oktober 2009 Archief (124)

De Rijksoverheid moet het aannemen van Managers middels Europeese aanbestedingen regelen

De Rijksoverheid is verplicht om een Europeese aanbesteding te organiseren zodra een dienst of product – over een periode van 48 maanden – meer dan 154.014 euro kost.Stel, u wilt manager worden bij de overheid. Dat is heel dapper van u, want de komende jaren zal de overheid flink gaan bezuinigen, de miljarde die ze gepompt hebben in het overeind houden van de Financiele sector moeten toch ergens vandaan komen? En stel u verdient als manager meer dan 2.950 euro per maand. Laten we… Lees verder

Toegevoegd door Michiel Cobben om 30 oktober 2009 op 4:43pm — 1 reactie

Proef moet thuiswerken promoten

Thuis, onderweg of waar het maar goed uitkomt. Het is de bedoeling dat honderd ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf in de regio Amsterdam binnenkort gaan meedoen aan een proef waarbij werknemers ook op een andere plek dan bij de baas kunnen werken. Dat gaat gebeuren met behulp van digitale technologie.Het project is een initiatief van onder meer werkgeversorganisatie MKB-Nederland en de door het kabinet ingestelde Taskforce Mobiliteit, zo maakten zij woensdag bekend. Doel… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 29 oktober 2009 op 9:59am — Geen reacties

Bereidheid tot 65e te werken groeit

De bereidheid om tot het 65e jaar door te werken, neemt toe. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden die TNO heeft gepubliceerd.In 2005 wilde nog maar 21 procent van de ondervraagden tot het 65e jaar doorwerken. Vorig jaar was dat 36 procent, aldus onderzoeker Jan Fekke Ybema. Op de vraag of werknemers (in de leeftijd van 45 tot 64) ook in staat denken te zijn dat te doen, antwoordde in 2008 de helft bevestigend. In 2005 was dat nog 40 procent. Bijna drie op de… Lees verder

Toegevoegd door Vakmedianet om 29 oktober 2009 op 9:30am — Geen reacties

Onderzoeksplicht van Werkgevers

Recentelijk voerde een werknemer een rechtszaak tegen zijn werkgever omdat hij door jarenlang gemiddeld 70 uur te werken uiteindelijk burn out was geraakt en later in de WAO terecht kwam. In de eerste instantie kwam zijn zaak voor de kantonrechter die zijn verzoek om schadevergoeding had geklaagd of op de hoogte had gebracht van zijn welzijn. Dus kon de werkgever niet weten dat er zich klachten ontwikkelde bij de werknemer.Uiteindelijk haalde het gerechtshof een streep door deze… Lees verder

Toegevoegd door Onica van Heusden om 27 oktober 2009 op 3:02pm — 7 reacties

Nieuwe cao voor medewerkers woningcorporaties

De woningcorporaties hebben ingestemd met een nieuwe CAO voor de dertigduizend medewerkers in deze branche. Werkgevers kunnen hun medewerkers voortaan betere arbeidsvoorwaarden aanbieden dan de minimumbepalingen die in de CAO staan.Dat meldt FNV Woondiensten. De vakbond kwam maandagavond tot een akkoord met brancheorganisatie Aedes. Er zijn afspraken gemaakt voor meer maatwerk op corporatieniveau, waaronder de mogelijkheid voor werknemers om vier dagen van negen uur te werken. De… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 27 oktober 2009 op 11:41am — Geen reacties

Hoogopgeleiden niet bang om baan te verliezen

'Switchen brengt nu te veel risico met zich mee'Ondanks de sombere economische situatie* vrezen hoogopgeleide Nederlanders nauwelijks voor hun baan: slechts 12% van deze groep is bang om zijn baan te verliezen. En zij hebben vertrouwen in de toekomst: een ruime meerderheid (76%) is zeker over zijn carrièrevooruitzichten.http://www.loopbaanadviesnederland.nl heeft TNS NIPO opdracht gegeven onderzoek te doen naar de… Lees verder

Toegevoegd door Loopbaanadvies informatie om 27 oktober 2009 op 10:30am — Geen reacties

