Zoekresultaten (20)

CNV Jongeren: ontslagvergoeding ter discussie

Het systeem van ontslagvergoedingen mag wat betreft CNV Jongeren vervallen als werkgevers het geld investeren in scholing.

Het huidige systeem van ontslagvergoedingen belemmert de doorstroming op de arbeidsmarkt, vindt voorzitter IJmert Muilwijk van CNV Jongeren 'Het idee erachter is wel goed, want een ontslagvergoeding voorkomt dat mensen zomaar met lege handen komen te staan,' zegt hij op nu.nl. Het geld dat werkgevers nu kwijt zijn aan ontslagvergoedingen kan echter beter worden…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 16 maart 2012 op 11:00am — Geen reacties

Liever ontslagvergoeding dan van werk-naar-werk

Werkgevers geven liever een ontslagvergoeding mee dan dat zij geld en energie steken in het begeleiden van werknemers naar een andere baan.Slechts 8% van de bedrijven ziet iets in het vervangen van de ontslagvergoeding door een werkbudget voor de werknemers om een andere baan te vinden. 80% van de werkgevers vindt dat medewerkers bij gedwongen ontslag recht hebben op een ‘afkoopsom'. Zij pleiten echter wel voor een lagere ontslagvergoeding. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 27 augustus 2010 op 9:00am — Geen reacties

Brengt ontslagvergoeding uw bedrijf in gevaar?

Kunt u zich een ontslagvergoeding niet veroorloven? Denkt u het met minder personeel te kunnen redden, maar twijfelt u of dat lukt als u een ontslagvergoeding moet betalen? Als uw personeel niet meewerkt aan het ontslag om bedrijfseconomische redenen, kunt u bij het kantongerecht een ontslagprocedure opstarten. De kantonrechter houdt sinds 1 januari jl. rekening met uw financiële situatie bij de bepaling van de ontbindingsvergoeding,… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 23 juni 2009 op 11:19am — 3 reacties

Ontslagvergoeding stijgt weer

Na een eerdere daling als gevolg van de nieuwe kantonrechtersformule op 1 januari 2009, stijgt de ontslagvergoeding weer. Een medewerker die moet vertrekken strijkt gemiddeld 85.000 euro op.Dit blijkt uit analyse van de gegevens van de website Gouden Handdruk Specialist. Deze organisatie verwacht dat de individuele ontslagvergoedingen verder zullen stijgen omdat bij volgende ontslagrondes ook ouderen aan de beurt zullen zijn en omdat er meer collectieve ontslagen zullen… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 27 november 2009 op 9:00am — Geen reacties

Lagere ontslagvergoeding door laag eigen vermogen

Een directeur van een bibliotheek heeft een lagere ontslagvergoeding gekregen omdat de stichting waarvoor zij werkte een zeer laag eigen vermogen heeft en met overheidsgelden werkt.

Volgens de rechtbank heeft de directeur recht op een ontslagvergoeding van een factor C=1. Maar dat zou neerkomen op een vergoeding van bijna 2,5 ton. Een dergelijke vergoeding was naar het oordeel van de kantonrechter echter disproportioneel gelet op het feit dat onweersproken vaststaat dat de stichting…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 24 april 2012 op 9:00am — Geen reacties

Lagere ontslagvergoeding bij scholing

De investeringen door werkgevers in scholing en opleiding mogen worden afgetrokken van de ontslagvergoeding. In welke mate dat gebeurt moet van geval tot geval worden bekeken.'Dat blijft maatwerk', zegt CDA-kamerlid Eddy van Hijum.De Kamer praat binnenkort met minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) over zijn wetsvoorstel om de ontslagvergoeding te beperken voor mensen met een inkomen van 75.000 euro of meer. Wat hem betreft krijgen zij niet meer dan een jaarsalaris… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 5 oktober 2009 op 2:00pm — Geen reacties

Ontslagen tijdens ouderschapsverlof

Esther verdient minder dan normaal omdat ze ouderschapsverlof heeft opgenomen. Haar werkgever wil haar nu ontslaan en de ontslagvergoeding baseren op dit tijdelijk lagere loon. Mag dat?VRAAG

