HRbase Expert berichten - mei 2011 Archief (16)

Loopt u als werkgever gevaar bij ondertekenen van werkgeversverklaring?

Als werkgever krijgt u vast weleens het verzoek van een van uw werknemers (met een tijdelijke arbeidscontract) om een werkgeversverklaring te ondertekenen. Ondernemers kunnen wat onzeker worden, als ze een dergelijke werkgeversverklaring moeten ondertekenen. Werkgevers die niet geheel tevreden zijn over het functioneren van de werknemer, twijfelen of een handtekening niet meer betekent dan dat de werknemer een huis kan huren of kopen.De ondernemer legt geregeld deze vraag aan… Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 31 mei 2011 op 5:19pm — 3 reacties

Eens per jaar aan tafel kan al genoeg zijn

Hoe kunt u de kwaliteiten van medewerkers beter benutten? Door zo nu en dan een goed gesprek te voeren. Een functioneringsgesprek is een tussentijdse evaluatie van gemaakte afspraken over werk en ontwikkeling. Het is een dialoog waarin feedback wordt gegeven én ontvangen. Ook de medewerker kan zijn ei kwijt.Zes argumenten voor het functioneringsgesprek

Kent u het ‘snap dat dan’-syndroom? Dat is een kwaaltje waar veel leidinggevenden in bedrijven aan lijden. Zij… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 28 mei 2011 op 7:22am — 19 reacties

Geschikt personeel vinden door andere manieren van sourcen

De werkloosheid nam afgelopen maand nog verder af volgens het CBS en het Economisch Bureau van de ING toont aan dat er afgelopen jaar 125.000 ondernemers zijn bijgekomen. Het gaat dus steeds beter met Nederland. Maar met het kleiner… Lees verder

Toegevoegd door Rick Kruiswijk om 27 mei 2011 op 5:00pm — 2 reacties

Social Media Recruitment: vergeet de klik met de koffie niet.

Klik, klik klik en weer een kandidaat benaderd. De markt voor werving en selectie is het afgelopen jaar op zijn kop gegaan. De toegang tot kandidaten was exclusief voor bemiddelaars die voor eigen rekening netwerken hadden opgebouwd, maar dankzij Social Media - LinkedIn voorop – is nu iedereen door iedereen te vinden. Met alle leuke en minder leuke gevolgen van dien. Als ik kijk wat er alleen al in de afgelopen paar weken aan social recruitment initiatieven, opleidingen en dienstverleners zijn… Lees verder

Toegevoegd door Michiel Cobben om 26 mei 2011 op 9:29am — 10 reacties

Wanneer urenbeperking voor zieke werknemer?

Het komt regelmatig voor dat de bedrijfsarts in zijn spreekuurterugkoppeling aangeeft dat een zieke werknemer niet voltijds kan werken. Er is dan sprake van een urenbeperking. Volgens de Standaard Verminderde Arbeidsduur (een standaard ontwikkeld in 2000 voor en door bedrijfs- en verzekeringsartsen) zijn er slechts drie goede redenen voor zo’n urenbeperking: energetisch, beschikbaarheid en… Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 23 mei 2011 op 12:34pm — 2 reacties

Vrijwillig aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, en dan?

Deze keer een casus uit de praktijk. Een onderneming is vrijwillig aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Reden dat zij vrijwillig zijn aangesloten heeft te maken met het verleden: een afsplitsing van een andere onderneming. Ook een wijziging van de werkzaamheden (vroeger: metaalbewerking, nu engineering)Veel van dit soort ondernemingen moet de komende tijd een keuze maken of zij het contract voort gaan zetten of kiezen voor een andere pensioenuitvoerder.Door… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 20 mei 2011 op 9:30pm — 2 reacties

Waardeer de mens, niet de functie

Tja, ‘t is wat. Beweer ik hier dat functiewaardering uit de tijd raakt, valt de hele beroepsgroep functieanalisten over mij heen. Adviesbureaus van naam mobiliseren zich om mij – maar wellicht gaat het hen meer om de lezers van deze site – ervan te overtuigen dat functiewaardering nog steeds hot is en hét antwoord op de organisatievraagstukken van deze tijd. Dan is één ding zeker: ik heb bij de heren een gevoelig punt geraakt.Wat ik namelijk ook constateer, is dat een ongewoon groot… Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 19 mei 2011 op 10:00am — 36 reacties

Waarom assessments niet over te laten aan een leek? - De meerwaarde van een psycholoog bij een assessment.

7 mei stond er een artikel in de volkskrant onder de naam ’assessment niet overlaten aan leek’.

Dit artikel riep meerdere vragen bij mij op:

Allereerst “Wat wordt er verstaan onder een leek?” Uit het artikel bleek dat iemand zonder psychologische opleiding als leek gezien werd. Zou dit ook automatisch betekenen dat iemand die zijn studie psychologie heeft afgerond een goede assessmentpsycholoog is?Kortom, “Wat maakt iemand een goede psycholoog?”Eén antwoord hierop is er… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 18 mei 2011 op 8:56am — 3 reacties

Gemotiveerde medewerkers, hoe krijg je dat voor elkaar?

