HRbase Expert berichten - november 2012 Archief (12)

Geluk en Prestatie: Kip of Ei?

Afgelopen week gaf ik een training over HR en Performance Management. Een belangrijke conclusie die de deelnemers aan deze training steeds weer trekken was dat medewerkers beter presteren als ze lekker in hun vel zitten. Helemaal waar! Gelukkige mensen presteren beter en dat is goed voor iedereen, zowel voor de mensen zelf als voor de organisaties waar ze werken.

Het lijkt wel een vicieuze cirkel, want ook uit onderzoek is gebleken dat goed presteren een belangrijke motivator is en…

Lees verder

Toegevoegd door Marjon Bohre om 26 november 2012 op 5:45pm — Geen reacties

Geen arbeidsgehandicapten in dienst? 25.000 EURO boete.

Het regeerakkoord kondigt de Participatiewet aan, met grote financiele gevolgen voor werkgevers. De Wet Werken naar Vermogen (Wwnv) gaat dus de prullenbak in. Niets zo veranderlijk als de sociale wetgeving. Opvallend: je moet als werkgever voortaan een minimaal aantal arbeidsgehandicapten in dienst hebben: 5% op het totale werknemersbestand. Doe je dat niet? 5.000 EURO boete. Voor…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 22 november 2012 op 8:57am — 10 reacties

HR – Innovaties: speltheorie als basis voor het inrichten/ontwerpen van organisaties

In mijn vorige 4 blogs heb ik jullie een inkijkje gegeven in de wondere wereld van de speltheorie als wetenschappelijke basis voor het voorspellen van het gedrag van mensen in besluitvormingsprocessen als mensen willen/moeten samenwerken. De belangrijkste conclusies waren:

1. mensen zijn, als ze gaan samenwerken, niet te vertrouwen (zie: onderzoek van Anderson “waarom overheidsmanagers niet willen deugen”)

2. mensen worden primair gedreven door eigenbelang (zie: prisonersdilemma…

Lees verder

Toegevoegd door Adriaan Brouwer om 20 november 2012 op 9:59am — Geen reacties

Ondanks bezuinigingsmaatregelen kabinet blijft het aantrekkelijk zelfstandig te ondernemen

Het nieuwe kabinet wil de inkomsten van de rijkskas verhogen waardoor met name de werkende bevolking getroffen wordt. Volgens de statistieken van het CBS was in 2011 maar liefst 13,95 procent van de werkende bevolking zelfstandig en deze groep is groeiende. In een krimpende…

Lees verder

Toegevoegd door Rick Kruiswijk om 19 november 2012 op 2:41pm — Geen reacties

Reorganisatie. Stap 4 – de ontslagprocedure

U wilt reorganiseren, uw ondernemingsraad heeft ter zake van uw reorganisatieplannen positief geadviseerd en met de vakbonden bent u het eens geworden over een sociaal plan. De volgende stap is dat de ontslagprocedure in gang wordt gezet.

Voor alle duidelijkheid: als sprake is van een ontslag van meer dan 20 werknemers, moet u (wellicht) voldoen aan de verplichtingen op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag. In het navolgende wordt er vanuit gegaan dat u aan die verplichtingen…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 19 november 2012 op 2:32pm — Geen reacties

Het Enige Echte Nieuwe Werken

Afgelopen week was de week van Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken wordt door velen gekenmerkt door thuiswerken, flexibele werkplekken en slim reizen. Maar is dát Het Nieuwe Werken? Tijd voor Het Enige Echte Nieuwe Werken.

De week van HNW is deze week begonnen met het congres Tem de Tijd. Verkeersminister Schultz Van Haegen werd gestrikt om de week te openen. De titels van de workshops (zoals Slim reizen, Kies je werktijd en Fiets voor de wind) sluiten goed aan op…

Lees verder

Toegevoegd door Max van Liemt om 19 november 2012 op 11:30am — Geen reacties

Het Nieuwe Werken: Spatietijd

Deze week is de Week van het Nieuwe Werken. Als zelfstandig ondernemer met werkkamer aan huis doe ik daar volop aan mee. Met de I-pad, blackberry, meerdere laptops in huis en ook nog (flexibele) werkplekken bij organisaties waar ik voor werk, is tijd- en plaatsonafhankelijk werken een belangrijk deel van mijn leven.

De vele experts over Het Nieuwe Werken zijn het er over eens dat het de toekomst heeft. En ik denk dat ze waarschijnlijk wel gelijk hebben. Maar wel met een belangrijke…

Lees verder

Toegevoegd door Marjon Bohre om 15 november 2012 op 9:24am — 2 reacties

Vrouwen, mannen, jongeren, ouderen kijken allemaal anders naar werk

Volgens recent onderzoek van de American Psychological Association (APA) blijven de meeste medewerkers in hun baan vanwege het plezier dat ze er in hebben en de fit met hun privéleven. Maar dat geldt niet voor iedereen en niet voor iedereen in gelijke mate.

Enkele opmerkelijke resultaten:

-Voor vrouwen is plezier in het werk en work-life fit een…

Lees verder

Toegevoegd door marlies brenters om 14 november 2012 op 10:10am — 1 reactie

Win de oorlog op de arbeidsmarkt met een divers personeelsbestand

Het boek Overspoeld door schaarste beschrijft vijftien personeelsgerelateerde acties die organisaties nu al in gang moeten zetten om in 2020 over voldoende competente medewerkers te beschikken. Een van die acties is een divers personeelsbestand. Diversiteit is meer dan de verschillende generaties (X, Y, Einstein, Protest en wat dies meer) op de werkvloer en volgens de…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 11 november 2012 op 8:30am — 2 reacties

Gevolgen van het regeerakkoord voor de arbeidsmarkt

In het nieuwe regeerakkoord is een aantal maatregelen opgenomen die direct de arbeidsmarkt raken. Werkgevers en werknemers zullen hier direct de gevolgen van ondervinden.

Een van de maatregelen onder de loep

Eén maatregel uit het regeerakkoord is het nieuwe ontslagrecht. De preventieve ontslagtoets bij de kantonrechter komt te vervallen. Werkgevers moeten straks via het UWV een ontslagadvies aanvragen. Als werknemers het niet eens zijn met hun ontslag kunnen ze…

Lees verder

Toegevoegd door Miriam Teunissen om 6 november 2012 op 4:51pm — 2 reacties

Talentontwikkeling? Ontwikkel dan óók het talent.

Talentontwikkeling lijkt een heldere term: je hebt een talent en dat ga je vervolgens ontwikkelen. Echter, in de praktijk blijkt het zo vaak niet te werken. In de meeste gevallen wordt er zelfs voor een tegenovergestelde aanpak gekozen: we gaan ontwikkelen waar we geen talent voor hebben. Dat leidt echter zelden tot het beoogde resultaat en kan nadelige gevolgen hebben.

Een talent is iets waar je goed in bent. Zo kun je talent hebben voor het omgaan met mensen, je kunt talent…

Lees verder

Toegevoegd door Robert Haringsma om 6 november 2012 op 8:47am — 2 reacties

Geld investeren in gezond personeel: ben je gek?

Even op de achterkant van een bierviltje: beroepsbevolking = 7,4 mln mensen. Gemiddeld brutojaarsalaris = € 33.000. 1% minder ziekteverzuim in Nederland levert dan op jaarbasis 7,5 mln x 33.000 x 0.01 = plusminus 2,5 miljard euro op. Zo, inclusief Googlen kostte mij dat nog geen minuut. Het ministerie van SZW weet de…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 5 november 2012 op 6:00pm — 2 reacties

Maandarchief

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008