juli 2010 Archief (59)

Stappenplan voor invoering werkkostenregeling

Op 1 januari 2011 kunt u kiezen tussen de nieuwe werkkostenregeling of het handhaven van het huidige systeem van al dan niet vrije vergoedingen en verstrekkingen. Hoe maakt u de juiste keuze? HRpraktijk helpt u op weg met dit stappenplan.Stap 1: Inventariseer de vergoedingen

Breng om te beginnen alle bestaande vergoedingen, terbeschikkingstellingen en verstrekkingen binnen uw bedrijf in kaart. Wat bent u bijvoorbeeld kwijt aan personeelsfeesten? Verstrekt u producten uit uw… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 30 juli 2010 op 10:00am — Geen reacties

Werknemer werkt ondanks ziekte

Bijna de helft van de werknemers die zich ziekmelden, werkt thuis toch door. 32 procent leest werkgerelateerde emails en 28 procent beantwoordt deze ook.Dat blijkt uit Brits onderzoek, uitgevoerd door de Work Foundation en verzekeringsmaatschappij AXA. Vooral in het Verenigd Koninkrijk blijkt het percentage mensen dat werkt tijdens ziekte relatief hoog te liggen. 67 procent van de werknemers gaat naar het werk ondanks ziekte.… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 30 juli 2010 op 9:30am — Geen reacties

Werven en behouden van talent is nieuw bedrijfsrisico

Nu de economie opkrabbelt, beginnen bedrijven zich weer zorgen te maken over het werven en behouden van talent. Verder zien ze risico`s opdoemen voor het maatschappelijke bedrijfsprofiel.Dat staat in het derde jaarlijkse rapport Global Business Risk van Ernst & Young, dat bedreigingen voor organisaties beschrijft nu de wereldeconomie opklimt uit de recessie.Het gaat niet alleen om bekende, maar ook om nieuwe bedreigingen die een remmende werking kunnen hebben op de… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 29 juli 2010 op 10:05am — Geen reacties

Massale uitstroom dreigt na de vakantie

De zomerrust is slechts stilte voor de storm. Want volgens onderzoek van Hay Group dreigt na de vakantie een massale personeelsuittocht. De oorzaak: de medewerkerbetrokkenheid heeft na alle reorganisaties en bezuinigingen een dieptepunt bereikt. ‘Het management is helemaal kwijt waar het om gaat en hrm is vergeten hen daarop te wijzen.’Druk, druk, druk... Nog even, en dan is dit rotjaar voorbij. Even drie weken lang geen droge rapporten, lastige mailtjes en trage vergaderingen...… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 29 juli 2010 op 9:00am — Geen reacties

Kengetallenraadsel voor een regenachtige vakantiedag

‘Het is niet mijn broer en toch is het de zoon van mijn vader’. De melige humor van Snip & Snap zullen de meesten nog wel kennen. Leuke raadseltjes voor in de file op weg naar de vakantiebestemming of voor de tent als de regenplassen het campingterrein onbegaanbaar hebben gemaakt.Kengetallen hebben ook altijd iets raadselachtigs. Bijna nooit is het mogelijk om met zekerheid conclusies te trekken. Want kengetallen geven slechts een indicatie van de richting waarin de oplossing… Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 29 juli 2010 op 9:00am — Geen reacties

Liefde op de werkvloer

De zon schijnt en “love is in the air”. Ook op de werkvloer ontstaan liefdesrelaties. Werknemers brengen immers veel tijd met elkaar door. Werkgevers zijn niet altijd blij met liefde op de werkvloer. Het kan leiden tot irritaties bij collega’s en tot lastige situaties als het verliefde stel uit elkaar gaat. En hoe om te gaan met liefde tussen uw werknemers en “cliënten” van uw bedrijf, bijvoorbeeld in de zorg?Steeds meer bedrijven hanteren regels of een gedragscode om relaties op… Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 28 juli 2010 op 2:30pm — Geen reacties

De afhankelijke persoonlijkheid

Een op handen zijnde reorganisatie bracht een grote groep administratieve medewerkers bij ons voor een loopbaanassessment. Binnen een aantal jaren moest de helft uitstromen en er was gekozen hierop op zorgvuldige wijze te anticiperen . Het assessment diende als input voor verdere gesprekken met een loopbaanadviseur. Door ons werd gekeken naar het intelligentieniveau, het persoonlijkheidsprofiel, drijfveren en affiniteiten, en werden met de deelnemers wensen in kaart gebracht voor de… Lees verder

