HRbase Expert berichten - augustus 2012 Archief (15)

Reorganisatie: waar te beginnen?

De HR-specialist die bij een reorganisatie wordt betrokken ziet zich geconfronteerd met een veelheid aan vragen. Waar te beginnen?

Het welslagen van een reorganisatie valt of staat bij een goed onderbouwde adviesaanvraag aan de OR. En als de onderneming geen OR of PV(T) heeft, zou eigenlijk net gedaan moeten worden alsof dat wel het geval is. In de adviesaanvraag aan de OR (“Kunt u positief adviseren ten aanzien van deze reorganisatie?”) moet de onderneming namelijk goed…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 27 augustus 2012 op 11:44am — Geen reacties

Versoepeling van het ontslagrecht: vinken of vonken?

“Versoepeling van het ontslagrecht : nu even niet!” Dat is volgens het Financieel Dagblad van vandaag de mening van economen die positief staan tegenover hervormingen op de arbeidsmarkt; zij vinden “dat die hervorming wel even kan wachten nu de werkoosheid toeneemt en de economie stagneert. De arbeidsmarkt verkrapt voorlopig nog niet echt door de vergrijzing, dus dat is ook geen argument om te haasten. Vooral ouderen dreigen geraakt te worden door de voorstellen van de…

Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 23 augustus 2012 op 9:17am — 8 reacties

Salarissen weer bovenaan

Op de vraag wat een werkgever aantrekkelijk maakt, antwoorden steeds meer werknemers: salaris. Dit blijkt uit onderzoek van Unique onder ruim 3.000 werkzoekenden. Het salaris komt dit jaar nieuw binnen in de top 5 van wat een werkgever aantrekkelijk maakt. Laag opgeleide werknemers vinden het salaris significant belangrijker dan hoog opgeleide werknemers (73 procent ten opzichte van 58 procent). Maar toch.

Toen het blad Intermediair pakweg 15 jaar geleden de Loopbaanenquête uitvoerde,…

Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 22 augustus 2012 op 11:07am — Geen reacties

Een assessment voor directeuren met een bewezen staat van dienst niet nodig?!

Met enige regelmaat wordt ons bij AVOP de vraag gesteld of het zinvol is om voor senior management, directie en/of bestuurder een assessment in te zetten. Deze mensen hebben zich toch in de praktijk reeds bewezen? Bij deze doelgroep is de weerstand over het algemeen ook nog wat hoger dan gemiddeld. ‘Ik heb toch een succesvolle staat van dienst!’ is een veel voorkomende reactie, maar ook: “ze kennen me nu toch wel?!”

Afgezien van het feit dat dit argument tegen het licht van het Peter…

Lees verder

Toegevoegd door Stefan Heinis om 22 augustus 2012 op 9:00am — 2 reacties

Waar is de open deur?

Vorige week las ik in een uitgave van een groep Strategisch HRM Trainees een verslagje van een onderzoek dat één van hen, Harmen van Norel, heeft gedaan onder 10 verschillende traineeships voor de publieke sector. Hij trekt een heldere conclusie: “Houd bij de inrichting van een traineeship rekening met de doelstelling die je beoogt. Als je wilt inzetten op lange termijn betrokkenheid zijn langere plaatsingen met uitzicht op een reguliere functie geschikt. Als ontschotting en een frisse blik…

Lees verder

Toegevoegd door Marjon Bohre om 20 augustus 2012 op 9:23pm — Geen reacties

Goed werkgeverschap: vertrouwen en dossiervorming

Kort voor de zomervakantie besprak ik in een training Beoordelingsgesprekken een casus over een al jarenlang disfunctionerende medewerker. De voorganger (natuurlijk ........) van de huidige leidinggevende was blijkbaar een om de hete brei draaiende allemansvriend geweest die niets schriftelijk had vastgelegd. Omdat de werkrelatie onherstelbaar beschadigd was, zijn wij gaan sommen .............

 

Kan het echt niet anders?

 

Goed…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 19 augustus 2012 op 7:00am — 5 reacties

Werven van je ex

'Waar halen wij in de toekomst onze medewerkers vandaan?’

 

Deze vraag speelt bij organisaties die verder kijken dan de dag van morgen. Want dat de beroepsbevolking als gevolg van de ontgroening en vergrijzing in Nederland structureel vermindert, is een feit. Ook is het een vaststaand gegeven dat de verzorging aan het bed niet naar India kan worden verplaatst en dat menig jongere zijn neus ophaalt voor technische functies of beroepen waarbij de handen vuil kunnen…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 17 augustus 2012 op 7:00am — Geen reacties

Net afgestudeerde P&O'er en dan op zoek naar een baan

Uit de berichtgeving maak ik op dat het voor net afgestudeerden steeds moeilijker wordt om een baan te vinden en dan vooral het vinden van een vaste baan.

Zij kiezen hierdoor steeds vaker voor een tijdelijke baan of uitzendwerk. Logisch, want er is eigenlijk geen keuze.

