Zoekresultaten (20)

ervaringen opleiding Arbeidsrecht?

Graag zou ik ervaringen willen horen over de verschillende opleidingen arbeidsrecht. Het aanbod is enorm, maar welke opleiding biedt nu een goede aanvulling op een WO opleiding Personeelswetenschappen?

Toegevoegd door Marieke ten Kate om 13 januari 2010 op 4:30pm — 2 reacties

Obesitas maakt opmars in Nederlands arbeidsrecht

Obesitas en zwaarlijvigheid maken hun opmars in het Nederlandse arbeidsrecht. Juridisch journalist Peter Louwerse heeft samen met advocaat Stefan Sagel bekeken hoe obesitas een rechtsgebied gaat worden in het arbeidsrecht. In de toekomst valt niet uit te sluiten dat zwaarlijvigheid een reden kan zijn voor ontslag.Sagel is arbeidsrechtspecialist bij De Brauw Blackstone Westbroek advocaten. Volgens de advocaat is het op dit moment nog niet toegestaan om iemand te ontslaan op basis van… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 28 april 2011 op 9:00am — Geen reacties

De nieuwe ambtenarenwet: tien tips

De rechtspositie van ambtenaren wordt genormaliseerd: het arbeidsrecht geldt straks ook voor hen. Wat houdt de nieuwe Ambtenarenwet in? De aandachtspunten voor HR op een rij.

Nederland kent een specifieke rechtspositie voor ambtenaren: zij vallen niet onder het gewone arbeidsrecht. Maar dat duurt niet lang meer. Het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren beoogt in 2020 de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk te trekken met die in het bedrijfsleven. Een aantal…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 6 februari 2017 op 11:36am — Geen reacties

Relatiebeding onder druk van sociale media

Sociale media leiden steeds vaker tot onenigheid op de werkvloer en arbeidsrechtelijke geschillen. Rechters wegen mee of de relatie in het sociale netwerk al bestond vóórdat de werknemer in dienst kwam.

Op de werkvloer groeit het gebruik van social media en dat leidt in de praktijk steeds vaker tot onenigheid en arbeidsrechtelijke geschillen. 'Uit recente uitspraken blijkt dat het op LinkedIn “connecten” met relaties van een ex-werkgever kan leiden tot overtreding van een…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 12 oktober 2012 op 3:14pm — Geen reacties

Onderzoek SZW naar belemmerende arboregels

Het ministerie van SZW laat een gedegen juridische analyse van het arbeidsrecht uitvoeren. Dat is de eerste stap naar veranderingen in de arbowetgeving.Werkgevers vinden arboregels een belemmering bij de invoering van het nieuwe werken. Eerder werd al wel duidelijk dat het kabinet HNW een goede ontwikkeling vindt vanuit de combinatie van arbeid en zorg en de vermindering van files. Regels voor telewerken mogen daarbij niet in de weg staan, vindt het kabinet.… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 3 december 2010 op 9:00am — Geen reacties

Nieuwe veiligheidsregels voor kwetsbare werknemers

Hoeveel mag een zwangere vrouw maximaal tillen? En hoe hoog moet de kantbeveiliging bij werken op hoogte zijn? Er zijn nu nieuwe regels die de veiligheid van kwetsbare werknemers extra moeten waarborgen.Er zijn al aardig wat speciale regels voor zwangere vrouwen op het werk. Zo moet op het werk een rustruimte aanwezig zijn, bijvoorbeeld om te kolven als de baby er is. En natuurlijk mag een zwangere vrouw geen werk doen dat gevaarlijk is voor de veiligheid en gezondheid van haar of… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 8 oktober 2010 op 9:30am — Geen reacties

Geen ontslag voor verdachte werknemer

Een werknemer die tijdelijk in de cel zat en daardoor niet kon komen werken mocht van de rechter niet ontslagen worden. Het ontbindingsverzoek van de werkgever werd afgewezen.De zaak

Een werknemer was halverwege 2005 in dienst getreden bij Ciblex te Veenendaal als chauffeur. De man kreeg een leaseauto met tankkaart en mobiele telefoon ter beschikking gesteld. Op een gegeven moment kwam de man niet meer op zijn werk opdagen. Hij had een collega gezegd dat hij er een paar… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 9 september 2009 op 2:00pm — Geen reacties

Wat wordt verstaan onder bedongen arbeid?

