HRbase Expert berichten - april 2015 Archief (19)

Sociale media: veranderingen accepteren

Zit je op je werk? Kijk eens om je heen. Hoe ziet jouw organisatie eruit? Hoe actief – of juist niet actief – zetten je collega’s sociale media in? Is het al een onderdeel geworden van jullie werkprocessen? Of worden net de eerste voorbereidingen getroffen voor een veilige stap naar een sociaal intranet? We zien een heel gevarieerd landschap als het gaat om de acceptatie en…

Lees verder

Toegevoegd door Inge Beckers om 30 april 2015 op 4:30pm — Geen reacties

Eerste hulp bij zelfsturing: 3 tips

Lees verder

Toegevoegd door Glenn van der Burg om 30 april 2015 op 11:00am — Geen reacties

Geen recht op thuiswerken

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Wet flexibel werken. Als de Ministerraad instemt met dit initiatiefvoorstel zal deze wet definitief worden. De media spreekt over ‘het recht op thuiswerken’. Maar klopt het nu dat werknemers na inwerkingtreding van de Wet flexibel werken het recht hebben op thuiswerken?

De Wet aanpassing arbeidsduur, de wet die bepaalt dat een werknemer zijn werkgever kan verzoeken om zijn arbeidsduur te wijzigen (welk verzoek de werkgever moet inwilligen,…

Lees verder

Toegevoegd door Rigje Rosier om 29 april 2015 op 10:00am — Geen reacties

Laat leidinggevenden hun positie pakken!

Leidinggevenden moeten hun positie pakken. En niet omdat ze de 'baas' zijn of de meeste macht hebben, maar omdat medewerkers en organisaties effectiever en beter functioneren als leidinggevenden hun (leidende) positie pakken en innemen.

In de praktijk betekent dit dat de leidinggevende zich duidelijk uitspreekt over wat hij/zij wil en wat hij/zij vindt. Niet altijd als eerste of meteen, maar het moet voor medewerkers wel volstrekt helder zijn hoe de leidinggevende bijvoorbeeld over…

Lees verder

Toegevoegd door Sonja Scholts om 23 april 2015 op 10:00pm — Geen reacties

De opvolger van de VAR: fiscus checkt vooraf

Een bedrijf hoeft geen loonheffingen/premies in te houden en af te dragen voor een opdrachtnemer als een zogeheten verklaring arbeidsrelatie (en wel – meestal – de varianten VAR DGA of VAR WUO) is afgegeven. Op dit systeem bestaat kritiek, omdat het in de hand zou werken dat steeds meer werknemers/werklozen zich genoodzaakt zouden zien om als zzp’er aan de slag te gaan, omdat ze anders brodeloos zouden worden/blijven. En de onzekere positie van zzp’ers is al langer punt van zorg in Den…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 23 april 2015 op 3:00pm — Geen reacties

De 5 belangrijkste competenties waar werkgevers om vragen

Het wordt vaak genoeg gezegd: ‘We moeten meer aansluiten bij de talenten van de medewerkers om optimaal de doelen van de organisatie én de medewerkers te behalen’. Daarbij zijn vanzelfsprekend verschillende randvoorwaarden te noemen, maar uiteindelijk zijn het vaak DE MENSEN die het verschil maken. Daarom is het zo belangrijk om te weten welke competenties onmisbaar zijn om optimaal te functioneren. Bovendien is het interessant om te zien dat sommige competenties gemakkelijker te ontwikkelen…

Lees verder

Toegevoegd door Monetta Driessen om 22 april 2015 op 8:54am — 2 reacties

Herkent u dat: wat dóé ik hier?

