november 2009 Archief (73)

Voorkom in 5 stappen rsi bij laptopgebruik

Laptops en netbooks blijven ongekend populair. Ook op het werk. Maar laptops veroorzaken ook veel rsi-klachten. Met deze vijf aanpassingen voorkomt u een hoop ellende.In 2009 zijn er wederom meer pc's verkocht. Mede dankzij de grote populariteit van de netbooks worden de verkoopcijfers verder opgekrikt. Logisch, want een draagbare computer biedt veel voordelen. Groot nadeel is echter dat een derde van de laptops het binnen drie jaar begeeft, blijkt uit grootschalig onderzoek van… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 30 november 2009 op 11:30am — Geen reacties

Flexibel (jongere) werknemers aannemen: wetsvoorstel tijdelijke verruiming ketenregel jonge werknemers

De economie groeit weer! In het derde kwartaal met ongeveer 0,4% procent. En hoewel premier Balkenende voorzichtig is en aangeeft dat Nederland “er nog lang niet is”, spreek ik gelukkig steeds vaker werkgevers die personeel willen aantrekken in plaats van ontslaan. Toch nemen zij de woorden van onze premier ter harte, want zij zijn voorzichtig bij het aannemen van het personeel. Geen werknemers in vaste dienst, zij sluiten liever tijdelijke contracten.Arbeidsovereenkomsten voor… Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 30 november 2009 op 10:30am — 1 reactie

Netto iets minder op loonstrookje 2010

De meeste werknemers gaan er volgend jaar iets op achteruit. Door een hogere loonheffing houden is het nettobedrag op het loonstrookje lager.Dit heeft het ADP, die maandelijks 1,2 miljoen loonstrookje verzorgt, berekend. Mensen met lagere inkomens gaan er procentueel het meest op achteruit. Ook voor parttimers met een kleinere baan is de teruggang iets groter. Zo moeten mensen die drie dagen per week werken en 900 euro verdienen netto 0,65% (5,17 euro) inleveren. Werknemers met een… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 30 november 2009 op 9:00am — Geen reacties

Hoge Raad 27 november 2009: kantonrechtersformule NIET van toepassing bij 'kennelijk onredelijk ontslag'!

Uitspraak over vergoedingen bij kennelijk onredelijk ontslagMet onze nieuwsbrief van november berichtten wij u al dat advocaat-generaal Spier in zijn conclusie aan de Hoge Raad had gesteld dat de rechter de kantonrechtersformule ook mag toepassen bij de bepaling van schadevergoeding die een werkgever aan een werknemer moet betalen bij 'kennelijk onredelijk ontslag'. Zojuist, 27 november 2009, heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de toepasbaarheid van de kantonrechtersformule in… Lees verder

Toegevoegd door Marieke Oudenhuijsen om 27 november 2009 op 2:54pm — Geen reacties

Multinational heeft onvoldoende grip op arbeidsvoorwaarden

Multinationals wereldwijd worstelen met hun arbeidsvoorwaarden. Veelal wordt dit lokaal geregeld en heeft het hoofdkantoor hier weinig tot geen grip op. Dit blijkt uit mondiale inventarisatie van Mercer. Continu veranderen lokale regelgeving en wetgeving en de multinationals hebben moeite dit bij te houden.Multinationals verscherpen hun mondiale toezicht; zij structureren hun aanpak om de financiële risico’s te beheersen. Juist door de internationale omgeving bestaat een grote… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 27 november 2009 op 9:30am — Geen reacties

Ontslagvergoeding stijgt weer

Na een eerdere daling als gevolg van de nieuwe kantonrechtersformule op 1 januari 2009, stijgt de ontslagvergoeding weer. Een medewerker die moet vertrekken strijkt gemiddeld 85.000 euro op.Dit blijkt uit analyse van de gegevens van de website Gouden Handdruk Specialist. Deze organisatie verwacht dat de individuele ontslagvergoedingen verder zullen stijgen omdat bij volgende ontslagrondes ook ouderen aan de beurt zullen zijn en omdat er meer collectieve ontslagen zullen… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 27 november 2009 op 9:00am — Geen reacties

De WGA premie is weer binnen! Maar wat betekent dat?