In het geval dat een werknemer zich omschoolt, de benodigde certificaten behaalt en de bijbehorende werkzaamheden uitvoert, kan er van bedongen arbeid gesproken worden.De zaak

Een werknemer was in dienst getreden als service-medewerker. De werknemer liet zich, na een aantal keren ziek te zijn geweest, omscholen tot kraanmachinist. Hij volgde daarvoor een opleiding en behaalde de benodigde certificaten. Vervolgens ging hij full time als kraanmachinist bij dezelfde… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 19 oktober 2009 op 2:07pm — Geen reacties

Zoveel hoofden, zoveel zinnen

Gisteren was ik één van de vier juristen, drie advocaten en één kantonrechter, die -met collega-blogger trainer Jacco van den Berg- als sprekers optraden op de ‘Nationale Ontslagpraktijkdag’ in Bussum.Op de borrel aan het einde van de dag vertelde een van de deelnemende P & O managers mij dat het haar opviel, dat bij de bespreking van allerlei ingebrachte praktijkgevallen op het gebied van disfunctioneren, arbeidsconflicten, ziekte, reïntegratie en reorganisatie de juristen… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 31 maart 2010 op 2:18pm — 2 reacties

De toekomst van de (flexibele) arbeidsmarkt

Afgelopen donderdag 10 maart nam ik deel aan een debat over de 'Dilemma’s van de netwerkgeneratie' in het Felix Meritis in Amsterdam. Tijdens deze debatavond was de toekomst van de (flexibele) arbeidsmarkt één van de thema’s. Uitzendorganisatie Manpower had opdracht geven voor een onderzoek naar de positie en wensen van jongeren op de arbeidsmarkt. Dit onderzoek was een vervolg op een eerder onderzoek van Motivaction dat laat zien dat jongeren van nu anders in het leven staan dan eerdere… Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 14 maart 2011 op 1:30pm — 4 reacties

Dossiervorming in arbeidszaken: sturen op resultaat of op gedrag?

Vaak volgt het arbeidsrecht, met enige vertraging, de ontwikkelingen in HRM-land, veelal via de open norm van ‘ Goed Werkgeverschap’.Naast de vele uitspraken over de inzet van mediation bij de oplossing van arbeidsconflicten, zijn er bijvoorbeeld ook al de nodige uitspraken waaruit blijkt dat ook coaching moet zijn ingezet als middel om het functioneren van medewerkers te verbeteren, alvorens een werkgever geacht wordt alles in het werk te hebben gesteld, wat van een ‘ goed… Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 22 oktober 2009 op 10:30pm — 5 reacties

Rasmussen vecht na "overwinning" door tegen schorsing

Kathalijne Schuurmans schreef arbeidsrechtelijk stuk over wielrenner Rasmussen. Een korte introductie:Gisteren is door de Utrechtse kantonrechter uitspraak gedaan in het door wielrenner Michael Rasmussen aangespannen kort geding tegen zijn voormalige werkgever, de Rabobank. Het ontslag an sich is door de rechter als terecht bestempeld, maar ontslag op staande voet had niet gemogen. Rabobank moet Rasmussen daarom bijna 700.000 euro betalen.Wat gebeurde…

Lees verder

Toegevoegd door Chris Stapper om 6 juli 2008 op 4:00pm — Geen reacties

Meer arbeidsconflicten door WWZ? Stemmingmakerij!

Volgens rechtsbijstandverlener Arag zouden de nieuwe regels onder de Wet werk en zekerheid (‘WWZ’) tot meer arbeidsconflicten leiden. Kleine ondernemers en werkgevers zonder P&O worden de dupe, aldus Arag. Het is stemmingmakerij.

