HRbase Expert berichten - mei 2012 Archief (19)

De gevolgen van het lenteakkoord

Op 25 mei 2012 is de tekst van het Lenteakkoord uitgelekt. Dit akkoord bevat een groot aantal wijzigingen die van belang zijn voor werkgevers en werknemers. Er is al eerder geschreven over de reiskostenvergoeding, zodat ik hier niet op in zal gaan. Andere belangrijke wijzigingen zijn de volgende.

 

Pensioengerechtigde leeftijd

De…

Lees verder

Toegevoegd door Rigje Rosier om 31 mei 2012 op 5:00pm — Geen reacties

Assessment voor expats en hun gezinnen

Ruim 2 jaar geleden is een dierbare collega van mij naar HongKong verhuisd. Haar man werd uitgezonden voor zijn werk en het hele gezin verkaste zich naar de andere kant van de wereld. Nu, enig tijd later, is “the ambassadors wife” zoals ik haar gekscherend noem begonnen met haar eigen assessment en coachingspraktijk en zo zijn wij in gesprek gekomen over het assessen van expats.

Bij AVOP hebben wij ervaring met het assessen van zendelingen voor “De Kerk”. Hoewel een expat heel iets…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 31 mei 2012 op 1:00pm — Geen reacties

Jobcrafting: over vissen die in bomen klimmen

Via twitter werd ik deze week geattendeerd op deze mooie uitspraak van Einstein: “Everyone is a genius. But if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid.”

Het lijkt een mooie samenvatting van waarom je als organisatie aan talentmanagement moet doen. Maximaal gebruik maken van de talenten van medewerkers en die gebruiken voor je organisatie. Dat werkt toch beter dan de nadruk leggen op datgene wat je niet kunt?

Steeds maar…

Lees verder

Toegevoegd door Marjon Bohre om 31 mei 2012 op 11:03am — 4 reacties

Luk Smeyers is geen prediker

Mag ik even aandacht voor Lionel Messi. Deze Argentijn scoorde 50 goals in de Spaanse competitie en in totaal 76 als daar de Europese toernooien bij worden opgeteld. Een absoluut record.

In welgeteld 1628 woorden becommentarieert de Belg Luk Smeyers mijn blog ´Kijk uit voor HR Analytics!´ Ook een record. Dus – om maar eens met wat correlaties te toveren - als Luk beweert geen prediker te zijn, zoals ik in mijn stukje met een knipoog had opgemerkt, dan is de spits van Barcelona ook…

Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 28 mei 2012 op 10:00am — 3 reacties

Oud is niet out! En autofabrikant BMW weet dat!

Deze zomer verschijnt het boek Overspoeld door schaarste. In dit boek vijftien acties die ontwikkeld en in combinatie uitgerold kunnen worden om de komende arbeidsmarktkrapte het hoofd te bieden. Bij de actie Doelgroepenbeleid een aansporing om (nog meer) gebruik te maken van de kennis en ervaring van oudere medewerkers. In deze blog een samenvatting van deze…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 27 mei 2012 op 11:00am — Geen reacties

Assessment en integriteit

De meeste bedrijven hebben graag integere medewerkers. Mensen waar men op kan bouwen, die zich aan afspraken houden en volgens de algemeen geldende waarden en normen handelen . Wij zouden graag suggeren dat wij hier een pasklare oplossing voor hebben. Gedeeltelijk. Er zijn testen op de markt die een indicatie geven omtrent de integriteit, maar wij zijn hier voorzichtig mee. Het is namelijk niet eenvoudig om met een test een voorspelling over integriteit te geven. Juist omdat de vragen in…

Lees verder

Toegevoegd door Margot Bloem om 16 mei 2012 op 11:32am — Geen reacties

Talentmanagement effectiever door integraal HRD

Talentmanagement wordt een steeds belangrijker aandachtspunt binnen organisaties; 66% van de CEO’s, die deelnamen aan een grootschalig onderzoek (PWC, Global CEO Survey, 2011), zien dit als de grootste uitdaging voor de komende jaren. Daarbij wordt Talentmanagement niet alleen toegespitst tot het ontwikkelen van high potentials en kritieke rollen, maar gaat het juist om het verzilveren van al het talent binnen de organisatie.

