HR nieuws (5,735)

Winnaars Beste Werkgevers onderzoek 2008 bekend

Op maandagmiddag 23 juni maakten Effectory en Volkskrant Banen bekend welke organisaties zich een jaar lang de Beste Werkgevers van Nederland mogen noemen. Van de 315 deelnemende organisaties kwalificeerden er 154 zich als Beste Werkgevers in de categorieën goud, zilver of brons. Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, Loyens & Loeff, Het Waterlaboratorium en HEMA ontvingen een prijs voor hun prestatie.Winnaars

De werkgevers met de hoogste score op… Lees verder

Toegevoegd door Ronald Buijs om 24 juni 2008 op 12:02pm — Geen reacties

Over open management filosofie

Goede ideeën kunnen overal vandaag komen en vandaag las ik in de pers een paar ijzersterke opmerkingen die ik met jullie wil delen. Uiteraard komt er een brug naar HRM! Probeer nog even de pers te krijgen, het artikel is eigenlijk te goed om te missen, ik vond het zelf erg inspirerend. Disclaimer: nog Expand nog ik heeft banden met de pers. Zijn de juridici ook weer tevreden.~korte break~Managementfilosofie

Gezien het succes van voornoemde familie…

Lees verder

Toegevoegd door Chris Stapper om 23 juni 2008 op 5:00pm — Geen reacties

30%-regeling ook bij weinig werkervaring

Werknemers die door een werkgever worden aangetrokken uit het buitenland kunnen, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Zij kunnen dan ten hoogste 30 procent van het loon als belastingvrije vergoeding voor extraterritoriale kosten aanmerken. De werknemer moet dan wel beschikken over een specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is.Voor het toepassen van de 30%-regeling is specifieke deskundigheid vereist. Volgens het… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 23 juni 2008 op 12:17pm — Geen reacties

Is HRM-strateeg noodzakelijk of niet?

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2007(NEA) kwam met de uitslag dat de afdeling P&O maar een mager zesje kreeg voor haar inspanningen. Diverse HRM-ers gaven er vervolgens blijk van niet tegen feedback te kunnen en spraken er schande van. Anderen en ik riepen het veld op om eens in de spiegel te gaan kijken en iets met de kritiek te doen. Jarenlang wordt er al gediscussieerd over de vraag of HRM wel of niet in het Managementteam thuishoort en wel of niet een strategische rol…

Lees verder

Toegevoegd door Chris Stapper om 21 juni 2008 op 11:00am — 2 reacties

Werknemers krijgen steeds vaker flexibele beloning

Drie op de vijf mensen die werkzaam zijn in de sectoren waar FNV Bondgenoten actief is, hebben te maken met flexibele beloning. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek 'Flexibele beloning in Nederland' dat de vakbond uitvoerde in samenwerking met de Loonwijzer. Bijna 24.000 mensen werkten mee aan het onderzoek.Een opvallende uitkomst van het onderzoek is, dat één op de vijf werknemers maandelijks een fluctuerend inkomen heeft. Dat betekent dat zij niet iedere maand hetzelfde… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 20 juni 2008 op 10:44am — Geen reacties

Werkgever de klos bij inhuren personeel via malafide uitzendbureau

Als u arbeidskrachten inhuurt via een niet-gecertificeerd uitzendbureau, dan wordt u straks aansprakelijk gesteld voor de salarisbetaling. Nu is alleen het uitzendbureau hiervoor aansprakelijk. Minister Donner van Sociale Zaken heeft op 19 juni in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij voor deze maatregel de wet aanpast.Donner komt met de aanpassing van de wet de Algemene Bond van Uitzendbureaus (ABU) tegemoet. De ABU heeft Donner voorgesteld niet-bonafide uitzendbureaus… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 20 juni 2008 op 10:43am — Geen reacties

Bedrijven spenderen steeds minder aan verzuim

Bedrijven geven steeds minder uit aan verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dat is opmerkelijk, daar de risico`s van arbeidsuitval nu zijn neergelegd bij werkgevers en werknemers.Inmiddels zijn de premies voor verzuimverzekeringen al met bijna een kwart afgenomen, zo blijkt uit de Zorg- en InkomensverzekeringsMonitor 2008. Deze monitor voert MarketConcern jaarlijks uit onder 2.000 bedrijven. Volgens de directeur van MarketConcern, Erik Visser, is er in 2007 voor 1,04… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 19 juni 2008 op 3:59pm — Geen reacties

