HRbase Expert berichten - oktober 2013 Archief (25)

Werkloosheid jonge én oude generatie ondervangen door gildeprincipe

Jongeren hebben grote moeite om aan een vaste baan te komen. Ze blijven en masse in hun oude studentenbaantje hangen om maar te kunnen werken en velen hebben überhaupt geen werk. Ook de oudste generatie heeft moeite met werk vinden. Omdat er zo weinig banen zijn, zien jongeren die net uit de banken van de hbo- of universitaire opleiding komen…

Lees verder

Toegevoegd door Rick Kruiswijk om 30 oktober 2013 op 5:00pm — Geen reacties

Als iedereen z'n werk maar doet!

In mijn werk als adviseur kijk ik bij veel organisaties binnen. Over de dingen die me daar op vallen vertel en schrijf ik graag. Zo ontdekte ik dat veel managers en leidinggevenden die ik ontmoet of waar mij over verteld wordt de mensenkant van het werk lastig vinden. Zij beschouwen het vaak als bijzaak. Dat medewerkers blij of tevreden zijn is niet van belang, het gaat er om dat iedereen zijn of haar werk doet, is wat ik vaak hoor. Maar dat is nu juist waar het wel om gaat, blij of tevreden…

Lees verder

Toegevoegd door Laura van der Burg om 30 oktober 2013 op 1:30pm — 1 reactie

Geen loon, geen arbeid?

In artikel 7:627 is een belangrijk beginsel in het arbeidsrecht opgenomen. De werkgever is geen loon verschuldigd, gedurende de tijd die de werknemer de bedongen arbeid niet verricht; geen arbeid, geen loon. Op dit beginsel bestaan veel uitzonderingen, zoals tijdens ziekte. Het spiegelbeeld van deze bepaling; geen loon, geen arbeid, komt niet in de wet voor. Als de werkgever geen loon betaalt, bestaat voor de werknemer geen specifieke bepaling waarop hij zich kan beroepen, om de arbeid niet…

Lees verder

Toegevoegd door Gertjan Bloem om 29 oktober 2013 op 4:24pm — Geen reacties

Opzeggen overeenkomst van opdracht

Steeds meer personen, waaronder HR-adviseurs, zijn werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht. Wat wij regelmatig tegenkomen, is dat partijen de rechtsverhouding niet of onvoldoende vastleggen in een schriftelijke overeenkomst. Dit is niet een vereiste voor een geldige overeenkomst van opdracht, maar kan wel veel discussies over de inhoud van de overeenkomst voorkomen.

Een probleem dat wij regelmatig tegenkomen is dat een opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen of dat de…

Lees verder

Toegevoegd door Gertjan Bloem om 29 oktober 2013 op 4:06pm — Geen reacties

4x bouwen aan vertrouwen

Vertrouwen is er of het is er niet. Als het er is, dan hoeven we er niet over te praten. Als het er niet is, durven we er vaak niet over te praten. Dat maakt het lastig om te weten wat vertrouwen eigenlijk is. Hoe bepalen we eigenlijk of we iemand kunnen vertrouwen?

Charles Feltman beschrijft in zijn Thin Book of Trust vier onderdelen waarop we iemand bewust of onbewust beoordelen. Is hij of zij ons vertrouwen waard? Dit zijn ze:

1. Oprechtheid: ben je…

Lees verder

Toegevoegd door Marjon Bohre om 29 oktober 2013 op 3:57pm — Geen reacties

Hoe voer je een frequent-verzuim-gesprek?

Een klant van mij heeft zo’n 20 man personeel, waarvan er nu 2 langdurig ziek zijn.

Dat hakt er voor zo’n klein bedrijfje behoorlijk in.

Maar gek genoeg hebben ze momenteel meer zorgen over een collega die nu gewoon aan het werk is. Maar wel afgelopen jaar 6 keer een hele week ziek is geweest…

Frequent ziekteverzuim.

