Alle HR berichten met het label 'arbeidsongeschikt' (55)

Ontslag van werknemers met een opzegverbod (nu en onder de WWZ)

De wet bepaalt dat een werkgever de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer tijdens de eerste twee jaar van ziekte niet mag opzeggen. Naast dit ‘tijdens’-opzegverbod kent de wet onder meer de volgende ‘tijdens’-opzegverboden: tijdens zwangerschap, bevallingsverlof, lidmaatschap van een medezeggenschapsorgaan en militaire dienst. In deze gevallen mag de werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen, ook niet indien het UWV toestemming hiervoor heeft gegeven. Doet de werkgever het toch,…

Lees verder

Toegevoegd door Rigje Rosier om 16 maart 2015 op 3:25pm — Geen reacties

De niet-medische kant van verzuim. Wat moet je er mee?

Iedereen weet het: ziekteverzuim is voor het overgrote deel niet-medisch. Hoe je omgaat met deze kennis is weer een heel ander verhaal. Juist daar zie ik het in de praktijk vaak fout gaan. Wat doe je als zieke werknemers daarnaast ook in scheiding liggen, schulden hebben, of hun baan niet meer zo leuk vinden?

In een …

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 24 februari 2015 op 1:03pm — 1 reactie

Wat doen als je zieke werknemer niet naar de bedrijfsarts kan

Je hebt een goede reden om je zieke werknemer uit te nodigen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Maar vervolgens zegt je zieke werknemer dat hij niet kan komen. Natuurlijk is er maar 1 goede reden waarom een werknemer niet naar de bedrijfsarts zou kunnen: wanneer hij medisch gezien niet in staat is om naar de bedrijfsarts te kunnen komen.

Wanneer je hieraan twijfelt kun je de werknemer vragen om een medische verklaring. Van de…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 2 december 2014 op 8:47pm — 1 reactie

Waarom zieke werknemer niet elke zes weken naar bedrijfsarts hoeft

Hoe bang ben jij voor een loonsanctie van het UWV? Zo bang, dat vanaf dag 1 de hele verzuimbegeleiding in het teken staat van het voorkomen van zo’n sanctie? Persoonlijk denk ik dat er belangrijkere zaken zijn om je druk over te maken. Angst is zelden een goede raadgever.Braaf

Toch zijn er casemanagers die braaf iedere 6 weken werknemers naar… Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 26 augustus 2014 op 9:30pm — 2 reacties

Wanneer je een ziekmelding mag weigeren

 

Voor je gevoel ga je op de stoel van de bedrijfsarts zitten.

 

Bij het weigeren van een ziekmelding

 

Maar dat is natuurlijk niet zo.

Toch luistert het nauw. In welke gevallen mag je dit nu wel doen? En wanneer niet?

 

Soms is het overduidelijk.

 

Een werknemer meldt zich ziek omdat zijn dochter ziek is en niet naar de creche kan. 

Een ziekmelding…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 23 februari 2014 op 9:30pm — 3 reacties

Werknemer weigert passende werkzaamheden, wel salaris betalen?

De wet bepaalt dat indien een arbeidsongeschikte werknemer weigert passende werkzaamheden te verrichten, het salaris van deze werknemer gestopt kan worden. Indien een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, levert dit vaak discussies op. Mag dan het gehele salaris stopgezet worden of mag enkel het salaris stopgezet worden voor de uren dat de werknemer geschikt is om passende werkzaamheden te verrichten?

De kantonrechter van de Rechtbank Midden-Nederland wist ook niet hoe hij deze…

Lees verder

Toegevoegd door Rigje Rosier om 7 februari 2014 op 5:00pm — 5 reacties

Loonbetaling tijdens het derde ziektejaar (deel 2)

Zoals bekend, staat in de wet aangegeven hoeveel salaris een werkgever verschuldigd is gedurende het eerste en tweede ziektejaar. Werkgever en werknemer mogen uiteraard een voor de werknemer gunstigere regeling overeenkomen. Indien het UWV een loonsanctie heeft opgelegd, is de werkgever ook gedurende (een deel van) het derde ziektejaar salaris verschuldigd. De hoogte van het salaris gedurende het derde ziektejaar is niet geregeld in de wet. Is dat het wettelijk minimum of het overeengekomen…

Lees verder

Toegevoegd door Rigje Rosier om 10 januari 2014 op 4:30pm — 5 reacties

Gedurende vier jaar loon betalen bij ziekte?!