Starters zoeken affiniteit met product of dienst

Starters hechten bij het zoeken naar een werkgever het meest aan affiniteit met het product of de dienst. Dat blijkt uit het onderzoek `Studie & werk` van Elsevier en SEO. Voor het onderzoek zijn recentelijk afgestudeerde hbo`ers en academici ondervraagd.Na affiniteit vormt het salaris de belangrijkste factor. Het derde belangrijkste criterium is gevarieerd werk, op vier staat baanzekerheid, op vijf carrièreperspectief, op zes zelfstandigheid bij indeling van tijd en het… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 19 juni 2008 op 3:58pm — Geen reacties

Niet alle ouders maken gebruik van recht op verlof

Niet alle Nederlandse werknemers maken na de geboorte van een kind gebruik van het recht op ouderschapsverlof. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd.Vorig jaar waren er 1,4 miljoen werknemers met kinderen onder de acht jaar. Ruim een tiende van hen gaf aan dat zij in het voorgaande jaar wel behoefte hadden aan ouderschapsverlof, maar er geen gebruik van maakten. Twee van de vijf vaders die geen gebruik maken van het recht… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 19 juni 2008 op 3:55pm — Geen reacties

Baas zijn én coachen

Hieronder de nieuwe column van Rob Overgaauw:Kun je iemands baas zijn en die persoon gelijktijdig coachen? Dit vraagstuk verdient een boompje en die wil ik hierbij graag eens opzetten. De laatste jaren is het begrip coaching in managementkringen een nogal populair fenomeen, zo niet een tovermiddel om mensen toptimaal te laten presteren. Niet alleen in het bedrijfsleven ook in de sport en in de artiesten wereld. Deelnemers aan Idols die de hoogste regionen weten te halen, hebben… Lees verder

Toegevoegd door Chris Stapper om 18 juni 2008 op 7:30pm — 2 reacties

Recruitment hoort bij Marketing & Sales

De overeenkomsten die Recruitment vertoont met de commerciële processen van een organisatie zijn veel al groter dan die met HR. Daarmee zou Recruitment ook onderdeel moeten zijn van dat bedrijfsonderdeel. In toenemende mate ‘verkoop’ je jouw organisatie aan de nieuwe medewerker.Goede recruiters zijn vaardig op het gebied van werven, selecteren en projectmanagement. In het kader van de werving gaat nogal eens wat fout. Een scan van die processen laat zien dat tal van organisaties de… Lees verder

Toegevoegd door Kees Froeling om 18 juni 2008 op 1:56pm — 3 reacties

Prestatiebeloning gemeengoed bij banken

Banken en verzekeraars betalen het vaakst prestatieafhankelijke beloningen. Vier op de vijf werknemers hebben er mee te maken.In de textiel- en kledingindustrie en in de landbouw komt prestatiebeloning een stuk minder vaak voor. Daar ontvangen ruim vier op de tien werknemers een of andere vorm van flexibele beloning.Dit blijkt uit een internetenquête die de stichting Loonwijzer heeft gehouden op verzoek van FNV Bondgenoten. Bijna 24.000 werknemers hebben de enquête… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 18 juni 2008 op 10:11am — Geen reacties

Jaaropgave verdwijnt maar salarisstrook blijft

Op termijn vervalt de wettelijke verplichting voor de werkgever om een fiscale jaaropgave te verstrekken aan de werknemer. Dit blijkt uit de antwoorden die Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft gegeven op vragen in de Eerste Kamer over het ‘Wetsvoorstel basisregistraties inkomen en WOZ’.De Jager: "Het is de bedoeling dat op termijn de Belastingdienst de jaarloongegevens in de aangiften inkomstenbelasting voor de burgers gaat voorinvullen. De burger hoeft dan feitelijk alleen… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 18 juni 2008 op 10:07am — Geen reacties

