Zoekresultaten (20)

De ARBO wisselweken zijn begonnen

Hoe vaak overkomt het ons niet dat we actie willen ondernemen om op zoek te gaan naar een nieuwe arbodienst en er achterkomen dat ons contract net stilzwijend is verlengd?Het merendeel van de jaarcontracten tussen werkgevers en arbo dienstverleners starten op 1 januari en er wordt een opzegtermijn gehanteerd van 3 maanden. Dit betekent dat in de maand september de samenwerking geëvalueerd kan worden.Samenwerking, afspraken en resultaten.

Het is opvallend hoe… Lees verder

Toegevoegd door Onica van Heusden om 7 september 2010 op 1:30pm — Geen reacties

Kostenbesparing arbo/verzuim

Beste P&O-collega's,Ik ben momenteel aan het onderzoeken of en hoe we kosten kunnen besparen op ons arbobudget. Daarbij wil ik kijken of we kunnen besparen op onze arbo-dienstverlening (maar dat lijkt niet de optie voor ons gezien de grootte van ons bedrijf - 220 medewerkers) en we zijn tevreden over onze arbo-dienst. Kunnen jullie me helpen aan tips hoe we de arbokosten kunnen terugdringen (via preventie). Hoe doen jullie dat?Bedankt voor de… Lees verder

Toegevoegd door Muriël Onkenhout om 14 april 2011 op 4:48pm — 5 reacties

Werkgevers: zzp'er moet arbo zelf regelen

Zzp’ers die op individuele basis een klus klaren voor een bedrijf, vallen niet onder de arbo-verantwoordelijkheid van dat bedrijf. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op een uitspraak van de Hoge Raad in de zaak van een invalide geraakte zzp’er (zelfstandige zonder personeel).

Volgens de Hoge Raad kan de opdrachtgever in deze zaak wél verantwoordelijk zijn.

De werkgeversorganisaties wijzen erop het kabinet onlangs heeft besloten om zzp'ers en vaste arbeidskrachten…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 29 maart 2012 op 9:50am — Geen reacties

Inzicht kosteneffectiviteit helpt bij keuze arbozorg

Economische evaluaties kunnen helpen bij de keuze van de juiste arbozorg. Arbozorg blijkt niet altijd even kosteneffectief te zijn. Dit komt naar voren in het promotie-onderzoek van Kimi Uegaki, promovendus aan het VU medisch centrum.Uit Uegaki’s onderzoek blijkt dat sommige arbozorg (arbo-interventies) bedrijven tot wel 500 euro per werknemer per jaar oplevert. Andere arbozorg kost geld en heeft nauwelijks effect.Informatie van economische evaluaties kan arbodeskundigen en… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 23 februari 2010 op 9:30am — Geen reacties

Normen en richtlijnen voor (beeldscherm)werkplekken

Zodra uw werknemers meer dan twee uur per dag beeldschermwerk verrichten wordt valt deze werkplek onder de richtlijnen van het Koninklijk Besluit Beeldschermwerkplekken.In het Arbobesluit en de Arboregelingen zijn eisen opgenomen voor beeldschermwerk. Deze eisen zijn gebaseerd op de EG-richtlijn nr. 90/270/EEG van 29 mei 1990. Alle beeldschermwerkplekken dienen te voldoen aan de in de wet gestelde eisen.Wilt u als HR professional meer informatie over de eisen voor… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 22 september 2010 op 9:30am — Geen reacties

Oplossing ziekteverzuim uit onverwachte hoek

Een MKB ondernemer kampte met een hoger dan gemiddeld ziekteverzuim. Hij vertelde me dat de Arbo-dienst hem hierin onvoldoende ondersteunde. Het merendeel van het ziekteverzuim bestond uit vage klachten en kon per geval soms langer dan zes weken duren. Recent had zich weer een medewerkster ziek gemeld en hij vroeg me met haar een verzuimbegeleidinggesprek aan te gaan.

