september 2017 Archief (17)

Acht tips om werkgeluk een boost te geven

Ben je gelukkig in je werk? Wanneer heeft u deze vraag voor het laatst gesteld aan een medewerker?

Vaak blijft het ervaren werkgeluk onbesproken. Wordt het als niet zakelijk gezien, soms zelfs soft. In elke organisatie groot of klein zijn medewerkers te vinden die zich niet happy voelen in hun werk. Medewerkers voor wie elke werkdag opnieuw een opgave is.…

Lees verder

Toegevoegd door Erwin van der Zanden om 28 september 2017 op 4:03pm — Geen reacties

Het Nieuwe Werken: nog een lange weg te gaan

Als je googelt op afbeeldingen over Het Nieuwe Werken (HNW) krijg je vooral veel mensen met een laptop in een tuin, op de veranda of aan het zwembad te zien. In die zin heeft menig Nederlander de afgelopen weken weer Nieuw Gewerkt. Immers, velen checken op hun vakantieadres toch nog snel de mail of maken nog even een rapport af.

Echter, deze ‘romantische’ kijk op HNW geeft natuurlijk geen reëel beeld van de werkelijkheid. Voor veel kenniswerkers betekent HNW een dag thuiswerken.…

Lees verder

Toegevoegd door Marco Hendrikse om 28 september 2017 op 12:16pm — 1 reactie

Leidt lager re-integratieloon tot een lagere transitievergoeding?

Medewerkers die lang ziek zijn geweest, worden vaak ontslagen. Meestal loopt zo’n ontslag via het UWV en wordt op de zogeheten b-grond na twee jaar ziekte een ontslagvergunning aangevraagd. Maar soms ook is sprake van een procedure bij de kantonrechter (op een andere dan de b-grond) of komen partijen een beëindigingsregeling overeen. Uitgangspunt is in alle gevallen dat een transitievergoeding moet worden betaald. Maar hoe moet die worden berekend na een lange periode van ziekte?

In…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 25 september 2017 op 8:00am — Geen reacties

Nieuwste competentie: Klimaatneutrale vaardigheden

Energievreters

Hardnekkige verschijnselen vreten energie. Vanuit ecologische invalshoek zeer ongewenst. Liever zouden we minder burn-outs zien. Liever zouden we allemaal een ontspannen start maken in de aanloop naar onze plek in de maatschappij. ’t Is niet zo. Triggers deze week waren de berichten over het groeiend aantal burn-outs en het…

Lees verder

Toegevoegd door Christianne van de Pas om 21 september 2017 op 11:03pm — Geen reacties

De allerbelangrijkste arbeidsvoorwaarde

De meeste mensen stappen ‘s ochtends in de auto of trein naar hun werk en doen in de namiddag het omgekeerde. Dit is niet anders dan mijn opa’s die op hun fiets naar de mijnen reden om daar te werken en ‘s avonds terug te keren. Zij werkten hun hele leven bij de Staatsmijnen.

Meer banen, meer rollen

Werknemers nu zullen veelal meerdere werkgevers hebben. Door internet en mobiele telefonie is thuiswerken voor meer en meer mensen…

Lees verder

Toegevoegd door Maarten van Beek om 21 september 2017 op 11:42am — Geen reacties

Prinsjesdag: 5 punten voor HR (en 5 voor Rutte III)

Prinsjesdag 2017 is ‘beleidsarm’. Weinig inhoudelijke ontwikkelingen want de ‘echte’ beslissingen worden in de formatie genomen. Sociale partners grijpen dus hun kans en gebruiken Prinsjesdag om de HR-agenda voor komend jaar mee vorm te geven. Vijf punten voor HR op een rij.

1. Uitbreiding toepassing minimumloon

Het wettelijk minimumloon is niet alleen van toepassing op werknemers maar vanaf 1 januari 2018 ook op opdrachtnemers, tenzij het gaat om zelfstandigen…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Diebels om 19 september 2017 op 6:00pm — Geen reacties

Prinsjesdag: Vakbonden hameren op loonsverhoging

De vakbonden zijn eensgezind: allemaal noemen ze het "hoog tijd" dat de werknemer nu gaat voelen dat het economische beter gaat in ons land. Echte groei reflecteert zich volgens het CNV in vaste banen en zeker loon.

“Hoog tijd dat gewone mensen eindelijk eens in de portemonnee voelen dat het beter gaat. In die sectoren waar het…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 19 september 2017 op 4:00pm — Geen reacties

Demotie en scholingsplicht

Bij de invoering van de Wwz is een expliciete verplichting in de wet opgenomen op grond waarvan een werkgever verplicht is een werknemer in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. Bovendien is in de wet opgenomen dat een werkgever een werknemer in beginsel ook scholing moet bieden indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen. De opleidingskosten komen voor rekening van de…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 18 september 2017 op 1:25pm — Geen reacties

De 12 meest voorkomende leugens op het cv

Bij 75% van de onderzochte cv’s blijken er onjuistheden in te staan; bij 25% is er sprake van opzettelijk vermelden van foutieve gegevens. Vooral diploma- en werkverledenfraude komen op de huidige arbeidsmarkt helaas vaak voor.