Zoals bekend, heeft een werkgever de verplichting om het salaris van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaren te betalen. Na afloop van deze twee jaren heeft de werkgever nog altijd de verplichting om de arbeidsongeschikte werknemer te re-integreren in passende arbeid. Als de werknemer vervolgens uitvalt voor de passende arbeid wegens arbeidsongeschiktheid, ontstaat er geen nieuwe loonbetalingsverplichting voor de werkgever, tenzij de…

Lees verder

Toegevoegd door Rigje Rosier om 17 oktober 2013 op 5:04pm — 1 reactie

Waarom jouw bedrijfsarts snel moet zijn

Soms voel ik me net een kleuterleider. En dan heb ik het niet over mijn papadag.

Nee, dan heb ik het over die andere 4 dagen in de week. Wanneer ik gewoon aan het werk ben. Dat ik achter de broek van volwassen mensen aan moet zitten. Natuurlijk, ik ben casemanager. Procesbegeleider. Dat betekent dat als je deadlines wil halen je mensen moet chasen.

Bedrijfsarts D.…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 29 augustus 2013 op 8:00am — 1 reactie

Vrouw krijgt minder geld bij arbeidsongeschiktheid

Vrouwen die arbeidsongeschikt raken door een ongeval of handelen van anderen, krijgen regelmatig aanzienlijk minder letselschade uitgekeerd dan mannen. Verzekeraars gaan er vanuit dat vrouwen toch wel kinderen zullen krijgen en daarom minder werken. Dat blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens naar discriminatie bij het vaststellen van letselschade bij vrouwen.

De grootste schadepost is meestal dat het slachtoffer gedeeltelijk of helemaal niet meer kan werken.…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 14 januari 2013 op 11:31am — Geen reacties

Wat doen als Deskundigenoordeel UWV slecht uitpakt voor jou als werkgever?

Ik ben geen liefhebber van Russisch Roulette. Daarom maak ik liever geen gebruik van het deskundigenoordeel van het UWV. Je verliest in 1 keer de regie over je zo zorgvuldig opgebouwde dossier. Maar soms kun je niet anders. Je hebt bijvoorbeeld alles geprobeerd, maar je werknemer blijft volharden dat hij niet kan werken en je bedrijfsarts blijft volharden dat hij wel aan de slag kan.

Stel nu dat in zo’n situatie de werknemer gelijk krijgt van het UWV:…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 7 januari 2013 op 11:37am — 3 reacties

Ziekteverzuim: Wat we van een aangespoelde Bultrug kunnen leren.

Het klinkt raar, maar er zijn nogal wat overeenkomsten tussen de aangespoelde Bultrug en een arbeidsongeschikte werknemer. En dan heb ik het vooral over de re-integratie. Dus hoe krijgen we de vis/werknemer terug in zee/op de werkvloer? Om een paar overeenkomsten te noemen: veel verschillende (zelfbenoemde) experts met tegenstrijdige adviezen, een onduidelijke strategie/aanpak, geen eindverantwoordelijke. En: stressklachten bij het slachtoffer.…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 20 december 2012 op 2:31am — 2 reacties

Pas op voor de onwelwillende, zieke werknemer!

Een werknemer van een klant van mij is nu al een aantal maanden uit de roulatie. De situatie leek aanvankelijk zo ernstig dat de verzuimbegeleiding op een laag pitje werd gezet. “Nee, Mark hij hoeft van mij nog niet naar de bedrijfsarts. We willen hem niet lastig vallen met triviale zaken als een bezoek aan de bedrijfsarts. Hij heeft op dit moment wel belangrijkere zaken aan zijn hoofd”.

Recent blijkt de medische situatie van werknemer (gelukkig) enorm mee te…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 22 oktober 2012 op 2:22pm — 4 reacties

Bedrijfsarts als oorzaak van ziekteverzuim. Kan dat?

Onterecht ziekteverzuim noem ik het. Ziekteverzuim waarbij de werknemer zich ziek meldt, de werkgever het loon doorbetaald, maar de medische onderbouwing voor dit verzuim ontbreekt. Het komt vaker voor dan je denkt.

