Alle HR berichten met het label 'ontslag' (215)

Gedragscodes en ontslag: ieder voordeel heb zijn nadeel…

Iedereen weet dat een gewaarschuwd mens voor twee telt. Dit geldt zeker in het ontslagrecht: na eerdere waarschuwingen worden zelfs relatief onschuldige overtredingen door de rechter al snel aangemerkt als dringende reden voor ontslag op staande voet.

Bedrijfscultuur

Door middel van duidelijke interne regels kan een werkgever dus in belangrijke mate de bedrijfscultuur sturen door aan te geven welk gedrag wenselijk en welk gedrag onwenselijk is. Denk daarbij…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 7 januari 2019 op 12:12pm — Geen reacties

U mag u zelf al jaren “directeur” noemen en wordt op een dag benaderd voor promotie tot statutair directeur (CEO). Reden tot feest. Of toch niet?

Einde ontslagbescherming

Een benoeming tot statutair directeur wordt veelal “klakkeloos” aanvaard zonder dat de betreffende persoon zich (voldoende) realiseert dat aanvaarding van een benoeming tot statutair directeur betekent dat hij/zij (anders dan een titulair directeur) vanaf dat moment arbeidsrechtelijk “vogelvrij” is. Hij kan vanaf dat moment namelijk te allen tijde “for any or no reason” worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering van…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 21 november 2018 op 12:30pm — 2 reacties

Weg met dossieropbouw!

Ondernemers zijn constant bezig met het optimaliseren van hun bedrijf. Het personeelsbestand hoort daar ook bij. Welke mensen zijn nodig om de strategie te kunnen uitvoeren. En moeten deze mensen in vaste dienst of worden ze ingehuurd. Dit zijn wat mij betreft zakelijke keuzes. Het gaat over het zoeken van de juiste vaardigheden, ervaring en contractsvorm voor het uitvoeren van het werk.

Ik vind het daarom steeds lastiger om uit te leggen aan managers dat voor een beëindiging van het…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 8 oktober 2018 op 2:00pm — 3 reacties

Offboarding: laatste kans op een blijvende indruk

Hoe wil je dat vertrekkers zich jouw organisatie herinneren? Zie hen als ambassadeurs van jouw organisatie die je weer gaan helpen doordat zij klant worden, of als een nieuwe leverancier voor jouw product of dienst. Vertrekkers kunnen weer nieuwe collega’s werven en hen enthousiast maken. Of misschien keren ze ooit wel terug en nemen ze dan waardevolle ervaring mee. Ambassadeur, klant of boomerangmedewerker: in alle gevallen is een goede offboarding cruciaal.

Hoe iemand vertrekt bij…

Lees verder

Toegevoegd door Heleen Mes om 19 juni 2018 op 9:00am — 1 reactie

Strengere regels voor nulurencontract!

Als advocaat zie ik veel verschillende arbeidscontracten voorbij komen, waaronder ook het zogenaamde ‘nulurencontract’. In zo’n contract is bepaald dat een werkgever een werknemer kan oproepen om te komen werken als er werk is en hij dus ook alleen maar loon hoeft te betalen in geval de werknemer komt werken.

In de praktijk zie je dat de samenwerking vaak al snel van kleur verschiet. Er ontstaat een vast arbeidspatroon waarbij een werknemer wordt ingeroosterd voor min of meer…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 22 mei 2018 op 12:30pm — Geen reacties

Ontslagen statutair directeur niet (langer) vogelvrij

Een benoeming tot statutair directeur wordt veelal “klakkeloos” aanvaard. Zonder dat de betreffende persoon zich (voldoende) realiseert dat aanvaarding van een benoeming tot statutair directeur betekent dat hij/zij vanaf dat moment arbeidsrechtelijk “vogelvrij” is en te allen tijde “for any or no reason” kan worden ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders (of in voorkomend geval door de raad van commissarissen), zonder dat de werkgever eerst…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 2 mei 2018 op 6:00pm — Geen reacties

Ontslag op staande voet - hoe werkt dat?

