HRbase Expert berichten - april 2009 Archief (7)

Ondernemers moeten gewoon ondernemen(als het aankomt op verzuim)

Van bedrijf naar organisatie, daar komt het nodige bij kijken. Afgelopen week organiseerden wij een netwerkbijeenkomst met als thema Werken aan zorg, zorgen voor werk. Voor de netwerkbijeenkomst waren deskundigen uitgenodigd uit de wereld van HRM, sales & advies, reïntegratie, coaching en begeleiding. In een van de onderwerpen die naar voren kwamen werd duidelijk dat een bedrijf niet zomaar een organisatie word. Wat komt daar allemaal bij kijken?

Gerelateerd aan de vraag ‘hoever reikt… Lees verder

Toegevoegd door Onica van Heusden om 27 april 2009 op 8:25pm — 2 reacties

Hoe zit het met de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte?

Een langdurig zieke werknemer bouwt op grond van de Nederlandse wet (artikel 7:635 lid 4 BW) slechts over de laatste zes maanden van de ziekteperiode vakantiedagen op. Een uitspraak van 20 februari 2009 van het Europese Hof van Justitie zou daar wel eens een streep doorheen kunnen zetten. Dit zou betekenen dat zieke werknemers in de toekomst zonder beperking vakantiedagen opbouwen, dus een maximale hoeveelheid vakantiedagen opbouwen gedurende de 2 jaar loondoorbetalingsverplichting van de… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 27 april 2009 op 2:42pm — 2 reacties

Assessment van A tot Z

In reactie op mijn vorige column werd door enkele lezers geopperd om persoonlijkheidsvragenlijsten en de STAR methodiek in te zetten ter bepaling van competenties. Graag haak ik hier op in, door wat meer inzicht te geven over de opbouw van een assessment, aangezien bovengenoemde instrumenten vaak een standaard onderdeel vormen van een assessment. Voordat ik verder inga op de verschillende onderdelen van een assessment, licht ik eerst de methode toe die wij in onze assessments… Lees verder

Toegevoegd door Janique Wienk om 23 april 2009 op 10:37am — 3 reacties

POP, HOU HET EENVOUDIG

In 2004 schreef ik het boek POP in Nederland en deze week komt op HRMlive! de tweede versie van dit boek uit. Ik merk dat in veel organisaties het POP al gemeengoed en dat in andere organisaties het POP wordt ingevoerd dan wel heringevoerd. Dit artikel draagt ideeën aan voor de inhoud van een POP-formulier… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 19 april 2009 op 10:00pm — 43 reacties

Afronding dienstjaren bij toepassing nieuwe kantonrechtersformule

Op 30 januari jl. heeft de Kantonrechter Amsterdam (tijdschrift JAR 2009/44), in een ontbindingsprocedure laten zien hoe de afronding van dienstjaren in de vanaf 1 januari 2009 geldende nieuwe kantonrechtersformule wat hem moet worden toegepast -in lijn met een in januari gedane aanvulling op de aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters.De werknemer, geboren op 8 juni 1970, is op 16 september 1991 bij de werkgever in dienst getreden in de functie van vrachtwagenchauffeur. Zijn… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 14 april 2009 op 11:30am — Geen reacties

Bepaling en beperking van competenties

Een duidelijk gedefinieerde competentieset vormt de basis van veel beoordeling- en selectie procedures. Ook in het assessmentvak werken we uiteraard veel met competenties. Zeker als het gaat om het in kaart brengen van de geschiktheid en potentieel van kandidaten voor een specifieke functie is het natuurlijk zeer belangrijk dat je goed zicht hebt op de competenties waarover iemand moet beschikken om succesvol te zijn. Voor wie wil weten hoe je die competenties selecteert, beschrijf ik hieronder… Lees verder

Toegevoegd door Janique Wienk om 9 april 2009 op 9:00am — 4 reacties

Verantwoording, de kracht van kiezen!

Verantwoording en de kracht van kunnen kiezen!Laatst kwam ik bij een bedrijf, zo’n 150 man in dienst waarbij er een aantal disciplines worden gevoerd.

Een klein deel van het bedrijf, ongeveer 20 man voeren dezelfde disciplineen hebben hetzelfde doel.Een van de personeelsleden kwam met de volgende vraag;

Wat doe ik als ik merk/het idee heb dat een manager minder verantwoordelijkheid neemt en het aangedragen van problemen naast zich neerlegt?Deze… Lees verder

Toegevoegd door Tony Postema om 6 april 2009 op 7:18pm — Geen reacties

Maandarchief

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008