HRbase Expert berichten (1,703)

Concreet GRIP krijgen op leiderschap

Over leiderschap(sontwikkeling) wordt veel geschreven en goeroes buitelen over elkaar heen met hun nieuwste ideeën. Begrijpelijk? Zeker wel, er zijn voorbeelden te over dat een leidinggevende een organisatie kan maken maar ook breken. Het versterken van leiderschap is dan ook de bepalend voor het succes en continuïteit van een organisatie. Wat ons echter opvalt, is de grilligheid en complexiteit van leiderschapsontwikkeling- programma’s. Zo zetten organisaties van de ene op de andere dag… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 30 mei 2009 op 12:40pm — 15 reacties

Hoe vaak googelt u sollicitanten?

Hoe vaak googelt u uzelf? Typ uw eigen achternaam in google en blader een paar pagina’s door. Allemaal wel eens gedaan toch?Hoe vaak googelt u sollicitanten? Tip: gebruik www.wieowie.nl. Hyves, Linkedin, Schoolbank en de google resultaten staan dan handig onder elkaar. Volgens onderzoek bekijken recruiters in ongeveer 30% van de gevallen het digitale profiel van degene die ze aannemen. (het onderzoek is van de Telegraaf en dateert van ongeveer een jaar geleden, recentere cijfers… Lees verder

Toegevoegd door Michiel Cobben om 28 mei 2009 op 10:11am — 6 reacties

Praktijkaspecten beroep op tijdelijke regeling deeltijd-WW

Bedrijven kunnen sinds 1 april deeltijd ww aanvragen. Werkgevers kunnen met behoud van volledig dienstverband werknemers deels voor ww in aanmerking laten komen. De werktijd kan met maximaal 50 procent worden verkort gedurende maximaal 15 maanden. In tegenstelling tot de wtv-regeling geldt daarbij geen eis van omzetverlies.Werkgevers kunnen door de deeltijd ww werknemers behouden, die ze door de crisis anders zouden moeten ontslaan. De regeling is bedoeld voor bedrijven die… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 28 mei 2009 op 7:50am — Geen reacties

Top tien assessment tips

Wat was het toch een heerlijk weer de afgelopen dagen. Goed weer om lekker buiten te zijn! Dit weer vraagt om een luchtige column, geen zware kost. Vandaar dit keer een top tien van tips die je van dienst kunnen zijn als je binnenkort een assessment hebt, in chronologische volgorde:1. Laat je van tevoren informeren over wat je kunt verwachten, bijvoorbeeld door een boekje te lezen over assessments of door vrienden of familieleden te spreken die al eens een assessment hebben gehad.… Lees verder

Toegevoegd door Janique Wienk om 25 mei 2009 op 10:03am — Geen reacties

De oude kantonrechtersformule anno 2009

Op 1 januari 2009 is de nieuwe kantonrechtersformule in werking getreden en is van toepassing op verzoekschriften die vanaf die datum zijn ingediend. Uit de jurisprudentie blijkt echter dat deze ingangsdatum enige nuance behoeft.De kantonrechter in Deventer gaf op 13 maart 2009 een beschikking waar hij de ingangsdatum nuanceerde. In deze zaak hebben werkgever en werknemer op 23 januari 2008 een overeenkomst gesloten voor een outplacement begeleiding. De begeleiding bleek niet… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 22 mei 2009 op 4:48pm — 3 reacties

Sollicitanten moeten minder praten en meer laten zien

Als u dan toch aan het websurfen bent, zou u ook het artikel op de Intermediair site van deze week eens moeten lezen. Een aantal werving- en selectiebureaus geeft tips, een tiental om precies te zijn, voor sollicitanten. Een aantal zijn er origineel zoals de tip om, als je bij een klein bedrijf werkt, een link naar de site van je werkgever op te nemen. Heel veel kandidaten vergeten dit. Stel je bent eindverantwoordelijk voor de verkoop in Nederland. Dan scheelt het nogal of je dat voor Unilever… Lees verder

Toegevoegd door Michiel Cobben om 14 mei 2009 op 10:36am — 6 reacties

Proeftijdontslag wankelt?