Personeelsplanning nu belangrijker dan ooit

In deze tijd van economische onzekerheid en een somber vooruitzicht naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn werkgevers al snel geneigd vooral te kijken naar de bedrijfseconomische resultaten van het moment. Op zich terecht om daaraan veel aandacht te besteden, maar er komt wel binnen afzienbare tijd een ommekeer in de huidige situatie. De werkgever die daarop is voorbereid, zal dan “spekkoper” zijn. Personeelsplanning voor de middenlange termijn (3 jaar) en lange termijn (5 jaar) is… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 27 oktober 2009 op 10:11am — 1 reactie

Het misverstand burnout

Het misverstand burnout?!Het begrip burnout

De Amerikaan Freudenberger heeft in 1974 de metafoor ‘burnout’ voor het eerst gebruikt. Hij wilde hiermee aangeven hoe een groep vrijwilligers, werkzaam binnen een zorginstelling, na enkele maanden arbeid “opgebrand” waren.Dit “opgebrand zijn” ging gepaard met psychische klachten (zoals snelle irritatie, negativisme, frustratie en cynisme), lichamelijke symptomen (zoals slapeloosheid, uitputting, hoofdpijn,… Lees verder

Toegevoegd door Léon Algra om 26 oktober 2009 op 4:00pm — Geen reacties

Werkgevers blij met beperking fiscale aftrek pensioenpremies

Werkgeversorganisatie VNO-NCW pleitte voor een beperking van de fiscale aftrek van pensioenpremies. De vakbonden willen juist niets liever dan een reparatie van het AOW-gat, zodat werknemers eerder op hun pensioenniveau uitkomen. Tijdens de AOW-onderhandelingen met de Tweede Kamer zette het kabinet de beperking van de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies stevig in. Met resultaat en tot vreugde van de werkgevers.

Het kabinet had dus oren naar het pleidooi van de werkgevers. De… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 26 oktober 2009 op 2:37pm — 1 reactie

Tips voor een perfect recruitmentplan 2010

We zitten al weer halverwege Q4, voor de meeste bedrijven het moment om aan alle afdelingen het plan voor 2010 te vragen. Inclusief budget ook graag.

Een ding is zeker: let op de kosten en kom met een goed verhaal. Hierbij een aantal tips om jouw visie over de buhne te krijgen:1.) Wellicht een inkopper maar analyseer de markttrends: vergrijzing, omvang vijver, participatie vrouwen etc. wat voor jouw sector belangrijk is. Nuttige bronnen zijn Werf& met een special in het… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 26 oktober 2009 op 2:37pm — Geen reacties

Een nieuwe medewerker; een overzicht van de voor- en nadelen van pensioenoverdracht

Werkgevers die ondanks de huidige tijd nieuwe medewerkers aannemen lopen veelal ook tegen de pensioenperikelen aan die hiermee gepaard gaan. Een hiervan is het gevolg van een waardeoverdracht. Waardeoverdracht is het meenemen van je pensioen naar je nieuwe werkgever.De voor- en nadelen van waardeoverdracht zijn legio. Samengevat zijn dit:Voordelen

• Voorkomen pensioenbreuk

Dit speelt alleen bij eindloonregeling. Bij een middelloonregeling of beschikbare… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 26 oktober 2009 op 1:30pm — 1 reactie

Instemming OR niet altijd nodig bij wijziging beloning

Moet de werkgever instemming van de OR hebben als hij de targets van een bonusregeling aanpast. Uit een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag blijkt dat het ervan afhangt of dit een wijziging betreft in de systematiek of methodiek van een beloningsregeling.In de uitspraak (Gerechtshof Den Haag, 30 juni 2009, LJN BJ1417) kwam de vraag aan de orde of de wijziging van een target onder het onderwerp ‘beloningsregeling’ in de zin van artikel 27 lid 1 sub c WOR valt. Indien dit namelijk… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 26 oktober 2009 op 8:30am — Geen reacties

Zeven hoog rendementsvragen voor selectiegesprekken

Na tien jaar beleeft Het handboek Werving & Selectie een bijna wedergeboorte. Het boek is flink op de schop genomen en verrijkt met de laatste inzichten, trends en methodieken. In het hoofdstuk over het selectiegesprek zijn zeven zogenaamde hoog rendementsvragen opgenomen. Het betreft hier de favoriete vragen van zeven selecteurs.Ik zou het leuk vinden jullie meest favoriete… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 24 oktober 2009 op 9:00am — 37 reacties

Psychische stoornis geen reden voor ontslag op staande voet of ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige reden

