HRbase Expert berichten - augustus 2011 Archief (16)

Ziek uit dienst

Een tijdelijk contract eindigt van rechtswege. Ook als de werknemer op het moment van uitdiensttreding ziek is. Dit betekent niet dat je als werkgever niets aan verzuimbegeleiding hoeft te doen bij zieke werknemers met een tijdelijk contract. UWV wil meestal wel degelijk re-integratieinspanningen zien, in de vorm van een re-integratieverslag. Bij een ziek-uit-dienst-treding onderscheidt UWV 3 situaties met verschillende eisen aan het… Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 31 augustus 2011 op 9:20pm — 1 reactie

HR, stimuleer effectief leiderschap en breek de stilte...

Wat weerhoudt ons eigenlijk om onze mond open te doen tegen leidinggevenden? Als iets je niet bevalt of als je een suggestie hebt voor verbetering. Waarom kiezen we zo vaak voor ‘silence over voice’ zoals dat in het Engels zo mooi heet?In een reeks studies naar ‘organizational silence’ laten James Detert en Amy Edmundson * verrassend zien, dat de verklaring hiervoor… Lees verder

Toegevoegd door Woody van Olffen om 31 augustus 2011 op 4:30pm — 3 reacties

PremiePensioenInstelling (PPI), nieuw of oude wijn in nieuwe zakken?

Sinds kort zijn in Nederland twee nieuwe pensioenaanbieders actief (BeFrank en Robeco Premie Pensioeninstelling). Op termijn komt daar (in ieder geval nog) een derde bij, namelijk BrandNewDay (vermoedelijk gevolgd door de PPI's van Aegon en Nationale Nederlanden.Deze instellingen zijn geen verzekeraars maar zijn een PremiePensioenInstelling (hierna PPI). Dit is een nieuwe entiteit waar een werkgever de pensioenregeling van haar werknemers kan onderbrengen. Groot onderscheid met de… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 31 augustus 2011 op 4:18pm — Geen reacties

Drie tips voor een goed jaarplan

Afgelopen week zag ik een stukje van een natuurdocumentaire. In beeld was een onwaarschijnlijk grote mierenkolonie. Een heleboel mieren die stuk voor stuk hun bijdrage leverde aan het bereiken van het doel van de kolonie: overleven. De kolonie in kwestie verzamelde grassprieten van fors formaat. De mieren liepen vervolgens ook allemaal via eenzelfde route terug naar het nest om het gras diep in de kolonie te brengen. Daar bevond zich een heuse levensmiddelenfabriek. Het gras werd omgezet in… Lees verder

Toegevoegd door Marjon Bohre om 31 augustus 2011 op 10:33am — 2 reacties

Werkplezier of Goede Arbeidsvoorwaarden

Is dit een keuze?

Onlangs heb ik een paar artikelen gelezen, waarbij de strekking van het verhaal was dat veel mensen eerder de neiging hebben om te kiezen voor een heel hoog salaris en de daarbij behorende lange werkdagen, dan voor normale werkdagen en een normaal salaris + werkplezier. Dat ze daar ongelukkig van worden, zou geen doorslaggevende reden zijn om een andere keuze te maken.

Hier liggen allerlei onderzoeken aan ten grondslag.Ga je voor… Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 29 augustus 2011 op 11:30am — 2 reacties

Individuele assessments als organisatieadviesinstrument

Assessmentrapportages belanden vaak in het personeelsdossier en worden soms nog benut voor iemands individuele ontwikkeling, maar verder gebeurt er vaak niet zoveel meer mee.Als assessmentbureau verzamelt AVOP bergen informatie over mensen die bij organisaties (gaan) werken, om antwoord te kunnen geven op de vraag: past persoon A op functie X of is persoon B in staat om door te groeien naar functie Y. Wij doen dat vaak voor meerdere personen binnen dezelfde organisatie en verzamelen… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 24 augustus 2011 op 9:36am — 1 reactie

Vier tijdelijke arbeidscontracten voor jongeren tot 27 jaar!

Met ingang van 9 juli 2010 is een wet van kracht geworden op grond waarvan met jongere werknemers (jonger dan 27 jaar) vier tijdelijke arbeidscontracten kunnen worden afgesloten. Deze contracten lopen ieder van rechtswege af, mits binnen een periode van vier jaar. Deze tijdelijke maatregel is genomen in het kader van de economische crisis en geldt in ieder geval tot 1 januari 2012. Eind 2011 zal de minister de effecten van deze verruiming laten weten en bepalen of deze maatregel verlengd zal… Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 24 augustus 2011 op 9:30am — Geen reacties

(Alcohol)verslaving en werk: gaat dat samen?