Collega’s die zich om ieder wissewasje ziekmelden. Ze zijn de pest voor de sfeer op…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 25 oktober 2013 op 10:53am — Geen reacties

Stamrechtvrijstelling al per 15 november 2013 op de schop

De regering heeft in het Belastingplan 2014 opgenomen dat het vanaf 1 januari 2014 mogelijk wordt om de volledige stamrechtaanspraak bij banken, verzekeraars of een stamrecht B.V. in één keer op te nemen. Deze aanspraak wordt dan niet volledig, maar voor slechts 80 % betrokken in de inkomstenbelasting. Om voor deze kortingsregeling in aanmerking te komen, moet de werkgever echter al voor 15 november 2013 de ontslagvergoeding hebben betaald aan de uitvoerder van het…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 25 oktober 2013 op 9:15am — 2 reacties

Zo zet u het salaris strategisch in

Oxyma - een klant van mij - werd eerder dit jaar Best Managed Company en staat vaak hoog op de lijsten van werknemersonderzoeken, zoals die van Intermediair en Effectory. Wat Oxyma precies zo goed doet? Ze definiëren het beloningssysteem als strategisch instrument. En niet alleen als beloningsinstrument.

Beloning is wat mij betreft weggegooid geld als die niet past binnen je bedrijfsstrategie. Wat dat betreft is Oxyma een schoolvoorbeeld van…

Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 23 oktober 2013 op 11:30pm — Geen reacties

Strategische PersoneelsPlanning, doe het samen!

Ook binnen het HR-vakgebied is meten, weten en gissen, missen en dat zij die wachten altijd te laat zijn. Als organisaties effectief willen kunnen reageren op (onomkeerbare) trends en ontwikkelingen, dan is inzicht in het huidige en gewenste personeelsbestand (in termen van zowel kwaliteit als kwantiteit) een conditio sine qua non. In deze blog breek ik een lans voor samen SPP-en.

 

What’s in the name

In de praktijk zijn er verschillende…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 23 oktober 2013 op 3:30pm — Geen reacties

Negeren veiligheidsvoorschriften reden voor ontslag

Ontslag op staande voet

Feiten

Een storingsmonteur van KONE Deursystemen B.V. is eind november 2012 op staande voet ontslagen omdat hij tijdens het werk geen veiligheidsvest en helm droeg. De werknemer vindt dat hij onterecht op staande voet is ontslagen en stapt naar de kantonrechter. Die is het met hem eens en beveelt de werkgever om hem weer toe te laten tot het werk en loon door te betalen. KONE Deursystemen B.V. gaat in beroep bij het Gerechtshof en vraagt tevens een…

Lees verder

Toegevoegd door Gertjan Bloem om 18 oktober 2013 op 10:59am — 1 reactie

Gedurende vier jaar loon betalen bij ziekte?!

Zoals bekend, heeft een werkgever de verplichting om het salaris van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaren te betalen. Na afloop van deze twee jaren heeft de werkgever nog altijd de verplichting om de arbeidsongeschikte werknemer te re-integreren in passende arbeid. Als de werknemer vervolgens uitvalt voor de passende arbeid wegens arbeidsongeschiktheid, ontstaat er geen nieuwe loonbetalingsverplichting voor de werkgever, tenzij de…

Lees verder

Toegevoegd door Rigje Rosier om 17 oktober 2013 op 5:04pm — 1 reactie

In vijf stappen naar realistisch leiderschap

‘Doe ik het wel goed?’ vraagt menig leidinggevende zich op dit moment af. Het zijn immers roerige tijden en organisaties zijn volop in beweging. De ontwikkelingen veranderen de positie van medewerkers en hun leidinggevenden en roepen de vraag op: past mijn stijl van leidinggeven nog wel bij deze tijd? HR kan een belangrijke adviesrol spelen bij het beantwoorden van deze vraag.

Of een leidinggevende het goed doet hangt af van meerdere factoren en verandert continu.…

Lees verder

Toegevoegd door Wilma Kuipers om 16 oktober 2013 op 2:56pm — 3 reacties

Leren incasseren en je vooral niet persoonlijk aangevallen voelen...

'Wij krijgen van alles over ons heen, we doen het nooit goed, ik heb het nu wel helemaal gehad' zegt een ICT-beheerder in een training die erop gericht is 'nog effectiever met de interne klant om te gaan'. Zijn collega's knikken, herkennen wat hij zegt en voelen zich 'onterecht aangeklaagd' en niet gewaardeerd. En dat breekt ze langzamerhand op, kost veel energie en ondergraaft zichtbaar hun werkplezier.…

Lees verder

Toegevoegd door Sonja Scholts om 16 oktober 2013 op 11:00am — Geen reacties

Waarom rust averechts werkt bij verzuim door psychische klachten

U heeft als werkgever er vast wel mee te maken gehad. Verzuimende medewerkers die als reden opgeven ‘psychische klachten’.  U heeft geen idee wat u er mee moet. Het is niet zichtbaar, het is onbekend hoe lang het verzuim gaat duren, en u weet eigenlijk niet zo goed hoe u de verzuimende medewerker moet benaderen.

