nu ik hoor je al denken, ik werk juist zo hard om de goede kandidaten te vinden! Toch heeft de lijn op één of andere manier vaak een andere kijk op het functioneren van HR afdelingen.Op het moment dat het lastig is om aan te tonen wat HR precies betekent voor de organisatie, praten steeds meer HRM-ers in 'softe taal', terwijl er steeds meer behoefte is in de lijn en… Lees verder

Toegevoegd door Marie Anne Borst om 22 maart 2011 op 6:38pm — Geen reacties

Missen we de babyboomers al?

Ik lees verontrustende berichten als ik op internet zoek naar 'babyboomer'. Dat ze vanaf nu massaal met pensioen gaan, in 2011 alleen al een half miljoen(!). Een deel daarvan is al met de VUT, dus die hadden de arbeidsmarkt al verlaten. Maar op korte termijn gaat het echt hard met de uittocht! Tegelijk lees ik dat er bijna geen werkgever is die zich zorgen maakt. Gelukkig maar. Als ik de enige ben die zich zorgen maakt, dan zal het allemaal al wel geregeld zijn en zullen de gevolgen wel… Lees verder

Toegevoegd door Arno Zijderveld om 22 maart 2011 op 1:42pm — Geen reacties

Archief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999