HRbase Expert berichten - juni 2011 Archief (15)

Talentmanagement, een hype?

Slechts enkelen zijn in het rijkelijk bezit van een vooruitziende blik. Een van de weinigen die zich daar op voor mag laten staan besloot zijn aandelen te verkopen op het moment dat zijn taxichauffeur hem vol trots meldde dat hij net een groot pakket aandelen had aangeschaft. Toen concludeerde de man dat als iedereen zich ermee ging bemoeien, van geen handel meer sprake was, maar van gokken. En hij kreeg jammerlijk gelijk: kort daarop stortte de beurs volledig in elkaar.Eenzelfde… Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 30 juni 2011 op 6:30am — 6 reacties

Assessment als katalysator in het kader van persoonlijke ontwikkeling

Bij de term assessment wordt vaak gedacht aan selectieassessments. Iemand solliciteert op een bepaalde functie en een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Meestal wordt dan een selectieassessment afgenomen: is iemand geschikt voor onderhavige functie, ja of nee? In dergelijke gevallen is assessment puur een beeldvormend instrument.Je kunt assessment echter ook voor andere doeleinden inzetten. Naast beeldvorming kan een assessment ook bijdrage aan iemands… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 29 juni 2011 op 11:53am — 1 reactie

De nieuwe fiscale pensioenregels

De inkt van het sociaal akkoord is nu wel een beetje droog en alle reacties die er te maken zijn zijn ook wel gemaakt. Maar wat verandert er nu feitelijk voor een pensioenregeling die bij een verzekeraar of bij een ondernemingspensioenfonds loopt? *Vanaf 1/1/2013 mag een pensioenregeling niet meer gebaseerd zijn op pensioenleeftijd 65 maar moet op leeftijd 66 worden gebaseerd. Met ingang van 1/1/2015 wordt deze leeftijd verschoven naar 67. Wat betekent dit nu feitelijk voor een… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 27 juni 2011 op 9:15pm — Geen reacties

Wel of niet duurzaam arbeidsongeschikt?

Wanneer een werknemer na 2 jaar ziekte niet meer in staat is om een inkomen te verdienen dat 20% van zijn oorspronkelijke salaris is, spreken we van volledige arbeidsongeschiktheid. Hij ontvangt een WIA-uitkering. Maar welke? Er zijn namelijk twee soorten. Afhankelijk van het feit of de arbeidsongeschiktheid wel of niet als duurzaam wordt beoordeeld, krijgt de werknemer de ene dan wel de andere uitkering toegekend. Een beslissing met grote financiële consequenties voor jou als… Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 24 juni 2011 op 1:00pm — 3 reacties

Videosollicitaties: niet doen!

Er zijn diverse aanbieders van videosollicitaties en nu de techniek toegankelijker wordt komen er steeds meer bij. Mijn advies: gebruik ze niet. Ben je het met me eens?Laten we er even van uitgaan dat dit forum bezocht wordt door HR managers die vacatures te vervullen hebben waarbij kennis, ervaring en persoonlijkheid de drie belangrijkste criteria zijn. Kennis en ervaring kun je al redelijk toetsen op basis van een CV, persoonlijkheid eigenlijk niet. Laten we nu van de casus… Lees verder

Toegevoegd door Michiel Cobben om 23 juni 2011 op 10:47am — 14 reacties

Nieuwe vakantieregels per 2012

Recht op vakantie: nu

Werknemers hebben recht op vakantie, dat is goed voor gezondheid en veiligheid. Elk jaar waarin werknemer recht heeft op salaris, bouwt deze vakantiedagen op. In de wet is geregeld dat een werknemer viermaal het aantal uur per week verkrijgt als vakantiedagen (40 uur per week werken is 20 vakantiedagen per jaar). Daarnaast kan bepaald worden in CAO of… Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 22 juni 2011 op 9:00am — 12 reacties

Is er nu wel of geen sociaal akkoord?

De kranten staan vandaag weer vol met pensioennieuws: het sociaal akkoord is weer afgesloten. Nadat in juni 2010 er reeds een eerder akkoord was gesloten is in juni 2011 wederom een pensioenakkoord afgesloten.

De vraag is nu dan ook: is dit het sociaal akkoord of komt er nog een?De inkt van het akkoord was nog niet droog en er wordt al massaal geprotesteerd in de media, onder andere door FNV Bondgenoten en de (kleinere) politiebond van het CNV. Het akkoord zou geen recht… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 16 juni 2011 op 10:34am — Geen reacties

MTO’s voeden zelfgenoegzaamheid

Het moet niet gekker worden. Daags nadat ik met mijn private banker (zo iemand heette vroeger nog gewoon accountmanager) een onderhoud had, viel een enquête in mijn digitale brievenbus. Of ik deze privé bankier van een beoordeling wilde voorzien.Nu weet ik van mijn inmiddels murw gebeukte buurman, die, ook tot zijn eigen verbazing, nog steeds emplooi heeft bij dezelfde bank, dat er spoedig een 10de reorganisatie zit aan te komen in bijna even zoveel jaren. Ik kreeg daarom het… Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 16 juni 2011 op 12:30am — 5 reacties