Werknemers gaan waarschijnlijk een ontslag in proeftijd eerder aanvechten.Rechters kijken tegenwoordig steeds kritischer naar de werkelijke reden van het ontslag. In dat kader gaat de oorspronkelijke strekking van het proeftijdbeding een steeds grotere rol spelen. Benjamin Vaandrager van Bronsgeest Deur Advocaten stond onlangs in het Financieele Dagblad stil bij de implicaties van een onlangs door de kantonrechter Amsterdam gewezen beschikking.Ik zet de zaak waarin die… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 12 mei 2009 op 9:30am — 3 reacties

Ontmaskeren van jokkende sollicitanten

Dit voorjaar stond in menig dag- en vakblad artikelen over pochende sollicitanten en (top)bestuurders die in Amerika diploma’s hadden gekocht. Op het gebied van diploma vervalsing doen recherchebureaus goede zaken. Maar het ontmaskeren van jokkende sollicitanten moet de selecteur toch echt zelf doen. Ondanks hun listen en lagen kunnen oplettende selecteurs deze jokkebrokken ontmaskeren voor het arbeidscontract is getekend.In zijn… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 10 mei 2009 op 10:30am — 49 reacties

De geschiedenis van het assessment center

Deze keer heb ik me verdiept in de geschiedenis en ontwikkeling van de Assessment Center Methodiek, omdat ik me afvroeg wat de aanleiding is geweest van het gebruik ervan en wat maakt dat deze methode momenteel nog steeds zeer populair is.De oorsprong ervan ligt in de militaire hoek. De eerste keer dat naar concreet gedrag van kandidaten werd gekeken en situatiegebonden oefeningen werden gebruikt was na de eerste Wereldoorlog toen de Duitsers beslisten om de selectie van Duitse… Lees verder

Toegevoegd door Janique Wienk om 6 mei 2009 op 8:35pm — 2 reacties

Is de arbodienst wel echt nodig?

Als je de vraagbaak afgaat op HR base kom je veel vragen tegen over verzuim, consequenties, verantwoordelijkheden etc.Een van de dingen die me het meest opvalt, is dat de kennis op het gebied van verzuim toch nog steeds beperkt is. Hoewel we als professional veel willen doen voor ons personeel en tegelijkertijd onze organisatie willen behoeden voor schade, lijkt dit niet in alle gevallen even makkelijk.Voor de meeste werkgevers die een contract met een arbodienst hebben… Lees verder

Toegevoegd door Onica van Heusden om 8 mei 2009 op 12:45pm — 5 reacties

Ondernemers moeten gewoon ondernemen(als het aankomt op verzuim)

Van bedrijf naar organisatie, daar komt het nodige bij kijken. Afgelopen week organiseerden wij een netwerkbijeenkomst met als thema Werken aan zorg, zorgen voor werk. Voor de netwerkbijeenkomst waren deskundigen uitgenodigd uit de wereld van HRM, sales & advies, reïntegratie, coaching en begeleiding. In een van de onderwerpen die naar voren kwamen werd duidelijk dat een bedrijf niet zomaar een organisatie word. Wat komt daar allemaal bij kijken?

Gerelateerd aan de vraag ‘hoever reikt… Lees verder

Toegevoegd door Onica van Heusden om 27 april 2009 op 8:25pm — 2 reacties

Hoe zit het met de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte?

Een langdurig zieke werknemer bouwt op grond van de Nederlandse wet (artikel 7:635 lid 4 BW) slechts over de laatste zes maanden van de ziekteperiode vakantiedagen op. Een uitspraak van 20 februari 2009 van het Europese Hof van Justitie zou daar wel eens een streep doorheen kunnen zetten. Dit zou betekenen dat zieke werknemers in de toekomst zonder beperking vakantiedagen opbouwen, dus een maximale hoeveelheid vakantiedagen opbouwen gedurende de 2 jaar loondoorbetalingsverplichting van de… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 27 april 2009 op 2:42pm — 2 reacties

Assessment van A tot Z

In reactie op mijn vorige column werd door enkele lezers geopperd om persoonlijkheidsvragenlijsten en de STAR methodiek in te zetten ter bepaling van competenties. Graag haak ik hier op in, door wat meer inzicht te geven over de opbouw van een assessment, aangezien bovengenoemde instrumenten vaak een standaard onderdeel vormen van een assessment. Voordat ik verder inga op de verschillende onderdelen van een assessment, licht ik eerst de methode toe die wij in onze assessments… Lees verder