Ik werk ruim tien jaar bij een bedrijf voor vier dagen per week. Toen ik een dochter kreeg, heb ik na afloop van mijn zwangerschapsverlof ouderschapsverlof opgenomen. In die periode was mijn maandloon lager. Een week voor het einde van dat verlof vertelde mijn werkgever me dat hij… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 4 november 2009 op 2:00pm — Geen reacties

Wijziging plan ontslagvergoeding stuit op weerstand

Vakcentrale FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW zien een wijziging van de plannen om ontslagvergoedingen af te toppen niet zitten.Ontslagvergoedingen bij inkomens vanaf 75.000 euro mogen maximaal één jaarsalaris bedragen zo heeft minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) met werkgevers en de vakbeweging afgesproken.Wetswijziging ontslagvergoeding

De Tweede Kamer heeft echter problemen met deze wetswijziging. Vooral doordat de… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 8 februari 2010 op 11:44am — Geen reacties

Soms ruimere ontslagvergoeding dan kantonrechtersformule

De kantonrechter kan soms beslissen om een ruimere ontslagvergoeding toe te kennen dan de kantonrechtersformule toelaat, zo blijkt uit een recente beschikking van de Amsterdamse rechter.De werknemer in kwestie (man, 49 jaar) is per 1 januari 2009 voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij een bv. Zijn werkgever dient in het kader van een reorganisatie een verzoek in bij de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst per 1 augustus 2009. De werknemer vindt dat hij recht… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 1 september 2009 op 2:30pm — Geen reacties

Ontslagvergoedingen pakken fors lager uit

De ontslagvergoeding voor werknemers is de afgelopen maanden fors gedaald door de nieuwe kantonrechtersformule. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek door de Amsterdamse kantonrechter Fruytier.

Fruytier bekeek 154 dossiers van de Amsterdamse rechtbank uit de eerste vier maanden van 2009. Tachtig zaken leidden tot een ontslagvergoeding, gemiddeld bedroeg deze 27 duizend euro. Voor de nieuwe kantonrechtersformule in werking trad, lag het gemiddelde bedrag op 37 duizend euro. Een… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 20 mei 2009 op 2:17pm — 1 reactie

Habe nichts-verweer voorkomt ontslagvergoeding?

Sinds de nieuwe kantonrechtersformule kan een werkgever onder een hoge ontslagvergoeding uitkomen met het ‘habe-nichts/habe-wenig’-verweer: een slechte financiële positie door bedrijfsbeëindiging, omzetvermindering of een reorganisatie waardoor geen geld beschikbaar is voor ontslagvergoedingen. Daarvoor is wel een goede en uitvoerige onderbouwing nodig.Dit bevestigde de kantonrechter te Helmond een poosje geleden. De werkgever had voor vijf werknemers een ontslagvergunning… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 16 juli 2009 op 9:00am — Geen reacties

Ontslagvergoeding na bereiken pensioen?

Het komt steeds vaker voor dat werkgever en werknemer afspreken dat laatstgenoemde ook na de gebruikelijke pensioenleeftijd blijft werken. Discussie kan ontstaan als een werkgever na verloop van tijd de overeenkomst toch wil beëindigen. Wat is in zo’n geval de ontslagvergoeding?Dit kwam naar voren tijdens een zaak die is behandeld door de Kantonrechter in Utrecht. Een werkgever en een werknemer hadden afgesproken dat de werknemer ook na zijn 65e zou blijven werken. De cao bepaalde… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 2 juli 2008 op 5:31pm — Geen reacties

Kabinet wil ontslagvergoedingen beperken

Het kabinet hoopt de kosten voor ontslag ,,binnen de perken'' te houden voor werknemers die een goede positie op de arbeidsmarkt hebben, tot maximaal een jaarsalaris bij inkomens vanaf 75.000 euro.Dat heeft het kabinet vrijdag bekendgemaakt, nadat de ministerraad heeft ingestemd met het akkoord over de maximering tussen minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken), werkgevers en de vakbeweging.De kosten van ontslagvergoedingen zijn werkgevers al jaren een doorn in het oog.… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 25 november 2008 op 9:21am — Geen reacties

