HR Berichten van Jacco van den Berg (155)

Het ontslag aanzeggen. Leuk is anders!

Nederland kent een gure economische tegenwind. Menig HR-professional en leidinggevende is druk met reorganiseren en moet nee zeggen tegen een opleidingswens. Ook worden momenteel veel mensen boventallig verklaard. Allemaal voorbeelden van slecht nieuws en leuk is anders. Het is niet mogelijk om op een positieve en leuke manier aan een goedwillende en enthousiaste medewerker te vertellen dat zijn jaarcontract niet wordt verlengd. Het is gewoon niet leuk om tegen een medewerker te vertellen…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 21 oktober 2012 op 8:30am — 4 reacties

Gordon Gekko’s bij woningcorporaties

Demissionair minister Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies wil de salarissen van bestuurders van kleine woningcorporaties aanpakken. Zij is voornemens in de Wet Normering Topinkomens op te nemen dat er een verband komt tussen de omvang van de corporatie en het salaris van de directeuren. De wet moet op 1 januari 2013 ingaan.

 

Volgens haar houdt het geen pas dat bijvoorbeeld de directeur van de Leeuwardense corporatie (circa 18.000 woningen) 519 duizend…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 30 september 2012 op 9:30am — 5 reacties

Kamerverkiezingen: de beperkte invloed van het rode potlood

Net zoals in 2010 mogen deze week bijna 12 miljoen stemgerechtigden de leden van de Tweede Kamer kiezen. Ook nu weer een vervroegde verkiezing en wederom vele zwevende kiezers. Niets nieuws onder de zon, behalve dan dat politieke leiders elkaar nu meer uitmaken voor jokkebrokken. Maar hoe is het inmiddels binnen de partijen gesteld met HR-onderwerpen als arbeidsmarktcommunicatie en het levensfasegericht HR beleid?

 

Als je mij je e-mailadres mailt,…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 10 september 2012 op 7:30am — Geen reacties

Goed werkgeverschap: vertrouwen en dossiervorming

Kort voor de zomervakantie besprak ik in een training Beoordelingsgesprekken een casus over een al jarenlang disfunctionerende medewerker. De voorganger (natuurlijk ........) van de huidige leidinggevende was blijkbaar een om de hete brei draaiende allemansvriend geweest die niets schriftelijk had vastgelegd. Omdat de werkrelatie onherstelbaar beschadigd was, zijn wij gaan sommen .............

 

Kan het echt niet anders?

 

Goed…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 19 augustus 2012 op 7:00am — 5 reacties

Werven van je ex

'Waar halen wij in de toekomst onze medewerkers vandaan?’

 

Deze vraag speelt bij organisaties die verder kijken dan de dag van morgen. Want dat de beroepsbevolking als gevolg van de ontgroening en vergrijzing in Nederland structureel vermindert, is een feit. Ook is het een vaststaand gegeven dat de verzorging aan het bed niet naar India kan worden verplaatst en dat menig jongere zijn neus ophaalt voor technische functies of beroepen waarbij de handen vuil kunnen…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 17 augustus 2012 op 7:00am — Geen reacties

Pas op voor drama’s in coachingsgesprekken

Redders, slachtoffers en aanklagers, deze, op het eerste oog bijzondere personen, kunnen de effectiviteit van de coaching ondermijnen. Het zijn termen uit de Transactionele Analyse (hierna TA), een psychologisch communicatie model dat inzichtelijk maakt in welke dynamieken coaches en zijn of haar gecoachte kunnen belanden. De grondlegger is Eric Berne (1910-1970) en de theorie is de loop der jaren door vele professionals aangevuld. In de TA wordt de interactie…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 30 juli 2012 op 11:00am — 95 reacties

Rapportcijfer 4 voor RWE/Essent

Vorige week is het boek Overspoeld door schaarste verschenen en de gelijknamige discussiegroep is nu al levendig te noemen. Een van de onderwerpen die in het boek aanbod komt, is dat onze arbeidsmarkt een Europese arbeidsmarkt is geworden. En daar is niet mis mee, mits iedereen zich aan de spelregels houdt. In…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 7 juli 2012 op 3:30pm — 4 reacties