Alcoholverslaving en werk: gaat dat samen?Als een medewerker alcohol- (of drugs-) verslaafd is, kan dat leiden tot aanmerkelijke problemen in de werksfeer. Maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Sommige alcoholverslaafden weten hun verslaving zo te beperken dat zij gewoon kunnen doorwerken. In dat geval is ook geen sprake van ziekte.Maar als de verslaving van de medewerker ertoe leidt dat hij zijn werk niet meer kan doen, dan rijst de vraag of sprake is van ziekte… Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 18 augustus 2011 op 5:00pm — 1 reactie

7 tips om als HR bij de CEO aan tafel te komen

Veel HR managers en HR directeuren worstelen met de vraag hoe ze bij de CEO aan tafel kunnen zitten. Deze wens is begrijpelijk, want om samen met de directie en het lijnmanagement sturing aan de organisatie te kunnen geven, is draagvlak bij hen noodzakelijk. Maar soms is HR niet eens in de directie vertegenwoordigd of moet het aan de Financieel Directeur rapporteren…. Of ziet de CEO HR als ‘de afdeling personeelszaken dat het al lastig genoeg heeft om de personeelsdossiers en… Lees verder

Toegevoegd door Max van Liemt om 17 augustus 2011 op 10:30pm — Geen reacties

De uitdaging van output management

Noem 't “het nieuwe werken” of geef het een andere naam, hoe dan ook verandert de manier waarop we omgaan met medewerkers. Er zal veel minder worden gestuurd op aanwezigheid en via daarmee samenhangende, meer of minder formele contactmomenten. Sturing zal gaan plaatsvinden op basis van de output.

Dat is interessant en onvermijdelijk lijkt het, alleen zoeken we allemaal naar de criteria die moeten worden gehanteerd. Daarenboven zal een verandering van sturing het een en ander betekenen voor… Lees verder

Toegevoegd door Ids van der Schouw om 16 augustus 2011 op 4:38pm — Geen reacties

Verliefd! Bouwen aan een sterk werkgeversmerk

Weet je het nog?

Het gevoel dat je had toen je de keuze maakte om bij je huidige werkgever te solliciteren? Of sterker nog: het gevoel dat je had toen je werd aangenomen? Als je dit moment in kernachtige bewoordingen aan het papier mag toevertrouwen, wat staat daar dan?Nu ben ik misschien wel erg naïef om te veronderstellen dat er veel ‘gevoel’ bij kwam kijken. Of was de aanleiding simpelweg gericht op de functietitel, meer verdienen of zo snel mogelijk een… Lees verder

Toegevoegd door Bjorn Veenstra om 10 augustus 2011 op 10:00pm — 3 reacties

Nieuwe assessmentvormen

In mijn vorige blog ging ik in op de manager van de toekomst, die vooral in relationele en verbindende zin sterk moet zijn om alle betrokken partijen op een lijn te krijgen en richting de beoogde doelen te ‘manoeuvreren’.

Naar mijn idee vergt dit ook een andere benadering van het assessment. Normaal gesproken is het al essentieel om voorafgaand aan het assessment een zeer goed beeld te hebben van de organisatie, de ontwikkelingen daarbinnen en de functie. In dit geval lijkt het nog… Lees verder

Toegevoegd door Margot Bloem om 10 augustus 2011 op 1:18pm — Geen reacties

Zomer(on)rust

De financiële markten zijn volop in beweging, voornamlijk naar beneden gericht. De aandelenkoersen dalen en de (lange) rente daalt (zeker in 'veilige' landen als Duitsland en Nederland). Politiek Den Haag is op vakantie maar ondertussen wordt het wel spannend aan het Nederlandse Pensioenfront.Veel pensioenregelingen, zowel die bij een verzekeraar als bij een pensioenfonds, beleggen hun euro's in staatsobligaties (=leningen) en aandelen. Het gevolg van de huidige onrust op de… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 9 augustus 2011 op 4:36pm — Geen reacties

Hoe zit het met vergrijzing en ontgroening van de arbeidsmarkt ?

Het begint er op te lijken dat, ondanks de economische crisis, er binnen de arbeidsmarkt weer wat ruimte gaat komen.Er klinken verschillende geluiden die tegenstrijdig lijken aan elkaar. Maar als je vanuit de langere termijn gaat denken blijken deze tegenstellingen toch weer heel erg goed op elkaar aan te sluiten.Weinig ruimte voor jonge medewerkers.

Enerzijds is er sprake van vergrijzing en ontgroening van medewerkers binnen… Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 4 augustus 2011 op 9:16am — 4 reacties

Sporten is gezond! Maar wat zijn de risico’s bij blessures?

Geblesseerde werknemer

Als werkgever bent u blij met gezonde werknemers die zichzelf fit houden door wekelijks te sporten. Wie kan hier nu tegen zijn? Het kan echter voorkomen dat een van uw werknemers een fanatiek zaalvoetballer is of een fervent kitesurfer, waardoor hij een relatief grote kans heeft op blessures of andere ongevallen. Mocht het lot toeslaan, dan rijst de vraag of u als werkgever verplicht bent tot loondoorbetaling als de oorzaak van de ziekte… Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 3 augustus 2011 op 9:30am — Geen reacties

Praktisch: wel of geen probleemanalyse?

Je werknemer is nu een tijdje ziek. Praktische vraag: moet er nu wel of niet een probleemanalyse door de bedrijfsarts opgesteld worden? Afwegingen hierbij zijn: je wilt niet onnodig verzuimkosten maken, maar je wilt ook niet dat het dossier sanctiegevoelig wordt. Om standaard in week 6 van de ziekmelding een probleemanalyse te laten opstellen (zoals veel arbodiensten nog altijd doen), daar geloof ik niet in. Waarom zou je bijvoorbeeld een probleemanalyse opstellen in week 6 als… Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 2 augustus 2011 op 12:15pm — 1 reactie

Maandarchief

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008