De twaalf meest voorkomende onwaarheden op het cv op een rijtje:

• Begin- en einddata van banen vervalsen

• Overdrijven van ervaringen…

Lees verder

Toegevoegd door Fred Scholten om 15 september 2017 op 11:39am — Geen reacties

HR en de meneer op de werkvloer

Beste Tom,

Agile, Wendbaar organiseren, Smart Industry development! Tegenwoordig is het bijdragen aan continue organisatieontwikkeling topprioriteit voor HR-professionals. Een geheim wapen wordt daarbij vaak vergeten: de voormannen en de opzichters. Hoe kunnen HR-professionals samen met hen zorgdragen voor de ontwikkeling van de 'gewone' man op de werkvloer?

Koffer van de HR-professional
Als het we het hebben over…
Lees verder

Toegevoegd door Stephan Corporaal om 14 september 2017 op 7:00pm — Geen reacties

Snel succces van een nieuwe medewerker door goede onboarding

Een SVP marketing stapt over van een Amerikaans naar een Nederlands FMCG bedrijf. Een steengoede dame. Heel direct en resultaatgericht. Hoe zorg je dat ze slaagt? In haar team vinden ze haar Amerikaanse directheid niks. Ze morren achter haar rug. Na een half jaar vertrekt ze gefrustreerd. Snelle feedback had deze onterechte diskwalificatie kunnen voorkomen.  Daar had zij om kunnen vragen. En de organisatie had die voortvarender kunnen geven. Hoe richt je dat in voor…

Lees verder

Toegevoegd door Ardienne Verhoeven om 13 september 2017 op 12:00pm — Geen reacties

Ook met referenten wordt gesjoemeld

Dat een CV weleens een leugentje bevat, is bekend. Maar ook met referenten wordt gesjoemeld. Via het openbronnenonderzoek komt een hoop boven water. 

 

Referentenonderzoek

Voor een goed referentenonderzoek zijn minimaal twee, het liefst…

Lees verder

Toegevoegd door Fred Scholten om 13 september 2017 op 11:30am — 2 reacties

De 10 achterhaalde kenmerken van talentmanagement

Bij steeds meer organisaties staat talent management op de agenda en dat is positief. Nog wat schoorvoetend, maar systematische ontwikkeling van personeel krijgt toenemende aandacht. Belangrijkste motief voor invoering is continuïteit van de organisatie en het vormgeven aan strategische personeelsplanning (Raet HR benchmark 2017). Toch zijn er meer, misschien wel betere redenen te bedenken. Hoe kun je echt betekenis geven aan…

Lees verder

Toegevoegd door Donald van Reeven om 11 september 2017 op 10:30am — 2 reacties

Hoe zetten we mantelzorgvriendelijk beleid op de kaart?

Nederland telt ruim 4 miljoen mantelzorgers en 1 op de 5 van hen combineert mantelzorg met een betaalde baan. Van de medewerkers met mantelzorgtaken voelt 40% zich zwaar tot overbelast. Slechts 55% maakt mantelzorgtaken bespreekbaar op het werk. Dit zijn toch wel cijfers om bij stil te staan.

Combinatie werk en mantelzorg

De effecten van de hervorming van de participatiesamenleving lijken grote weerslag te hebben op mantelzorgers. Niet zelden een zware…

Lees verder

Toegevoegd door Monetta Driessen om 11 september 2017 op 9:24am — Geen reacties

Half Nederland heeft last van lichamelijke klachten door stress

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft last van lichamelijke klachten als gevolg van stress. De meesten hebben last van een gespannen nek en schouders, vermoeidheid en een onrustig gevoel. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Gezondheidsnet.Meer dan de helft van de ondervraagden ervaart zeker een paar keer per week…

Lees verder

Toegevoegd door Evert Heintz om 5 september 2017 op 6:30pm — Geen reacties

Sorry, de goede beoordelingen waren op

In veel organisaties speelt de kromme van Gauss een rol bij de beoordelingen. Leidinggevenden voelen zich op de vingers gekeken, medewerkers voelen zich te kort gedaan. Hoger management en HR zijn tevreden (netjes volgens de curve) of ontevreden over hun leidinggevenden (ze durven geen onvoldoendes te geven).

Sorry, de goede oordelen waren op.

Leidinggevenden die gedwongen worden om conform de kromme van Gauss te beoordelen kunnen in…

Lees verder

Toegevoegd door Jan Jacob de Groot om 4 september 2017 op 10:00am — Geen reacties

Leidt verdeling ziekterisico tot meer vaste banen ?

Elk kabinet ageert tegen werkgevers omdat ze vinden dat medewerkers te vaak tijdelijke overeenkomsten krijgen en dat er te weinig mensen een vaste baan hebben. Best grappig als je bedenkt dat dit júist komt door maatregelen die de regering zelf in het leven heeft geroepen.

Opheffen loondoorbetaling bij ziekte

Het grootste probleem is dat werkgevers twee jaar lang moeten doorbetalen bij een zieke medewerker. Sterker nog: in sommige gevallen kun je als werkgever 12…

Lees verder

Toegevoegd door Michel den Daas om 1 september 2017 op 12:19pm — 12 reacties

Archief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999