Lees verder op http://hradviseur.wordpress.com

Toegevoegd door Simon Stoltz om 21 februari 2009 op 3:56pm — Geen reacties

Gezonde verlichting is onmisbaar op werkplek

Gezonde verlichting is onmisbaar op de werkplek. Goede verlichting is onder meer noodzakelijk door de afname van het zicht bij het ouder worden, de hoge eisen voor veel kantoorwerkzaamheden en het toenemende gebruik van beeldschermschermen en touch-screens. Wanneer de verlichting in orde is, heeft dit effect op zowel de korte als de lange termijn.De effecten die op de korte termijn kunnen optreden hebben vooral betrekking op het prestatievermogen en alertheid. Op de lange termijn… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 13 augustus 2010 op 9:30am — Geen reacties

Arbodienst: Werkgever mag ingrijpen bij privé-problemen

Steeds meer werkgevers bemoeien zich met de ongezonde leefstijl van hun medewerkers. Als het aan de Arbo-unie ligt, gaan bedrijven zich ook druk maken om mentale problemen van werknemers. Want deze leiden vaak tot grijs verzuim.Een werkgever oude stijl denkt misschien dat hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan als hij zich keurig aan de Arbo-wet houdt.

Maar ondanks de vele regels heeft de Arbo-wet een belangrijke beperking. De wet regelt niet de vele gezondheidsgevaren die… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 7 mei 2010 op 9:30am — Geen reacties

Chatten met de bedrijfsarts

Gezonde werknemers stappen niet snel naar de bedrijfsarts. Maar vanuit preventieoogpunt kan het effectief zijn. Wel eens aan chatsessies gedacht?

Arbo Unie is begonnen met chatsessies: gezonde werknemers kunnen aan de bedrijfsarts praktische vragen stellen over gezondheid en werk. De arbodienst stelt deze dienst beschikbaar voor alle werkenden van achttien jaar en ouder. Ook zzp’ers mogen chatten met de bedrijfsarts. Volgens Arbo Unie is de videochat een…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 24 oktober 2014 op 2:58pm — Geen reacties

Nederland beleeft nieuwe stresscrisis

Nederland beleeft een nieuwe periode van verhoogde stress. Onder meer de financiële crisis, toenemende werkdruk, de meerkeuzemaatschappij, infobesitas en andere negatieve wereldwijde gebeurtenissen vergroten het gevoel dat er iets serieus mis is.Stress kan zich via diverse manieren uiten. Lichamelijk manifesteert stress zich in moeheid, toenemende psychosomatische klachten, slaapstoornissen en een hoger gebruik van genotsmiddelen. Op rationeel gebied kan het leiden tot… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 19 augustus 2011 op 2:00pm — Geen reacties

Ziekteverzuim nog op normaal niveau

De Mexicaanse griep heeft nog niet geleid tot een stijging van het ziekteverzuim, zeggen de arbodiensten ArboNed en Arbo Unie.,,Het ziekteverzuim ligt nu tussen de 4 en 5 procent'', aldus een woordvoerster van de Arbo Unie. ,,Dat is een normaal percentage.'' Wel signaleert de arbodienst dat zich wat meer mensen ziek melden met griepklachten. In september gaf 26 procent van de mensen die zich ziek meldden aan dat zij griepklachten hadden. In oktober was dat opgelopen tot 34 procent.… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 3 november 2009 op 10:05am — Geen reacties

Een derde personeel heeft ‘eigen’ arbo-regels

De regels voor veilig werken zijn bij een op de drie werknemers helemaal toegespitst op het bedrijf en de branche waar ze werken. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd overzicht van 57 zogeheten arbocatalogi, die gelden voor ongeveer een derde van de werknemers.Sinds de invoering van de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet per 2007 kunnen werkgevers en vakbonden in een arbocatalogus meer zelf bepalen hoe er veilig gewerkt wordt in een sector. Tot nu toe heeft minister Piet Hein Donner… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 25 september 2009 op 8:30am — Geen reacties

Arbeidsinspectie gaat ingrijpen bij discriminatie

Werkgevers zijn vanaf half juli verplicht discriminatie op het werk te bestrijden, door een wijziging in de Arbo-wet. De Arbeidsinspectie zal in actie komen als er aanwijzingen zijn voor dergelijk ongewenst gedrag.