Intrigerend onderzoek

In de juni editie van De Psycholoog, het maandblad Nederlands Instituut van Psychologen, kwam ik een opmerkelijk, wat futuristisch onderzoek tegen. ‘Volume hersendeel bepalend, scans voorspellen stemgedrag’, was de titel.Onderzoekers hadden aangetoond dat het volume van sommige hersendelen leek samen te hangen met de politieke voorkeur. Men constateerde allereerst verschillen in het rechterdeel van de amygdala. Deze is gemiddeld groter bij conservatieve stemmers. Dit hersendeel is… Lees verder

Toegevoegd door Margot Bloem om 15 juni 2011 op 2:23pm — 2 reacties

Onvoldoende functioneren. Praktische tips ontleend aan de rechtspraak!

Als HR profesionnal hebt u hier allemaal mee te maken. Een werknemer die onvoldoende functioneert. Wat houdt dat in? Soms is een werknemer niet in staat om het gewenste resultaat te bereiken of te voldoen aan zijn targets, terwijl collega’s deze targets wel halen. Of u hebt te maken met een werknemer die de kantjes ervan af loopt. Hij doet dit structureel. Zo komt hij steeds te laat en weigert hij om zijn uren in te voeren op de voorgeschreven wijze.Als HR profesionnal hebt u… Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 9 juni 2011 op 8:30am — Geen reacties

Bestrijden van verzuim: 4 belangrijke factoren!

Of je nu streeft naar een minimaal verzuimpercentage, het voorkomen van onnodig verzuim of iets heel anders, je zult een aantal zaken goed voor elkaar moeten hebben wil je de doelstellingen m.b.t. verzuim behalen. Maar welke zaken zijn dit dan? Je kunt namelijk een hele lange lijst samenstellen met factoren die van invloed zijn op het ziekteverzuim. Ik noem er hieronder vier.1. Leidinggevenden

De leidinggevende heeft een hele belangrijke… Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 6 juni 2011 op 9:52pm — 5 reacties

Wijzigen van de pensioenregeling

Wijzigen van de pensioenregelingMinister Kamp heeft niet gewacht op de uitkomst van het overleg tussen sociale partners over het pensioenakkoord. Hij heeft verleden maand ene wetsvoorstel ingediend ter verhoging van de pensioenleeftijd. Het wetsvoorstel gaat niet alleen over de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd, maar ook over het werknemerspensioen.

Het voorstel is om bij het werknemerspensioen het maximale jaarlijkse fiscale opbouwpercentage naar beneden te schroeven… Lees verder

Toegevoegd door emilie schols om 6 juni 2011 op 2:38pm — 1 reactie

HRM en een andere kijk op de werkelijkheid

Het lijkt mij niet verstandig dat mijn opmerking over het uit de tijd raken van functiewaardering verwordt tot een wellis-nietes-discussie. Hoewel ik de argumenten van enkele zelfbenoemde fuwafundamentalisten nog steeds niet overtuigend vind.Vooral niet als HayGroup consultant Harm van Vijfeijken stelt dat nagenoeg alle aan de AEX en Mid-cap genoteerde organisaties gebruikmaken van functiewaardering. Als ik mij namelijk niet vergis, staat in het Handboek voor Slapende… Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 2 juni 2011 op 1:30am — 7 reacties

Blokkades bij ontwikkeling

Middels assessment bestaat de mogelijkheid om ‘onder de waterlinie’ te kijken bij mensen. Het geeft inzicht in de aansturing van gedrag. Hierbij kan het gaan om aanleg, structurele persoonskenmerken, maar ook dieperliggende overtuigingen en waarden. Soms is het oppervlakkig gezien niet verklaarbaar waarom iemand bepaalde competenties niet tot ontwikkeling brengt, terwijl de aanleg er wel lijkt te zijn.Een voorbeeld dat wij vaak tegenkomen. Iemand biedt een sterk intellect en heeft… Lees verder

Toegevoegd door Margot Bloem om 1 juni 2011 op 1:47pm — Geen reacties

Nooit meer drinken!

“En u moet er voor zorgen dat hij geen druppel meer drinkt. Nu niet en nooit meer. Daar heb ik u voor ingehuurd.” De directeur van het transportbedrijf kijkt de therapeut vorsend aan. Die denkt: “Hoe leg ik het hem uit.” De werknemer in kwestie blikt glazig langs iedereen in een zelf gecreëerde verte.Deze posities zien we vaak in een bespreking als onze hulp wordt gevraagd voor een verslaafde werknemer. De nieuwe manager zal wel eens even korte metten maken, of het probleem speelt… Lees verder

Toegevoegd door Theo Willemse om 1 juni 2011 op 1:00pm — 2 reacties

Maandarchief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008