Regelmatig lees ik berichten over “HR-goeroe” Lynda Gratton.

Zij gaat uit van de gedachte dat een organisatie geïnspireerde en gemotiveerde medewerkers nodig heeft om gewenste ontwikkelingen te kunnen realiseren.

Dit is geen unieke gedachte, de meeste werkgevers beseffen dit wel.

Wat haar gedachte interessant maakt is dat zij stelt dat een organisatie aandacht moet hebben voor de passies en emoties van de mens achter de medewerker. Medewerkers nemen hun ervaringen, verleden en… Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 12 mei 2011 op 10:46am — 5 reacties

Ouderschapsverlof veroorzaakt kopzorgen bij kleine ondernemers!

Heeft u als werkgever te maken met een aanvraag voor ouderschapsverlof van uw werknemer? Bent u als ondernemer verplicht deze aanvraag zomaar te accepteren? In de praktijk kan dat voor organisatorische problemen zorgen. Tips voor MKB ondernemers als uw werknemer ouderschapsverlof aanvraagt.Ouderschapsverlof en de regels

Ouderschapsverlof biedt werkende ouders de mogelijkheid om tijdelijk minder te gaan werken om te zorgen voor de kinderen. Het recht op… Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 11 mei 2011 op 9:00am — Geen reacties

Medische informatie opvragen? Doen!

Ik werk met veel verschillende bedrijfsartsen samen. Wat mij opvalt is hoe weinig bedrijfsartsen uit zichzelf adviseren om medische informatie over de zieke werknemer bij een behandelaar of specialist op te vragen. Meest gehoorde redenen zijn: ‘Het voegt vaak niets toe.’ En: ‘Ik kan zelf prima beoordelen of iemand arbeidsongeschikt is.’ Drie redenen waarom ik het wél belangrijk vind om medische informatie op te vragen:1. Het UWV verwacht het… Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 9 mei 2011 op 12:55pm — Geen reacties

Personeelsselectie laat nog veel te wensen over

In 2008 verscheen het rapport Personeelsselectie in Nederland. In dit rapport formuleren de onderzoekers, Yacht en de Universiteit van Amsterdam, een aantal aanbevelingen over hoe personeelsselectie verder te verbeteren. Naar aanleiding van dit onderzoek schreef ik samen Rob Drost, ex Yacht, het artikel Personeelsselectie laat nog te wensen. In deze blog een korte schets van de adviezen uit… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 8 mei 2011 op 9:00am — 24 reacties

Waarom raakt functiewaardering uit de tijd?

Centraal gereguleerd

Functiewaardering mag met recht het predikaat ‘klassiek’ dragen. Het systeem heeft oude wortels, tot in het Scientific Management van het begin van de twintigste eeuw. De definitieve doorbraak kwam in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Nederland maakte een geforceerde wederopbouw door.Aanvankelijk was daarin zelfs geen plaats voor vrije loononderhandelingen. Lonen werden vastgesteld door een ‘College van Rijksbemiddelaars’; later namen… Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 5 mei 2011 op 7:00am — 13 reacties

De tuinman in het gras

Hij trof hem aan op zijn route, slapend in het gras, verscholen achter struikgewas in de slagschaduw van een zwaar gesubsidieerde, eeuwenoude boom. Schafttijd was al voorbij en het was nog lang geen lunchtijd. De zon speelde met het groene lover. Voor een moment stolde het landschapje in een stille pastorale, doordat het langsrazende verkeer verderop werden tegengehouden door een stoplicht. Het was een mooi plaatje maar het hoofd van de gemeentelijke groenvoorziening had het al te vaak gezien.… Lees verder

Toegevoegd door Theo Willemse om 4 mei 2011 op 7:00pm — Geen reacties

Assessment als training en instrument voor coaching

Een tijdje terug kreeg ik van een van onze opdrachtgevers de vraag hoe het met iemands verandervermogen zat. Hij wilde weten of de persoon in kwestie zicht had op de effecten van zijn gedrag en zijn stijl kon aanpassen, kortom: hoe stijlflexibel hij was. Dit enerzijds om er zicht op te krijgen of hij anderen mee kon krijgen in veranderingen, anderzijds of hij zelf in staat was zich te ontwikkelen.Om antwoord te kunnen geven op deze vrage hebben we van het rollenspel een soort… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 4 mei 2011 op 8:30am — 2 reacties

Pensioen: verwachte wetswijziging per 1 januari 2013!

De ministerraad heeft op 29 april beslotenom de (fiscaal) maximale opbouwpercentages voor aanvullend pensioen vanaf 2013 fors te verlagen. Dit houdt in dat hierover een wetsvoorstel wordt ingediend (ter behandeling in de tweede kamer)Het voorstel houdt in dat de maximale opbouwpercentage voor middelloonregelingen verlaagd wordt van 2,25% naar 2% en voor eindloonregeling van 2% naar 1,75%. De maximale (fiscale) beschikbare premiestaffels zullen naar alle waarschijnlijkheid worden… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 3 mei 2011 op 10:30am — 1 reactie

Maandarchief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008