november 2012 Archief (24)

Geluk en Prestatie: Kip of Ei?

Afgelopen week gaf ik een training over HR en Performance Management. Een belangrijke conclusie die de deelnemers aan deze training steeds weer trekken was dat medewerkers beter presteren als ze lekker in hun vel zitten. Helemaal waar! Gelukkige mensen presteren beter en dat is goed voor iedereen, zowel voor de mensen zelf als voor de organisaties waar ze werken.

Het lijkt wel een vicieuze cirkel, want ook uit onderzoek is gebleken dat goed presteren een belangrijke motivator is en…

Lees verder

Toegevoegd door Marjon Bohre om 26 november 2012 op 5:45pm — Geen reacties

Consistente boodschap in vacatures belangrijk

Werklozen die op zoek zijn naar een geschikte vacature in de krant. Dit beeld is door de hedendaagse technologische ontwikkeling haast niet meer voor te stellen. Met de komst van online vacatures, vacaturebanken en social media is de manier van solliciteren rap gedigitaliseerd. Niet alleen werkzoekenden merken dit, maar ook werkgevers moeten hierdoor omschakelen wat betreft werving.

Human resource managers laten de papieren vacatures links liggen en adverteren massaal via het…

Lees verder

Toegevoegd door Mervyn Nankoe om 26 november 2012 op 9:11am — Geen reacties

Geen arbeidsgehandicapten in dienst? 25.000 EURO boete.

Het regeerakkoord kondigt de Participatiewet aan, met grote financiele gevolgen voor werkgevers. De Wet Werken naar Vermogen (Wwnv) gaat dus de prullenbak in. Niets zo veranderlijk als de sociale wetgeving. Opvallend: je moet als werkgever voortaan een minimaal aantal arbeidsgehandicapten in dienst hebben: 5% op het totale werknemersbestand. Doe je dat niet? 5.000 EURO boete. Voor…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 22 november 2012 op 8:57am — 10 reacties

HR – Innovaties: speltheorie als basis voor het inrichten/ontwerpen van organisaties

In mijn vorige 4 blogs heb ik jullie een inkijkje gegeven in de wondere wereld van de speltheorie als wetenschappelijke basis voor het voorspellen van het gedrag van mensen in besluitvormingsprocessen als mensen willen/moeten samenwerken. De belangrijkste conclusies waren:

1. mensen zijn, als ze gaan samenwerken, niet te vertrouwen (zie: onderzoek van Anderson “waarom overheidsmanagers niet willen deugen”)

2. mensen worden primair gedreven door eigenbelang (zie: prisonersdilemma…

Lees verder

Toegevoegd door Adriaan Brouwer om 20 november 2012 op 9:59am — Geen reacties

Ondanks bezuinigingsmaatregelen kabinet blijft het aantrekkelijk zelfstandig te ondernemen

Het nieuwe kabinet wil de inkomsten van de rijkskas verhogen waardoor met name de werkende bevolking getroffen wordt. Volgens de statistieken van het CBS was in 2011 maar liefst 13,95 procent van de werkende bevolking zelfstandig en deze groep is groeiende. In een krimpende…

Lees verder

Toegevoegd door Rick Kruiswijk om 19 november 2012 op 2:41pm — Geen reacties

Reorganisatie. Stap 4 – de ontslagprocedure

U wilt reorganiseren, uw ondernemingsraad heeft ter zake van uw reorganisatieplannen positief geadviseerd en met de vakbonden bent u het eens geworden over een sociaal plan. De volgende stap is dat de ontslagprocedure in gang wordt gezet.

Voor alle duidelijkheid: als sprake is van een ontslag van meer dan 20 werknemers, moet u (wellicht) voldoen aan de verplichtingen op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag. In het navolgende wordt er vanuit gegaan dat u aan die verplichtingen…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 19 november 2012 op 2:32pm — Geen reacties

Lia Belilos (KPN): ‘We moeten durven kiezen’

Bij KPN worden individuele opleidingsbudgetten niet volledig benut. Vaak door tijdgebrek. Maar wie in zijn loopbaan wat wil bereiken, moet keuzes maken, stelt HR-directeur Lia Belilos van het telecombedrijf. Zelf koos ze voor haar carrière. ‘Ik geloof in het principe van learn, earn, return: leren, verdienen en teruggeven.’ Lees verder op pw.nl.

