HRbase Expert berichten (1,728)

Per direct besparen op pensioen, hoe moet je dat doen (deel II)

In deze bijdrage zal ik stil staan hoe je als werkgever besparen kan op pensioenkosten. In de vorige bijdrage is dit onderwerp behandeld door het wijzigen van de afspraken met de verzekeraar, deze keer zullen de afspraken met de werknemers worden behandeld. Dit houdt in dat hier de kostenbesparing wordt opgebracht door de werknemers. Een OR traject hier dan onvermijdelijk.Om inzicht te krijgen in de besparingsmogelijkheden volgt eerst een opsomming van de bouwstenen van een… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 19 augustus 2009 op 10:18pm — 1 reactie

Strenger selecteren - is assessment hiertoe het aangewezen instrument in tijden van crisis?

Terwijl Janique lekker op het strand ligt, heb ik (Muriel van Hoek) deze keer haar column voor mijn rekening genomen. Mede gelet op de cijfers van het CPB ten aanzien van de minder sterk stijgende werkloosheid, leek mij dit het aangewezen moment om de economische crisis en assessments te behandelen.

Ik heb de opvatting dat juist nu een goed moment is voor bedrijven om te investeren in personeel en dat de economische crisis een goed moment is om je als werknemer in de kijker te spelen.… Lees verder

Toegevoegd door Janique Wienk om 14 augustus 2009 op 8:45am — 3 reacties

Mexicaanse griepperikelen

De wereld is in de ban van een nieuwe griepvariant. Ook in Nederland wordt een uitbraak verwacht, en wel ná de zomer. Als die voorspelling uitkomt, dan zullen ook veel werknemers getroffen worden door dit virus. We zijn inmiddels al geconfronteerd met verschillende vraagstukken over deze pandemie.Zo vraagt menig werkgever zich af of zij een werknemer mag verplichten zich te laten inenten tegen Mexicaanse griep.Juridisch gezien, zou een werkgever dit recht kunnen baseren… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 11 augustus 2009 op 5:59pm — 5 reacties

Beter nu investeren in werving- en selectie dan straks weer in ontslagvergoedingen

Ik ben die crisis spuugzat, zelfs het woord crisis komt me de keel uit. Ja, het is crisis. Ik schrijf het voorzichtig omdat ik niet mee wil doen aan de grote selffulfilling prophecy die een crisis is. Analisten zeggen dat het minder gaat, waarop consumenten en bedrijven voorzichtig worden, waardoor het minder gaat enzovoort. Ik doe daar dus niet aan mee, ik neem mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en bovendien, behalve expert-blogger ben ik ook ondernemer. Ik ben blij dat het einde in… Lees verder

Toegevoegd door Michiel Cobben om 9 augustus 2009 op 10:12pm — 1 reactie

Onmisbare werknemers: wijziging ontslagbesluit

Het Ontslagbesluit wordt verruimd om werkgevers in staat te stellen om vakmensen te behouden als ontslag noodzakelijk blijkt te zijn. Deze mogelijkheid komt in plaats van het onmisbaarheidscriterium.In het Ontslagbesluit is geregeld, dat voor het bepalen van de ontslagkeuze bij het vervallen van arbeidsplaatsen binnen een categorie uitwisselbare functies het afspiegelingsbeginsel van toepassing is. Werkgevers kunnen een beroep doen op het onmisbaarheidscriterium om vakmensen te… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 4 augustus 2009 op 12:14pm — Geen reacties

Per direct besparen op pensioen: hoe kan je dat doen?

Veel ondernemingen zitten door de economische crisis in zwaar weer. In de praktijk bij mijn relaties merk ik dat alle creativiteit nodig is om de huidige crisis het hoofd te bieden. Ook van de HR afdeling wordt gevraagd om na te denken over mogelijke besparingen. Niet alleen door het laten afvloeien van medewerkers of het gebruik laten maken van de mogelijkheden van deeltijd ww. Andere, wellicht minder voor de hand liggende, maatregelen zijn soms noodzakelijk om als organisatie te overleven.… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 4 augustus 2009 op 6:30am — 4 reacties

Scheiden moet je leiden

Veel werkgevers hebben totaal geen besef van de kosten van het vertrek van een medewerker. Hoewel ik als niet-jurist niet exact op de hoogte ben van de ontwikkelingen in ontslagvergoedingenland (maar daar gaat het in deze blog niet om) is de ontslagvergoeding voor een 38 jarige inkoper met een brutoloon van 3500 euro per maand is circa 7.000 euro. Hierbij is uitgegaan van een dienstverband van twee jaar. Blijft het echter bij deze pleister op de wonde? Zeker niet! Met de kosten van het afscheid… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 3 augustus 2009 op 7:30am — 23 reacties