De WWZ is met een sneltreinvaart door het parlement geloodst. In minder dan negen maanden van wetsvoorstel tot wet. Niettemin: de WWZ is een gezonde baby met…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 15 juni 2014 op 9:00pm — Geen reacties

Geen ontslag werkneemster na lezen privé-mail door baas

Een werkneemster is ten onrechte ontslagen nadat haar baas haar privé-mail had gelezen.De zaak

Een medewerkster bij een advocatenkantoor had haar computer buiten werktijd aan laten staan. Haar baas heeft toen in haar privé-mail zitten lezen. In een e-mailwisseling van een jaar oud met een oud-medewerker stond dat de werkneemster zou regelen dat er uren uit een dossier geknipt zouden worden. Het advocatenkantoor ontsloeg de vrouw op staande voet omdat zij haar… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 10 juni 2010 op 9:30am — Geen reacties

Korting op bonus bij zwangerschap geoorloofd

In hoger beroep is bepaald dat een werkgever die een werkneemster over de periode van haar zwangerschapsverlof geen bonus uitkeert, toch geen verboden onderscheid maakt.Als een werkgever een lagere bonus wil geven, omdat de werkneemster zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft genoten, dan maakt hij geen onderscheid op grond van geslacht. Eerder had de kantonrechter bepaald dat een werkgever wel discrimineerde als hij overging tot korting op de bonus wegens zwangerschap.… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 15 juni 2010 op 9:30am — Geen reacties

Zzp’ers, het kartelverbod en de zij-aan-zij-vuistregel

De Mededingingswet waarborgt een effectieve en eerlijke concurrentie. Daartoe verbiedt deze wet overeenkomsten tussen ondernemingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Zo mogen ondernemingen hun marktgedrag niet onderling afstemmen, bijvoorbeeld door het maken van (minimum) tariefafspraken. Dit waarborgt…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 26 november 2019 op 5:00pm — Geen reacties

Maximering Golden parachute sterft waarschijnlijk stille dood

Tijdens een Arbeidsrecht symposium in Amsterdam deelde Professor Evert Verhulp op 29 juni 2009 mede dat het wetsvoorstel van Minister Donner (SZW) inzake maximering tot een jaarsalaris van de ontslagvergoeding voor werknemers die € 75.000 of meer per jaar verdienen waarschijnlijk een stille dood zal sterven.Het wetsvoorstel werd door Donner ingediend tegen het advies van Raad van State in. Die had het voorstel van Donner ernstig bekritiseerd en aangegeven dat Donner er beter aan… Lees verder

Toegevoegd door Yvonne Sorensen om 30 juni 2009 op 6:30pm — Geen reacties

Eerste deel Wet werk en zekerheid tóch uitgesteld

Het eerste deel van de Wet werk en zekerheid die per 1 juli in zou gaan, wordt toch uitgesteld. Op 10 juni stemt de Eerste Kamer over de wet.

De delen die op 1 juli 2014 van kracht hadden moeten gaan, zijn op vier onderwerpen op het gebied van tijdelijke contracten, ter verbetering van de positie van flexwerkers: proeftijd, concurrentiebeding, loondoorbetaling en de aanzegplicht. Deze onderdelen gaan nu pas in op 1 januari 2015. De ingang van onderdelen van de wet op het gebied van de…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 5 juni 2014 op 9:44am — Geen reacties

Verantwoord reorganiseren: Mens Boven Systeem

Bij reorganisaties, fusies en overnames laat HRM te vaak de regie over aan de adviseurs uit de juridische discipline, uit angst om fouten te maken bij ingewikkelde regelgeving. Onverstandig, want de ‘menskant' en de kernwaarden van de organisatie moeten altijd leidend zijn ten opzichte van de ‘systeemwereld' van het arbeidsrecht.

Vanuit mijn ervaring bij een reeks recente reorganisaties in met name de zorgsector doe ik deze oproep aan directie en HRM-professionals: laat je drijven…

Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 21 juni 2014 op 8:00am — Geen reacties

Banksparen de nieuwe manier van fiscaal voordelig gebruik maken van een ontbindingsvergoeding?

Het is al enige tijd geleden: naast de bekende stamrechtstorting en lijfrentepolis, is ook banksparen mogelijk voor het fiscaal voordelig genieten van de ontbindingsvergoeding.

Er zijn echter vreemd genoeg nog geen (of weinig) banken die dit product aanbieden.

SNS is ermee bezig, maar een kant en klaar product is er nog niet. Daar kwam een cliënte van mij recentelijk achter die graag haar ontbindingsvergoeding fiscaal voordelig uitgekeerd wilde zien.

Toch vreemd dat het fiscaal… Lees verder

Toegevoegd door Rohini Patandin om 7 april 2010 op 10:06pm — Geen reacties

Archief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999