HRbase Expert berichten - augustus 2010 Archief (16)

Werkgever aansprakelijk voor achterover leunende bedrijfsarts

Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter en de Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003, is het financieel belang van de werkgever bij een goed functionerende bedrijfsarts aanmerkelijk toegenomen.Na twee jaar ziekte vervalt de loondoorbetalingsverplichting bij de werkgever. De werknemer kan dan een WIA-uitkering aanvragen. Bij de aanvraag van een WIA-uitkering, past het UWV de zogenaamde Poortwachterstoets toe. Het UWV beoordeelt dan of de werkgever… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 31 augustus 2010 op 1:57pm — 2 reacties

We leven langer (hoera?), maar wat betekent dit nu voor een verzekerd pensioen?

Een groot verschil tussen een pensioen bij een verzekeraar en een pensioen bij een pensioenfonds is enerzijds de mogelijkheden die de pensioenuitvoerder (fonds of verzekeraar) heeft met betrekking tot de vaststelling van de uitkeringen. Zo kan een pensioenfonds ertoe besluiten om de uitkeringen (dan wel opgebouwde pensioenrechten van de personen die nog niet met pensioen zijn) te verlagen. Dat dit niet meer een fictie is maar keiharde realiteit blijkt uit de dagelijkse berichtgeving over de 14… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 31 augustus 2010 op 8:45am — Geen reacties

Werknemer onder invloed? Bespreek het gedrag, niet de verslaving

Verslavingsgedrag op het werk is vaak lastig te bespreken. Vraag aan iemand of hij een verslavingsprobleem heeft en tien tegen een dat hij ontkent of bagatelliseert. Werknemer kan zelfs in de aanval gaan:”Hoe durf je dat van mij te denken”! Het gesprek kan dan heel kort worden en geen aanknopingspunten geven om afspraken te maken. Of de werknemer komt met verhalen over persoonlijke problemen en tegenslag. Daarmee maakt hij het erg moeilijk om bij het oorspronkelijke onderwerp te blijven. Dat is… Lees verder

Toegevoegd door Theo Willemse om 29 augustus 2010 op 4:00pm — Geen reacties

Appelflappen, Dinky Toys en andere merk-waardige ervaringen

Even een luchtig, maar niet minder relevante bijdrage in een reeks ‘zwaar inhoudelijke’ artikelen rond arbeidsmarktcommunicatie, employerbranding en recruitment. In deze column een warm pleidooi voor veel meer merk-waardige ervaringen in het wervingsproces. Zoals appelflappen en Dinky Toys.

OK, ik ben een spullenman, dus heb een lichte bias, maar het MINI raceautootje van Olympia Uitzendbureau staat al 5 jaar te pronken op mijn bureau. Overigens… Lees verder

Toegevoegd door Ton Rodenburg om 26 augustus 2010 op 6:00pm — Geen reacties

Korten kan niet altijd!

De kranten en het journaal staat momenteel vol met pensioennieuws. Veel werknemers en gepensioneerden worden wellicht geconfronteerd met een lager pensioen. Toch is in de vele vaktechnische terminologie niet altijd duidelijk wanneer wel en niet kan worden gekort.Korten kan, zoals Emilie Schols reeds heeft geschreven, bij pensioenfondsen. Wat echter onderbelicht blijft in alle discussies over pensioen is wat de impact is van deze financiële crisis op pensioenregelingen bij een… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 26 augustus 2010 op 4:58pm — Geen reacties

MBO en HRM, een goed stel samen

En, met het P&O-team dit jaar nog een dag in het bejaardentehuis gewerkt? Of een uitje georganiseerd voor de verstandelijk gehandicapten in het dorp? Laat mij raden. Ik denk van niet. Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is uit. De blik is nu weer even op onszelf gericht. Opdracht van boven: geen kosten maken als het echt niet hoeft.Ik kan mij nog goed een blog van Rob Vinke herinneren, waarin hij Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wegzet als een trendy activiteit. Want waar… Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 25 augustus 2010 op 6:49pm — 3 reacties

Assessments voor coaching

In mijn vorige blogs had ik het vooral over extreme, afwijkende persoonlijkheidsvormen. Bestaan er eigenlijk perfecte persoonlijkheden? Zelf denk ik van niet, maar ik ben ook nog nooit zo iemand of een definitie van een perfecte persoonlijkheid tegengekomen. Zo iemand lijkt mij nogal saai, wellicht is dit een vooroordeel van de psycholoog!De meeste mensen vallen binnen de normale range, met hun sterke en minder sterke kanten. De variatie is boeiend en nuttig voor het functioneren… Lees verder

Toegevoegd door Margot Bloem om 25 augustus 2010 op 10:06am — 3 reacties

Het aansturen van professionals: simpel!