Als een werkgever bij het UWV verzekerd is voor de WGA, dan betaalt de werkgever een gedifferentieerde WGA premie aan de Belastingdienst. Deze premie wordt afgestemd op de door UWV uitbetaalde WAO- en/of WGA-uitkeringen aan werknemers binnen het bedrijf. Deze premie kan hierdoor jaarlijks fluctueren. Veel werkgevers beseffen overigens niet dat de WAO uitkeringen die vanaf 1-1-2003 zijn toegekend nog steeds meetellen voor de gedifferentieerde WGA premie 2010.Natuurlijk zijn er ook… Lees verder

Toegevoegd door James van der Spek om 26 november 2009 op 10:00pm — Geen reacties

Hobbeld en bobbels op weg naar eHRM

Organisaties kunnen het zich onder druk van kostenbesparingen en een snel veranderende wereld niet langer permitteren te wachten om hrm verder te professionaliseren. eHRM is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Hoewel steeds meer organisaties bezig zijn met eHRM, blijken er in de praktijk ook nog heel wat hobbels en bobbels te zijn. Waar ligt dat toch aan?Het zal je bekend voorkomen: eHRM is een middel en géén doel. Juist eHRM roept hele concrete vraagstukken op over de richting en… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 26 november 2009 op 9:30am — Geen reacties

HRM´er ligt weer een beetje beter in de markt

Door de berichten van een licht herstellende economie, is de vraag naar uitvoerend HR-personeel en communicatiestrategen licht gestegen.Tot die conclusie komen de organisatieadviseurs van Eprom in hun beloningsmonitor. Experts in arbeidsvoorwaardelijke uitvoering en personele informatievoorziening behoren tot de grote stijgers in de beloningsmonitor. Hun beloning steeg met respectievelijk 6,7 en 6,2 procent.Volgens beloningsadviseur Loes de Cock maken deze cijfers… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 26 november 2009 op 9:00am — Geen reacties

Ontslag en de gevolgen hiervan voor de pensioenregeling

Werknemers die hun baan verliezen worden geconfronteerd met zowel het verlies van (een deel van) hun inkomen evenals hun pensioenopbouw. Voor het verlies aan inkomen kunnen deze werknemers een beroep doen op een loongerelateerde werkloosheidsuitkering (WW). Voor het verlies aan pensioenopbouw is de werknemer aangewezen op zichzelf. Hierop bestond een uitzondering welke inhield dat werknemers boven de 40 jaar een beroep konden doen op het fonds van de Stichting Financiering Voortzetting… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 25 november 2009 op 10:40am — Geen reacties

Rek is uit de levensloopregeling

De belangstelling voor de levensloopregeling is gering, zo blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). Deze regeling werd in 2006 ingevoerd als hét antwoord op de toenemende aandacht voor levensfasebeleid. Momenteel heeft tien procent van de werknemers een levensloopregeling.Doel van de regeling is mensen op voordelige wijze te laten sparen voor een adempauze in de vorm van een sabbatical, studie- of zorgverlof. Een tegoed gespaard in de levensloopregeling… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 25 november 2009 op 9:30am — Geen reacties

Zwak, ziek en ingrijpen!

Preventieve interventie, Verboden gebied of juist uitdagende taak voor HRM ?Na expertise-ervaring op te hebben gedaan in de re-integratie wereld als psychotherapeut heb ik veel klienten behandeld waarbij mij de vraag rees: “hoe is het zo ver gekomen?” Vaak merkte ik bij nader onderzoek dat de direct leidinggevende al geruime tijd signalen had opgevangen. HRM was daarover ingelicht en met name collega’s waren geruime tijd op de hoogte. Privé hadden de problemen van de betreffende… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 25 november 2009 op 9:00am — Geen reacties

Emoties op de werkvloer: onderdrukken of verwelkomen?

Ik realiseer me dat de stap die aan de vraag vooraf gaat de erkenning is dat emoties er zijn. We zijn soms zo geconditioneerd om bepaalde emoties niet meer te (mogen) voelen. Het betreft dan emoties die we als negatief of slecht bestempelen, zoals boosheid, jaloezie en angst. Of als ongepast in een werkomgeving, zoals verdriet en rouw. We vinden dat ze niet horen in een werkomgeving en .... ze zijn er, ook al willen we het niet.Hoe er mee om te gaan is dan de vraag, die ik als… Lees verder

