HRbase Expert berichten - oktober 2011 Archief (20)

Zwermorganisaties: vliegen op dezelfde snelheid

Deze week zag ik op tv een theoretisch biologe die onderzoek doet naar spreeuwenzwermen. Een fascinerend gezicht is het, zoals die grote zwermen vogels door de lucht bewegen alsof het één lichaam is. Ze vliegen in een hoog tempo en maken schijnbaar willekeurige bochten en kiezen steeds een andere richting. Maar steeds zonder botsingen. Bijna onmogelijk om je voor te stellen dat dat kan.In moderne organisatietheorieën wordt ook steeds meer gesproken over zwermen, zwermorganisaties.… Lees verder

Toegevoegd door Marjon Bohre om 28 oktober 2011 op 1:50pm — 2 reacties

Verplichte overname werknemers personeelsvennootschap

In een eerdere blog schreef ik over de consequenties voor de HR-praktijk in geval van overgang van onderneming. In oktober 2010 heeft het Europese Hof van Justitie over deze materie een belangrijke uitspraak gedaan en het Gerechtshof in Amsterdam heeft afgelopen dinsdag (25 oktober 2011) in navolging van het Europese Hof uitgemaakt dat een cateringbedrijf (Albron) de medewerkers van Heineken die werkzaam waren voor een cateringactiviteit van Heineken moest overnemen, ook al waren die… Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 27 oktober 2011 op 12:22pm — 1 reactie

Wie zorgt voor de noodzakelijke doorstroom in de arbeidsmarkt?

Er wordt veel geschreven over mobiliteit en doorstroom naar andere functies en bedrijven en hoe belangrijk dit is voor een gezonde arbeidsmarkt. Nu lees ik ook weleens dat de werkgevers zelf de arbeidsmarkt frustreren door deze noodzakelijke doorstroom tegen te houden.

Het lijkt ook een onmogelijke keuze. Enerzijds kun je er als werkgever voor kiezen om doorstroom te bevorderen waardoor, als het even tegenzit, je medewerkers je organisatie verlaten om elders te gaan werken. En meestal zijn… Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 27 oktober 2011 op 8:43am — 2 reacties

Tijdelijke medewerkers en ziekte. Re-integratie door de HR adviseur?

Van rechtswege einde

‘Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zonder dat opzegging is vereist.’ Deze zin lees je bijna altijd in arbeidsovereenkomsten en die is ook helemaal juist. Als je een medewerker een contract voor zes maanden hebt aangeboden, dan eindigt dat contract na die periode. Daar hoef je niks voor te doen. Vaak word ik gebeld door HR adviseurs wat te doen nu de medewerker zich ziek heeft… Lees verder

Toegevoegd door Martine Behrens om 26 oktober 2011 op 9:30am — Geen reacties

Wel of geen verzuimverzekering afsluiten?

Verzuim en verzekeren: niet de favoriete onderwerpen van de meeste HR-managers. Maar te belangrijk om geen aandacht aan te besteden. Daarom de vraag: is het nu wel of niet verstandig om een verzuimverzekering af te sluiten voor jouw bedrijf?In het algemeen kun je stellen dat het afsluiten van een verzekering verstandig is wanneer de financiële impact van een bepaalde gebeurtenis zo groot is, dat je daar niet zelf voor wil/kan opdraaien. Ook al is de… Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 24 oktober 2011 op 4:28pm — Geen reacties

Colombianen geven HRM les

Colombia is in de greep van de goudkoorts, lees ik in de Volkskrant. Mijnbouwreuzen, gelukszoekers, criminele bendes en guerrillastrijders azen in het Zuid-Amerikaanse land op het gele edelmetaal, dat vijf eeuwen geleden al zo’n enorme aantrekkingskracht had op de Spaanse conquistadores op zoek naar het mythische goudland El Dorado.Het gevolg van deze goudkoorts of fiebre de oro zoals de Colombianen dit zelf noemen: hele gemeenschappen krijgen in toenemende mate te maken met… Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 20 oktober 2011 op 8:00am — 2 reacties

HNW en thuiswerken

Er valt nog veel te leren over Het Nieuwe Werken. Hoewel de organisaties die zich bezighouden met HNW veel mogelijkheden bieden om kennis te maken met HNW, de voordelen en voornamelijk de technische mogelijkheden, blijft het voor de werknemer nog vaag.Het Nieuwe Denken