Nieuwe baan verzwegen: ontslagvergoeding terugbetalen

Een bank sluit met een werknemer een beëindigingovereenkomst waarbij de bank aan de werknemer een aanzienlijke ontslagvergoeding toekent. De werkgever bemerkt dat de werknemer tijdens de onderhandelingen heeft verzwegen dat hij een aanbod heeft om direct aansluitend elders in dienst te treden en doet een beroep op dwaling bij het sluiten van de overeenkomst.Het Gerechtshof vindt dat de werknemer tijdens de onderhandelingen niet had mogen verzwijgen dat hij direct elders aan de slag… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 4 maart 2010 op 9:00am — Geen reacties

Prijs de dag niet voor het avond is

U heeft een werknemer waarmee u niet verder wilt en u laat uw advocaat een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. De rechter ontbindt weliswaar de arbeidsovereenkomst, maar hij kent tot uw grote schrik een forse ontslagvergoeding toe.Kunt u daar nog iets tegen doen? Jawel, want voordat de rechter een vergoeding toekent, krijgt de indiener van het ontbindingsverzoek altijd de gelegenheid om het verzoek in te trekken. Daarmee komt u onder de ontslagvergoeding uit, maar u… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 8 oktober 2009 op 9:00am — Geen reacties

De ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding kent vele synoniemen. Gouden handdruk, ontbindingsvergoeding of schadevergoeding. In alle gevallen gaat het in feite om een financiële compensatie (meestal een bedrag ineens) voor de ontslagen werknemer. Vaak wordt er met behulp van juridische adviseurs onderhandeld over de hoogte van het bedrag dat door de werkgever betaald moet worden. Komen zij daar niet uit, dan kan de kantonrechter ingeschakeld worden. Hoewel er geen wettelijke regels bestaan voor het bepalen van de… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 24 juli 2009 op 10:33am — Geen reacties

Slechte communicatie, dubbele ontslagvergoeding

Een werkgever vroeg om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer omdat een vestiging werd gesloten. De rechter keurde de ontbinding goed, maar legde de werkgever een bijna dubbele ontslagvergoeding op.De werknemer was sinds 2001 voor onbepaalde tijd in dienst als general manager bij het bedrijf. In september 2007 werd een bijeenkomst belegd over de toekomst van het concern. Een mogelijke sluiting kwam toen niet ter sprake.In januari 2008 werd plotseling aan… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 1 juli 2008 op 2:37pm — Geen reacties

Stamrechtvrijstelling al per 15 november 2013 op de schop

De regering heeft in het Belastingplan 2014 opgenomen dat het vanaf 1 januari 2014 mogelijk wordt om de volledige stamrechtaanspraak bij banken, verzekeraars of een stamrecht B.V. in één keer op te nemen. Deze aanspraak wordt dan niet volledig, maar voor slechts 80 % betrokken in de inkomstenbelasting. Om voor deze kortingsregeling in aanmerking te komen, moet de werkgever echter al voor 15 november 2013 de ontslagvergoeding hebben betaald aan de uitvoerder van het…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 25 oktober 2013 op 9:15am — 2 reacties

Ontslagvergoeding daalt

De gemiddelde ontslagvergoeding die in sociale plannen wordt afgesproken, daalt. Dat concludeert werkgeversvereniging AWVN op basis van een inventarisatie van negentig sociale plannen die onlangs zijn afgesloten. De AWVN publiceert de resultaten van de inventarisatie in het blad Werkgeven dat donderdag is verschenen.Als verklaring voor de daling noemt de AWVN het economisch klimaat. Maar ook de nieuwe kantonrechtersformule die voor de meeste werknemers lager uitvalt dan de oude, is… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 29 juni 2009 op 10:17am — Geen reacties

Minder ontslagen voor kantonrechter

DEN HAAG - Het aantal ontslagverzoeken dat door de kantonrechter is afgehandeld, is gedaald van ruim 75.000 in 2003 tot ruim 21.000 in 2008. In 83 procent van die zaken heeft de rechter de arbeidsovereenkomst ontbonden. Dat blijkt uit een onderzoek dat minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.Bij twee op de drie ontslagverzoeken kende de rechter de werknemer ontslagvergoeding toe; gemiddeld 19.000 euro. In 14 procent van de zaken ging het… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 30 september 2009 op 10:58am — Geen reacties

Archief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999