HRbase Expert berichten - juli 2010 Archief (13)

Kengetallenraadsel voor een regenachtige vakantiedag

‘Het is niet mijn broer en toch is het de zoon van mijn vader’. De melige humor van Snip & Snap zullen de meesten nog wel kennen. Leuke raadseltjes voor in de file op weg naar de vakantiebestemming of voor de tent als de regenplassen het campingterrein onbegaanbaar hebben gemaakt.Kengetallen hebben ook altijd iets raadselachtigs. Bijna nooit is het mogelijk om met zekerheid conclusies te trekken. Want kengetallen geven slechts een indicatie van de richting waarin de oplossing… Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 29 juli 2010 op 9:00am — Geen reacties

Liefde op de werkvloer

De zon schijnt en “love is in the air”. Ook op de werkvloer ontstaan liefdesrelaties. Werknemers brengen immers veel tijd met elkaar door. Werkgevers zijn niet altijd blij met liefde op de werkvloer. Het kan leiden tot irritaties bij collega’s en tot lastige situaties als het verliefde stel uit elkaar gaat. En hoe om te gaan met liefde tussen uw werknemers en “cliënten” van uw bedrijf, bijvoorbeeld in de zorg?Steeds meer bedrijven hanteren regels of een gedragscode om relaties op… Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 28 juli 2010 op 2:30pm — Geen reacties

De afhankelijke persoonlijkheid

Een op handen zijnde reorganisatie bracht een grote groep administratieve medewerkers bij ons voor een loopbaanassessment. Binnen een aantal jaren moest de helft uitstromen en er was gekozen hierop op zorgvuldige wijze te anticiperen . Het assessment diende als input voor verdere gesprekken met een loopbaanadviseur. Door ons werd gekeken naar het intelligentieniveau, het persoonlijkheidsprofiel, drijfveren en affiniteiten, en werden met de deelnemers wensen in kaart gebracht voor de… Lees verder

Toegevoegd door Margot Bloem om 28 juli 2010 op 9:24am — 3 reacties

Partnerpensioen voldoende?

In bijna alle pensioenregelingen zit naast het ouderdomspensioen ook partnerpensioen. Juist omdat dat zo’n automatisme is, denkt de gemiddelde werknemer dat het dus wel goed zal zitten met dat partnerpensioen.Maar is dat ook zo? Helaas niet! Om te beginnen is het partnerpensioen vaak veel minder hoog dan men dacht. De hoogte van het partnerpensioenstaat staat weliswaar duidelijk vermeld op het pensioenoverzicht, maar niettemin blijkt uit onderzoek dat het partnerpensioen veel minder… Lees verder

Toegevoegd door emilie schols om 27 juli 2010 op 8:30am — 3 reacties

Een goede coach is lui!

Coaching is een Engelse term die (te) gemakkelijk voor begeleidingsvormen als supervisie, mentoring, counseling, therapie, meester-gezelsconstructie, et cetera wordt gebruik. De literatuur is niet eenduidig over een definitie voor coachen. Ook puilen de boekenkasten uit met managementliteratuur over wat nu een manager, leidinggevende of coach doet of laat. Om kort te gaan, managen de dingen goed doen, dan is leidinggeven de goede dingen doen. Coachen ligt dichter bij leidinggeven dan bij… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 26 juli 2010 op 9:00am — 14 reacties

Integraal management: nog een keer

In het kader van programma’s als loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching (outplacement) hebben wij vaak te maken met de gevolgen van managementbeslissingen. Reden om daar nogmaals op in te zoomen.Casus: Een van onze relaties was een groot ziekenhuis. De afdeling P&O was centraal georganiseerd onder leiding van een directeur P&O en er werkten circa 8 fulltime P&O-adviseurs: professionele mensen die helder zicht hadden op doelen en mogelijkheden. De briefing was… Lees verder

Toegevoegd door Ben Chr. Tomee om 15 juli 2010 op 2:00pm — 4 reacties

Salaris, bonus of pensioen: een integrale benadering

Recent onderzoek van Hay Group heeft aangetoond dat bijna 60% van de Nederlandse bedrijven van mening is dat een wijziging in de beloningssystematiek noodzakelijk is om deze beter te laten aansluiten op de bedrijfsstrategie. Hierbij geldt als belangrijk argument dat door een goed beloningsbeleid een verhoogde werknemersbetrokkenheid kan worden gerealiseerd. Bedrijven met de meest betrokken medewerkers kunnen tot 2,5 keer meer winst behalen dan bedrijven met werknemers die niet betrokken… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 15 juli 2010 op 10:02am — Geen reacties