Arbeidsconflicten, mensen die uitvallen omdat ze niet geschikt zijn voor de functie, fysieke beperkingen door ouderdom: allemaal situaties waarbij de ziekmelding snel van tafel kan en moet. Wat natuurlijk nog niet betekent dat het probleem…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 8 oktober 2012 op 8:00am — 17 reacties

Spoor 2: meestal een slecht idee

Afgelopen weken waren er drie werkgevers met de vraag of een spoor 2 traject wellicht een oplossing was voor de ontstane situatie met een langdurig zieke werknemer. Werkgever A gaf aan dat de functie van de zieke werknemer inmiddels door iemand anders was ingevuld. Werkgever B had te kampen met een slechte financiele situatie: er moesten werknemers om economische redenen worden ontslagen. Bij werkgever C was er een onopgelost conflict met de zieke werknemer in kwestie. In…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 16 juli 2012 op 3:00pm — 6 reacties

Het geheim van een snelle oplossing voor een arbeidsconflict met ziekmelding

De meeste werkgevers weten inmiddels wel hoe ze met een reguliere ziekmelding om moeten gaan. ”Poortwachter is bekend", zal ik maar zeggen. Een arbeidsconflict vinden werkgevers vaak al wat lastiger om tot een goed einde te brengen. En wanneer een combinatie van ziekte en een arbeidsconflict aan de orde is, zie ik veel werkgevers de mist in gaan.

De eerste stap is vaak nog goed: de bedrijfsarts wordt (snel) ingeschakeld. Maar dan gaat het fout. Er…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 5 juli 2012 op 8:47am — 4 reacties

Onderbouwing essentieel bij oordeel bedrijfsarts

“Werknemer is volledig arbeidsongeschikt vanwege psychische klachten. De situatie is ten opzichte van vier weken geleden onveranderd. Ik zie uw werknemer graag over vier weken weer op mijn spreekuur”, concludeerde de bedrijfsarts in zijn terugkoppeling. Het was al de derde keer op rij dit zelfde (summiere) verhaal. De werknemer was inmiddels bijna een half jaar uit de roulatie. Reden voor mij om eens de mening van een andere bedrijfsarts te vragen.

De andere…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 7 juni 2012 op 4:20pm — 5 reacties

Ziekte, vakantie en de rol van de bedrijfsarts

Wanneer een zieke werknemer op vakantie wil, krijg ik vaak de vraag van de werkgever of dit van de bedrijfsarts wel mag. Het is niet de taak van de bedrijfsarts om dit te beoordelen. Toch kan het in sommige gevallen handig zijn om de bedrijfsarts hierin te betrekken. Drie punten om in je achterhoofd te houden.

1. De bedrijfsarts bepaalt niet of jouw zieke werknemer wel of niet op vakantie mag. De werkgever geeft toestemming voor een vakantie tijdens…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 13 april 2012 op 2:06pm — 2 reacties

Deskundigenoordeel. Zelf aanvragen of door werknemer laten doen?

De bedrijfsarts heeft aangegeven dat jouw werknemer weer volledig kan hervatten, maar de werknemer weigert dit. Een deskundigenoordeel (DO) van het UWV lijkt dan het logische vervolg. Maar wat is handiger: zelf een DO aanvragen of de werknemer dit laten doen?

De werknemer een DO laten aanvragen

Wanneer je in bovenstaande situatie de werknemer een DO laat aanvragen, komt de bal uitdrukkelijk bij de werknemer te liggen. Je schort het loon van de…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 15 maart 2012 op 3:11pm — Geen reacties

Frequent verzuim. Ziekte of gedrag?

“Mark, ik erger me groen en geel aan deze werknemer. Ze functioneert niet en, daarvoor bel ik jou nu, ze meldt zich om de haverklap ziek. Wat kunnen we doen, zodat ze zich minder vaak ziek meldt? Moeten we hierover het gesprek met haar aangaan? Een bonus invoeren voor niet-verzuimen? Andere ideeën? Wat raad je ons aan?”

Ik merk dat hr-managers bij het aanpakken van frequent verzuim en frequent verzuimers al snel denken aan gedrag als oorzaak van het…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 13 februari 2012 op 3:51pm — 4 reacties

Archief

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999