Voorbereiden op en voorkomen van verzuim

Op het moment hebben veel van mijn klanten(werkgevers in diverse branches) te maken met werknemers, die overruled worden door hun privéproblematiek. Uiteraard heeft dit zijn effect op de prestatie op de werkvloer.Veel van mijn klanten zien het verzuim aankomen, doordat ze frequent gesprekken voeren met de werknemers, of de leidinggevende daarmee belast is. Deze gesprekken worden in de meeste gevallen slecht gedocumenteerd zodat er ook geen dossier wordt… Lees verder

Toegevoegd door Onica van Heusden om 31 juli 2009 op 10:35am — Geen reacties

Uw pensioencontract met de verzekeraar loopt af, en dan?

Veel werkgevers hebben een pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Een pensioencontract met een verzekeringsmaatschappij wordt meestal voor 5 of 10 jaar afgesloten. Aan het einde van deze contractstermijn heeft u als werkgever de mogelijkheid om het pensioencontract op te zeggen. Doet u dat niet dan mist u wellicht de mogelijkheid om nieuwe, vaak gunstigere, voorwaarden af te spreken met de verzekeraar. Verzekeraars maken vaak gebruik van de stilzwijgende verlenging van… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 21 juli 2009 op 6:00am — 8 reacties

Aangescherpte regeling deeltijd WW vandaag van start

Vanaf 20 juli kunnen bedrijven weer gebruik maken van de nieuwe aangescherpte deeltijd-WW. Minister Donner van Sociale Zaken wil dat bedrijven zorgvuldiger kijken op welke manier ze gebruik maken van de regeling, zodat meer bedrijven van de regeling gebruik kunnen maken. Daarnaast zijn ook strengere regels voorzien om fraude met de deeltijd WW te voorkomen. Het budget voor de regeling is opgehoogd van 375 miljoen euro naar 950 miljoen euro.Dit staat in de brief over de aanpassingen… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 20 juli 2009 op 10:53am — Geen reacties

Intelligentie

Over intelligentie zijn vele boeken geschreven en ook in het assessmentvak vormt intelligentie een belangrijke factor om toekomstig succes en ontwikkelpotentieel te voorspellen. We krijgen vanuit HRM-afdelingen en ook van kandidaten regelmatig vragen over hoe resultaten over intelligentietesten nou precies worden geïnterpreteerd en wat het verschil is tussen iemands intellectuele aanleg en de wijze waarop hij/zij die aanleg in de praktijk benut. In dit stukje zal ik verder ingaan op dit… Lees verder

Toegevoegd door Janique Wienk om 16 juli 2009 op 11:54am — Geen reacties

Pensioen en ontslag: de rol van de werkgever

In het huidige economische klimaat kiezen veel werkgevers noodgedwongen om medewerkers te ontslaan.

In deze bijdrage twee pensioengerelateerde aspecten waarmee rekening te houden bij ontslag van medewerkers.Gevolgen ontslag voor de dekking van het overlijdensrisico

Bij veel pensioenregelingen wordt het partnerpensioen (=het pensioen dat wordt uitgekeerd na het overlijden van de werknemer) opgebouwd op risicobasis. Dit houdt in dat de na beëindiging van de… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 7 juli 2009 op 3:34pm — Geen reacties

Ondergrens aan parttime dienstverband

In de vraagbaak stond een vraag naar de ondergrens van een parttime dienstverband.Van één HRbase-lid kwam de reactie dat bij zijn weten de Rabobank (in elk geval lokaal) de (ongeschreven?) regel heeft dat contracten altijd worden aangegaan voor niet minder dan 24 uur verspreid over tenminste 3 dagen, en dat los van regels het wel aannemelijk is te maken dat (bij een kleine organisatie en/of ivm lastige inroostering) contracten voor minder dan 3 dagen niet reëel zijn; in een goed… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 7 juli 2009 op 11:37am — Geen reacties

Zorg uitspreken en Outplacement; hetzelfde?