Inleiding

Ontslag op staande voet is een opzegging wegens een dringende reden. Dit houdt in dat er sprake moet zijn van gedragingen of eigenschappen van de werknemer die zodanig zijn dat van de werkgever redelijkerwijze niet verlangd kan worden dat hij de arbeidsovereenkomst met de werknemer laat voortduren. In onderhavige uitspraak oordeelt de rechter dat de gedragingen van werknemer, die het gevolg zijn van een psychische stoornis, niet kunnen leiden tot een ontbinding van de… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 23 oktober 2009 op 10:00am — Geen reacties

Rechter hekelt ontslag onder valse voorwendselen

Een winkelbedrijf ontslaat een medewerkerster na bijna dertig jaar dienstverband zonder vergoeding. De kantonrechter is niet onder de indruk van de aangevoerde reden.Een 61-jarige winkelmedewerkster wordt na bijna dertig jaar ontslagen. Volgens de werkgever omdat de economische situatie ontslagen noodzakelijk maakt.De medewerkster gelooft niet de in de economische noodzaak, en eist een vergoeding. Ook de rechter denkt dat de werkgever het niet zo nauw heeft genomen met… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 23 oktober 2009 op 9:30am — Geen reacties

Bedrijven schrappen massaal kerstpakket

Kleine en grote bedrijven blijken het kerstpakket massaal te schrappen als gevolg van de crisis. Staalbedrijf Corus kondigde deze zomer al aan geen eindejaarscadeau uit te keren en ook bankverzekeraar ING maakt nu bekend dat de 28.000 werknemers kunnen fluiten naar een presentje met de feestdagen.ING trok jaarlijks ruim een miljoen euro uit voor het kerstpakket, maar volgens woordvoerster Carolien van der Giessen zijn de omstandigheden er dit jaar niet naar om mensen te trakteren.… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 23 oktober 2009 op 9:30am — Geen reacties

Concurrentie en relatiebeding

Moet een concurrentiebeding zijn ondertekend?Een concurrentiebeding is pas geldig als het schriftelijk is overeengekomen. Maar moet het ook ondertekend zijn? Jurist Diana Simons geeft adviesVRAAG

Ik had een contract voor bepaalde tijd waarin een concurrentiebeding was opgenomen. Na afloop van het contract ben ik bij het bedrijf gebleven. De werkgever heeft mij in een brief bevestigd dat mijn arbeidsovereenkomst wordt verlengd en verwijst daarbij naar de… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 23 oktober 2009 op 9:00am — Geen reacties

Dossiervorming in arbeidszaken: sturen op resultaat of op gedrag?

Vaak volgt het arbeidsrecht, met enige vertraging, de ontwikkelingen in HRM-land, veelal via de open norm van ‘ Goed Werkgeverschap’.Naast de vele uitspraken over de inzet van mediation bij de oplossing van arbeidsconflicten, zijn er bijvoorbeeld ook al de nodige uitspraken waaruit blijkt dat ook coaching moet zijn ingezet als middel om het functioneren van medewerkers te verbeteren, alvorens een werkgever geacht wordt alles in het werk te hebben gesteld, wat van een ‘ goed… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 22 oktober 2009 op 10:30pm — 5 reacties

Werkgever verantwoordelijk voor duidelijkheid contract

Een werkgever zegt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een werknemer voortijdig op. De werknemer claimt dat er geen (geldige) tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen in het contract. De kantonrechter vindt de woorden in de overeenkomst niet duidelijk genoeg en de werkgever moet tot aan het einde van het contract betalen.Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen voortijdig worden opgezegd als dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen en allebei de… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 22 oktober 2009 op 11:00am — Geen reacties

Werknemers lekken steeds vaker vertrouwelijke informatie

Werknemers van zowel bedrijven als overheid lekken steeds vaker vertrouwelijke informatie. Hoewel het aantal incidenten dit jaar naar verwachting terugloopt van 703 in 2008 tot 570 in 2009, neemt het aantal slachtoffers fors toe.Naar verwachting zijn dit jaar ruim 200 miljoen mensen de dupe van diefstal van vertrouwelijke gegevens, een verdubbeling vergeleken met 2008. De meeste slachtoffers worden gemaakt door hacking van vertrouwelijke gegevens, gevolgd door diefstal of verlies… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 22 oktober 2009 op 10:00am — Geen reacties

Archief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999