SMART en STARR selecteren

Volgende maand verschijnt het boek Overspoeld door schaarste. In dit boek zes trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en vijftien personeelsgerelateerde acties die organisaties nu al inzetten om in 2020 en daarna minstens zo goed als nu hun producten en diensten aan te kunnen bieden. Een van deze acties is SMART en STARR selecteren en in deze blog een korte…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 16 juni 2012 op 3:00pm — 4 reacties

Oud is niet out! En autofabrikant BMW weet dat!

Deze zomer verschijnt het boek Overspoeld door schaarste. In dit boek vijftien acties die ontwikkeld en in combinatie uitgerold kunnen worden om de komende arbeidsmarktkrapte het hoofd te bieden. Bij de actie Doelgroepenbeleid een aansporing om (nog meer) gebruik te maken van de kennis en ervaring van oudere medewerkers. In deze blog een samenvatting van deze…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 27 mei 2012 op 11:00am — Geen reacties

HNW en aantrekkelijk werkgeverschap. Niet willen, maar moeten!

In de benchmark Het Nieuwe Werken Mobiliteitgerelateerde Arbeidsvoorwaarden (2011/2012) van AWVN noemen 8 van de 10 respondenten Aantrekkelijk werkgeverschap als de belangrijkste reden voor de uitrol van Het Nieuwe Werken. MVO (46%) en kostenreductie (43%) staan op plek 2 en 3.

 

Er is blijkbaar een sterk overheersende reden waarom organisaties, zelfs al zouden zij willen, niet aan Het Nieuwe Werken (HNW) lijken te ontkomen: medewerkers vragen erom! Een organisatie die…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 6 mei 2012 op 4:00pm — 5 reacties

Job crafting en I-deals, de volgende HR hypes?

Halverwege juni verschijnt het boek Overspoeld door schaarste. In dit boek ondermeer aandacht voor jobcrafting en I-deals. Volgens Prof. Dr. Jaap Paauwe, Hoogleraar Organisatie en Personeel Universiteit van Tilburg/Erasmus Universiteit Rotterdam, twee voorbeelden van de verdergaande individualisering van de arbeidsverhoudingen.

 

Job crafting

Met job…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 22 april 2012 op 1:00pm — 26 reacties

Een uitstekende coach is blij met een SMOES

Coaching is een Engelse term die (te) gemakkelijk voor begeleidingsvormen als supervisie, mentoring, counseling, therapie, meester-gezelsconstructie, et cetera wordt gebruikt. ‘What in the name’. In dit artikel een aantal basisvaardigheden en houdingsaspecten die een uitstekende coach onderscheiden van een goede coach.

Een uitstekende coach:

- is blij met een smoes

- houdt zijn mond

- is lui

 

Als je mij jouw e-mailadres mailt, ontvang je een Pdf…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 24 maart 2012 op 10:00am — 25 reacties

Overspoeld door schaarste. Welke acties verhogen de arbeidsparticipatie, productiviteit en vitaliteit?

Dit voorjaar verschijnt het boek Overspoeld door schaarste. Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt eisen actie. Hierna de afsluitende tekst van het eerste hoofdstuk van dit boek, waar de voorzitter van VNO-NCW, Bernard Wientjes het voorwoord voor schreef. En een vraag.

 

Beste HRbasers, welk acties dragen naar jullie mening bij aan een hogere arbeidsparticipatie, productiviteit en…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 4 maart 2012 op 11:00am — 1 reactie

De vast baan ging er aan. De CAO ook?