Hierdoor vindt een verschuiving plaats. Studenten hebben vaak een bijbaan of vakantiewerk om wat bij te verdienen tijdens hun studie. Zelfs deze bijbanen en vakantiebanen worden steeds vaker ingevuld door net…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 14 augustus 2012 op 2:00pm — Geen reacties

HR Innovaties: Samenwerken als dilemma

Samenwerken. De mens als sociaal dier is daar helemaal op ingesteld, toch?. Waar zouden we zijn zonder samenwerking? We kunnen het ons nauwelijks voorstellen. En toch gaat er veel mis in onze samenwerking. Waarom? In de kern omdat we elkaar niet vertrouwen. We belazeren elkaar waar we bij staan en we vinden het allemaal heel normaal en gewoon, want we doen het bijna allemaal. En we durven vaak ook nog met droge ogen te beweren dat we goudeerlijk zijn hoor; nee, we zijn hartstikke…

Lees verder

Toegevoegd door Adriaan Brouwer om 14 augustus 2012 op 9:00am — 8 reacties

Een arbeidsconflict: snelheid is geboden!

Als een werknemer zich ziek meldt naar aanleiding van een conflict is het zaak om snel de bedrijfsarts in te schakelen. Als deze vervolgens constateert dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid, maar deze niet voortkomt uit ziekte, maar volledig toe te schrijven is aan het conflict, ben je precies daar waar je zijn wilt. Met dit oordeel is het einde van de ziekmelding (en dus ook de verplichte loondoorbetalingperiode tijdens ziekte) in zicht. Je kunt nu samen met je…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 13 augustus 2012 op 8:30am — 1 reactie

Werkgeversheffing over hoge lonen 2012. Een goede maatregel?

Onderdeel van het begrotingsakkoord dat de fracties van VVD, CDA, D66, Groen Links en Christen Unie hebben gesloten, is ook een aantal fiscale maatregelen. Eén van deze maatregelen is de zogenaamde ‘Werkgeversheffing hoge lonen’. Deze fiscale maatregel ligt op het grensgebied met HR. Vandaar dat ik deze maatregel hier behandel. Grote kans dat binnen uw bedrijf nog niet bekend is wat de gevolgen van de maatregel zijn. Nog maar weinig werkgevers zijn zich bewust van deze heffing, terwijl deze…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 10 augustus 2012 op 5:30pm — Geen reacties

Deze sportzomer...serious games; daar kunnen we nog wat van leren!

Voldoende serious games deze zomer; de Olympische spelen, het EK, de Tour de france, Wimbledon.. om maar een paar te noemen. Allemaal sportactiviteiten waar uitzonderlijke prestaties geleverd worden.

Sport en spel zorgt dus duidelijk voor het "beste uit je zelf willen halen". Dan ontstaat bij mij de vraag welke ingrediënten kunnen we hiervan in real live toepassen om top prestaties te leveren?

Kijkend naar de Olympische spelen vraag ik me af wat zorgt voor het succes van al…

Lees verder

Toegevoegd door Nicole van der Meulen om 7 augustus 2012 op 8:00pm — Geen reacties

Sociaal Plan: géén juridische medaille, maar wél een ronde verder

Sociaal Plan

Laatst vertelde een HR-manager die ik ondersteun bij een overnametraject over het gesprek dat hij had met een vakbondsbestuurder over het sociaal plan.

Zoals bekend, gaan de belangrijkste rechten en plichten van medewerkers bij een overname automatisch mee over en de overdragende partij blijft nog een jaar hoofdelijk aansprakelijk, maar toch zijn er altijd wel kleinere en grote zaken die de inpassing van de ene organisatie in een andere betreffen en regeling…

Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 7 augustus 2012 op 2:18pm — Geen reacties

Vergeet Corporate Ladder, Denk Corporate Lattice

Sinds de dagen van Henry Ford is de ‘corporate ladder’ het pad –elke keer een stapje hoger- dat een medewerker aflegt die werkt in een traditionele hiërarchische organisatie. Maar organisaties worden platter. Steeds vaker zijn ze georganiseerd volgens het principe van ‘corporate lattice’ (lattice=kantwerk). En dat vraagt een totaal andere aanpak van HR.

Waar gaat het om:

Het werk en de manier waarop het wordt gedaan verandert. De organisatie van vandaag heeft…

Lees verder

Toegevoegd door marlies brenters om 7 augustus 2012 op 10:00am — Geen reacties

Beroeps- en gedragscode voor P&O-ers

Onlangs presenteerde de NVP een beroeps- en gedragscode voor P&O-ers. Een code waarin is beschreven aan welke kwaliteitscriteria wij P&O-ers zouden moeten voldoen, maar ook welke verwachtingen men van ons mag hebben op gebied van gedrag in ons werk. Geheimhouding bijvoorbeeld, maar ook een genuanceerde behartiging van belangen van werkgevers en werknemers. Hoewel de code met de nodige publiciteit is gepresenteerd en zelfs de staatsecretaris tijd nam om de code in ontvangst te nemen,…

Lees verder

Toegevoegd door Marjon Bohre om 6 augustus 2012 op 3:54pm — 11 reacties

Maandarchief

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008