Net als bij pesten en seksuele intimidatie zullen ook aanwijzingen voor discriminatie voortaan onderzocht worden door de Arbeidsinspectie. De wijziging in de Arbo-wet die dit mogelijk maakt gaat halverwege juli in als de wetswijziging bekend wordt gemaakt. De verplichting is… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 10 juli 2009 op 1:22pm — Geen reacties

Onderzoek Arbeidsinspectie wordt gebruikt voor claims

De onderzoeken van de Arbeidsinspectie worden ingezet om claims te ondersteunen. Freek Schultz, directeur van letselschadebureau de Palsgroep, signaleert dat de hoogte van claims tegen werkgevers stijgt. Zijn bureau maakt gebruik van de expertise van de Arbeidsinspectie. Bijvoorbeeld door te verzoeken om onderzoek te doen naar een niet-gemeld schadegeval. Als blijkt dat de werkgever aan de zorgplicht heeft voldaan, dan staat de Palsgroep en de werknemer die het vertegenwoordigt met 1-0… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 3 augustus 2011 op 2:00pm — Geen reacties

Eigen regie over arboprocessen verlaagt verzuim

Dat werkgevers die zelf de regie nemen over het arbo- en verzuimproces het ziekteverzuim kunnen terugdringen, blijkt uit de praktijk van Holland Casino. Enkele jaren geleden koos Holland Casino voor een nieuwe aanpak van de arbeidsomstandigheden en het verzuim.Aanleiding was het feit dat in 2001 bijna honderd medewerkers de WAO instroomden. Holland Casino koos ervoor om zelf de regie op het arboproces te voeren om een optimale kwaliteit van dienstverlening te realiseren. Meer info?… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 30 juli 2009 op 1:00pm — 1 reactie

Te weinig aandacht voor mantelzorg in arbeidsvoorwaarden

Steeds meer instellingen en bedrijven ontwikkelen beleid voor mantelzorgers, toch valt er nog veel te verbeteren. Dit valt te lezen in het Arbo Magazine van augustus 2009.

Mantelzorg blijkt is volgens Arbo Magazine binnen steeds meer bedrijven goed bespreekbaar. Toch ontbreken afspraken over faciliteiten voor mantelzorgers nog in de arbeidsvoorwaarden van de helft van de Nederlandse werknemers.Uit onderzoek van merkontwikkelaar HIGHValue bleek eerder dat er 2,4 miljoen mensen… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 25 augustus 2009 op 9:40am — Geen reacties

Gezonde medewerker werkt in ieders belang

Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor gezondheidspreventiebeleid. Dat staat in een ontwerpadvies dat de Sociaal Economische Raad (SER) 17 april zal vaststellen.

Volgens het ontwerpadvies is een goede gezondheid, en daarmee een lang en gezond leven, niet alleen belangrijk voor de werknemer. Voor werkgevers zorgt een betere gezondheid van werknemers voor minder verzuim en uitval én betere prestaties.

Voor de samenleving is het van het grootste belang dat werknemers… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 6 april 2009 op 10:47am — Geen reacties

Goede opleiding gevolgd? IntermediairPW zoekt je!

IntermediairPW zoekt enthousiaste P&O’ers die over een gevolgde opleiding, training of cursus willen vertellen in ons komende themanummer.De afgelopen tijd een goede opleiding gevolgd, op HRM-gebied? Een masteropleiding P&O, een post-hbo cursus, een leiderschapstraining, een teambuilding met de hele p&o-afdeling of juist met de lijnmanagers, een cursus time-management/persoonlijke effectiviteit/ziekteverzuimbeheersing/Arbo/E-HRM – wat dan ook? Wij interviewen je graag… Lees verder

Toegevoegd door Rob Voorwinden om 19 september 2011 op 8:50pm — Geen reacties

Onderzoek SZW naar belemmerende arboregels

Het ministerie van SZW laat een gedegen juridische analyse van het arbeidsrecht uitvoeren. Dat is de eerste stap naar veranderingen in de arbowetgeving.Werkgevers vinden arboregels een belemmering bij de invoering van het nieuwe werken. Eerder werd al wel duidelijk dat het kabinet HNW een goede ontwikkeling vindt vanuit de combinatie van arbeid en zorg en de vermindering van files. Regels voor telewerken mogen daarbij niet in de weg staan, vindt het kabinet.… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 3 december 2010 op 9:00am — Geen reacties

Baas moet werknemer beschermen tegen griep

Werkgevers die onvoldoende doen om hun medewerkers te beschermen tegen de Mexicaanse griep, kunnen rechtszaken verwachten. Lees hier verder

Toegevoegd door Harald Roelofs om 21 juli 2009 op 1:00pm — Geen reacties

Archief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999