Het doel van Talentmanagement is strategische…

Lees verder

Toegevoegd door Nicole van der Meulen om 15 mei 2012 op 8:30am — 3 reacties

What’s in it for me?

Dat je de noodzaak en reden voor verandering (keer op keer) moet vertellen is bij de meeste mensen inmiddels zo’n beetje wel bekend. Communicatie in veranderingsprocessen krijgt aandacht, mede door de veelheid aan boeken en andere publicaties die hierover is geschreven.

De “verhalen” die verteld worden over de reden voor verandering zijn in twee categorieën in te delen. De eerste categorie is die van “van goed naar nog beter”, of ook wel de “good to great”. Zoiets van: We waren altijd…

Lees verder

Toegevoegd door Marjon Bohre om 14 mei 2012 op 6:09pm — Geen reacties

7 sterke argumenten voor de Employer branding business case

Vorige week schreef ik een post over de grote uitdagingen waar dit vakgebied zich voor ziet gesteld.  In de komende tijd wil ik eens wat verder reflecteren op die verschillende grenzen van het vakgebied. Om te beginnen over de holy grail van het vak: de business case. Waarom zouden we sowieso duurzaam…

Lees verder

Toegevoegd door Ton Rodenburg om 14 mei 2012 op 3:30pm — Geen reacties

7 vragen om je business (nog beter) te snappen

Maar al te vaak krijgen HR professionals de kritiek dat ze geen of te weinig inzicht hebben in hun business. Of deze kritiek nu terecht of onterecht is, is niet aan de orde. Bovendien, in een tijd waarin de ontwikkelingen in een razend tempo aan ons voorbij schieten (Nokia en Hyves waren nog niet zo heel lang geleden de nummers 1) kan het in ieder geval geen kwaad om uitstekend inzicht te hebben -en te houden- in je business. Dus, 7 vragen om je business (nog beter) te snappen.…Lees verder

Toegevoegd door Max van Liemt om 9 mei 2012 op 10:30pm — Geen reacties

4de keten bepaalde tijd: WW of Payroll?!

Kent u ook de verhalen van goede collega’s en vrienden die hun baan verliezen omdat hun werkgever geen vast dienstverband kan of wil bieden? Na drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten moet er een contract voor onbepaalde tijd worden aangegaan.Veel werkgevers kunnen in deze economisch onzekere tijden dit vaste contract niet bieden. De medewerker functioneert prima en voor de komende maanden is er ook nog wel werk. Toch moet er afscheid worden genomen. …

Lees verder

Toegevoegd door Martijn Schaeffer om 9 mei 2012 op 9:30pm — 4 reacties

Ontslag en loonsanctie: gaat dat samen?

Veel werkgevers zijn inmiddels al geconfronteerd met het feit dat het UWV, als het UWV vindt dat een werkgever te weinig aan re-integratie heeft gedaan, een loonsanctie oplegt. Zo’n loonsanctie kan inhouden dat (maximaal) een derde ziektejaar het loon moet worden doorbetaald en naar re-integratie (intern of extern) moet worden gestreefd. De wet bepaalt dat, als een loonsanctie wordt opgelegd, het opzegverbod tijdens ziekte even lang (voort)duurt als de loonsanctie duurt. In het ergste geval…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 8 mei 2012 op 4:36pm — Geen reacties

Zes belangrijke criteria als je Nieuwe Werkers selecteert

Je bent HR manager en hebt je directie en je management vierkant achter het idee gekregen om Het Nieuwe Werken in je organisatie stapje voor stapje uit te rollen. En zo waar het lukt. Jaar in jaar uit verandert er veel tussen de oren van je medewerkers. Ze werken op alle plekken waar gewerkt kan worden. Zelfs in de wachtkamer in het ziekenhuis roffelen ze op hun tablet en zitten er – tot ergernis van alle nietsdoende wachtenden - ook nog te bellen. Ze werken bij klanten, in hotels, in de…

Lees verder

Toegevoegd door Loek van den Broek om 8 mei 2012 op 4:14pm — Geen reacties

Ziekmelding: niet kunnen of niet willen werken?