Bron:…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 19 november 2012 op 11:38am — 1 reactie

Het Enige Echte Nieuwe Werken

Afgelopen week was de week van Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken wordt door velen gekenmerkt door thuiswerken, flexibele werkplekken en slim reizen. Maar is dát Het Nieuwe Werken? Tijd voor Het Enige Echte Nieuwe Werken.

De week van HNW is deze week begonnen met het congres Tem de Tijd. Verkeersminister Schultz Van Haegen werd gestrikt om de week te openen. De titels van de workshops (zoals Slim reizen, Kies je werktijd en Fiets voor de wind) sluiten goed aan op…

Lees verder

Toegevoegd door Max van Liemt om 19 november 2012 op 11:30am — Geen reacties

Fusies en overnames; cultuur als missing link

Vorige week werden cijfers bekend gemaakt over het aantal fusies en overnames in Nederland. De laatste drie kwartalen is er voor bijna 25 miljard aan fusie- en overname-overeenkomsten gesloten, vorig jaar lag dit bedrag op 12 miljard euro. Hoewel de cijfers een verdubbeling in omvang laten zien, is de markt veel lastiger geworden. Fusies en overnames is een spel met nog smallere marges…

Lees verder

Toegevoegd door Herman Koning om 15 november 2012 op 1:47pm — Geen reacties

Het Nieuwe Werken: Spatietijd

Deze week is de Week van het Nieuwe Werken. Als zelfstandig ondernemer met werkkamer aan huis doe ik daar volop aan mee. Met de I-pad, blackberry, meerdere laptops in huis en ook nog (flexibele) werkplekken bij organisaties waar ik voor werk, is tijd- en plaatsonafhankelijk werken een belangrijk deel van mijn leven.

De vele experts over Het Nieuwe Werken zijn het er over eens dat het de toekomst heeft. En ik denk dat ze waarschijnlijk wel gelijk hebben. Maar wel met een belangrijke…

Lees verder

Toegevoegd door Marjon Bohre om 15 november 2012 op 9:24am — 2 reacties

Vrouwen, mannen, jongeren, ouderen kijken allemaal anders naar werk

Volgens recent onderzoek van de American Psychological Association (APA) blijven de meeste medewerkers in hun baan vanwege het plezier dat ze er in hebben en de fit met hun privéleven. Maar dat geldt niet voor iedereen en niet voor iedereen in gelijke mate.

Enkele opmerkelijke resultaten:

-Voor vrouwen is plezier in het werk en work-life fit een…

Lees verder

Toegevoegd door marlies brenters om 14 november 2012 op 10:10am — 1 reactie

'Minder pensioenpremie voor jongeren'

Jongeren moeten relatief minder premie betalen voor pensioenopbouw dan ouderen. Daarvoor pleit hoogleraar Kees Goudswaard van de Universiteit Leiden maandag in het Financieele Dagblad.

Nu betaalt iedereen nog een even hoge premie, de zogeheten doorsneepremie, en dat werkt ongunstig voor jongeren, meent Goudswaard. Lees verder op pw.nl.

Bron: PW

Toegevoegd door HRbase om 12 november 2012 op 11:05am — Geen reacties

Eigen talent eerst

Wie staat er aan het roer als de babyboomers met pensioen gaan? Of wanneer door groei weer nieuwe leiders nodig zijn? Slimme organisaties snijden daarom nauwelijks in de leiderschapsontwikkeling. 'Kweek voor tachtig procent de talenten in huis.'