Een van de grootste misverstanden die nu bestaat is dat HNW gelijk staat aan thuiswerken. Bij die gedachte ontstaat ook direct de paniek. Hoe kun je thuiswerken als je kinderen hebt? Hoe kun je… Lees verder

Toegevoegd door Onica van Heusden om 19 oktober 2011 op 12:10pm — 4 reacties

Normaal? Oordeel uitstellen en toetsen

Wat normaal is en wat niet wordt bepaald door de normen die we hanteren. Dit kan verschillen per individu en per groep en er kunnen afspraken over gemaakt worden.Als assessmentpsycholoog of statisticus denk ik bij de term ‘normaal’ al snel aan de normaalverdeling die gebruikt wordt bij het opstellen van de normgroepen behorende bij psychologische testen. Mensen kunnen binnen het gemiddelde van deze normgroep vallen of daar 1 of 2 standaarddeviatie van afwijken. De theorie op het… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 18 oktober 2011 op 1:41pm — Geen reacties

Leidinggevenden kunnen niet coachen!

Als managementtrainer en -coach hoor ik vaak dat leidinggevenden meer willen coachen. Het is dan hun inzet om hun medewerkers tot taakvolwassen (competente) medewerkers te coachen die blijvend zelfstandig klussen kunnen klaren. Voor de leidinggevende kan het delegeren dan beginnen! Als ik dan de stelling deponeer dat leidinggevenden niet kunnen coachen, is het in een training meteen stil. Maar ik meen het wel! Coachen is een prachtige en krachtige interventie voor het ontwikkelen van… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 16 oktober 2011 op 12:01pm — 22 reacties

Feedback zoeken: nu nóg beter voor u…!

Als coach verbaas ik mij nog regelmatig hoe ongelooflijk krachtig eerlijke en goed georganiseerde feedback iemand’s ontwikkeling kan stimuleren. Wanneer we samen op zoek gaan naar de rode draad of terugkerende thema’s in de feedback, geeft dat vaak een schokeffect. Bijna altijd komt dat effect in ‘paren’. De ‘blik van de ander’ ondersteunt én confronteert, vlijt én schuurt,… Lees verder

Toegevoegd door Woody van Olffen om 15 oktober 2011 op 5:21pm — Geen reacties

HR Superhelden: Hoe dapper ben jij?

Mocht het je ontgaan zijn: het is weer kinderboekenweek. Het thema deze keer is Superhelden. Een mooi thema om inspiratie te vinden voor strategisch businesspartners in HR. Het kan immers een hele strijd zijn om van operationeel adviseur te groeien tot strategisch gesprekspartner van de top in je organisatie. In die strijd helpt het vast als je een beetje heldhaftig bent.In de kinderboekenweekkrant die mijn kinderen van school meenamen vond ik wat je nodig hebt om superheld te… Lees verder

Toegevoegd door Marjon Bohre om 14 oktober 2011 op 11:46am — 1 reactie

De "Poortwachter-proof" arbodienst

De meeste arbodiensten bieden tegenwoordig “Poortwachter-proof dienstverlening”. Het betekent zoiets als: onze dienstverlening is conform de Wet Verbetering Poortwachter. Dat is mooi, want dat betekent dat je je als klant geen zorgen hoeft te maken over een loonsanctie van het UWV. En dat is wel zo prettig toch?Maar wat gebeurt er als een werknemer anderhalf jaar lang van de bedrijfsarts te horen krijgt dat hij niet kan werken. En dan vlak voor de… Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 13 oktober 2011 op 9:58am — 2 reacties

De vrouw als redster van de krimpende arbeidsmarkt

Het CBS dat onlangs het jaarlijkse boek over ‘de Nederlandse economie 2010’ aanbood aan de minister van Financiën Jan Kees de Jager belicht een aantal cijfers aangaande de arbeidsmarkt. Vooral het aandeel van vrouwen op de arbeidsmarkt springt in het oog. Vrouwen hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat toenemende krapte op de arbeidsmarkt door toedoen… Lees verder

Toegevoegd door Rick Kruiswijk om 12 oktober 2011 op 4:30pm — Geen reacties

Verleiden is een kunst en vooral het resultaat van een goede aanpak

Op 4 oktober presenteerden wij tijdens de TOP100Summit de resultaten van onze zoektocht naar de ‘succes-ingrediënten’ die nodig zijn bij de ontwikkeling van een sterk werkgeversmerk. Zo’n 100 organisaties, van IKEA tot KPMG, namen deel aan de jaarlijkse en kostenloze Employer Brand Survey van Employer… Lees verder

