HRbase Expert berichten - december 2010 Archief (12)

Een onsje minder en nu echt!

In de bankierswijken Kensington, Chelsea en Knightsbridge drijft de vraag de huisprijzen alweer tot recordhoogten. Citybankiers hebben in 2010 dan ook hun bonussen zien verdubbelen tot  € 7 miljard. In Griekenland proberen werknemers met geweld alles bij het oude…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 26 december 2010 op 2:00pm — Geen reacties

De Ziektewet en goed werkgeverschap

De Ziektewet is een wet die regelmatig oneigenlijk gebruikt wordt. Ik ben een groot voorstander van een strikte naleving van de Ziektewet. Als een werknemer loondoorbetaling tijdens ziekte 'claimt' moeten de klachten die leiden tot arbeidsongeschiktheid objectief toe te schrijven zijn aan ziekte/gebrek. Twee voorbeelden.

 

Voorbeeld 1.

Een werknemer (62 jaar) trekt het op zijn leeftijd niet meer om iedere dag 8 uur fysiek zware arbeid te…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 24 december 2010 op 6:49am — 1 reactie

Ontbindingsvergoeding met een factor C is 9,5!?De kantonrechter Brielle heeft in een uitspraak van 9 december 2010 een hoge beëindigingsvergoeding toegekend. De kantonrechter heeft de hoogte van deze vergoeding niet bepaald aan de hand van de kantonrechtersformule, maar op grond van billijkheid. Vullen wij de vergoeding en de overige gegevens in de…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 22 december 2010 op 10:30am — 3 reacties

Werkgever aansprakelijk geacht voor burn-out

 

Een werkneemster, 60 jaar, is arbeidsongeschikt geraakt met als gevolg een burn-out. De arbeidsovereenkomst is vervolgens met toestemming van de CWI opgezegd. De werkneemster stelt de werkgever aansprakelijk voor de schade die zij als gevolg van de burn-out heeft geleden en nog steeds lijdt. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan, de vordering van werkneemster wordt afgewezen. Tegen dit oordeel gaat de…

Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 21 december 2010 op 4:37pm — 1 reactie

Waarom wordt er in december minder geworven? Laat het weten.

Al jaren zakt het aantal gepubliceerde vacatures in rond de feestdagen in december (zie www.jobfeed.nl). Even was er de hoop dat het dit jaar anders zou zijn, omdat zowel kerst als oud en nieuw - hoera voor werkgevers, jammer voor werknemers - in het weekend vallen.  Geen expertblog dit keer - de redactie van deze site vergeeft me hopelijk  - maar een rondvraag aan de lezers van deze site: Wat zit er achter deze jaarlijkse dip? Uiteraard snap ik dat als…

Lees verder

Toegevoegd door Michiel Cobben om 17 december 2010 op 11:47am — 12 reacties

Waarom HRM’ers zo vaak bungelen

Nogal wat P&O'ers hebben het gevoel in het luchtledige te zweven tussen operatie en strategie. Ergens gaat het contact verloren tussen de top van de organisatie en de staffunctionaris die voor het personeelsbeleid verantwoordelijk is.

 

Wat gaat er mis?

 

Personeelsmanagement is een vakgebied dat net als Commercie, Financiën of Operations is samengesteld uit diverse instrumenten of…

Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 15 december 2010 op 11:00pm — 8 reacties

Problemen als afleiders in het gesprek over verslaving

Ze spreekt heel open over haar privéproblemen en doet dat uitgebreid. Gecompliceerde relatie, moeilijke kinderen, zieke ouders, geen detail blijft u bespaard. “Hoe gaat het er mee?” is al voldoende voor een volledig medisch rapport over een van de ouders die nu toch echt “slecht ligt”. Terwijl u het over ander zaken wilde hebben. De medewerker meldt zich regelmatig ziek, er gaan geruchten over alcoholgebruik. U wilt het er nu eens zakelijk en oplossingsgericht over hebben. En na een lang en…

Lees verder

Toegevoegd door Theo Willemse om 14 december 2010 op 9:53pm — 5 reacties

Eindejaars pensioennieuws: getallen voor 2011

Het jaar is bijna weer voorbij en nu al worden we al gedwongen om aan het nieuwe jaar te denken. De nieuwe cijfers voor 2011 zijn inmiddels bekend en deze zijn handig als naslagwerk. Hieronder volgt een opgave van de relevante (pensioengerelateerde) cijfers die u kunt gebruiken voor uw pensioenregeling en/of Hr administratie.

AOW-gehuwden exclusief vakantiegeld…

Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 13 december 2010 op 7:45pm — Geen reacties

CV Banken, jobboards, Social Media of toch maar de zaterdagkrant?

Je zal maar HR manager zijn en je beroepsmatig moeten buigen over de mediakeuze van je personeelsadvertenties. De ene ontwikkeling is nog maar net een beetje bezonken, of de volgende dient zich aan, waarbij je dagelijks moet overwegen of het een hype is, een trend of dat je je handboek ‘personeel werven’ moet herschrijven.

Gelukkig is er onderzoek, dus blader je eens door bijvoorbeeld de NOA cijfers. NOA staat voor het Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt en zij beweren dat 70% van de…

Lees verder

Toegevoegd door Michiel Cobben om 13 december 2010 op 12:00pm — 3 reacties

"Beste bedrijfsarts, heeft iemand echt zo lang nodig om te herstellen?"

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: het is zo belangrijk om als HR-manager, leidinggevende en/of casemanager de adviezen van de bedrijfsarts kritisch te beoordelen. Als werkgever blijf je altijd zelf verantwoordelijk voor het verloop van de reïntegratie van een zieke werknemer. De bedrijfsarts is slechts jouw adviseur. Een gedeelte van een advies van een bedrijfsarts dat ik deze week onder ogen kreeg is: “Het gaat beter met uw werknemer, hij kan vanaf volgende week hervatten met 2 uren… Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 6 december 2010 op 8:39am — 6 reacties

Assessment en grillige omgevingsfactoren

In een assessment wordt een voorspelling gedaan over toekomstig functioneren.

Daarbij baseren wij (de assessmentpsychologen) ons oordeel op factoren die samenhangen met het individu: intelligentie, persoonlijkheid, waarden, drijfveren, vaardigheden, enz

Voorafgaand aan het assessment proberen wij ook de omgevingsfactoren zoals cultuur van de organisatie, afdeling, markt waarin de organisatie actief is, team waarin degene komt te werken, enz. zo goed mogelijk in kaart te brengen. De… Lees verder

Toegevoegd door Muriel van Hoek om 2 december 2010 op 1:09pm — 2 reacties

Wat een schitterend kengetal!

Bij Berenschot noemden ze me sarcastisch Chef Kengetallen. Die eretitel dankte ik aan de eerste uitgave van Ken- en Stuurgetallen, cijfers voor diagnose en besturing, dat ik voor mijn voormalige werkgever op de markt heb gebracht. De toeloop op die nieuwe informatie was massaal. Niet verwonderlijk. Voor het eerst werd de gemiddelde leeftijd in bedrijven bekend, werd een diensttijdverdeling gepresenteerd en de gemiddelde omvang van de afdeling P&O vastgesteld. Voor niet minder dan… Lees verder

Toegevoegd door Rolf Baarda om 1 december 2010 op 10:30am — 2 reacties

Maandarchief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008