Soms verzeil je in werksituaties waarin je voelt dat ‘meedoen’ je beste optie is, maar waarbij je onderhuids in een hele andere denkwereld zit. Je observeert de anderen in dezelfde werksetting en je vraagt je af of zij nu echt inbrengen wat hen bezighoudt, of dat ze ook het spel meespelen, om wat voor reden dan ook. Rare toestanden vind ik dat, duur-betaalde tijd waarvan de toegevoegde waarde voor het functioneren van de organisatie miniem is. ‘Rituele dansjes van loyale volgers aan…

Lees verder

Toegevoegd door Christianne van de Pas om 21 april 2015 op 11:30pm — Geen reacties

Hoe motiveer je verkopers met geld?

Banken en bonussen lijken een heilige twee-eenheid te zijn. Maar niets is minder waar. Onderhand bedient bijna elk bedrijf zich van dit prestatie verhogend middel. En zeker waar het de salesforce betreft. Hoog tijd om de wetenschap dit instrument te laten evalueren. Zijn bonussen onzalig of zaligmakend? Gaan onze jongens en meisjes van de verkoopafdeling er echt harder van lopen of niet?

We weten al geruime tijd dat naarmate het werk complexer wordt, het vaste salaris beter werkt dan…

Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 16 april 2015 op 6:00pm — 4 reacties

HR: Human Rescue

Er zijn twee groepen die het het moeilijkst hebben om een plek te veroveren op de arbeidsmarkt; de starters van rond de dertig en de oudere werkzoekenden. Over de laatste groep heb ik al eerder geschreven als het gaat om de kijk op deze ouderen en de toegevoegde waarde die ze wel degelijk hebben. Maar nu een keer over de starters.

Aan de ene kant hebben we de afgestudeerde eind twintigers, begin dertigers die lang over hun studie mochten doen en die, nu ze een baan zoeken, toch ergens…

Lees verder

Toegevoegd door Els Brouwer om 16 april 2015 op 9:00am — Geen reacties

Het verhaal van de recruiter en de tandarts

Niemand gaat voor zijn lol naar de tandarts. Tandenpoetsen is een noodzakelijk kwaad. Dat leert iedereen op jonge leeftijd. Twee keer per dag twee minuten. Als tiener doe je dit omdat een frisse adem belangrijker is dan goede tanden. Als volwassene besef je dat onderhoud nodig is als er weer een stuk van je gebit afbreekt.

Recruitment is net tandenpoetsen. Het…

Lees verder

Toegevoegd door Wim van den Nobelen om 16 april 2015 op 8:53am — 2 reacties

Coachen: niet voorzeggen maar problemen erger maken

Natuurlijk staat bij een leidinggevende de deur altijd open, maar oog en oor voor een (hulp)vraag van de medewerker, daar heeft hij het toch vaak te druk voor. Op weg naar een volgende afspraak krijgt de medewerker in een rap voorgekauwd waar de schoen wringt en wat er in het vervolg anders moet. Echter, een leidinggevende die coacht, houdt zijn mond.Luisteren en vragen stellen

De belangrijkste vaardigheden van een coach zijn luisteren en vragen stellen.…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 15 april 2015 op 12:00pm — Geen reacties

Nieuw en simpel: beoordelingsgesprek op basis van 4 vragen

Deloitte is bezig hun performance management systeem anders in te richten. Leidinggevenden zien onvoldoende toegevoegde waarde in het oude systeem. Het nieuwe systeem kent geen gecascadeerde doelstellingen, geen éénjaarlijkse gesprekken en geen 360 graden feedback instrumenten. Daarvoor komt een heel eenvoudig systeem voor in de plaats. Dit is echt iets nieuws en geen oude wijn in nieuwe zakken. Maar werkt het, ook buiten Deloitte? Marcus Buckingham is er bij betrokken en dat belooft iets…

Lees verder

Toegevoegd door Jan Jacob de Groot om 12 april 2015 op 12:30pm — 2 reacties

De vraag die je móét stellen in een sollicitatiegesprek

‘Deze vraag móet je stellen!’ Dat zeg ik vaak tegen een leidinggevende die op het punt staat een sollicitatiegesprek te voeren met een kandidaat voor een functie in zijn of haar team. Het is één van de belangrijkste vragen die je als interviewer kunt stellen in een sollicitatiegesprek. Het antwoord zou de doorslag moeten geven om iemand wel of niet aan te nemen.Het gaat om de vraag, die overigens geldt voor elke functie, op elk niveau, in elke organisatie: ‘Vertel eens over…