Veel werkgevers zijn bezorgd om hun werknemers. Sommige werken al jaren voor de onderneming, voeren fysiek of psychisch zware werkzaamheden uit en dit begint ze langzaam uit te putten. Hoewel de werknemer nog voldoende motivatie heeft om te werken, breken de werkzaamheden hem op en meldt hij zich vaker voor kortere tijd ziek. De werkgever neemt dit waar maar weet niet goed welke oplossingen te bieden.Werknemers de keuze geven om de organisatie te verlaten, ook als dit uit voorzorg… Lees verder

Toegevoegd door Onica van Heusden om 7 juli 2009 op 2:00pm — 3 reacties

Informeren vooraf of niet?

Stel dat je als HRM-er een sollicitant of werknemer laat opgaan voor een assessment. In hoeverre informeer je die persoon dan over wat je van hem/haar verwacht ten aanzien van het functioneren voor een bepaalde functie? Dit is een vraag die vanuit HRM wel eens op ons afkomt.Wat dit betreft zou ik adviseren om zo volledig mogelijk te informeren over de lat waartegen iemand wordt aangehouden. Bijvoorbeeld gewenste competenties, functieprofiel, intelligentieniveau e.d. En stimuleer je… Lees verder

Toegevoegd door Janique Wienk om 2 juli 2009 op 12:22pm — 3 reacties

Maximering Golden parachute sterft waarschijnlijk stille dood

Tijdens een Arbeidsrecht symposium in Amsterdam deelde Professor Evert Verhulp op 29 juni 2009 mede dat het wetsvoorstel van Minister Donner (SZW) inzake maximering tot een jaarsalaris van de ontslagvergoeding voor werknemers die € 75.000 of meer per jaar verdienen waarschijnlijk een stille dood zal sterven.Het wetsvoorstel werd door Donner ingediend tegen het advies van Raad van State in. Die had het voorstel van Donner ernstig bekritiseerd en aangegeven dat Donner er beter aan… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 30 juni 2009 op 6:30pm — Geen reacties

Maximum bedrag Deeltijd WW-regeling bereikt. Werkgevers én vakbonden willen verlenging. Donner nu ook.

Het in het kabinet afgesproken maximum bedrag van 375 miljoen voor de deeltijd WW is bereikt. De afgelopen weken zijn zoveel aanvragen ingediend dat het bedrag dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld, is bereikt. Er zijn veel aanvragen over het overgrote deel van het personeelsbestand terwijl deeltijd WW gewoon bedoeld is om vakkrachten bij bedrijven te behouden. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekijkt hoe er binnen de beschikbare middelen meer ruimte mogelijk is en… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 24 juni 2009 op 10:30am — 1 reactie

nabestaandenpensioen, onterecht onbemind

Deze week is er een interessant onderzoek gepubliceerd door NIPO (in opdracht van stichting pensioenkijker) over het pensioen dat mensen ontvangen nadat hun partner is overleden: het partnerpensioen. Jaarlijks overlijden er ruim 50.000 mensen die gehuwd zijn en die dus een partner (en wellicht daarbij ook kinderen) achterlaten. In veel pensioenregelingen, en zeker voor wat betreft de communicatie over het pensioen, wordt vaak minder aandacht besteed aan dit nabestaanden- of partnerpensioen. Dat… Lees verder

Toegevoegd door Rogier Kerkhof om 24 juni 2009 op 7:49am — 2 reacties

Stralen met STARR! Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?

Volgend jaar is de werkloosheid misschien gestegen tot maar liefst 10%. Veel van deze (bijna) boventalligen krijgen ongetwijfeld als onderdeel van het sociale plan een loopbaantraject aangeboden. Hierin worden zij begeleid bij het vinden van een baan buiten de organisatie. Misschien werd hen vorig jaar ook zo’n traject aangeboden maar dan om hen aan de organisatie te binden. Het kan verkeren en loopbaantrajecten dienen meerdere doelen.In mijn coachpraktijk houd ik gecoachten voor in… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 20 juni 2009 op 10:00pm — 35 reacties

Is dit niet waar het allemaal om draait?

de mens presteert het best als hij weet wie hij is, doet wie hij is.

de wens bepaalt de motivatie, de motivatie de prestatie en de prestatie het rendement.In de praktijk komen we helaas nog veel te vaak tegen

dat er uitgegaan wordt van de productie die gedraaid moet worden,

de opdrachten die uitgevoerd moeten worden.

Eigenlijk zouden we moeten uitgaan van wat de werknemer kan leveren,

hem daarin faciliteren en waarderen zodat hij graag levert én kwaliteit… Lees verder

Toegevoegd door Onica van Heusden om 19 juni 2009 op 9:00am — 4 reacties

Maandarchief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008