Een werkgever kan een werknemer per direct ontslaan (op staande voet) als hij er achter komt dat de werknemer zich flink heeft misdragen. Bij de beoordeling of een ontslag op staande voet terecht is, wordt de ernst van de reden voor ontslag afgewogen tegen de gevolgen die het ontslag voor de werknemer heeft. Ieder geval staat op zichzelf en er moet dus steeds een afweging plaatsvinden. Dit leidt er toe dat rechters verschillend kunnen oordelen over zaken die op het eerste gezicht veel…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 4 april 2018 op 9:00am — Geen reacties

Heimelijk (telefoon)gesprekken opnemen: storend maar zinvol?

In mijn praktijk kom ik steeds vaker tegen dat werknemers bandopnames maken van (telefoon)gesprekken. Gek genoeg heb ik nog nooit meegemaakt dat een werkgever dat deed. Onder welke omstandigheden kan zo’n opname nuttig zijn of juist averechts werken? Daarover gaat deze blog.

Soms zitten arbeidszaken volledig vast. Wat te denken van de situatie waarin een ontslag op staande voet bij gebrek aan bewijs vernietigd wordt, waarna ook ontbinding wegens een verstoorde verhouding wordt…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 28 december 2017 op 8:00am — Geen reacties

wie schrijft, die blijft....

Langzaam aan is de noodzaak van dossieropbouw wel tot de gemiddelde werkgever doorgedrongen. Sinds de inwerkingtreding van de WWZ is de kans immers zeer klein dat de rechter een arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren zal willen ontbinden, tenzij de werkgever aan de hand van een dossier kan aantonen dat hij de werknemer op zijn functioneren heeft aangesproken en zich vervolgens ook terdege heeft ingespannen om dat functioneren te verbeteren.

In een recente uitspraak van de…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 30 oktober 2017 op 3:28pm — Geen reacties

Leidt lager re-integratieloon tot een lagere transitievergoeding?

Medewerkers die lang ziek zijn geweest, worden vaak ontslagen. Meestal loopt zo’n ontslag via het UWV en wordt op de zogeheten b-grond na twee jaar ziekte een ontslagvergunning aangevraagd. Maar soms ook is sprake van een procedure bij de kantonrechter (op een andere dan de b-grond) of komen partijen een beëindigingsregeling overeen. Uitgangspunt is in alle gevallen dat een transitievergoeding moet worden betaald. Maar hoe moet die worden berekend na een lange periode van ziekte?

In…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 25 september 2017 op 8:00am — Geen reacties

Demotie en scholingsplicht

Bij de invoering van de Wwz is een expliciete verplichting in de wet opgenomen op grond waarvan een werkgever verplicht is een werknemer in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. Bovendien is in de wet opgenomen dat een werkgever een werknemer in beginsel ook scholing moet bieden indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen. De opleidingskosten komen voor rekening van de…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 18 september 2017 op 1:25pm — Geen reacties

Pre-pack onderuit bij Europese Hof van Justitie

Voor 1000 werknemers was het antwoord: “Nee, u gaat niet mee.”

Na het faillissement van kinderopvang Estro zijn alle circa 3600 werknemers van Estro door de curator ontslagen. Vervolgens heeft Smallsteps aan 2600 van de 3600 ontslagen werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden. De overige 1000 werknemers kregen te horen “Nee, u gaat niet mee.” Voor het faillissement was al door de curator en Smallsteps afgesproken dat Smallsteps circa 250 van de 380 kinderopvangcentra zou…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 29 juni 2017 op 5:00pm — Geen reacties

Ontslag op staande voet? Toch maar niet!

Aan een geldig ontslag op staande voet worden strenge eisen gesteld. En dat is niet verwonderlijk, want de medewerker die rechtsgeldig op staande voet wordt ontslagen heeft geen recht op loon en evenmin op een uitkering omdat hij verwijtbaar werkloos is geworden. Dat betekent dat hij een acuut financieel probleem heeft en lopende rekeningen zal moeten betalen met spaargeld. De ontslagen medewerker moet dus razendsnel ander werk vinden. De bedoeling van de wetgever is dan ook geweest dat…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 16 mei 2017 op 11:51am — 1 reactie

Herplaatsing: hoever gaat dat?

Voor ontslag van een medewerker is niet alleen een goede reden (“redelijke grond”) nodig, ook moet het UWV of de rechter toetsen of herplaatsing binnen een redelijke termijn mogelijk is/in de rede ligt. Hoe ver gaat die verplichting eigenlijk?