Toegevoegd door Margot Bloem om 28 juli 2010 op 9:24am — 3 reacties

Slimmer werken, meer verdienen

AMSTERDAM - Wil er dan niemand minder files, een lagere CO2-uitstoot, tevreden werknemers en een productiviteitswinst van tussen de 10 en 20%? De beloften van 'Het Nieuwe Werken' zijn niet gering en toch vindt de verbreiding van het tijd- en plaatsonafhankelijk werken in Nederland nog maar schoorvoetend plaats.Aan de werknemers ligt het niet, blijkt uit recent onderzoek van Blauw Research in opdracht van de Taskforce Mobiliteitsmanagement. Zij willen maar al te graag meer vrijheid… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 28 juli 2010 op 9:00am — Geen reacties

Jongere werknemers stellen andere eisen aan uitzendvoorwaarden

Om de nieuwe generatie werknemers aan organisaties te binden is een herziening van het beloningspakket voor internationaal mobiele werknemers noodzakelijk.In tien jaar tijd zal het aantal werknemers dat enige tijd buiten hun thuisland werkt met de helft toenemen, zo blijkt uit recent onderzoek 'Talent Mobility 2020: The next generation of international assignments' van PricewaterhouseCoopers. Waar in 2009 organisaties werknemers uitzonden naar gemiddeld 22 landen, zal dit aantal… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 28 juli 2010 op 8:30am — Geen reacties

Spaarloon: vijf vragen

Half september kunnen werknemers hun spaarloon vroegtijdig belastingvrij opnemen. Dat moet de economie een impuls geven. Maar of dat ook gebeurt, is de vraag.1. Wat is spaarloon?

Werknemers mogen, als hun werkgever een spaarloonregeling heeft, jaarlijks een deel van hun brutosalaris als spaarloon uitgekeerd krijgen. Over dit bedrag hoeven werknemers geen inkomstenbelasting, vermogensbelasting en sociale premies te betalen, terwijl ook de uitkering belastingvrij is.… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 27 juli 2010 op 9:30am — Geen reacties

U mag jongeren nu vier keer een tijdelijk contract geven

Sinds 9 juli 2010 mag u jongeren tot 27 jaar vier tijdelijke contracten geven. Pas na vier jaar en/of bij het vijfde contract ontstaat een vast dienstverband. De langere keten van tijdelijke contracten is een tijdelijke crisismaatregel en geldt in principe tot 1 januari 2012.Verreweg de meeste organisaties geven jongeren eerst enkele tijdelijke contracten. Een halfjaar en jaarcontract komen het meest voor.Voorbeeld

Installateur Het Kraantje heeft een… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 27 juli 2010 op 9:00am — 1 reactie

Partnerpensioen voldoende?

In bijna alle pensioenregelingen zit naast het ouderdomspensioen ook partnerpensioen. Juist omdat dat zo’n automatisme is, denkt de gemiddelde werknemer dat het dus wel goed zal zitten met dat partnerpensioen.Maar is dat ook zo? Helaas niet! Om te beginnen is het partnerpensioen vaak veel minder hoog dan men dacht. De hoogte van het partnerpensioenstaat staat weliswaar duidelijk vermeld op het pensioenoverzicht, maar niettemin blijkt uit onderzoek dat het partnerpensioen veel minder… Lees verder

Toegevoegd door emilie schols om 27 juli 2010 op 8:30am — 3 reacties

Werkende moeder wordt voorgetrokken

Een derde van alle werkende vrouwen denkt dat moeders de zorg voor hun kinderen gebruiken om onder hun werk uit te komen. Negen van de tien vrouwen menen dat hun collega's met kinderen worden voorgetrokken wanneer het gaat om flexibele werktijden en vrije tijd.De meeste respondenten vinden dat HR ervoor moet zorgen dat zij hetzelfde worden behandeld als hun collega's met kinderen. Dat meldt HR Zone op basis van het onderzoek The Women and Work Survey 2010 dat is uitgevoerd door… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 26 juli 2010 op 10:11am — Geen reacties

Een goede coach is lui!