Toegevoegd door Bjorn Veenstra om 12 oktober 2011 op 3:50pm — Geen reacties

Een Blauwe (HR) Oceaan

In 2005 introduceerde Kim en Mauborgne een nieuwe bedrijfsstrategie: de Blue Ocean Strategy. Het gelijknamige boek werd een internationale bestsseller. Door de snelle technologische ontwikkelingen, de globalisering en de stijgende productiviteit is het aanbod van producten gigantisch. Tel voor de grap in de supermarkt maar eens hoeveel soorten chips, olijfolie of smaken thee er wel niet zijn. En hoeveel tv-zenders,… Lees verder

Toegevoegd door Max van Liemt om 11 oktober 2011 op 9:00am — Geen reacties

Strategisch HRM management is schaarste beleid

Als HRM op strategisch niveau wil blijven meepraten, zal het zichzelf moeten herdefiniëren, was de kern van mijn vorige artikel. Daarbij kan niet voorbijgegaan worden aan de eindeloze discussie over wat HRM is en met name, wie de uitvoering moet hebben.

Vanuit de bestaande kaders redenerend leidt die discussie tot een patstelling van hen die denken dat juist HRM het voortouw moet blijven houden… Lees verder

Toegevoegd door Ids van der Schouw om 10 oktober 2011 op 8:46am — 1 reactie

Niet opnieuw loon doorbetalen bij hernieuwde uitval wegens ziekte!

Op 30 september jl. heeft de Hoge Raad een voor de HR-praktijk heel belangrijk arrest gewezen. De uitspraak van de Hoge Raad gaat over de volgende situatie.Een medewerker is twee jaar ziek. In die periode moet de werkgever het loon (in elk geval grotendeels) doorbetalen. Tot zover niks nieuws. Werkgever en werknemer spreken vervolgens (bijvoorbeeld na twee jaar ziekte) af dat de werknemer ander passend werk gaat doen. Zo’n afspraak wordt vaakgemaakt als de werkgever en de werknemer… Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 7 oktober 2011 op 5:53pm — 3 reacties

BBA van toepassing?

Nederland kent een duaal ontslagstelsel. Indien een werkgever een werknemer wil ontslaan heeft hij de keuze tussen de gang naar de kantonrechter of een UWV-procedure. In artikel 6 BBA staat vermeld dat een werkgever voorafgaande toestemming van het UWV behoeft indien hij de arbeidsovereenkomst wil opzeggen. Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt zonder toestemming van het UWV, kan de werknemer de opzegging vernietigen en is hij daarmee in dienst van de werkgever gebleven en heeft hij… Lees verder

Toegevoegd door Rigje Rosier om 7 oktober 2011 op 5:31pm — Geen reacties

De gebruiksaanwijzing van de Kenniskaart

Heeft u hem al ingevuld ... de Kenniskaart? Nee? Ai! U kunt een mailtje van uw manager verwachten. U en uw collega’s lopen namelijk de kans dat u elkaars kennis en expertise over het hoofd ziet op het moment dat u elkaar nodig heeft! Uw organisatie is hierdoor minder slagvaardig en gaat het verliezen van organisaties die wel effectief van de aanwezige kennis gebruik maken.De aanleiding voor de invoering van een Kenniskaart

De aanleiding voor introductie van de… Lees verder

Toegevoegd door Peter Bosman om 3 oktober 2011 op 2:00pm — 4 reacties

Antwoord op vergrijzing : ‘ nieuwe wijn in ouwe zakken ‘ .

In het onderzoek Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement 2011 van Berenschot noemt 26% van de deelnemende organisaties duurzame inzetbaarheid als HR prioriteit voor 2011. Dat percentage verdubbelt bijna tot 42% van de organisaties als het het gaat om de HR prioriteiten voor 2013. Duurzame inzetbaarheid als antwoord op de vergrijzing en de ontgroening stijgt op de HR-agenda. HR, koester die prioriteiten om mee te denken en te doen met de… Lees verder

Toegevoegd door Cees Reincke om 3 oktober 2011 op 9:34am — Geen reacties

Maandarchief

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008