Over 100 dagen verschijnt het boek Overvloed in schaarste. Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt eisen actie. In dit door Jacco van den Berg en Richard Jongsma geschreven boek worden zes ontwikkelingen op de arbeidsmarkt beschreven en vijftien personeelsgerelateerde acties toegelicht die organisaties in staat stellen om in 2020 net zo goed als nu hun producten en diensten aan te kunnen bieden. Een van de acties is de verpersoonlijking van de…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 12 februari 2012 op 2:30pm — 6 reacties

Levensfasegericht personeelbeleid bestaat niet

Levensfasegericht personeelsbeleid zie ik eerder en meer als een specifieke invalshoek om naar personeelsbeleid te kijken, dan als een apart beleid. Als organisaties de gebruikelijke HRM-Tools (levensfase)bewust inzetten is een apart beleid en een aparte naam dus ook niet (meer) nodig. Verder is het mijn ervaring dat veel organisaties het moeilijk vinden om in de actiemodus te komen en blijven hangen in een mooi (beleids)rapport over het hoe en waarom. Deze blog beschrijft een methodiek om…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 6 januari 2012 op 5:30pm — 16 reacties

Een kwestie van ruiken. Wat maakt het veranderen van leiderschapsgedrag zo lastig?

Voor menig leidinggevende is het ingewikkeld om medewerkers enthousiast mee te krijgen in ene veranderingstraject. Dit vereist namelijk inzicht in het eigen leiderschapsgedrag. In het artikel Het veranderen van leiderschapsgedrag staan tools om de persoonlijke veranderingskracht van leidinggevenden te vergroten. En hierbij wordt de metafoor van het ruiken gebruikt.

Als je mij jouw e-mailadres mailt, ontvang je het artikel Het veranderen van leiderschapsgedrag. In dit…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 24 december 2011 op 7:39am — 1 reactie

Wie heeft mijn kaas gepikt? Lees over Snel, Snuffel, Peins en Pieker!

In het boekje ‘’Wie heeft mijn kaas gepikt?" beschrijven Spencer Johnson en Kenneth Blanchard via een metafoor hoe je veranderingen kunt ervaren en hoe hiermee om te gaan omgegaan. Wat één ding is zeker, morgen zal het anders zijn dan vandaag en gisteren. Veranderingen gaan snel en komen soms onverwacht. Centraal staat de vraag hoe met dit gegeven om te gaan? Zie je een verandering als een uitdaging of een kans of als een bedreiging en word je erdoor verlamd? De vier personages in 'Wie heeft…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 11 december 2011 op 12:00pm — 13 reacties

HNW, is verbondenheid de sleutel tot succes?

In het artikel De ezel, de steen en Het Nieuwe Werken houdt Addy de Ruiter een pleidooi om het mentale deel van HNW nu echt op te pakken. Hij beschrijft ‘de rem’, of gebrek aan vertrouwen zo u wilt, bij leidinggevenden om medewerkers tijd en plaats onafhankelijk te laten werken en hen aan te sturen op output. De drie Vitamines V’s van HNW, Vertrouwen, Vrijheid en Verantwoordelijk,…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 25 november 2011 op 6:30pm — Geen reacties

Participatief leiderschap werkt niet. Kijk maar naar Europa!

Bijna twee jaar geleden leverde ik een bijdrage aan het boek De kunst van het betrekken. Mijn hoofdstuk ging over participatief leiderschap en aan de hand van de volgende zes stellingen lichtte ik toe waarom participatief leiderschap niet bestaat:- stelling 1: menig organisatie kent een verstikkende bureaucratie

- stelling 2: leidinggevenden en medewerkers… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 4 november 2011 op 7:30pm — 8 reacties

Leidinggevenden kunnen niet coachen!

Als managementtrainer en -coach hoor ik vaak dat leidinggevenden meer willen coachen. Het is dan hun inzet om hun medewerkers tot taakvolwassen (competente) medewerkers te coachen die blijvend zelfstandig klussen kunnen klaren. Voor de leidinggevende kan het delegeren dan beginnen! Als ik dan de stelling deponeer dat leidinggevenden niet kunnen coachen, is het in een training meteen stil. Maar ik meen het wel! Coachen is een prachtige en krachtige interventie voor het ontwikkelen van… Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 16 oktober 2011 op 12:01pm — 22 reacties

Archief

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008