Lees verder

Toegevoegd door Marianne Schutten om 8 april 2015 op 11:30am — 5 reacties

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De Eerste Kamer ging op 31 maart jl. akkoord met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Volgens de regering komen mensen met een beperking onvoldoende aan het werk. De nieuwe wet moet het probleem aanpakken: met de zachte of harde hand.

De zachte hand…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 8 april 2015 op 9:00am — Geen reacties

Doorwerken na de AOW: hoe gaat dat in zijn werk?

Den Haag wil faciliteren dat oudere medewerkers de gelegenheid krijgen om ook na de AOW-leeftijd door te werken. Dat heeft zowel voor de werknemer als de werkgever zekere voordelen. Voor de werknemer geldt dat deze misschien nog niet toe is aan een plek achter de geraniums en bovendien misschien wel wat aanvulling kan gebruiken op zijn pensioenuitkering. Voor de werkgever is van belang dat de oudere werknemers veel kennis hebben, die zij kunnen overdragen, terwijl daarnaast financieel…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 3 april 2015 op 5:00pm — Geen reacties

Salarissen ABN Amro: overheid moet goede voorbeeld geven

Een situatieschets. Stel u verdient € 2500 per maand en ontvangt daarbij elke maand € 1000 bonus. Elke maand weer. Jaar in jaar uit. Dan verdient u dus € 3500 per maand.

Rechtvaardigheid

Dan komt er een moment dat iemand die u niet persoonlijk kent, uw werkgever zodanig beïnvloedt dat de bonus van € 1000 wordt afgeschaft. Zo maar ineens. Ter compensatie krijgt u er wel € 300 per maand als vast salaris bij. Uw vaste salaris stijgt dus van € 2500 naar € 2800, maar…

Lees verder

Toegevoegd door Michel den Daas om 3 april 2015 op 1:30pm — 4 reacties

Goed werkgeverschap is geen op zichzelf staand doel

Great Place To Work doet al jaren onderzoek in verschillende landen naar goed werkgeverschap. Op 24 maart werden de Best Workplaces 2015 bekend gemaakt. In de studio van het online radioprogramma People Power een van de winnaars:…

Lees verder

Toegevoegd door Glenn van der Burg om 1 april 2015 op 4:30pm — Geen reacties

Ik heb in mijn broek geplast, maar ik kan er niets aan doen

Mijn vorige blog was getiteld “Mama, ze hebben in mijn broek geplast”.  Het verklaarde waarom medewerkers vaak de schuld van hun achterblijvend functioneren buiten zichzelf leggen. Een tweede doel was om tips te geven hoe een manager hier gesprekstechnisch mee om kan gaan.

Bernard Shaw zei het al: ”People are always blaming their circumstances for what they are.

I don‘t…

Lees verder

Toegevoegd door Jan Jacob de Groot om 1 april 2015 op 3:30pm — 4 reacties

De sollicitant als schietschijf

De lichten worden gedimd… tromgeroffel vangt heftig aan en maakt langzaam plaats voor een zachte ademhaling. De spanning stijgt. Mijn hemel wat is dit zenuwslopend. In de piste staat een messenwerper in passende outfit tegenover zijn liefje. Zij staat op de stip met haar rug tegen een grote wit met rood geverfde houten schietschijf .

Zichtbaar zenuwachtig staat zij te wachten op wat komen gaat, terwijl hij een zwarte stoffen kap over zijn hoofd doet. Hij pakt op de tast 3 flinke…

Lees verder

Toegevoegd door Kai Grunewald om 1 april 2015 op 10:27am — Geen reacties

Maandarchief

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008