Technisch dienstverlener Kuijpers voelt de crisis aan den lijve. Toch heeft het familiebedrijf er bewust voor gekozen niet te bezuinigen op de ontwikkeling van medewerkers. Sterker nog, vorig jaar heeft het bedrijf een nieuw programma…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 12 november 2012 op 11:04am — Geen reacties

Win de oorlog op de arbeidsmarkt met een divers personeelsbestand

Het boek Overspoeld door schaarste beschrijft vijftien personeelsgerelateerde acties die organisaties nu al in gang moeten zetten om in 2020 over voldoende competente medewerkers te beschikken. Een van die acties is een divers personeelsbestand. Diversiteit is meer dan de verschillende generaties (X, Y, Einstein, Protest en wat dies meer) op de werkvloer en volgens de…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 11 november 2012 op 8:30am — 2 reacties

Overheidspersoneel werkt respectvoller

Medewerkers van de overheid en van winkels tonen zich respectvoller in hun bejegening van klanten en burgers. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Bijna een kwart van de bevolking van 15 jaar of ouder voelde zich in 2011 wel eens respectloos behandeld door onbekenden op straat, en 15 procent in het openbaar vervoer. Lees verder op pw.nl.

Bron: PW

Toegevoegd door HRbase om 7 november 2012 op 3:12pm — Geen reacties

Meer arbeidsconflicten door kabinetsplannen

Door reorganisaties als gevolg van de recessie neemt het aantal conflicten rond ontslag enorm toe.

Juridisch dienstverlener DAS ziet het aantal zaken nu al flink toenemen en dat wordt versterkt door de bezuinigingsmaatregelen van het nieuwe kabinet.Lees verder op pw.nl.

Bron: PW

Toegevoegd door HRbase om 7 november 2012 op 3:11pm — Geen reacties

Ontslaan niet soepeler, wel goedkoper

Het Nederlandse ontslagrecht is alweer een jaar of tien onderwerp van een verhit politiek debat. Al die tijd is de preventieve ontslagtoets veel werkgevers een doorn in het oog. Het nieuws gaat dat Rutte II het ontslagrecht eindelijk gaat versoepelen. Wie het regeringsakkoord erop naslaat, concludeert echter iets anders.

In het regeerakkoord zijn de nieuwe plannen rond het ontslagrecht nogal omzichtig geformuleerd. Maar wie nauwkeurig leest, ziet dat er sprake is van een wezenlijke…

Lees verder

Toegevoegd door Marco Swart om 6 november 2012 op 5:22pm — Geen reacties

Gevolgen van het regeerakkoord voor de arbeidsmarkt

In het nieuwe regeerakkoord is een aantal maatregelen opgenomen die direct de arbeidsmarkt raken. Werkgevers en werknemers zullen hier direct de gevolgen van ondervinden.

Een van de maatregelen onder de loep

Eén maatregel uit het regeerakkoord is het nieuwe ontslagrecht. De preventieve ontslagtoets bij de kantonrechter komt te vervallen. Werkgevers moeten straks via het UWV een ontslagadvies aanvragen. Als werknemers het niet eens zijn met hun ontslag kunnen ze…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 6 november 2012 op 4:51pm — 2 reacties

Gevolgen voor arbeidsmarkt met nieuw regeerakkoord; ‘Bruggen slaan’.

Op 12 september 2012 stond heel Nederland in het teken van de verkiezingen. Een deel van de stemgerechtigde Nederlander trok naar de stembus om hun stem te laten gelden. Ondanks de verschillende denkbeelden van kiezend Nederland was men het over één punt roerend eens; Nederland moest zich uit de crisis zien te knokken. Na het stemmen werd al snel duidelijk dat de VVD en de PvdA de grote winnaars zouden worden. Na enkele weken van onderhandelen kwamen de twee partijen eruit en zo presenteerde…

Lees verder

Toegevoegd door Mervyn Nankoe om 6 november 2012 op 12:06pm — Geen reacties

Het Nieuwe Assessment: reacties vanuit het werkveld

Een mooie gelegenheid om reacties te horen op eigen innovaties is een congres voor vakgenoten. Los van het feit dat wij zelf gerichte vragen kunnen stellen aan collega’s, biedt zo’n bijeenkomst een goede kans om inzage te krijgen in de beleving die vakgenoten hebben bij iets met de pretentieuze naam “Het Nieuwe Assessment” (HNA).

Er zijn opvallend veel leuke, inspirerende reacties van vakgenoten die zich willen verdiepen in de materie. Die de rust nemen om te luisteren, vragen te…

Lees verder

Toegevoegd door Egmont Tilleman om 6 november 2012 op 9:13am — Geen reacties

Archief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999