Ik ga er vanuit dat een werknemer die zich ziek meldt, niet kan werken. Dit tot het tegendeel bewezen is. Het klassieke verzuimbegeleidingsmodel, met de primaire adviesrol voor de bedrijfsarts, is hier ook op ingericht: het onderbouwen dat iemand inderdaad vanwege ziekte niet kan werken of anders een werkhervattingsadvies geven. Hij geeft immers de grenzen aan van wat een werknemer wel of (nog) niet kan. Een probleem ontstaat wanneer een werknemer wel kan, maar (om de een of…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 7 mei 2012 op 10:28am — 9 reacties

HNW en aantrekkelijk werkgeverschap. Niet willen, maar moeten!

In de benchmark Het Nieuwe Werken Mobiliteitgerelateerde Arbeidsvoorwaarden (2011/2012) van AWVN noemen 8 van de 10 respondenten Aantrekkelijk werkgeverschap als de belangrijkste reden voor de uitrol van Het Nieuwe Werken. MVO (46%) en kostenreductie (43%) staan op plek 2 en 3.

 

Er is blijkbaar een sterk overheersende reden waarom organisaties, zelfs al zouden zij willen, niet aan Het Nieuwe Werken (HNW) lijken te ontkomen: medewerkers vragen erom! Een organisatie die…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 6 mei 2012 op 4:00pm — 5 reacties

Scoort iemand qua intelligentie onvoldoende? Afwijzen! Of toch niet?

De afgelopen tijd hebben wij bij AVOP evaluatiegesprekken met onze opdrachtgevers gevoerd naar aanleiding van assessments die wij in 2011 voor hen hebben uitgevoerd. Uit deze evaluaties werd duidelijk dat kandidaten die qua intelligentie onvoldoende scoorden en die wij toch een positief advies hadden gegeven omdat er andere aspecten waren die dit ‘gebrek’ compenseerden, het uiteindelijk minder goed deden in de praktijk; sommigen van hen zijn zelfs uitgevallen.

In de…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 4 mei 2012 op 12:32pm — Geen reacties

De 9 grootste uitdagingen voor employer branding: bruggen bouwen en grenzen verleggen!

Het vakgebied Employer branding evolueert snel en wordt volwassen. Nog maar 10 jaar geleden zagen we employer branding als ‘arbeidsmarktcommunicatie’, en dan vaak nog met een gedachte dat het alleen om de grote printcampagnes ging. Vandaag is employer branding integraal beleid gericht op het bouwen van relaties (recruitment, retentie, engagement) met het gewenste talent, binnen en buiten de organisatie.

Employer branding in een brede context dus. Niet alleen communicatie, maar…

Lees verder

Toegevoegd door Ton Rodenburg om 3 mei 2012 op 5:14pm — Geen reacties

Toch weer strengere eisen voor WW

In oktober 2006 is de Werkloosheidswet (WW) versoepeld. Dit is bij iederen bekend. Kort gezegd is een werknemer sinds deze wetswijziging alleen verwijtbaar werkloos als er een dringende reden aan het ontslag (of eigenlijk de werkloosheid) ten grondslag ligt, of als door of op verzoek van de werknemer een einde komt aan het dienstverband. De werknemer hoeft sinds de wetswijziging geen (pro forma) verweer meer te voeren tegen de voorgenomen beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst en mag…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 2 mei 2012 op 6:30pm — 1 reactie

De tijd van arbozorgen is voorbij...

...Vandaag begint de kortste weg naar morgen.Ja, het is wat mij betreft de hoogste tijd om de wereld van arbo- en verzuimbegeleiding achter ons te laten. Na de aflevering De Verzuimpolitie en…

Lees verder

Toegevoegd door Onica van Heusden om 1 mei 2012 op 9:50am — Geen reacties

Maandarchief

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008