Met regelmaat melden leidinggevenden die bij ons een coachingstraject volgen dat zij moeite hebben met het aansturen van professionals. En met professionals bedoelen zij meestal mensen van HBO of academisch niveau of mensen met een speciale kennis (b.v. ICT) of vaardigheid (b.v. piano spelen). Zij voelen zich dan geremd en gaan (dreigende) confrontaties uit de weg. Ook in de literatuur wordt zorgvuldigheid in de aansturing van professionals aanbevolen. Het risico van dit gedrag is een wildgroei… Lees verder

Toegevoegd door Ben Chr. Tomee om 23 augustus 2010 op 2:53pm — 3 reacties

Onrechtmatige concurrentie zonder concurrentiebeding

Met een concurrentiebeding kunt u als werkgever voorkomen dat een werknemer na beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst bij een concurrerend bedrijf in dienst treedt. Ook zonder dat er een concurrentiebeding is overeengekomen kan er in bepaalde gevallen sprake zijn van onrechtmatige concurrentie door een werknemer wanneer hij in dienst treedt bij een concurrerende werkgever.Een werknemer die niet gebonden is aan een concurrentiebeding heeft na afloop van zijn dienstverband in… Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 18 augustus 2010 op 5:24pm — Geen reacties

Korten pensioen, kan dat zomaar?

Korten pensioen: kan dat zomaar?

Veel aandacht haalde het bericht dat sommige pensioenfondsen er toe moeten overgaan de pensioenen te korten. Een veel gestelde vraag daar bij is of dat zomaar kan.

En dan is het antwoord ja. Pensioenfondsen die een pensioenregeling uitvoeren zijn wettelijke verplicht in hun statuten op te nemen dat de pensioenen worden verminderd als het pensioenfonds onvoldoende middelen heeft.

Dat het dus kan, doet niets af aan het feit dat het natuurlijk… Lees verder

Toegevoegd door emilie schols om 18 augustus 2010 op 1:00pm — 3 reacties

Ontmasker jokkende sollicitanten met STARR

Het is van alle tijden dat sommige sollicitanten zich beter voordoen dan dat ze werkelijk zijn. Een selecteur heeft daar echter helemaal niets aan. De kunst is om die jokkebrokken te ontmaskeren voordat het arbeidscontract is getekend. Dat kan uiteraard door explicieter te vragen om diploma’s en telefoonnummers van referenties. Maar doortrapte leugenaars zijn moeilijker te ontmaskeren. De kunst is om in een selectiegesprek het kaf echt van het koren te scheiden.

Als je mij… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 14 augustus 2010 op 9:39am — 50 reacties

Ruim 80% van de werkgevers vreest impact van pensioenregeling op de winst!

Recent onderzoek van PWC toont aan dat ruim 80% van de werkgevers 'vreest' voor de effecten van de pensioenregeling op de winst van de onderneming.Opvallend is dat uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 80% van de de werkgevers de komende 5 (!) jaar niet van plan is om de pensioenregeling te wijzigen. Als argument wordt onder meer aangevoerd: de kosten die hiermee gepaard gaan, het effect op de reputatie van de werkgever en de relatie met hun werknemers.Grote Nederlandse… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 12 augustus 2010 op 10:13am — Geen reacties

Belangrijk nieuws voor HRM: incentives bepalen beroepskeuze

Mijn kinderen vliegen momenteel uit. Althans, ze doen daar pogingen toe, maar geen van hen heeft nog zonder kleurscheuren het ouderlijk nest verlaten. Na twee mislukte studies neemt de oudste nu als vakkenvuller een lange aanloop om het ten derde male te gaan proberen. De middelste is van fotografie naar het onderwijs overgestapt, ook al niet een erg voor de handliggende switch. En de jongste neemt na zijn eindexamen eerst een jaartje sabbatical op. Kan ie eens goed z’n mind opmaken, liet hij… Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 11 augustus 2010 op 10:05pm — 3 reacties

Mijn praktijk met persoonlijkheidsstoornissen in assessments

In mijn vorige blogs stonden opmerkelijke persoonlijkheden centraal, vooral mensen die afwijkend gedrag vertonen. Normaal gesproken komt men persoonlijkheidsstoornissen weinig tegen in assessments.Toch ben ik in mijn loopbaan meerdere keren geconfronteerd geweest met mensen met zeer apart gedrag en ideeën die beslist niet gangbaar waren. Omwille van de vertrouwelijkheid kan ik in dit verband helaas geen details geven. Gezien zowel mijn arbeids- en organisatie expertise als klinische… Lees verder

Toegevoegd door Margot Bloem om 11 augustus 2010 op 9:28am — 2 reacties

Commerciële druk zet veiligheid opzij

Het afgelopen jaar heb ik als advocaat vaker dan voorheen werknemers werkzaam in veiligheidsgerelateerde functies geadviseerd, die in de knel zijn gekomen met hun beroepstrots en geweten, doordat zij vanuit de leiding van hun bedrijf sterke druk ervaren om de commerciële bedrijfsbelangen boven de veiligheid te stellen.Voorbeelden zijn het stelselmatig ruim van tevoren gepland overschrijden van werk- en rusttijden bij nachtwerk, druk om materiaalgebreken en veiligheidsincidenten… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 9 augustus 2010 op 7:38am — 2 reacties

StiekUm werknemers bespieden middels cameratoezicht

Werkgevers willen graag de werkzaamheden van hun werknemers controleren.

Zeker wanneer er het vermoeden bestaat dat de werknemer steelt, of onbehoorlijk gedrag vertoont, is bewijs van een verborgen videocamera gewenst. Omdat door verborgen cameratoezicht inbreuk op het privacyrecht van de werknemer wordt gemaakt, is het cameratoezicht aan een aantal strengen eisen gebonden.De werkgever zal moeten beargumenteren dat het belang van de onderneming om camera’s op te hangen,… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 4 augustus 2010 op 9:22am — 1 reactie

Maandarchief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008