Coaching is een Engelse term die (te) gemakkelijk voor begeleidingsvormen als supervisie, mentoring, counseling, therapie, meester-gezelsconstructie, et cetera wordt gebruik. De literatuur is niet eenduidig over een definitie voor coachen. Ook puilen de boekenkasten uit met managementliteratuur over wat nu een manager, leidinggevende of coach doet of laat. Om kort te gaan, managen de dingen goed doen, dan is leidinggeven de goede dingen doen. Coachen ligt dichter bij leidinggeven dan bij… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 26 juli 2010 op 9:00am — 14 reacties

Regels bij degraderen van disfunctionerende werknemers

Als een werkgever op allerlei manieren getracht heeft het functioneren van een werknemer te verbeteren, kan hij deze werknemer dan degraderen?Een supermarkt spreekt een assistent supermarktmanager concreet op zijn functioneren aan, maakt gespreksverslagen, evalueert het functioneren, biedt begeleiding en coaching en biedt de werknemer een verbetertraject. Omdat dit alles niet tot voldoende resultaat leidt, wordt de werknemer gedegradeerd. De supermarkt halveert zijn salaris in een… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 26 juli 2010 op 9:00am — Geen reacties

Markt voor oriëntatiesites banen sterk in beweging

De markt voor internetsites ter oriëntatie op een (nieuwe) baan is, na nauwelijks enige verandering tussen 2008 en 2009, in 2010 sterk in beweging gekomen. De belangrijkste vacaturesites hebben hun positie verbeterd ten opzichte van 2009. Google nadert met rasse schreden de top 3, de sites gerelateerd aan de overheid verliezen flink terrein en job aggregators mengen zich nadrukkelijker in de strijd als oriëntatiesites voor werkzoekenden. Dit blijkt uit de halfjaar analyses van het Arbeidsmarkt… Lees verder

Toegevoegd door Sander Ooms om 23 juli 2010 op 10:36am — Geen reacties

Na drie arbeidscontracten toch een vierde aanbieden

Voor werkgevers is het nu mogelijk om de Flexwet te omzeilen: na drie arbeidscontracten voor bepaalde tijd kan een vierde voor bepaalde tijd aangeboden worden. Dit geldt alleen voor werknemers jonger dan 27 jaar.Nieuwe maatregel

Door een nieuwe maatregel van de overheid is het voor werkgevers nu mogelijk om vaker en langer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan met werknemers jonger dan 27 jaar. De maatregel moet de stijging van de… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 23 juli 2010 op 9:30am — 6 reacties

Nederlanders zoeken prettig klimaat om in te werken

Het weer is een belangrijke factor in het leven van de gemiddelde Nederlander, en niet alleen wanneer er een vakantie moet worden geboekt. Ook wanneer wordt gekeken naar internationale arbeidsmobiliteit, blijkt dat het klimaat een belangrijke rol speelt voor Nederlanders.Dit blijkt uit een analyse van 582 personen uit het Global Talent Mobility Research van Intelligence Group en The Network.Van alle Nederlanders met interesse in een baan in het buitenland noemt één op de… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 23 juli 2010 op 9:00am — Geen reacties

P&o’er levert in, de baas gaat er op vooruit

Werknemers met lagere functies zijn er dit jaar het meest op vooruit gegaan. P&o vormt een echter een uitzondering; de medewerker p&o levert 2% in, terwijl zijn of haar baas in de top-5 stijgers staat.Met een groei van 2,4% heeft uitvoerend personeel het salaris in 2010 relatief het meest zijn stijgen. Voor topposities zijn de salarissen ‘slechts' met 0,4% gestegen, zo blijkt uit de Beloningsmonitor 2010/2011 van hr-dienstverlener ADP, adviesbureau Berenschot en Springer… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 22 juli 2010 op 9:30am — Geen reacties

HRM-afdeling hoeft geen businesspartner te zijn

Een HRM-afdeling hoeft geen businesspartner te zijn binnen het bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek van Eelke Pol, MMC senior organisatieadviseur bij Rijnconsult. Hij hield onder 67 P&O-professionals in Nederland een onderzoek op basis van een nieuw HRM-rollenmodel. Dit model is door Pol zelf ontwikkeld en gebaseerd op het bekende HRM-rollenmodel van Robert Quinn.Het model van Quinn geeft aan dat `een effectieve organisatie of manager weet om te gaan met de spanning tussen… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 22 juli 2010 op 9:30am — 1 reactie

Archief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999