Toegevoegd door Jan Piet Baas om 24 november 2009 op 12:19pm — Geen reacties

Km-heffing kost werkgever dubbele van werknemer

Werkgevers die de toekomstige kilometerheffing vergoeden aan hun werknemers, zijn waarschijnlijk bijna twee keer zo duur uit als hun personeel. Dit meldt De Telegraaf op basis van berekeningen van fiscalisten.'Dit komt door de nieuwe werkkostenregeling, die vanaf 2011 ingaat en in 2014 verplicht is', aldus Marcel Kawka, belastingexpert bij BDO, in De Telegraaf. 'In de praktijk zullen werkgevers dan 1,8 keer meer moeten betalen dan hun personeel.'Volgens Kawka betekent… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 24 november 2009 op 9:00am — Geen reacties

Casemanager mag niet op stoel bedrijfsarts zitten

Volgens de RNVC (beroepsvereniging voor Register Casemanagers) is er na de invoering van de ‘casemanager’ in de verzuim- en arbeidsongeschiktheidswetgeving een wildgroei aan niet-medische verzuimbegeleiders ontstaan. Het onthouden van medische begeleiding aan zieke werknemers baart hen zorgen.Pieter Rodenburg van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde gaf al eerder aan steeds vaker waar te nemen dat casemanagers de toegang van werknemers tot de bedrijfsarts… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 24 november 2009 op 8:30am — Geen reacties

Opgepast met de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte!

Het BW bepaalt in artikel 7:735 lid 4 BW dat een zieke werknemer slechts over de laatste 6 maanden van de ziekteperiode vakantiedagen opbouwt. Als een werknemer dus 2 jaren arbeidsongeschikt is, bouwt hij over anderhalf jaar geen vakantiedagen op, maar enkel over de laatste 6 maanden van zijn ziekteperiode. Stel dat die werknemer normaalgesproken 30 vakantiedagen per jaar opbouwt, dan zou deze werknemer bij 2 jaren aaneengesloten arbeidsongeschiktheid, slechts aanspraak hebben op 15… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 23 november 2009 op 11:51am — 2 reacties

HR zit al aan de bestuurstafel

Als HR ophoudt met navelstaren, ontdekt de HR-professional dat hij vaak al zit waar hij zo graag wil zijn: aan de bestuurstafel. Dat schrijft zakenblad ManagementTeam in zijn nieuwste nummer.In zijn jaarlijkse nummer over de 100 beste adviesbureaus geeft MT ook een overzicht van de trends op de belangrijkste vakgebieden.Modieuze technieken

Bij de beschrijving van het HR-vakgebied schetst MT een beeld van HR-professionals die zich vooral bezig houden met… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 23 november 2009 op 9:57am — 2 reacties

Collectief ontslag massaal omzeild

Steeds meer werkgevers omzeilen een collectief ontslag door met werknemers tot individuele deals te komen. Op deze manier ontlopen ze de meldingsplicht, die geldt vanaf twintig ontslagen, bij uitkeringsinstantie UWV WERKbedrijf en houden ze de vakbonden buiten de deur. Dit meldt het Financieele Dagblad.De zaak kwam aan het licht doordat veel minder bedrijven zich aanmelden voor collectief ontslag dan in tijden van crisis gebruikelijk is. Dit blijkt uit cijfers van het UWV… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 23 november 2009 op 9:49am — Geen reacties

Flexibele arbeidsvoorwaarden populair

Flexibele arbeidsvoorwaarden zijn van alle Europese landen het populairst in Nederland. Een kwart van de werkgevers biedt werknemers een keuzepakket wat betreft de arbeidsvoorwaarden.Een derde van de werkgevers overweegt dat. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Mercer onder ruim 1700 organisaties in 47 landen.

­

Nederlandse werkgevers zijn daarmee koploper in Europa. Bij de Italianen zijn flexibele arbeidsvoorwaarden het minst… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 23 november 2009 op 9:00am — 1 reactie

Werknemers plegen meer fraude door crisis

Bijna twee op de vijf Nederlandse bedrijven geeft aan dat het afgelopen jaar het aantal fraudegevallen binnen de organisatie is toegenomen in vergelijking met vorig jaar.Toch voeren veel bedrijven geen anti-fraudebeleid. Ruim 43% van de Nederlandse organisaties doet geen onderzoek naar de risico's, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde 'Global Economic Crime Survey 2009' van PricewaterhouseCoopers, een tweejaarlijks onderzoek onder 3037 bedrijven. Eén op de zeven Nederlandse… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 20 november 2009 op 9:30am — Geen reacties

Archief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999