Twee wijze lessen van het WK, ook voor HRM

Les 1: Winnen doe je in de rust

De match tegen Brazilië was de wedstrijd van de mentale weerbaarheid waarop trainer Van Marwijk zolang gehamerd had. “Als je iets wilt, moet je het gewoon doen. Maar er is een verschil tussen doen en écht doen, tussen geloven en écht geloven.” Oranje blonk misschien niet uit in goed voetbal, maar wel in saamhorigheid en vechtlust.Op de keper beschouwd is Brazilië – Nederland de enige echt memorabele wedstrijd geweest van het Nederlands Elftal.… Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 15 juli 2010 op 5:00am — 1 reactie

De vijf belangrijkste strategieën in employer branding.De signalen zijn onmiskenbaar: de arbeidsmarkt trekt aan. De werkeloosheid neemt weer af. Het aantal uitzenduren groeide in periode 6 met 5%. Organisaties gaan arbeidsmarktcommunicatie weer oppakken en zich voorbereiden op de schaarste in de komende jaren.Employer branding is in essentie het vestigen van relaties met talent. Eigen mensen en potentiële collega’s. Naar mijn mening wacht ons vakgebied de komende jaren een grote… Lees verder

Toegevoegd door Ton Rodenburg om 14 juli 2010 op 6:11pm — 5 reacties

De antisociale persoonlijkheid

Van alle persoonlijkheidsstoornissen is dit is een van de ernstigste vormen die men kan tegenkomen. Bij een antisociale gedragsstoornis moet er volgens de officiële definitie een voortdurend aanwezig patroon zijn van het negeren en het geweld aandoen van de rechten van anderen. En er dient sprake te zijn van ten minste drie van de volgende criteria:1. Een onvermogen om zich te conformeren aan sociale normen

2. Geïrriteerdheid en agressiviteit

3. Constante… Lees verder

Toegevoegd door Margot Bloem om 14 juli 2010 op 10:36am — 1 reactie

Deeltijd en pensioen

Veel werknemers, vooral vrouwen, gaan voor korte of langere tijd in deeltijd werken. De meeste stellen zullen voorafgaand aan de beslissing om in deeltijd te gaan werken, uitgebreid zijn nagegaan of dat financieel haalbaar is.

Opvallend is echter dat op zo’n moment alleen wordt gekeken naar de huidige financiële situatie en dat er niet vooruit wordt gekeken.

Op zichzelf hoeft het werken in deeltijd niet tot een tekort te leiden in het ouderdomspensioen van de deeltijder. Wat echter… Lees verder

Toegevoegd door emilie schols om 6 juli 2010 op 8:30am — Geen reacties

Oud is niet out! Kijk en luister maar naar The Stones

Niet de oudere werknemer is vastgeroest, maar het beeld dat over hem wordt gevormd. Tijd om deze selffulfilling prophecy los te laten.In het levensfasegericht personeelbeleid van organisaties ligt de focus te vaak op senioren. Daarnaast is de beeldvorming over deze oudere medewerkers sterk verouderd en vastgeroest.

Oudere medewerkers zouden uitgeblust zijn, hun tijd wel uitzitten, minder productief zijn en minder goed in staat zijn om iets nieuws op te pakken. Met… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 5 juli 2010 op 6:30pm — 1 reactie

Zomer update: wetsvoorstel ketenregel en bonus bij zwangerschapsverlof

Het recht en dus ook het arbeidrecht verandert voortdurend. De wetgever ontwerpt een nieuwe wet, de kantonrechters wijzigen de kantonrechtersformule of de Hoge raad “overruled” een uitspraak van een lagere rechter. Tijd dus voor een zomerupdate.Tijdelijke verruiming ketenregel jonge werknemers

In november 2009 berichtte ik u al over dit wetsvoorstel. Inmiddels is (op 29 juni jl.) de inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel afgerond en heeft de Eerste kamer met het… Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 5 juli 2010 op 12:00pm — 3 reacties

Maandarchief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008