In artikel 7:669 BW staat dat herplaatsing in elk geval niet aan de orde is indien sprake is van ontslag op de e-grond (verwijtbaar handelen of nalaten). Maar er kunnen ook andere omstandigheden zijn die maken dat herplaatsing niet in de rede…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 18 april 2017 op 5:30pm — Geen reacties

Wat kost een ontslag wegens disfunctioneren nu eigenlijk?

Laatst werd ik gebeld door M. van XXX B.V. Ze hadden anderhalf jaar eerder een verkoopmedewerker aangenomen op een contract voor onbepaalde tijd, want de man had zeer goede papieren, maar inmiddels bleek dat hij nog nul verkoop had gerealiseerd. Er moest dus een snel en goedkoop exittraject volgen. Ik moest M. teleurstellen.

M. en ik kunnen goed samenwerken, omdat we beiden pragmatisch zijn. Als je een twee maanden durende discussie kunt voorkomen door een maandje…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 6 maart 2017 op 4:28pm — 1 reactie

Minister Asscher: Is ontslag echt goedkoper geworden?

De in zijn derde voorgangsbrief WWZ aan de Tweede Kamer door minister Asscher verwoorde stelling dat de wetgever er met invoering van de WWZ in is geslaagd de hoogte van de gemiddelde ontslagvergoeding te verlagen is op zijn minst twijfelachtig en naar alle waarschijnlijkheid zelfs onjuist. De minister betoogt dit op basis van een vergelijk tussen de kantonrechtersformule en de transitievergoeding. Dit is echter appels met peren vergelijken.

Tot invoering van de WWZ kon een werkgever…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 9 december 2016 op 3:00pm — 1 reactie

Gebruik verborgen camera’s

Bij een verpleeghuis verdwijnen al een aantal jaren goederen. Gesprekken met medewerkers, extra veiligheidsrondes; niets helpt. Een bedrijfsrecherchebureau plaats daarom een verborgen camera. Op videobeelden is te zien dat een ziekenverzorgster, met een dienstverband van zo’n 17 jaar, een pak koffie uit de voorraadkamer haalt, in haar locker verbergt en, na haar dienst, in haar tas stopt. De werkneemster wordt op staande voet…

Lees verder

Toegevoegd door Stëffan de Jong om 25 juni 2016 op 10:30am — Geen reacties

Ontslag? Blijf weg bij de Kantonrechter. Kies voor mediation!

Met trots kondigde de Rijksoverheid op 1 juli 2015 aan dat het nieuwe ontslagrecht eenvoudiger, sneller en minder kostbaar zou worden voor de werkgevers. Het tegendeel blijkt echter al kort nadat de Wet werk en zekerheid (Wwz) van kracht is geworden. De doelstelling van de Wwz is het bewerkstelligen van structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Met de huidige opzet van de Wwz wordt die doelstelling niet gehaald.

Twee…

Lees verder

Toegevoegd door mr G.R.A. Apol om 8 maart 2016 op 1:26pm — Geen reacties

Evaluatie van de WWZ

In Den Haag is vorige week gesproken over de eerste ervaringen met de WWZ. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van het groot-, midden- en kleinbedrijf en de werknemersorganisaties en daarnaast wetenschappers, praktijkjuristen en rechters. Een aantal gesprekspartners heeft natuurlijk ook een wensenlijstje op tafel gelegd. Wat valt op?

• praktijkjuristen ervaren dat steeds vaker ontslagverzoeken door het UWV maar vooral door de kantonrechter worden geweigerd. Over het aantal toe- en…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 4 maart 2016 op 3:23pm — 4 reacties

De nieuwe ontslagregels voor 2016

De ontslagregels veranderen per 1 januari. De belangrijkste wijzigingen op een rij.

Het gaat om technische wijzigingen in de Ontslagregeling en de Regeling UWV Ontslagprocedure, zo kondigde de Staatscourant vorige week aan. Deze aanpassingen komen voort uit de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek die via de Verzamelwet SZW 2016 zijn gerealiseerd en per 1 januari 2016 in werking treden. Ook zijn enige andere technische aanpassingen gedaan. De wijzigingen in de…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 23 december 2015 op 9:39am — Geen reacties

Archief

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999