Voor veel werkgevers een reden om er ‘een beetje vandaan te blijven’.  Werkgevers laten het verloop van het verzuim over aan de arbodienst(verlener), de bedrijfsarts, en…

Lees verder

Toegevoegd door Maarten Monchen om 15 oktober 2013 op 12:00pm — Geen reacties

Als je het opnieuw kan doen, zou je het dan weer zó doen?

Dit is een vraag waarop het antwoord hoogstwaarschijnlijk zal luiden: Nee! De kans is het grootst dat je de doelen van je organisatie naar boven zou bijstellen en dat je de manier waarop je ze wilt bereiken anders zou inrichten. Hoe doe je dat? Wat is de ondersteunende rol van social business? En wat let je eigenlijk om het alsnog te doen?

 

Social business en het collectieve brein

Veel managers richten zich op het verbeteren van het functioneren van…

Lees verder

Toegevoegd door Bas Hoorn om 14 oktober 2013 op 9:00pm — Geen reacties

Eye Opener: Minder hard werken

Heb je dat wel eens?Dat je het kwartje ziet vallen?

Ik had het vrijdag. Ik gaf een training aan P&O-ers. We werkten met elkaar aan het verbeteren van ons advies.

Het gesprek ging ongeveer zo: Hoe kunnen we onze adviezen meer impact geven? Wat kunnen we doen om managers beter overtuigen zodat ze onze richting…

Lees verder

Toegevoegd door Marjon Bohre om 14 oktober 2013 op 2:56pm — Geen reacties

Functiewaarderingssystemen op de schop, het vervolg..

In mei 2012 begon ik mijn serie Blogs over het bedrijfsvoeringssysteem “Basebox “ met een stuk over functiewaarderingsystemen en mijn constatering dat er in Nederland sinds de jaren ’50-60 op dit vlak binnen het vakgebied van HR in wetenschappelijk opzicht eigenlijk niet zoveel is veranderd/vernieuwd. In mijn blogs heb ik daarna uiteengezet op welke wijze de overheid beter en slimmer georganiseerd kan worden door middel van de toepassing van socio- en systeemtechnische principes gecombineerd…

Lees verder

Toegevoegd door Adriaan Brouwer om 14 oktober 2013 op 12:00pm — Geen reacties

Een goede werkgever faciliteert demotie

Werkgevers worden in de toekomst gewaardeerd als ze echt eerlijk zijn tegen hun medewerkers over hun toegevoegde waarde. Ook als die waarde afneemt. Hoe moeilijk is dat?

 

Uit het Beste Werkgeversonderzoek komt duidelijk naar voren welke zeven eigenschappen de Beste Werkgevers van Nederland hebben (bekijk die eigenschappen kort: http://pwdegids.nl/artikel/26836/ of uitgebreid:…

Lees verder

Toegevoegd door Guido Heezen om 14 oktober 2013 op 9:00am — Geen reacties

Goed werkgeverschap: vertrouwen én dossiervorming

Werkgevers en leidinggevenden hebben vaak het gevoel te balanceren tussen twee polen bij minder goed functioneren van medewerkers: hen vertrouwen schenken en tegelijkertijd werken aan dossiervorming. Maar het HRM-begrip en het juridische begrip van goed werkgeverschap vallen in wezen samen: goed werkgeverschap houdt in het geven van vertrouwen en ziet dossiervorming als sluitstuk daarvan.

 

Als je mij je e-mailadres mailt, ontvang je het door Arthur Hol en mij…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 14 oktober 2013 op 7:30am — Geen reacties

Flexibele arbeid; juist nu?

De langdurende recessie heeft de inzichten van veel werkgevers op strategisch personeelsbeleid veranderd. Er is veel bezuinigd, vooral op personeel. Op korte termijn kan dit goed werken en is het vaak ook nodig om als bedrijf staande te kunnen blijven.

Maar op het moment dat een bedrijf de recessie te boven komt zal er toch weer gekeken moeten worden of alle bezuinigingen op langere termijn ook goed zijn voor een bedrijf. Dat er kritisch gekeken wordt is goed. Vaak worden zaken ook weer…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 9 oktober 2013 op 3:30pm — Geen reacties

Maandarchief

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008