Hoogopgeleiden hebben te weinig tijd voor eigen ontwikkeling

Hoogopgeleide werknemers willen zich graag verder ontwikkelen, maar hebben het daarvoor te druk, zo blijkt uit een onderzoek van Getronics PinkRoccade onder 729 werkende Nederlanders met een universitaire of hbo-opleiding. De studie toont aan dat meer dan 50% van hen een cursus of opleiding wil volgen. Bij jonge professionals is dat aantal nog hoger: bijna 75% van hen wil bijscholen. Hoewel de meeste werkgevers wel voldoende opleidingsmogelijkheden bieden en 72% van de respondenten aangeeft… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 17 juni 2008 op 11:54am — Geen reacties

Alleen werkgevers echt blij met Bakker

Alleen de werkgeversorganisaties zijn echt blij met de aanbevelingen die de commissie-Bakker maandag aan het kabinet heeft gedaan om de komende jaren honderdduizenden mensen extra aan de slag te krijgen.VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland tonen zich ingenomen met de voorstellen om de WW-duur drastisch te beperken en de pensioenleeftijd op te trekken. Ook zijn ze positief over het plan om bedrijven en werknemers in eerste instantie verantwoordelijk te maken voor het aanpakken van… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 17 juni 2008 op 11:48am — Geen reacties

De HR manager als 'merken-manager'

Tim Geistert, employer branding expert bij het Amerikaanse bureau Kenexa, publiceerde onlangs een whitepaper waarin hij pleit dat HR-manager zich meer als ‘brandmanagers’, merk-manager, moeten opstellen. Daarbij gaat hij niet zo zeer uit van de gedachte dat HR en marketing meer met elkaar moeten samenwerken, maar hij vertaalt het gedachtegoed van ‘branding’ maar HR. Geistert trekt daarbij een aardige vergelijking tussen… Lees verder

Toegevoegd door Hugo-Jan Ruts om 16 juni 2008 op 1:58pm — Geen reacties

Bakker: na ontslag half jaar doorbetalen

Werkgevers moeten een personeelslid dat ze kwijt willen, helpen bij het vinden van een andere baan. Ze moeten de werknemer intussen nog een half jaar in dienst houden.Dat staat volgens ingewijden in het rapport dat de commissie-Bakker maandag in Rotterdam presenteert. De commissie moet het kabinet adviseren over hoe honderdduizenden mensen extra aan de slag geholpen kunnen worden.De duur van de WW wil de commissie drastisch beperken tot maximaal een jaar. Nu is dat nog… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 16 juni 2008 op 12:06pm — Geen reacties

Werkgevers: geen twee weken ‘geboorteverlof’

Een verplicht doorbetaald ‘geboorteverlof’ van twee weken voor vaders kost werkgevers te veel geld. Werkgevers en werknemers kunnen prima in onderling overleg tot afspraken komen. Dit schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer.Beide organisaties onderschrijven dat vaders een belangrijke rol hebben in de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Het verplicht uitbreiden van een geboorteverlof voor vaders is volgens hen echter een oplossing voor een probleem… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 16 juni 2008 op 12:00pm — Geen reacties

Werkgevers krijgen geen vat op hoogopgeleide twintigers

Werkgevers kijken vooralsnog met onbegrip naar de hoogopgeleide twintigers. Ze zijn weliswaar energiek, openhartig en maatschappelijk betrokken, maar ook erg zelfverzekerd en veel met zichzelf bezig. De zogeheten generatie y bestaat uit jongeren die geboren zijn na 1980. Deze jongeren willen wel carrière maken, maar niet ten koste van hun sociale leven. Ze hechten aan vastigheid, maar zijn zo vertrokken als ze bij een ander bedrijf een leukere baan kunnen krijgen.Marieke Steffens,… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 13 juni 2008 op 2:46pm — 3 reacties

Werkgevers: geen twee weken ‘geboorteverlof’

Een verplicht doorbetaald ‘geboorteverlof’ van twee weken voor vaders kost werkgevers teveel geld. Werkgevers en werknemers kunnen prima in onderling overleg tot afspraken komen. Dit schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer.Beide organisaties onderschrijven dat vaders een belangrijke rol hebben in de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Het verplicht uitbreiden van een geboorteverlof voor vaders is volgens hen echter een oplossing voor een probleem… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 13 juni 2008 op 2:41pm — Geen reacties

Archief

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999