Toegevoegd door Janique Wienk om 23 april 2009 op 10:37am — 3 reacties

POP, HOU HET EENVOUDIG

In 2004 schreef ik het boek POP in Nederland en deze week komt op HRMlive! de tweede versie van dit boek uit. Ik merk dat in veel organisaties het POP al gemeengoed en dat in andere organisaties het POP wordt ingevoerd dan wel heringevoerd. Dit artikel draagt ideeën aan voor de inhoud van een POP-formulier… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 19 april 2009 op 10:00pm — 43 reacties

Afronding dienstjaren bij toepassing nieuwe kantonrechtersformule

Op 30 januari jl. heeft de Kantonrechter Amsterdam (tijdschrift JAR 2009/44), in een ontbindingsprocedure laten zien hoe de afronding van dienstjaren in de vanaf 1 januari 2009 geldende nieuwe kantonrechtersformule wat hem moet worden toegepast -in lijn met een in januari gedane aanvulling op de aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters.De werknemer, geboren op 8 juni 1970, is op 16 september 1991 bij de werkgever in dienst getreden in de functie van vrachtwagenchauffeur. Zijn… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 14 april 2009 op 11:30am — Geen reacties

Bepaling en beperking van competenties

Een duidelijk gedefinieerde competentieset vormt de basis van veel beoordeling- en selectie procedures. Ook in het assessmentvak werken we uiteraard veel met competenties. Zeker als het gaat om het in kaart brengen van de geschiktheid en potentieel van kandidaten voor een specifieke functie is het natuurlijk zeer belangrijk dat je goed zicht hebt op de competenties waarover iemand moet beschikken om succesvol te zijn. Voor wie wil weten hoe je die competenties selecteert, beschrijf ik hieronder… Lees verder

Toegevoegd door Janique Wienk om 9 april 2009 op 9:00am — 4 reacties

Verantwoording, de kracht van kiezen!

Verantwoording en de kracht van kunnen kiezen!Laatst kwam ik bij een bedrijf, zo’n 150 man in dienst waarbij er een aantal disciplines worden gevoerd.

Een klein deel van het bedrijf, ongeveer 20 man voeren dezelfde disciplineen hebben hetzelfde doel.Een van de personeelsleden kwam met de volgende vraag;

Wat doe ik als ik merk/het idee heb dat een manager minder verantwoordelijkheid neemt en het aangedragen van problemen naast zich neerlegt?Deze… Lees verder

Toegevoegd door Tony Postema om 6 april 2009 op 7:18pm — Geen reacties

Op straat met lege handen

In haar expertblog ‘afscheid nemen doet pijn’ geeft Yvonne Sorensen een overzicht van de gang van zaken bij reorganisaties dat geheel aansluit bij mijn eigen ervaring als arbeidsrechtsadvocaat. In het bijzonder, dat een aanvullingsregeling van de WW uitkering tot 80 of 90% van het laatste salaris voor een variërend aantal maanden afhankelijk van de lengte van het dienstverband, veelal blijkt te volstaan voor zowel de werknemers als de kantonrechter.Het mooie van zo’n soort regeling… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 31 maart 2009 op 8:30am — Geen reacties

Hoe ver reikt de zorg voor werknemers nu?

Het gehele welbevinden van de werknemer is van invloed op zijn prestaties op de werkvloer. Als je dit zo leest dan klinkt het helemaal logisch, maar wordt er in de praktijk ook zo mee omgegaan? Bedrijven kunnen hun personeel vanuit goed werkgeverschap veel bieden. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, winstdeling, aandacht voor arbeidsomstandigheden et cetera. Vitaliteit en gezondheidsmanagement heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen, maar hoe worden deze containerbegrippen… Lees verder

Toegevoegd door Onica van Heusden om 30 maart 2009 op 3:56pm — Geen reacties

De cirkel van 8 en de cirkels van Covey

In mijn coachpraktijk kom ik best wel veel personen tegen die (‘heerlijk’) in de slachtofferrol duiken. Zij stellen zich afhankelijk, vragend, machteloos en beschuldigd op en hebben alleen maar verwachtingen van anderen. Ze zijn zich er nog onvoldoende van bewust dat als er één vinger naar een ander wijst, er drie vingers naar henzelf wijzen. Zij blijven in de onderste cirkel van het cijfer 8 (mail mij je e-mailadres en ik mail je de cirkel van 8) en vaak veranderd er niets. Behalve dat… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 28 maart 2009 op 9:30am — 87 reacties

Maandarchief

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008